Dr. Rima Cicėnienė

Direktoriaus pavaduotoja mokslui, daktarė

Tel. (85) 262 7929

El. paštas rima.ciceniene@mab.lt

Moksliniai interesai:

 • Rankraštinis ir spausdintas paveldas;
 • Rankraštinės knygos kultūra;
 • Leidybos medijų istorija;
 • Dokumentinio paveldo vadyba, apsauga, sklaida;
 • Atminties institucijų vadyba;
 • Archyvistikos teorija ir istorija.

   0000-0002-4317-8111

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [S2] Cicėnienė, Rima. Kodikologija Lietuvoje 1918–1990 metais: tarp knygos istorijos ir paleografijos = Codicology in Lithuania in 1918-1990: between book history and palaeography // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2023, t. 81, p. 109-136. DOI: 10.15388/Knygotyra.2023.81.4. [Scopus] [CiteScore: 0,30; SNIP: 0,309; SJR: 0,121; Q2 (2022, Scopus Sources)]
2. [S7] Cicėnienė, Rima. Introduction // Recording history : Lithuania‘s documentary heritage in the international and national registers of the UNESCO „Memory of the world” programme. Vilnius : Secretariat of the Lithuanian National Commission for UNESCO, 2023. ISBN 9789955718130. P. 3-7.
3. [S7] Cicėnienė, Rima. Pratarmė // Fiksuoti istoriją : Lietuvos dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos Pasaulio atmintis tarptautinį ir nacionalinį registrus / sudarė Miglė Mašanauskienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 2023. ISBN 9789955718123. P. 3-7. Prieiga per internetą: <https://unesco.lt/images/UNESCO_Fiksuoti_istorija_katalogas_LT_web.pdf> [žiūrėta 2024-02-22].
4. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 12 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [bibliografinių aprašų redaktorė Giedrė Miknienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023. 216 puslapių. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.
5. [S5] Markevičiūtė, Vaiva; Budriūnienė, Jolanta (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Klingaitė-Dasevičienė, Nijolė (interviu, duodantis); Vaitkevičiūtė Verbickienė, Viktorija (interviu, duodantis); Kvizikevičiūtė, Milda (interviu, duodantis); Veliutė, Ingrida (interviu, imantis). Atminties institucijos: mokslo tyrimų galimybės ir perspektyvos // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2023, Nr. 4, p. 4-7.
6. [R2a] Braziūnienė, Alma (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Masėnas, Vitalis (interviu, imantis). Wystawa o zapomnianych książkach w Wileńskiej Galerii Obrazów // Info Wilno 23.11.2023. Vilnius : Wilno TVP. 2023, 1 vaizdo įrašas (11:03-13:00). Prieiga per internetą: <https://wilno.tvp.pl/74305012/info-wilno-23112023> [žiūrėta 2024-02-26].
7. [R2a] Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Braziūnienė, Alma (interviu, duodantis). Vilniaus paveikslų galerijoje keturios Vilniaus bibliotekos atidarė parodą „Nepažintas senųjų knygų pasaulis” // LRT Žinių laida. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2023, lapkr. 23, 1 vaizdo įrašas (07:43-10:50). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000305905/zinios-papildomos-lesos-gyventoju-pajamoms-keliams-ir-svietimui-seime-siandien-svarstomas-patikslintas-biudzeto-projektas> [žiūrėta 2023-11-29].
 
