Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Korespondencija
 
Vydūno laiškai E.Jagomastui dėl jo veikalų spausdinimo. 1934 m.
LMAVB RS F101-279, l. 1 r, v, 7.

 

J. Sauerveino laiškai E.Jagomastui. Mini M. Jankų. 1895 m.
LMAVB RS F101-270, l. 3 r, v, 12 r, v.

 

Juozo K. Belecko laiškas E.Jagomastui dėl jo knygos išsiuntinėjimo į JAV ir Angliją. Kaunas,1933.07.24.

LMAVB RS F101-245, l. 18.

E. Jagomasto susirašinėjimas su „Sandoros“ knygynu Klaipėdoje (prof. Gaigalaitis) spaustuvės klausimais

Prof. dr. Gaigalaičio atvirlaiškis E. Jagomastui dėl „Sandoros“ knygyno 30-mečio paminėjimo. 1934.04.28.

LMAVB RS F101-143, l. 13 r, v.

Prof. dr. Gaigalaičio atvirlaiškis E. Jagomastui. Sveikina su jo darbų 50-mečiu. 1934.11.10.

LMAVB RS F101-143, l. 17 r, v.

Prof. dr. Gaigalaičio atvirlaiškis E. Jagomastui dėl 20 Šv. Rašto Nusidavimo knygų siuntimo į Batakius kunigui Keleriui. 1935.12.21.

LMAVB RS F101-143, l. 23 r, v.

E. Jagomasto atsakymas dr. Gaigalaičiui dėl prašomų knygų kopija. 1936.04.03.

LMAVB RS F101-143, l. 26 r,v.

E. Jagomasto laiškas „Darbininkų balsas“ redakcijai su prašymu leisti toliau spausdinti žurnalą. 1903.04.25.

VUB RS F 1 – E 288, l. 1.

E. Jagomasto laiškas „Darbininkų balsas“ redakcijai dėl žurnalo spausdinimo, jo kainos ir kitų dalykų. 1904.01.04.

VUB RS F 1 – E 288, l. 4.

E. Jagomasto laiškelis dėl knygos „Kūdikių žindymas ir penėjimas“ spausdinimo kaštų apmokėjimo. 1904.06.13

VUB RS F 1 – E 288, l. 8.

E. Jagomasto siunčiama knygelės spausdinimo sąmata ir pažadas išspausdinti ją laiku ir gerai. 1907.02.23

VUB RS F 1 – E 288, l. 9.

E. Jagomasto atvirlaiškis prelatui A. Dambrauskui, kuriame pranešama apie spausdinamos knygos kainą, prašoma apmokėti išlaidas ir pakalbėti su kanauninku J. Tumu dėl numatomos K. Jasėno knygos „Visuotinė meno istorija“ leidimo. 1923.01.14.

VUB RS F 1 – F 506, l. 2.

E. Jagomasto laiškas prelatui A. Dambrauskui, kuriame kalbama apie maldaknygės „Melskimės“ rengimą spaudai. Taip pat pranešama, jog nuo gegužės mėnesio bus leidžiamas laikraštis Mažajai Lietuvai „Naujasis Tilžės keleivis“ 1924.06.02.

VUB RS F 1 –F 506, l. 3.

E. Jagomastas dėkoja prelatui ir profesoriui Adomui Dambrauskui Jakštui už naujametinius sveikinimus. 1935.02.06.

VUB RS F 1 – F 506, l. 4.

E. Jagomasto sveikinimas prelatui A. Dambrauskui/Adomui Jakštui 75-mečio proga.1935.08.27.

VUB RS F 1 – F 506, l. 5.