Rasa Sperskienė

Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja

Tel. +370 686 72615

El. paštas rasa.sperskiene@mab.lt

Moksliniai interesai:

XX a. Lietuvos istorijos tyrimai, pasitelkiant LMAVB saugomą dokumentinį paveldą.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuviškų organizacijų ir partijų Rusijoje 1917-1918 m. politinės veiklos reikšmę atskleidžiantys dokumentai LMA Vrublevskių bibliotekoje = Documents from the Holdings of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences Reveal the Significance of political Activity of Lithuanian Organizations and Parties in Russia (1917-1918) // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 57-84. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.4.
 
2022
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Moderniojo lietuvių parlamentarizmo istorija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos dokumentuose = The History of modern lithuanian parliamentarism in the documents of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 122-147. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.11.
2. [S5] Sperskienė, Rasa. Prisimenant Danutę Labanauskienę [1933 01 29-2022 05 15] // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2022, Nr. 6, p. 42.
3. [S5] Sperskienė, Rasa. Prisimenant Rankraščių skyriaus legendą Danutę Labanauskienę // mokslolietuva.lt. Vilnius. 2022, rugpj. 8, 1 html. Prieiga per internetą: <http://mokslolietuva.lt/2022/08/prisimenant-rankrasciu-skyriaus-legenda-danute-labanauskiene/> [žiūrėta 2022-08-25].
4. [P2] Sperskienė, Rasa. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis // Panevėžio krašto visuomeninės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje : straipsnių rinkinys. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2022. ISBN 9786098257021. P. 87-105. Prieiga per internetą: <https://konferencija.pavb.lt/wp-content/uploads/2022/02/XXI-moksline-konferencija-leidinys-2022.pdf> [žiūrėta 2022-02-10].
5. [R2a] Sperskienė, Rasa. Apie O. Maksimaitienę, pirmąją sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, vas. 24, 1 garso įrašas (18 min., 40 sek.). Prieiga per internetą: <https://anchor.fm/lmavb/episodes/Ep–3-12—Apie-O–Maksimaitien–pirmj-sieninio-Lietuvos-istorijos-emlapio-sudarytoj-e1epqp2> [žiūrėta 2022-02-25].
 
2021
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos prezidento institucijos istorijos atgarsiai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos dokumentuose = Echoes of the history of the Lithuanian Presidential Institution in documents held by the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 87-109. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/28581/STR_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2022-02-03].
2. [R1a] Sperskienė, Rasa. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis [vaizdo įrašas] : [pranešimas] // XXI mokslinė konferencija „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje”. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 2021, lapkr. 30, 1 vaizdo įrašas (2:25:60-2:43:45). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=gKhi4zoigpQ> [žiūrėta 2022-02-10].
 
2020
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Atkurtos Lietuvos kariuomenės istorijos atspindžiai Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos dokumentuose // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 120-146. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28189> [žiūrėta 2021-03-22].
 
2019
1. [K1a] Sperskienė, Rasa; Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gadek, Jolanta (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Siedlecki, Michał (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Związki Tadeusza Wróblewskiego z litewskimi działaczami politycznymi przy odbudowie niepodległego państwa Litewskiego = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę / Rasa Sperskienė ; [redakcinis komitetas: Rima Cicėnienė, Jolanta Gadek, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas, Michał Siedlecki, Jan Sienkiewicz] ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok ; Vilnius : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2019. 37 p. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137059.
2. [S4] Sperskienė, Rasa. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ypatumai: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomų dokumentų pagrindu = Particularities of the restoration of the independent State of Lithuania as based on documents held in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2019, [t.] 2015/2016, p. 82-105. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/26313> [žiūrėta 2020-04-06].
 
2018
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo pradžioje = Lithuanian society at the start of World War I // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 125-136. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21975> [žiūrėta 2019-01-28].
2. [S7] Sperskienė, Rasa. Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo paroda // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2018, Nr. 3 (vas. 14), p. 2.
 