2022
1. [S5] Cicėnienė, Rima. Introduction : [Recording History] // Recording History : Lithuania’s documentary heritage in the international and national registers of the UNESCO Memory of the World Programme. Vilnius : Secretariat of the Lithuanian National Commission for UNESCO, 2022. ISBN 9789955718116. p. 4-9. Prieiga per internetą: <https://unesco.lt/images/UNESCO_Recording_history_catalog_EN_FINAL.pdf> [žiūrėta 2023-01-23].
2. [S5] Cicėnienė, Rima. Pratarmė : [Fiksuoti istoriją] // Fiksuoti istoriją : Lietuvos dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos Pasaulio atmintis tarptautinį ir nacionalinį registrus / sudarė Miglė Mašanauskienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 2022. ISBN 9789955718109. p. 4-9. Prieiga per internetą: <https://www.unesco.lt/images/Fiksuoti_istorija_Pasaulio_atmintis.pdf> [žiūrėta 2023-01-23].
3. [S7] Cicėnienė, Rima. Konferencija, skirta Pranciškaus Skorinos Mažajai kelionių knygelei (1522) ir Renesanso knygai = The Conference Dedicated to The Little Traveller’s Book by Francysk Skaryna and the Renaissance book // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. 2022, t. 11, p. 179-183. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.16.
4. [C4] Cicėnienė, Rima. Ilja Lemeškinas = Il’ja Lemeškin, Pranciškaus Skorinos portretas 1522-2022 = Portrait de Francisk Skorina 1522-2022 // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2022, 24, p. 373-384. DOI: 10.33918/26692449-24015.
5. [T2] Cicėnienė, Rima. Kodikologija Lietuvoje: nuo Lelevelio iki skaitmeninio pasaulio ₌ Kodykologia na Litwie: od Lelewela do świata cyfrowego // Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis bei ateitis, 2022 m. birželio 15-17 d. [elektroninis išteklius] : konferencijos tezės. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. 2022, P. 26-29. Prieiga per internetą: <https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2022/06/2022-06-15-17-levelio-konferencijai-tezes.pdf> [žiūrėta 2023-03-09].
6. [R2a] Lemeškin, Ilja; Temčinas, Sergejus; Cicėnienė, Rima; Blažienė, Grasilda. Pranciškus Skorina: vakar, šiandien ir rytoj : nuotolinė diskusija // Lietuvos kalbos institutas. Vilnius. 2022, bal. 11, 1 vaizdo įrašas (1 val., 30 min., 55 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=nsYsPWkHgJE> [žiūrėta 2023-03-21].
7. [K1b] Narbutas, Sigitas (autorius, redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Zadykowicz, Beata (redaktorius); Siedlecki, Michał (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Najwczeṥniejsze wydania Wielkiego Księstwa Litewskiego : Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai : poświęcone 550. rocznicy urodzin Franciszka Skoryny i 500. rocznicy opublikowania Małej książeczki podróżnej = Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai / Sigitas Narbutas ; redakcinis komitetas: Sigitas Narbutas, Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Beata Zadykowicz, Michał Siedlecki ; iš lietuvių kalbos vertė Jan Sienkiewicz ; lietuviško teksto redaktorė Daiva Narbutienė ; santrauką į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2022. 279 p. : iliustr. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137615.
8. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 11 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas,] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022. 247 p. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.
9. [R2a] Žemaitytė-Geniušienė, Irena (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Radzevičius, Vytaras (interviu, duodantis); Zakarevičius, Romas (interviu, duodantis); Pilinkus, Saulius (interviu, imantis). Progreso neatlaikę atminimų albumėliai vis dar įdomūs mokslininkams: juose – svarbūs liudijimai ir istoriniai įvykiai : [LRT laida Daiktų istorijos] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, rugs. 26, 1 vaizdo įrašas. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000232650/progreso-neatlaike-atminimu-albumeliai-vis-dar-idomus-mokslininkams-juose-svarbus-liudijimai-ir-istoriniai-ivykiai> [žiūrėta 2022-09-26].
 
2021
1. [Y7] Navickienė, Aušra; Braziūnienė, Alma; Cicėnienė, Rima; Kaunas, Domas; Misiūnas, Remigijus; Petreikis, Tomas. History of publishing in Lithuania // Oxford research encyclopedia of literature. Oxford : Oxford University Press, 2021. ISBN 9780190201098. p. [1-65]. DOI: 10.1093/acrefore/9780190201098.013.276.
2. [S2] Cicėnienė, Rima. Sveikatos sodo Vilniaus nuorašas: kodikologinis tyrimas = A Vilnius transcript of the Health Garden : a codicological study // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2021, t. 77, p. 87-170. DOI: 10.15388/Knygotyra.2021.77.91. [Scopus] [CiteScore: 0,20; SNIP: 0,419; SJR: 0,139; Q2 (2021, Scopus Sources)]
3. [K1b] Drungilienė, Gita; Narbutas, Sigitas (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Zadykowicz, Beata (redaktorius); Siedlecki, Michal (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Dokumenty żydowskich placówek oświatowych w Bibliotece im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk = Žydų švietimo įstaigų dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / Gita Drungilienė ; [redakcinis komitetas: Sigitas Narbutas, Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Beata Zadykowicz, Michał Siedlecki] ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2021. 95 p. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137547.
4. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 10 [2019/2020] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2021. 266 p.
 
