Apie parodą

Ištakos:

Vaikystės ir gimnazijos metai

Vytauto Didžiojo universitete ir dirbant gimnazijos mokytoja

Bičiulių aplinka

Vilniaus universitete

Mokyklų mokslinio tyrimo institute (nuo 1973 m. – Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas)

Švietimo istorijos tyrimų baruose

Sąjūdyje

Mokykla su Meile

Švietimo reformos dokumentų rengimas

Pripažinimas

Šeima

Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

1. Asmenybės. Sudarytojos: Elena Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. Vilnius, 2003. 192 p.

2. Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną. Vilnius, 1992, p. 263, 342–359.

3. Barkauskaitė, Marija. Meilė Lukšienė: laiko ženklai. Pedagogika, 2010, [t.] 100, p. 42–47.

4. Biliūnienė-Matjošaitienė, Julija; ir Lukšienė, Meilė. Laiko prasmės. Vilnius, 2004. 542 p.

5. Bruzgelevičienė, Ramutė; ir Kašinskienė Jūratė. Bendrojo ugdymo strateginių pokyčių įgyvendinimas mokykloje. Pedagogika 2010, [t.] 100, p. 73.

6. Bruzgelevičienė, Ramutė. Lietuvos švietimo kūrimas 1988–1997. Vilnius, 2008. 345 p.

7. Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. Vilnius, 2011. [T.] 5: Laiškai, 1906–1944. 542 p.

8. Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. Vilnius, 2011. [T.] 6: Laiškai, 1945–1958. 574 p.

9. Čiurlionytė-Zubovienė, Danutė. Patekėjo saulė. Kaunas, 1996, p. 49.

10. Daktarės Veronikos Alseikienės prisiminimai ir laiškai. Sudarytoja Kornelija Jankauskaitė. Vilnius, 2010. 336 p.

11. Yra vien kelias: geriausi „Dialogo“ tekstai, 1992–2001. Sudarytojos: Elena Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. Vilnius, 2001, p. 229–231.

12. Kostkevičiūtė, Irena. Pamąstymai apie Meilę Lukšienę ir jos laiką. Metai, 1993, rugpjūtis–rugsėjis, p. 101–106.

13. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: steigiamasis suvažiavimas, 1988 m. spalio 22–23 d. Vilnius, 1990. 327 p.

14. Meilė Lukšienė: bibliografinė rodyklė, 1937–1998. Sudarė: Marija Barkauskaitė, Rozalija Jakubauskienė. Vilnius, 1998. 36 p.

15. Lukšienė, Meilė. Jungtys. Vilnius, 2000. 512 p.

16. Meilės Lukšienės pristatymas UNESCO Jano Amoso Komenijaus medalio apdovanojimui gauti. LMAVB RS F391-101, lap. 1–3.

17. Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Mokslinės redaktorės: Jūratė Kavaliauskaitė, Ainė Ramonaitė. Vilnius, 2011. 439 p.

18. Stoškus, Krescencijus. Tautinė kultūra – jos rūpestis. Literatūra ir menas, 1988, rugpj. 10, p. 10.

19. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra, 1940–2000. Sudarė Giedrius Viliūnas. Vilnius, 2002. 347 p.

20. Zaborskaitė, Vanda. Autobiografijos bandymas. Vilnius, 2012, p. 148–225.

21. Zaborskaitė, Vanda. Harmoningo pasaulio ilgesys. Pedagogika, 2010, [t.] 100, p. 11–12.

22. Žukas, Vladas. Kelionė į bibliografiją: prisiminimų puslapiai. Tarp knygų, 1996, kovas, p. 37–38.