2017
1. [K1b] Sperskienė, Rasa; Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Żołnierze litewscy na frontach I wojny światowej = Lietuvos kariai Pirmojo pasaulinio karo frontuose / Rasa Sperskienė ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok ; Wilno : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ; Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 2017. 76 p. ISBN 9788363470616.
2. [S5] Sperskienė, Rasa. [Atsiminimai] // Dervelių mokyklai – 80 metų. Vilnius : Litera, 2017. ISBN 9786098144666. P. 103-108.
3. [S5] Sperskienė, Rasa. „Ryto“ draugija – atkakli lietuvybės gynėja Vilniaus krašte // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2017, Nr. 6, p. 24-28.
4. [S6] Sperskienė, Rasa. Tarptautinė paroda „Lietuvių partijos ir organizacijos Rusijoje 1917–1918 m.“ // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2017, Nr. 3 (vas. 15), p. 12.
 
2016
1. [K3e] Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Sperskienė, Rasa (sudarytojas). Bibliologijos metraštis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; [sudarytojai Arvydas Pacevičius ir Rasa Sperskienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 568 p. ISBN 9786094590153.
2. [Y7] Pacevičius, Arvydas; Sperskienė, Rasa. Bibliotheca Lituana: ištakos, reikšmė ir publikavimo principai // Bibliologijos metraštis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; [sudarytojai Arvydas Pacevičius ir Rasa Sperskienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094590153. p. 7-22. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; I). Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15709> [žiūrėta 2020-07-09].
3. [S6] Sperskienė, Rasa. Paroda, skirta Lietuvos mokslų akademijos įsteigimo 75-mečiui // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2016, Nr. 2 (saus. 27), p. 1-2.
 
2015
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Psichologo Bogdano Zavadskio (1902–1966) dokumentų kolekcija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje = The Bohdan Zawadzki Document Collection in the Manuscript Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2015, 2011/2012, P. 113-119.
2. [S4] Sperskienė, Rasa. Vinco Uždavinio kelionė į Rozalimą = Vincas Uždavinys’ travel to Rozalimas // Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. ISBN 9789955659693. P. 51-63.
3. [S5] Sperskienė, Rasa. Pirmosios dainų šventės organizatoriui Apolinarui Likerauskui – 120 // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2015, Nr. 11, p. 25-26.
4. [S6] Sperskienė, Rasa. Paminėtos muziko Apolinaro Likerausko gimimo metinės // Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2015, Nr. 4 (74), p. 6.
5. [S6] Sperskienė, Rasa. Paminėtos muziko Apolinaro Likerausko gimimo metinės // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2015, Nr. 15 (rugs. 18), p. 10.
 
2014
1. [S5] Sperskienė, Rasa. „Aš norėčiau palikti Lietuvai ar net visai žmonijai ką nors kilnaus ir didžio…” (iš Meilės Lukšienės dienoraščio, rašyto 1929 m. rugsėjo 14 d.) // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2014, Nr. 1, p. 16-22.
2. [S9] Sperskienė, Rasa. Karas subrandino Nepriklausomybės Aktą : [pokalbis su LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo darbuotoja Rasa Sperskiene] // Lietuvos žinios. ISSN 1822-1637. 2014, rugs. 18, p. 13.
 
2013
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Reformatų kunigų Jono Šepečio ir Povilo Jakubėno veiklos pėdsakais // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, P. 78-81.
2. [S9] Sperskienė, Rasa. Paroda keliaus per Lietuvą // Švietimo naujienos. ISSN 1648-5874. 2013, Nr. 7, p. 2.
3. [P2] Sperskienė, Rasa. Kultūros aktualijos Panevėžio krašto šviesuolių laiškuose Vytautui Bičiūnui // Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime : konferencijos medžiaga. Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2013. ISBN 9789955659556. P. 77-84.
4. [P2] Sperskienė, Rasa. Документы рода Тизенгаузов и поместья в Рокишкис в фондах Рукописного отдела библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2013 m. liepos 5 d. Rokiškis : [Rokiškio krašto muziejus]. 2013, P. 32-38.
 
2012
1. [Y7] Sperskienė, Rasa; Maniušis, Martynas. Bibliografija, 1961-2010 m. // Tautinis atgimimas ir istorija / Liudas Truska. Vilnius : Edukologija, 2012. ISBN 9789955207559. P. 539-559.
 