2020
1. [S4] Cicėnienė, Rima. LMAVB informacijos išteklių fondo valdymas: tradicija, ypatybės, problemos ir perspektyvos // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 147-182. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28188> [žiūrėta 2021-03-22].
2. [S5] Cicėnienė, Rima. Suvoktas dokumentinio paveldo potencialas = Potential of the documentary Heritage // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2020, Nr. 3, p. 1-2. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/tarpknygu/docs/2020_03_-_a/3> [žiūrėta 2023-08-24].
3. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 9 [2017/2018] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. 263 p.
 
2019
1. [S2] Bliūdžiuvienė, Nijolė; Budriūnienė, Jolanta; Cicėnienė, Rima; Černiauskaitė, Violeta; Gieda, Aurelijus; Misiūnas, Remigijus; Narkevičienė, Danguolė; Petreikis, Tomas; Šeina – Vasiliauskienė, Viktorija; Vaitiekūnas, Dainius; Tamulėnienė, Ramunė; Tiukšienė, Zita; Žaltauskaitė, Vilma; Keinienė, Ernesta (sudarytojas). Nacionalinės bibliografijos navigacija veikia!? : Diskusija // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3737. 2019, 43, p. 146-164. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Nacionalines%20146-164.pdf> [žiūrėta 2023-04-03]. [Scopus] [CiteScore: 0,00; SNIP: 0,000; SJR: 0,101; Q4 (2019, Scopus Sources)]
2. [S2] Cicėnienė, Rima. Rankraštinė Jano Hevelijaus Selenografija Vilniuje = Johannes Hevelius’s Selenographia manuscript in Vilnius // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2019, t. 72, p. 34-61. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.72.20. [CNKI Scholar; DOAJ; MLA: International Bibliography; Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA); Book History Online; Scopus] [CiteScore: 0,10; SNIP: 0,141; SJR: 0,101; Q3 (2019, Scopus Sources)]
3. [S8] Cicėnienė, Rima. Erneuerung der stadtrechtlichen Bewidmung an Wilna; Bestätigungsprivileg für die Stadt Kedahnen/Kėdainiai ; Bestätigungsprivileg für die Stadt Radun’; Urkunde mit dem Siegel des Schȍffenstuhls von Wilna; Verleihung des Rechts zum Bau einer Stadtmauer an Wilna // Faszination Stadt : die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht : Sonderausstellung unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier : [Katalog] / Kulturhistorisches Museum Magdeburg ; herausgegeben von Gabriele Köster, Christina Link. Dresden : Sandstein Verlag, 2019. ISBN 9783954984534. P. 262, 266-267, 272-273, 343-344, 429. (Magdeburger Museumsschriften ; 17).
4. [K1a] Sperskienė, Rasa; Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gadek, Jolanta (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Siedlecki, Michał (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Związki Tadeusza Wróblewskiego z litewskimi działaczami politycznymi przy odbudowie niepodległego państwa Litewskiego = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę / Rasa Sperskienė ; [redakcinis komitetas: Rima Cicėnienė, Jolanta Gadek, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas, Michał Siedlecki, Jan Sienkiewicz] ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok ; Vilnius : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2019. 37 p. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137059.
5. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2015/2016 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. 199 p. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/handle/1/26301> [žiūrėta 2023-08-24].
 
