Dr. Rūta Čapaitė pasakoja apie Vytauto Didžiojo žmonos Onos vizitą Vokiečių Ordine

1400 m. liepos mėnesį Vytauto Didžiojo žmona Ona  lankėsi Vokiečių Ordine.

Su kokia misija į šiuos kraštus vyko Ona Vytautienė? Kaip atrodė tinkamas aukšto rango svečių priėmimas? Kur jie būdavo apgyvendinami? Ką tuo metu didikai valgydavo ir gerdavo puotų metu ir kokias dovanas vieni kitiems teikdavo? Apie visą tai pasakoja Lietuvos istorijos instituto darbuotoja dr. Rūta Čapaitė.