2011
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Advokatas Tadas Vrublevskis – lietuvių politinių bylų dalyvis // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 78-82.
2. [S4] Sperskienė, Rasa. Kultūros istorikui, bibliografui Vladui Abramavičiui – 100 // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 133-136.
3. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos evangelikų reformatų sinodo jubiliejui skirtas straipsnių rinkinys // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 123-125.
4. [S4] Sperskienė, Rasa. Невiдоме джерело до iсторiї Житомира 1917-1918 рр. (альбоми малюнкiв Ганни Солтанувни) // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. книгознавство, бібліотекознавство та інформацiйнi технологiї. ISSN 2078-4260. 2011, Вип. 6, Вип. 6, P. 273-278.
5. [S6] Rasa, Sperskienė. Profesoriaus, ekologo Kazio Ėringio 90-mečiui skirta paroda // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2011, Nr. 10 (geg. 19), p. 14. Prieiga per internetą: <http://mokslolietuva.lt/numeriu-archyvas/2011/Mokslo_Lietuva_2011_10.pdf> [žiūrėta 2021-02-23].
6. [S6] Sperskienė, Rasa. Kritikavęs sovietinės valdžios užmačias : profesoriaus, ekologo Kazio Kazio Ėringio 90-mečiui skirta paroda // Žaliasis pasaulis. ISSN 1392-2092. 2011, Nr. 16 (bal. 28), p. 9.
7. [K5] Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Sperskienė, Rasa (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2007/2008 / [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas (pirm.), Daiva Narbutienė (ats. red.), Rasa Sperskienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. 170 p.
 
2009
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Pirmojo pasaulinio karo metais sudarytų Rusijoje ir į Lietuvą parvežtų archyvų istorijos bruožai // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 75-79. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1728/75-79.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-06].
2. [S6] Sperskienė, Rasa. Kultūros istorikas, bibliografas, vertėjas Vladas Abromavičius // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2009, Nr. 5, p. 25-27.
3. [P2] Sperskienė, Rasa. Контакты заведующего Рукописным отделом Библиотеки Литовской академии наук Владаса Абрамавичюса с белорусскими исследователями (1945-1965 г.г.) // Академические библиотеки в цифровую эпоху : к 85-летию со дня основания ЦНБ им. Я. Колоса НАН Беларуси. Минск, 2009. ISBN 9789854055510. P. 139-144.
 
2003
1. [K3a] Asadauskienė, Nelija Nijolė; Janužytė, Audronė; Kniūraitė, Vida; Kriščiūnas, Edvardas; Mačiukas, Žydrūnas; Matutienė, Violeta; Mickevičius, Arturas; Petrauskis, Kęstutis; Pukienė, Vida; Ragauskas, Aivas; Skirius, Juozas; Tomkus, Petras; Visockis, Albinas; Butvilaitė, Petrauskienė Rasa; Spurgevičius, Povilas Kazimieras; Valiulis, Skirmantas; Malonaitis, Arvydas; Klimka, Libertas; Jurgaitis, Robertas; Karvelis, Deimantas; Sperskienė, Rasa. Istorijos žodynas : [redakcinė kolegija: Vida Pukienė (pirmininkė), Edvardas Kriščiūnas, Arturas Mickevičius] / Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Visuotinės istorijos katedra ; [redakcinė kolegija: Vida Pukienė (pirmininkė), Edvardas Kriščiūnas, Arturas Mickevičius]. Vilnius : Vaga, 2003. 434, [1] p. ISBN 5415016821.
 
2001
1. [Y1] Sperskienė, Rasa. Stačiūnų valsčius 1918-1940 m // Lygumai. Stačiūnai / [sudarytojai Robertas Jurgaitis, Kazimieras Kalibatas, Povilas Krikščiūnas]. Vilnius : Versmė, 2001. ISBN 9986923646. p. 209-225.
 
2000
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos valstybingumo atkūrimas ir mokyklos pertvarkymo problema 1915-1918 metais // Istorija : Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0456. 2000, t. 44, p. 35-39.
2. [P2] Sperskienė, Rasa. Lietuviai Ukrainoje 1915-1921 metais // Lietuva ir pasaulis: bendradarbiavimas ir konfliktas : tarptautinė konferencija, Vilnius, 1999 m. spalio 14-16 d. Vilnius : Vaga, 2000. ISBN 5415015493. p. 91-101.
 
