A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Title, ISSN Publisher Databases Notes
Accounting Theory and Practice
1822-8682
2538-8762 (elektroninis)
Žr. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Vilniaus universitetas
Acta Academiae Artium Vilnensis 
Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė
1392-0316
2783-6843 (elektroninis)
Vilniaus dailės akademija Academic Search Complete, nuo 2008;
Academic Search Premier, nuo 2008;
Art & Architecture Complete, nuo 2008;
Historical abstracts, nuo 2008;
Humanities International Complete, nuo 2008;
Humanities International Index, nuo 2008;
Lituanistika
Scopus
nuo 2009 m.
Acta AVADA
2351-6399
Akademinė vadybos ir administravimo asociacija nuo 2014
Acta historica universitatis Klaipedensis
1392-4095
2351-6526 (elektroninis)
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
Historical abstracts, nuo 2006;
Historical Abstracts with Full Texts, nuo 2006;
IndexCopernicus, nuo 2009;
Lituanistika;
Scopus, nuo 2021;
Directory of Open Access Journals (DOAJ), nuo 2021
nuo 2001, t. 8
Acta humanitarica universitatis Saulensis 
1822-7309
2424-3388 (elektroninis)
Vilniaus universitetas IndexCopernicus, nuo 2008;
MLA International Bibliography, nuo 2007 m. vol. 4;
Humanities Source Ultimate, nuo 2013;
Lituanistika
nuo 2006
Acta Linguistica Lithuanica
1648-4444
2669-218X (elektroninis)
Lietuvių kalbos institutas CEEOL, nuo 2002;
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts;
MLA International Bibliography, 2002–2007;
EBSCO;
Lituanistika;
Scopus
Lietuvių kalbotyros klausimai ISSN 0130-0177 (1957–1998)
nuo 1957
Acta litteraria comparativa
1822-5608
2351-7387
(elektroninis)
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija,
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
MLA International Bibliography 2015, 2017
Acta Medica Lituanica
1392-0138
2029-4174
(elektroninis)
1648-3863 (Suppl.)
Lietuvos mokslų akademija,
Vilniaus universitetas,
Nacionalinis vėžio institutas
Academic Search Complete, nuo 2005;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2005;
IndexCopernicus, nuo 2002;
Scopus;
Dimensions;
DOAJ
nuo 2010
Acta Museologica Lithuanica
2351-5112 (elektroninis)
Vilniaus universitetas Google Scholar;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika
nuo 2013
Acta Orientalia Vilnensia
1648-2662
2424-6026
(elektroninis)
Vilniaus universiteto Orientalistikos centras Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
Humanities International Complete, nuo 2008;
Humanities International Index, nuo 2008;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika
nuo 2000
Acta Paedagogica Vilnensia
1392-5016
1648-665X
(elektroninis)
Vilniaus universitetas Scopus, nuo 2019;
CEEOL Central and Eastern European Online Library;
EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier);
MLA International Bibliography;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika
 nuo 1991
Acta Zoologica Lituanica
1392-1657Nuo 2012 m. žr.
Zoology and ecology
2165-8005,
2165-8013 (elektroninis)
Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas Academic Search Complete, 2003–2011;
Academic Search Premier, 2003–2011;
Academic Search Alumni Edition, 2003–2011;
Biological Abstracts (Clarivate Analytics), 2005–2011;
BIOSIS Previews (Clarivate Analytics), 2005–2011;
CAB Abstracts, nuo 2001, vol. 11(1);
Central & Eastern European Academic Source, 2003–2011;
SCOPUS, nuo 2008;
VINITI, 1997 (vol. 3–5), 1998 (vol. 8, spec. iss.);
Zoological record (Clarivate Analytics), 2005–2011
Serijos: Biodiversity, Entomologia, Hydrobiologia, Ornitologia, Parasitologia, Theriologia
nuo 2019
AGORA: politinių komunikacijų studijos
AGORA: Political communication studies
2029-9923
2424-3663 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Political Science Complete, nuo 2015 2012–2016
Agricultural Engineering
Žemės ūkio inžinierija
1392-1134
2345-0371 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Directory of Open Access Journals (DOAJ);
EBSCO;
Genamics;
Google Scholar;
IC Journals Master List;
Ulrich’s periodicals
nuo 2010
Agriculture and food sector in Lithuania
žr. Lietuvos žemės ir maisto ūkis
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Agronomy research
1406-894X
Estonian University of Life Sciences, Latvia University of Agriculture,
Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
SCOPUS;
EBSCO;
CABI Full Paper;
Clarivate Analytics databases (Zoological Records, Biological Abstracts and BIOSIS Previews, AGRIS, ISPI, CAB Abstracts, AGRICOLA (NAL; USA), VINITI, INIST-PASCAL)
nuo 2003
Aktualu rytoj
Relevant Tomorrow
2669-2899 (elektroninis)
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 1997

nuo 2021 tęsia Lietuvos nacionalinės bibliotekos periodinių mokslo darbų Bibliografija (1997-2013 m.) ir Bibliotekų tyrimai Lietuvoje (2015-2019 m.) leidybą