2018
1. [S3] Cicėnienė, Rima. Мир рукописной и печатной книги Великого княжества Литовского в XVI–XVII вв.: связи и пересечения = The world of manuscripts and printed books in XVI–XVIIth c. GDL: links and intersections = Rankraštinių ir spausdintinių LDK XVI-XVII a. knygų pasaulis: sąsajos ir sankirtos // Slavistica Vilnensis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2351-6895. eISSN 2424-6115. 2018, t. 63, p. 59-87. DOI: 10.15388/SlavViln.2018.63.11844. [MLA; CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
2. [K3h] Baltinė, Vilda (sudarytojas); Karklelytė, Zita (sudarytojas); Myštautaitė, Milda (sudarytojas); Narkevičienė, Danguolė (sudarytojas); Vaičiulis, Tomas (sudarytojas); Bliūdžiuvienė, Nijolė (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gudauskas, Renaldas (redaktorius); Krivienė, Irena (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Naudžiūnienė, Asta (redaktorius); Petreikis, Tomas (redaktorius); Prokopčik, Marija (redaktorius); Sipavičiūtė, Danutė (redaktorius). Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823-1940. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. Kn. 1-2 / [parengė Vilda Baltinė … [et al.] ; [red. kolegija: N. Bliūdžiuvienė, R. Cicėnienė, R. Gudauskas (pirm.), I. Krivienė, S. Narbutas … [et al.]]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018. 2 kn. ISBN 9786094051722.
3. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2013/2014 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 222 p. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21966> [žiūrėta 2019-03-21].
 
2017
1. [S3] Cicėnienė, Rima. Rankraštinių ir spausdintinių LDK XVI-XVII a. knygų pasaulis: sąsajos ir sankirtos = The world of manuscripts and printed books in the 16th-17th centuries during the period of GDL: links and intersections // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, t. 68, p. 7-37. DOI: 10.15388/Knygotyra.68.10714. [Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA); Book History Online; MLA: International Bibliography]
2. [S4] Cicėnienė, Rima. Традиции письменности Великого Княжества Литовского до начала XVI в. = Traditions of writing in Grand Duchy of Lithuania before 16th centuries // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына. Мінск : Беларуская навука, 2017. ISBN 9789850821515. P. 12-26.
3. [S5] Cicėnienė, Rima. LDK raštijos raida iki Skorinos // Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai” – 500 : parodos aprašas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498759. p. 5-6.
4. [S5] Cicėnienė, Rima. Lietuvos raštijos raida iki Skorinos // Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai” – 500. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498728. P. 17-36.
5. [S5] Cicėnienė, Rima; Venclovienė, Ana (vertėjas). The Development of literature of the GDL // The „Ruthenian Bible” of Francysk Skaryna turns 500 : description of the exhibition. Vilnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2017. ISBN 9789986498735. P. 6-7.
6. [S5] Cicėnienė, Rima. Развiцё пiсьменнасцi ỷ ВКЛ да Скарыны // „Бібліі Рускай” Францыска Скарыны – 500 : аписанне выставы. Вільнюс : Бібліятэка імя Урублеўскіх акадэміі навук Літвы, 2017. ISBN 9789986498742. P. 6-7.
7. [S6] Cicėnienė, Rima; Lemeškinas, Ilja; Narbutas, Sigitas. Išaugintas Lietuvos raštijos tradicijų: Pranciškus Skorina ir jo „Rusėniškoji Biblija“ // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 2017, Nr. 32 (rugs. 8), p. 29-31.
8. [P1d] Cicėnienė, Rima. Традиции письменности в Великом княжестве Литовском до Ф. Скорины = Traditions of writing in GDL before F. Skaryna // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы = Francysk Skaryna – the personality, activity, legacy, modern images : материалы Международного научного семинара, Полоцк, 24 мая 2017. Минск : Центральная научная библиотека НАН Беларуси, 2017. ISBN 9785990974142. P. 120-127.
9. [T3] Cicėnienė, Rima. LDK rankraštinės knygos kultūros bruožai iki XVI a. vidurio // Pranciškus Skorina ir jo Prahos „Biblija”. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2017 m. lapkričio 8-9 d. Praha : [Karolio universitetas]. 2017, P. 11-12. Prieiga per internetą: <http://baltnexus.lt/uploads/2017%20metai/lapkritis-2017/Praha_tezes_2017_%20(1).pdf> [žiūrėta 2018-10-24].
10. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Temčinas, Sergejus (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Lemeškin, Ilja (interviu, duodantis); Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (interviu, imantis). Skorina liks mūsų, nes yra be ūsų! // Gyvoji istorija. Vilnius : Žinių radijas. 2017, kovo 11, 1 garso įrašas (19 min., 47 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.ziniuradijas.lt/laidos/istorija-gyvai/skorina-liks-musu-nes-yra-be-usu?soundtrack=1>.
 