1994
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuviai geležinkelininkai Rusijos imperijoje XIX amžiaus II pusėje – XX amžiaus pradžioje // Lietuvos istorijos metraštis. Vilnius. ISSN 0202-3342. 1994, [t.] 1993, p. 48-57. Prieiga per internetą: <https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2021/03/lim-1993-4-r.-leviskaite.-lietuviai-gelezinkelininkai-rusijos-imperijoje-p.-48-57.pdf> [žiūrėta 2022-10-11].
 
 • Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis. Nuotolinėje mokslinėje konferencijoje Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2021-11-30.
 • Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įamžinimas. Konferencijoje Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti – 100, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultete, 2014-11-19, Vilniuje.
 • Vinco Uždavinio kelionė į Rozalimą. Konferencijoje Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2014-10-15.
 • Документы рода Тизенгаузов и поместья в Рокишкис в фондах Рукописного отдела библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук. Tarptautinėje konferencijoje Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas, vykusioje Rokiškio dvaro muziejuje, 2013-07-0
 • Kultūros aktualijos Panevėžio krašto šviesuolių laiškuose Vytautui Bičiūnui. Konferencijoje Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2012-10-04.
 • Контакты заведующего Рукописного отдела Библиотеки литовской академии наук Владаса Абрамавичюса с белорусскими исследователями (1945-1965 г. г.). Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Академические библиотеки в цифровую эпоху: информационная и научная деятельность, Baltarusijos mokslų akademijos J. Kolaso vardo bibliotekoje, 2009-10-05–08.
 • Advokato Tado Vrublevskio dalyvavimas lietuvių politinėse bylose. Konferencijoje, skirtoje T. Vrublevskio 150-osioms gimimo metinėms, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2008-11-20.
 • Kunigų Jono Šepečio ir Povilo Jakubėno veiklos pėdsakais. Konferencijoje Vilniaus evangelikų reformatų Sinodo bibliotekai – 450, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2007-12-27.
 • Pirmojo pasaulinio karo metais sudarytų Rusijoje ir į Lietuvą parvežtų archyvų istorijos bruožai. Tarptautinėje konferencijoje Rašytinis paveldas mokslinėse bibliotekose: sklaidos tradicijos ir naujovės, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, 2006-10-17.
 • Bibliotheca Lituana. I. Bibliologijos metraštis (finansuota LMT, Nr. LIT-2-52); dalyvė.

2011 m. – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka redaktorių kolegijos narė.

 • 1989–1990 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentė.
 • 1990–1992 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakulteto Lietuvos istorijos katedros aspirantė. Disertacijos vadovė prof. Aldona Gaigalaitė. Disertacijos tema: Lietuviškos mokyklos Rusijoje Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.). Tema buvo patvirtinta Lietuvos Istorijos institute.
 • 1992–1996 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentė.
 • 1996–2003 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentė ir laborantė.
 • 2003 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros kabineto vedėja.

