Apie parodą

Ištakos:

Vaikystės ir gimnazijos metai

Vytauto Didžiojo universitete ir dirbant gimnazijos mokytoja

Bičiulių aplinka

Vilniaus universitete

Mokyklų mokslinio tyrimo institute (nuo 1973 m. – Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas)

Švietimo istorijos tyrimų baruose

Sąjūdyje

Mokykla su Meile

Švietimo reformos dokumentų rengimas

Pripažinimas

Šeima

Šaltiniai ir literatūra

Apie parodą

2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės buvo paskelbtos UNESCO 2013 metais pasaulyje minima sukaktimi. Ši virtuali paroda yra vienas iš Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtinto Valstybinio Meilės Lukšienės metų priemonių plano renginių. Parodai panaudoti dokumentai iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus bei asmeninių Meilės Lukšienės šeimos, Antano Ališausko, Jūratės Burokaitės, Violetos Jonynienės, Elenos Tervidytės archyvų.

Parodos rengėja ir tekstų autorė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė

Konsultantės – hab. dr. Ingė Lukšaitė, dr. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė, dr. Rima Cicėnienė, Violeta Jonynienė

Redaktorės – Mimoza Kligienė, Rasa Pukėnienė

Dokumentus skaitmenino Egidijus Gotalskis, Alfredas Kulingauskas, Laurynas Marcinkevičius, fotografavo Valentina Kulikauskienė

Medžiagą internete pateikė Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji redaktorė Audronė Steponaitienė.