2016
1. [K5] Cicėnienė, Rima (sudarytojas); Griškaitė, Reda (sudarytojas); Radvilienė, Violeta (vertėjas); Bikauskienė, Dalia (vertėjas); Venclovienė, Ana (vertėjas); Pukėnienė, Rasa (redaktorius (be turinio intelektinės nuosavybės teisių)). Atminimų sodai : albumistikos etiudai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / parengė Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė ; [redagavo Rasa Pukėnienė] ; [vertėjai: Vilija Gerulaitienė, Violeta Radvilienė, Irena Katilienė, Dalia Bikauskienė, Regina Koženiauskienė, Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. 780 p. ISBN 9789986498698.
 
2015
1. [K5] Cicėnienė, Rima (sudarytojas, redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Putkienė, Rasa (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas, redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2011/2012 / [sudarytoja Rima Cicėnienė] ; [redaktorių kolegija: Daiva Narbutienė (atsak. red.), Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė (moksl. red.), Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [kalbos redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė (rusų k. red.)]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. 282 p., [4] iliustr. lap.
2. [S4] Cicėnienė, Rima. Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku = The manuscript book and the life of the society on the Grand Duchy of Lithuania from the XIVth until the middle of the XVIth centuries // Rocznik Lituanistyczny. Warszawa : Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. ISSN 2450-8446. eISSN 2450-8454. 2015, T. 1, p. 219-250. DOI: 10.12775/RL.2016.09.
3. [S4] Cicėnienė, Rima. Vilniaus senienų muziejaus rankraščių rinkinio likimas = Fate of the manuscript collection of the Vilnius Museum of Antiquities // Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855-1915). Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015. ISBN 9786098039764. P. 371-389.
4. [P1d] Cicėnienė, Rima. Влияние личности на судьбу библиотеки: по следам одной рукописи = The Influence of a personality on the fate of a library: keeping trace of a codex // Берковские чтения : книжная культура в контексте международных контактов, 2015 : материалы международной научной конференции, Минск, 26-27 мая 2015. Минск ; Москва, 2015. ISBN 9785020391161. P. 572-583.
 
2014
1. [S3] Cicėnienė, Rima; Narbutas, Sigitas. Digitalizacja w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich doświadczenia i perspektywy = Digitalization in Lithuanian Academy of Sciences. Experience and perspectives // Bibliotekarz Podlaski. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. ISSN 1640-7806. eISSN 2544-8900. 2014, R. 15, nr. 2 (29), p. 24-28. Prieiga per internetą: <https://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/29/2_Rima_Ciceniene_Sigitas_Narbutas.pdf> [žiūrėta 2023-07-19]. [ERIH Plus; Arianta]
2. [S3] Cicėnienė, Rima. Rankraštinė knyga – istorijos šaltinis: vieno LDK kodekso istorija // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2014, t. 63, p. 99-128. DOI: 10.15388/kn.v63i0.4007. [MLA; Book History Online]
 
2013
1. [S4] Cicėnienė, Rima. Egodokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose // Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591983. P. 163-193.
2. [S4] Cicėnienė, Rima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos architektonika: vidinės sandaros raida // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, p. 11-25.
3. [S4] Cicėnienė, Rima. Рукописная книга и ее рецепция в Великом княжестве Литовском XIV–середины XVI вв // Kalbotyra. Slavica Vilnensis. ISSN 1392-1517. 2013, 58 (2), p. 59-77. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/1434/822> [žiūrėta 2015-10-01]. [MLA; CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
4. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2009/2010 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša]. ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. 203 p.
 
