Apie parodą

Ištakos:

Vaikystės ir gimnazijos metai

Vytauto Didžiojo universitete ir dirbant gimnazijos mokytoja

Bičiulių aplinka

Vilniaus universitete

Mokyklų mokslinio tyrimo institute (nuo 1973 m. – Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas)

Švietimo istorijos tyrimų baruose

Sąjūdyje

Mokykla su Meile

Švietimo reformos dokumentų rengimas

Pripažinimas

Šeima

Šaltiniai ir literatūra

Pripažinimas

Mokslininkės, visuomenės veikėjos, švietimo reformos iniciatorės Meilės Lukšienės nuopelnai buvo įvertinti Gedimino 5-ojo laipsnio ordino (1998), Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiojo kryžiaus (2003), Švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklo (2007) apdovanojimais, įvairių aukščiausiosios Lietuvos valdžios atstovų pasirašytais padėkos raštais. 2004 m. Meilė Lukšienė buvo apdovanota vienu iš prestižiškiausių UNESCO apdovanojimų – Jano Amoso Komenijaus medaliu. Jis skiriamas viso pasaulio švietimo teoretikams ir praktikams, ypač nusipelniusiems švietimo raidai. Šį apdovanojimą 1992 m. įsteigė Čekijos švietimo, jaunimo ir sporto ministerija kartu su UNESCO. Medalis įteikiamas iškilmingų UNESCO renginių metu ne daugiau kaip dešimčiai laureatų.

Siūlant Meilę Lukšienę apdovanoti UNESCO Jano Amoso Komenijaus medaliu buvo pabrėžta, jog ji visada išsiskyrė tikėjimu, kad asmuo pajėgus keisti save ir savo socialinę kultūrinę aplinką žmogiškumo linkme. Savo veikla ji formavo ne tik švietimo, bet ir visos valstybės ateities principus – moderni Lietuvos tauta, atvira visuomenė, demokratinė valstybė. Vienu pagrindinių švietimo sistemos uždavinių ji laikė kompetentingo žmogaus ugdymą demokratinei valstybei. Meilės Lukšienės nuomone, kompetencija yra ne vien siaura dalykinė kvalifikacija, bet ir žmogaus pasirengimas aktyviai veikti visuomenėje, gebėjimas atsakyti už visuomenės gyvenimą, kurti jos kultūrą, nuolat reaguoti į pasaulio raidos pokyčius ir keliamus iššūkius bei mokytis visą gyvenimą. Tokie tikslai nustatyti daugeliui XXI a. Europos ir pasaulio švietimo ir mokymo sistemų.

Meilė Lukšienė aktyviai dalyvavo Lietuvos valstybės kūrimo darbuose, prisidėjo rengiant ir teikiant pasiūlymus Prezidentui, Parlamentui, Vyriausybei ne tik dėl švietimo, bet ir kultūros, pilietinės demokratinės visuomenės stiprinimo.

Meilės Lukšienės darbai įrodo, jog ji yra pasaulinio lygio mokslininkė ir asmenybė, kurios indėlis vystant demokratišką pilietinę visuomenę ir modernią švietimo sistemą yra didžiulis.

 

Meilė Lukšienė. Apie 1990 m. Onos Pajedaitės fotografija.
LMAVB RS F391-677, lap. 1.
Alfredos Venclovaitės-Gintalienės sukurtas Profesorės pedagogės Meilės Lukšienės exlibris. 1991.
LMAVB RS F391-687, lap. 1.
Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko pasirašytas padėkos raštas Meilės Lukšienės 80-mečio proga. 1993 m. rugsėjo 24 d.
LMAVB RS F391-189, lap. 1.
Meilės Lukšienės habilituoto daktaro diplomas. Jis išduotas 1994 m., Lietuvos mokslo tarybai nostrifikavus jos mokslo laipsnį, suteiktą už pedagogikos mokslų daktarės disertaciją, apgintą 1973 m. Vilniaus valstybiniame universitete.
LMAVB RS F391-2, lap. 14–15.
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio pasirašytas padėkos raštas. Apie 1996–2000 m.
LMAVB RS F391-189, lap. 2.
Meilė Lukšienė: bibliografinė rodyklė, 1937–1998. Sudarė: Marija Barkauskaitė, Rozalija Jakubauskaitė (1998).
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėkos raštas Meilės Lukšienės 85-mečio proga. 1998 m. rugpjūtis.
LMAVB RS F391-190, lap. 1.
Vytauto Didžiojo ordino Komandoro Didysis kryžius, kuriuo 2003 m. Meilė Lukšienė buvo apdovanota už nuopelnus Lietuvos švietimui.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko sveikinimas Meilės Lukšienės 90-mečio proga. 2003 m. rugpjūčio 20 d.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.
Tėvynės Sąjungos Pirmininko Andriaus Kubiliaus sveikinimas Meilės Lukšienės 90-ųjų gimimo metinių proga. 2003 m. rugpjūčio 20 d.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.
Estijos lietuvių bendruomenės sveikinimas Meilės Lukšienės ir Vandos Zaborskaitės apdovanojimo Vytauto Didžiojo ordino Komandoro Didžiuoju kryžiumi proga. 2003 m. vasaris.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.
Švietimo reformos iniciatorės Meilės Lukšienės 90-mečiui dedikuotas straipsnių rinkinys Asmenybės (sudarytojos – Dialogo vyriausioji redaktorė Elena Tervidytė, redaktorė Lizeta Lozuraitytė, 2003), kuriame habilituotai mokslų daktarei pagarbą ir meilę pareiškė, prisiminimais apie bendrus darbus pasidalino Vanda Zaborskaitė, Darius Kuolys, Elena Tervidytė, Donatas Sauka, Laima Abraitytė, Romas Pakalnis, Magdalena Karčiauskienė, Marija Barkauskaitė, Ramutė Bruzgelevičienė bei jubiliatės vaikai. Jų mintimis ne kartą pasiremta rengiant šį tekstą.
Iš Elenos Tervidytės asmeninio archyvo.
UNESCO Jano Amoso Komenijaus medalis.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.
Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas apdovanojimo Jano Amoso Komenijaus medaliu proga. 2004 m. liepos 22 d.
LMAVB RS F391-691, lap. 2.
Pakvietimas į Jano Amoso Komenijaus medalio įteikimo iškilmes. 2004 m.
Iš asmeninio Elenos Tervidytės archyvo.
Apdovanojimo Jano Amoso Komenijaus medaliu akimirka. Centre – Meilė Lukšienė. 2004 m. rugsėjo 15 d.
LMAVB RS F391–630, lap. 1.
Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sveikinimas Meilės Lukšienės apdovanojimo Jano Amoso Komenijaus medaliu proga. 2004 m. rugsėjo 15 d.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.
Pirmasis Švietimo ir mokslo ministerijos Garbės ženklas, 2007 m. įteiktas Meilei Lukšienei.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo sveikinimas Meilės Lukšienės 95-ųjų gimimo metinių proga. 2008 m. rugpjūčio 20 d.
Iš Meilės Lukšienės šeimos archyvo.