Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Naudota literatūra

Aleknavičius, Bernardas. Enzio Jagomasto gimimo 130-ajai sukakčiai / Bernardas Aleknavičius // Mokslo Lietuva. – 2000, bal. 6–19 (nr. 7), p. 11 ; bal. 20 – geg. 3 (nr. 8), p. 13. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://193.219.47.10/mokslo-naujienos/files/mokslo-naujienos/ml/archyvas_ml/1998-2000/ml/209/Enzio.htm;
http://193.219.47.10/mokslo-naujienos/files/mokslo-naujienos/ml/archyvas_ml/1998-2000/ml/210/Enzio2.htm

Baltrušaitytė, Birutė. Jagomasto mirtis; Su Jagomastu per Tilžę : eilėraščiai // Atmintie karti būk saldi / Birutė Baltrušaitytė ; [sudarytojos: Violeta Mickevičiūtė, Irena Plaušinaitytė, Aistė Stankevičienė]. – Vilnius, 2007. – P. 41, 238–241.

Biržiška, Vaclovas. Mažosios Lietuvos rašytojai ir raštai / Vaclovas Biržiška // Aidai. – 1948, Nr. 18, p. 352–360. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=1674&Itemid=167

Burneikienė, Genovaitė. „Naujasis Tilžės keleivis“ / G. B. // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 352.

E. Jagomasto autobiografija, 1941 m.birželio mėn. 9 d. [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.mlrt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=78:jagomastas&catid=26:asmenybs&Itemid=14&lang=de

Enzys Jagomastas / parengė Aušra Asauskienė // Vilnijos vartai : Vilniaus apskrities kraštotyra. – 2009 [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=141

Enzys Jagomastas. – Portr. / Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://silutesknygininkai.lt/index.php?page=enzys-jagomastas

Enzys Jagomastas, 1870–1941 / teksto autorė Nijolė Lietuvninkaitė. – [Kaunas]: Atmintis, 1995. – Lankstinys (4 p.) : nuotr. : portr. : iliustr., nespalv. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/enzys_jagomastas.html

Enzys Jagomastas vėl tarp mūsų. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, rugs. 7, p. 5 ; Liuteronų balsas. – 2007, Nr. 6, p. 25 ; Šilokarčema. – 2007, rugpj. 28, p. 6. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.silaine.lt/2007-08-28/Jagomastas-16.htm

Jakubavičienė, Ingrida. Lietuvių tautinės bendruomenės padėtis Rytų Prūsijoje XX a. 3–4 dešimtmečiuose / Ingrida Jakubavičienė // Istorija : Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. – T. 81 (2011). – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=352&Itemid=350

Juodkazis, Vytautas. Gyvybę už Mažąją Lietuvą paaukoję... / Vytautas Juodkazis // Voruta. – 2010, rugs. 18, p. 3. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=2818

Juodkazis, Vytautas. Klaipėdos kraštą prisimenant / Vytautas Juodkazis // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, nr. 10, p. 26–30. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2008/mg2008-10.pdf

Jurginis, Juozas. Jagomasto spaustuvė ir leidykla / Juozas Jurginis // Spauda ir spaustuvės. – Vilnius, 1972. – P. 273–296. – (Iš lietuvių kultūros istorijos).

Jurginis, Juozas. Tragiškas Jagomastų šeimos likimas / J. Jurginis // Tiesa. – 1945, kovo 8.

Kaunas, Domas. E. Jagomasto laiškai kalbininkui J. Šlapeliui / Domas Kaunas. – Santr. rus. // Literatūra : Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – T. 24, sąs. 1 (1982), p. 70–77.

Kaunas, Domas. Enzio Jagomasto knygų likimas / Domas Kaunas // Donelaičio žemės knygiai : bibliofilijos apybraižos. – Vilnius, 1993. – P. 217–226. – (Lietuviškai knygai 450).

Kaunas, Domas. Enzys Jagomastas / D. K. // Knygotyra : enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 143.

Kaunas, Domas ; Kšanienė, Daiva. Enzys Jagomastas / Domas Kaunas; Daiva Kšanienė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8. – P. 472.

Kaunas, Domas. „Lituania“ / D. K. // Knygotyra : enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 239–240.