2012
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Verbiejūtė, Birutė (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Braziūnienė, Alma; Brenšteinas, Mykolas; Cicėnienė, Rima; Czyżewski, Krzystof J.; Dolinskas, Vydas; Dziewulski, Michał; Gaigalienė, Liuda; Gricius, Vytautas; Hordyński, Piotr; Janczyk, Agnieszka; Janisz, Monika; Janonienė, Rūta; Jedzinskaitė-Kuizinienė, Ieva; Kałamajska-Saeed, Maria; Katilienė, Irena; Kuczman, Kazimierz; Link-Lenczowska, Stanisława; Macuk, Andrej; Markauskaitė, Neringa; Martinaitienė, Gražina Marija; Męclewska, Marta; Miškinytė, Danutė; Musiał, Filip; Nowacki, Dariusz; Ochnio, Monika; Ozga, Magdalena; Palačionytė, Danguolė; Petrus, Anna; Petrus, Jerzy T.; Pister-Gainienė, Aleksandra; Piwocka, Magdalena; Rachuba, Andrzej; Radvilienė, Violeta; Rinkūnaitė, Aušra; Sliesoriūnas, Gintautas; Steponaitienė, Jolita; Szczecina-Berkan, Anna; Tarandaitė, Dalia; Valikonytė, Irena; Valužytė, Jūratė; Winiewicz-Wolska, Joanna; Zawadzki, Jarosław; Zemkajutė, Agnė. Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai : tarptautinės parodos katalogas, 2012 m. vasario 16 – gegužės 20 d., Vilniaus paveikslų galerija = Crosses stand for virtue, the Arrow for victory… The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors = Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo… Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy / [katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė ; redaktoriai: Gintarė Petuchovaitė-Majauskė … [et al.] ; vertimas į lietuvių kalbą: Miroslava Dvilevič, vertimas į lenkų kalbą: Beata Piasecka, vertimas į anglų kalbą: Albina Strunga, David French ; katalogo tekstų autoriai Dalius Avižinis … [et al.]. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012. 541, [3] p. ISBN 9786098061123.
2. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Jakubėnas, Regina (vertėjas). Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 1912-2012 : [jubileuszowy folder informacyjny] / [autorzy tekstów: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; tłumaczenie na język połski: Regina Jakubėnas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. 35, [1] p. ISBN 9789986498575.
3. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1912-2012 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. 35, [1] p.
4. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva (redaktorius); Voitechovičienė, Irena (vertėjas). The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences : 1912-2012 / [text authors: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; translated by Ana Venclovienė and Irena Voitechovičienė]. Vilnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2012. 35, [1] p.
5. [S4] Cicėnienė, Rima. Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis // Atminties institucijų rinkiniai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590146. P. 255-277.
6. [S7] Cicėnienė, Rima. 100-летний юбилей Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук // Бібліотечний вісник. Київ. ISSN 1029-7200. 2012, № 4, p. 56-58.
7. [S7] Cicėnienė, Rima. „2012 m. balandžio 27 – gegužės 4 dienomis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2012, [T.] 33, p. 362-368.
 
2011
1. [S5] Cicėnienė, Rima. Ewangeliarz Sapiehów zwany żyrowickim // Sapiehowie: kolekcjonerzy i mecenasi : katalog wystawy 4 października – 31 grudnia 2011. Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2011. ISBN 9788361866190. p. 377-378.
2. [ETD_DR] Cicėnienė, Rima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės) = The culture of the manuscript book in the Grand Duchy of Lithuania (until the second half of the 16th century). Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. 224 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:1924899/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2011-07-01].
3. [ETD_DR_S] Cicėnienė, Rima; Narbutienė, Daiva (mokslinis konsultantas); Kaunas, Domas (disertacijos konsultantas); Pacevičius, Arvydas (mokslinis konsultantas); Petrauskas, Rimvydas (mokslinis konsultantas); Navickienė, Aušra (mokslinis konsultantas); Čistiakova, Marina (oponentas); Braziūnienė, Alma (oponentas). The Culture of the manuscript book in the Grand Duchy of Lithuania (until the second half of the 16th century) : summary of doctoral dissertation : humanities, communication and informamation (06H) / Rima Cicėnienė ; Vilnius University. Vilnius, 2011. 57 p.
4. [ETD_DR_S] Cicėnienė, Rima. The culture of the manuscript book in the Grand Duchy of Lithuania (until the second half of the 16th century) = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės). Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. 57 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:1919507/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2011-07-01].
5. [K3h] Dagienė, Sigita (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Grigelis, Algimantas (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Repečka, Marijonas (redaktorius). Leonora Živilė Gelumbauskaitė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas ; [rodyklę sudarė Sigita Dagienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas], 2011. 94, [1] p. ISBN 9789986498483.
6. [K3h] Grybienė, Aida (sudarytojas); Railienė, Birutė (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rodyklę parengė: Aida Grybienė ir Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 69, [1] p.
7. [K3h] Juodėnienė, Vaida (sudarytojas); Kisielienė, Bronislava (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius). Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rodyklę sudarė: Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė; red. kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 246, [1] p.
8. [K3h] Juodėnienė, Vaida (sudarytojas); Malinauskaitė, Džiuljeta (sudarytojas); Railienė, Birutė (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gelumbauskaitė, Leonora Živilė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius). Algimantas Grigelis : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas ; [rodyklę sudarė: Vaida Juodėnienė, Džiuljeta Malinauskaitė, Birutė Railienė ; red. kolegija: Valentinas Baltrūnas … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas], 2011. 317, [1] p. ISBN 9789986498490.
9. [K3h] Ustinavičius, Donatas (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Norkienė, Ilona (redaktorius); Olechnovičienė, Jadvyga (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius). Irena Eitminavičiūtė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [sudarė Donatas Ustinavičius ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Sigitas Narbutas, Ilona Norkienė (ats. red.), Jadvyga Olechnovičienė, Birutė Railienė]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 81, [3] p. ISBN 9789986498520.
10. [K5] Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Sperskienė, Rasa (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2007/2008 / [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas (pirm.), Daiva Narbutienė (ats. red.), Rasa Sperskienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. 170 p.
 