Alergologija ir klinikinė imunologija
1392-8872
1648-8652 (elektroninis)
Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija 2001–2006
Andragogika
Andragogy
2029-6894
Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas IndexCopernicus, nuo 2011 2011-2015.
Annales Geographicae
The Geographical Yearbook
Geografijos metraštis
2424-3434
2335-8610 (elektroninis)
Lietuvos geografų draugija,
Gamtos tyrimų centras,
Lietuvos socialinių tyrimų centras
GeoRef;
MLA International Bibliography, nuo 1960, vol. 3;
VINITI; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
nuo 2003
Nuo 2012 tik elektroninis
Aplinkos inžinerija
Environmental engineering
1392-1622
Nuo 2003 m. žr.
Journal of environmental engineering and landscape management
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba
Environmental Research, Engineering and Management
1392-1649
2029-2139 (elektroninis)
Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas,
Lietuvos energetikos institutas
SCOPUS, nuo 2016;
CAB Abstracts;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2005;
Environment Complete, nuo 2005;
Environment Index, nuo 2005;
INSPEC, nuo 2005;
Pollution abstracts selective;
VINITI
nuo 2009

 

Applied Economics: Systematic Research
žr.
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai
Vytauto Didžiojo universitetas
Applied research in health and social sciences: interface and interaction
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika
1822-3338
2451-3091 (elektroninis)
Klaipėdos valstybinė kolegija DOAJ;
EBSCO;
Google Scholar
nuo 2015 tik elektroninis
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos
Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
2029-1175
2351-5597 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija EBSCO;
ERIH PLUS;
DOAJ
nuo 2008
Archaeologia Baltica
1392-5520
2351-6534 (elektroninis)
Klaipėdos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
IndexCopernicus, nuo 2009;
Lituanistika;
Scopus
nuo 1995
Archaeologia Lituana
1392-6748
2538-8738
(elektroninis)
Vilniaus universitetas China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika;
Humanities International Index (EBSCO host);
DOAJ;
ScienceOpen;
Scopus
nuo 2010
Archivum Lithuanicum
1392-737X
2669-2449
(elektroninis)
Klaipėdos universitetas,
Lietuvių kalbos institutas,
Lietuvos istorijos institutas (nuo 2016 m. pagrindinis leidėjas),
Šiaulių universitetas,
University of Illinois at Chicago, Vilniaus universitetas,
Vytauto Didžiojo universitetas
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2012;
Communication Source, nuo 2012;
CEEOL 1999–2015;
MLA International Bibliography 1999–2003, nuo 2005;
Lituanistika
nuo 1999
Ars et praxis
2351-4744
Lietuvos muzikos ir teatro akademija nuo 2013
Art History & Criticism
žr.
Meno istorija ir kritika
Vytauto Didžiojo universitetas
Aštuonioliktojo amžiaus studijos
XVIII amžiaus studijos
2351-6968
Lietuvos istorijos institutas Lituanistika, nuo 2014 nuo 2014
Athena : filosofijos studijos
Athena: Philosophical Studies
1822-5047
2538-7294
(elektroninis)
Lietuvos kultūros tyrimų institutas CEEOL, nuo 2006;
Humanities International Complete, nuo 2008;
Humanities International Index, nuo 2008;
The Philosophers Index;
Scopus nuo 2023.
nuo 2006
Aukštojo mokslo kokybė
The Quality of Higher Education

1822-1645
2345-0258 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas CEEOL, nuo 2004;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2005;
Education Research Complete, nuo 2005; IndexCopernicus, 2008–2011;
MLA International Bibliography, nuo 2008;
Lituanistika, nuo 2004;
Education Resources Information Center (ERIC), nuo 2004;
Education Source, nuo 2005;
Humanities Source, nuo 2005;
TOC Premier, nuo 2005
2004–2014
Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos
2029-9311
Alytaus kolegija IndexCopernicus, nuo 2013 nuo 2012
Aviation
1648-7788
1822-4180 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aerospace & High Technology Database;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2003;
Compendex core;
SCOPUS, nuo 2004;
Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
nuo 2004

EBSCO duomenų bazėse – International Journal of Aviation

Aviacijos technologijos
Aviation technologies
2029-9974  (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2013–2014