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos knyga : lietuviškos knygos raida, 1547–1940 / Domas Kaunas. – Vilnius : Baltos lankos, 1996. –764 p. [4] iliustr. lap. : faks., iliustr., portr., žml. – (Mažosios Lietuvos fondo leidiniai ; 6).

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais : žinynas / Domas Kaunas. – Vilnius, 1987. – P. 115–116, 135–136, 155–159.

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai : 1885–1940 metų ikonografija : [albumas] / Domas Kaunas. – Vilnius : Valstybės žinios, 2000. – 438 p. : iliustr.

Kaunas, Domas. Tokio plataus lango dar nebuvo Lietuvos kultūroje / Domas Kaunas ; kalbėjosi Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 1998, spal. 8 (nr. 17), p. 16 ; spal. 22 (nr.18), p. 11, 16. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://193.219.47.10/mokslo-naujienos/files/mokslo-naujienos/ml/archyvas_ml/1998-2000/ml/175/mazvydas3.htm ; http://193.219.47.10/mokslo-naujienos/files/mokslo-naujienos/ml/archyvas_ml/1998-2000/ml/176/langas4.html

Kaunas, Domas. Žuvo 1941-aisiais / Domas Kaunas // Donelaičio žemės knygiai : bibliofilijos apybraižos. – Vilnius, 1993. – P. 9–16. – (Lietuviškai knygai 450) ; Tarybinis studentas. – 1980, lapkr. 21.

Knygos lietuvių kalba. T. 3. 1905–1917, kn. 1–2 : knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2006.

Krata Jagomasto spaustuvėje // Lietuvos aidas. – 1934, saus. 22 (nr. 17), p. 1. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89398

Lietuviškieji kontrafakciniai leidiniai, 1865–1904 m. : bibliografijos rodyklė / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarytoja Izabelė Černiauskienė ; redaktorių kolegija: Osvaldas Janonis (ats. redaktorius) ... [et al.] ; fotografas Raimondas Malaiška]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – 264 p. : iliustr.

Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 2. 1862–1904, kn. 1–2. – Vilnius : Mintis, 1985–1988.

Lymantas, Ansas. Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies / Ansas Lymantas ; [sudarytojas Vilius Pėteraitis]. – Vilnius : Pradai [i.e. Bendros įm. UAB „Litimo“], 2001. – 451, [3] p. : iliustr. – (Mažosios Lietuvos fondo leidiniai ; 9).

Petraitytė, Astrida. Šviesaus gedulo triptikas : apie Jagomastų atminimo pagerbimą Paneriuose / Astrida Petraitytė // Voruta. – 2010, rugs. 4, p. 2–3. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=2817

Rytų Prūsija : 20 metų prūsų lietuvių „Spaudos draugijai“ // Lietuvos aidas. – 1933, gruod. 6 (nr. 277), p. 3. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89508

Smogikai buvo suėmę Jagomasto sūnų // Lietuvos aidas. – 1934, bal. 16 (nr. 85), p. 4. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89309

Tamošiūnas, Julius. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija, 1832–1982 / Julius Tamošiūnas. – Kaunas : J. Tamošiūnas, 1991. – XXXIX, 943 p. : iliustr.

Tilžės akto signatarai : [biografijos] / sudarytojas Vytautas Šilas // Mažoji Lietuva : lietuvininkų kovos : [straipsnių rinkinys]. – Vilnius, 2010. – P. 52–63. – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2011 m. birž. 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.mlrt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Atils-akto-signatarai&catid=26%3Aasmenybs&Itemid=14&lang=lt

Tilžės akto šviesa /[sudarytojas Algimantas Liekis]. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2009. – 111, [1] p. : iliustr., portr., žml. – (Lietuvių tauta = Lithuanian nation : tęstinis, serijinis mokslo leidinys lietuvių tautos raidos ir dabarties problemoms gvildenti ; kn. 12).

Žeimantas, Vytautas. Enzys Jagomastas: „Reikalauju Mažąją Lietuvą priglausti prie Didžiosios Lietuvos“ / Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2002, spal. 10, p. 4.

Žostautaitė, Petronėlė. Lietuvos patriotas Enzys Jagomastas / Petronėlė Žostautaitė. – Iliustr. // Nuo Mažvydo iki Vydūno : Karaliaučiaus krašto šviesuoliai. – Vilnius, 1998. – P. 141–152.