Svarbiausios parengtos parodos 

 • Viltimi širdy gyvensiu… Danutei Petkevičiūtei-Labanauskienei – 90, virtuali paroda. Prieiga per internetą: http://eparodos.mab.lt/s/viltimi-sirdy-gyvensiu-danutei-petkeviciutei-labanauskienei-90
 • Prisimenant pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją Oną Maksimaitienę. LMAVB, 2022-02-03–03-02. Rengėjos: Sperskienė, E. Stasiukaitytė.
 • Prisimenant vieną iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjų dr. Stasį Stačioką. LMAVB, nuo 2022-08-18. Rengėjos: Sperskienė, E. Stasiukaitytė.
 • Tragiškų 1941 metų įvykių atgarsiai dokumentuose; skiriama Lietuvos gyventojams – totalitarinių režimų aukoms“. LMAVB, 2021-05-26–06-29. Rengėjos: Sperskienė, E. Stasiukaitytė.
 • Šešiolika Marijos Gimbutienės gyvenimo ir mokslinės veiklos puslapių. Virtuali paroda lietuvių ir anglų k. LMAVB, nuo 2021 m. sausio 29 d. Rengėjos: R. Sperskienė, A. Steponaitienė.
 • Atkurtai Lietuvos kariuomenei – 100. Rengėjos: R. Sperskienė, A. Steponaitienė. LMAVB, nuo 2020-12-14, virtuali.
 • Parlamentarizmas – demokratijos pagrindas. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2020-06-04–06-26.
 • Lietuvos prezidento institucijai – 100. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2019-04-03–05-17.
 • Lietuvos kariuomenei – 100. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2018-11-06–11-30.
 • Lietuvos ir Pietų Kaukazo valstybių santykiai 1918–1922 m. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2018-05-16–09-05.
 • Vasario 16-osios Lietuva: nepriklausomos valstybės atkūrimas dokumentuose. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2018-02-12–03-14.
 • Lietuvių partijos ir organizacijos Rusijoje 1917–1918 m. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2017-02-09–03-13.
 • Pirmojo pasaulinio karo frontuose. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2016-11-11–2017-01-02.
 • Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti – 100. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2015-04-02–04-22.
 • Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo pradžioje: įvykiai, draugijos, asmenybės. Rengėjos: R. Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2014-09-01–10-01.
 • Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei M. Lukšienei – 100. Rengėjos: R. Sperskienė, A. Šalnaitė. LMAVB, 2013-08–09. 

Dalyvavimas mokslo medžiagos pagrindu parengtuose edukaciniuose projektuose 

 • LMAVB audio įrašai: 1) „Apie Oną Maksimaitienę, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją“. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė, nuo 2022-02-24. 2) „Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis“. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė. Nuo 2021-12-01.
 • Interviu apie K. Ėringį, rodytas 2021-05-13 LRT laidų „Labas rytas, Lietuva” ir „Laba diena, Lietuva” metu. Rengėjos: R. Sperskienė, žurnalistė Monika Petrulionienė.
 • Interviu apie M. Gimbutienę LRT Plius kanale laidoje „Pradėk nuo saves”, rodytas 2021-09-04, 10-02. Rengėjos: R. Sperskienė, žurnalistė Dalia Juočerytė.
 • Dalyvauta kūrybinės grupės „Atlantida” ir Valdo Rakučio projekte „Lietuvos nepriklausomybės draugai ir priešai”: filmuotas interviu 2019-05-03. Filmas demonstruotas INFO TV 2019-11-09. Vaizdo įrašas yra LNK GO.
 • Interviu LRT Plius kanalo filme „Laisvės advokatai“, demonstruotas 2019-02-16. Subtitruose į kūrybinės grupės sąrašus įrašyta R. Sperskienė.
 • Interviu LRT filme „Gamtos patriarchai – mokslui ir kultūrai. Kazys Ėringis” (režisierė Dalia Juočerytė). Filmas per kanalą LRT Plius buvo rodomas 2019-02-09.
 • LRT laidai „Šiandien prieš šimtą metų” nufilmuotas pasakojimas apie Tado Vrublevskio ryšius su Lietuvos Taryba. Laida rodyta 2018-06-30.
 • Interviu vaizdo įraše tinklapyje Alkas.lt „Atspindžiai”: Vrublevskių bibliotekoje yra Vasario 16-osios akto juodraštis. Rengėjai: R. Sperskienė, Audrys Antanaitis.
 • LMAVB vaizdo įrašai You Tube: 1) Interviu vaizdo įraše: Apie lietuviškų šalpos draugijų veiklą Pirmojo pasaulinio karo metais. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė. Įkelta 2014 09 14. 2) Interviu vaizdo įraše: Parodos rengėja Rasa Sperskienė: „Dauguma dokumentų visuomenei pristatomi pirmą kartą”. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė. Įkelta 2014 09 15. 3) Interviu vaizdo įraše „Parlamentarizmas – demokratijos pagrindas”. Rengėjos: R. Sperskienė, V. Petrikaitė. Įkelta 2020 06 09. 4) Interviu vaizdo įraše „Aštuoniolika Marijos Gimbutienės gyvenimo ir mokslinės veiklos puslapių”. Rengėjos: R. Sperskienė, V. Petrikaitė. Įkelta 2021-01-26.