2010
1. [S3] Cicėnienė, Rima. LDK ankstyvoji knygos visuomenė: genezė ir raida (iki XVI a. vidurio) = Genesis and transformations of the early society of the book in the GDL // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2010, t. 55, p. 7-26. DOI: 10.15388/kn.v55i0.3493. [MLA; Book History Online]
2. [S5] Cicėnienė, Rima. Lietuvos mokslų akademijos rankraščių fondų komplektavimo istorijos apžvalga // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2010, Nr. 3, p. 9-13.
3. [S5] Cicėnienė, Rima. Vladas Drėma – LDK rankraštinių ir spausdintų knygų meno tyrinėtojas // Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, Nr. 12, p. 79-83. Prieiga per internetą: <http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id24/KB_2010_12_pdf.pdf>.
 
2009
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Liškevičienė, Jolita (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Bagužaitė-Talačkienė, -; Braziūnienė, Alma; Cicėnienė, Rima; Dobrovolskaitė, Irena; Griciūtė-Šverebienė, Liepa; Kavaliauskienė, Aušra; Krakytė, Asta; Kuodienė, Marija; Mažeikienė, Ilona; Narbutienė, Daiva; Pajedaitė, Ingrida; Petrauskas, Rimvydas; Račius, Vidas; Tarandaitė, Dalia; Urbonienė, Regina; Valinčiūtė-Varnė, Rima; Valtaitė, Alantė; Žalėnas, Gintautas; Žilinskienė, Nijolė. Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia = : Sacred art of Lithuania, 11th – early 20th c. : Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene” katalogas / sudarytojai: Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė ; [tekstų autoriai: Dalius Avižinis … et al.]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2009. 237 p. ISBN 9786094260025.
2. [S3] Cicėnienė, Rima. Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pradžioje–XVI a. viduryje: sklaidos ir funkcionavimo sąlygos = The manuscript book in the Grand Duchy of Lithuania early in the 14th–middle of the 16th century: spread and functioning // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2009, t. 53, p. 7-37. DOI: 10.15388/kn.v53i0.7803. [MLA; Book History Online]
3. [S4] Cicėnienė, Rima. Rašytinio paveldo apsauga ir sklaida Lietuvos mokslų akademijos bibiotekoje // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 145-148. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1703/145-148.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-04].
4. [S4] Cicėnienė, Rima. Дослiдження Владаса Дрьоми з книжкового мистецтва у Великому князiвствi Литовському // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. книгознавтство, бiблiотекознавство тa iнформацiйнi mехнологii. 2009, Вип. 4, P. 200-205. Prieiga per internetą: <https://www.lnulibrary.lviv.ua/wp-content/uploads/2023/02/Visnyk4_200-205.pdf> [žiūrėta 2023-09-04].
5. [S5] Cicėnienė, Rima. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos vyriausiojo kunigaikščio Jogailos privilegija (…) = Privilege from the King of Poland and Supreme Duke of Lithuania Jogaila (…) // Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose = Lithuania in ancient historical sources : Lietuvos tūkstantmečio programos parodos katalogas, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius, 2009 m. liepos 5 – spalio 4 d. Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009. ISBN 9786099507446. p. 68-69.
6. [S5] Cicėnienė, Rima. UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinis registras : rekomendacijos paraiškos rengėjams // UNESCO programa „Pasaulio atmintis” Lietuvoje. 2009, 2009. ISBN 9789955718031. p. 11-13.
 
2008
1. [S4] Cicėnienė, Rima. LDK rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. pab.). Istoriografijos apžvalga // VU doktorantūros studijos filosofijos ir komunikacijos fakultetuose. Vilnius, 2008. ISBN 9789955390190. p. 194-210.
2. [P1d] Cicėnienė, Rima. Владас Дрема и его исследования в области рукописной книги // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Международной научной конференции (Минск, 25-27 ноября 2008 г.). Москва : Наука, 2008. ISBN 9785020368910. с. 352-358.
 
2007
1. [S6] Cicėnienė, Rima. Bibliotekoje saugomi dokumentai – nacionaliniame UNESCO registre // Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2007, Nr. 3, p. 44-45.
2. [P2] Cicėnienė, Rima. Creating the digital archive at the Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Preservation of cultural heritage in electronic environment : proceedings of the 8th Congress of Baltic Librarians : May 17-19, 2007, Tallinn, Estonia. Tallinn : Estonian Librarians Association. 2007, p. 29-34. Prieiga per internetą: <https://www.digar.ee/viewer/en/nlib-digar:44276/62281/page/29> [žiūrėta 2023-03-04].
 
2006
1. [S4] Cicėnienė, Rima. Skaitmeninimo projektai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 122-129. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1672/122-129.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-04].
2. [S7] Cicėnienė, Rima. Elena Treinienė // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 208-209. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1619/201-209.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-04].
3. [S7] Cicėnienė, Rima. Susipažinkime: Danutė Labanauskienė // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 172-193. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1623/172-193.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-04].
4. [P1d] Cicėnienė, Rima. Bibliofilo Jurgio Elisono korespondencija // Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006. ISBN 9955659122. p. 100-108.
 
2005
1. [S4] Cicėnienė, Rima. Laiškai kaip mokslo istorijos šaltinis: K. Jablonskio ir Z. Ivinskio susirašinėjimas // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986780640. p. 249-384.
2. [S4] Cicėnienė, Rima. Neskelbta istorijos bibliografijos medžiaga K. Jablonskio asmens fonde // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986780640. p. 45-54.
3. [S4] Kligienė, Stanislava Nerute; Cicėnienė, Rima. Endangered cultural heritage: problems and solutions // INFORUM proceedings [Elektroninis išteklius]. ISSN 1801-2221. 2005, [2005], p. 1-7. Prieiga per internetą: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d001d31712811af9feeca2b8d823a592847de4e1> [žiūrėta 2023-09-04].
4. [S5] Cicėnienė, Rima. Neskelbta istorijos bibliografijos medžiaga Konstantino Jablonskio asmens archyve // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2005. ISBN 9986780640. p. 45-54.
5. [P2] Navickas, Gediminas; Kligienė, Stanislava Nerutė; Saulevičius, Donatas; Cicėnienė, Rima. Endangered cultural heritage: problems and solutions // Starptautiskā konference „Informācija informācijas tehnologijas un starptautiskā zinātniski tehnologiskā sadarbība” : Rīga, 2005. gada 24.-25. maijs : materiālu krājums. Rīga, 2005. ISBN 9984538878. p. 163-175.
 
2004
1. [S7] Cicėnienė, Rima. Rimantas Jasas // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 196-197. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1500/p.193-198.pdf?sequence=3&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-04].
2. [S6] Saudargas, Povilas; Cicėnienė, Rima. Mokslinių forumų metas // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2004, Nr. 3, p. 37-38.
3. [P1d] Cicėnienė, Rima. Elektroniczny katalog rękopisów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk // Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorcw archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa : Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 2004. ISBN 839221031X. p. 30-40.
4. [P1d] Cicėnienė, Rima. Elektroninis LMAB Rankraščių katalogas // Polsko- litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorόw archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. ISBN 839221031X. p. 41-45.
5. [K5] Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Krajewska, Hanna (redaktorius); Kiškienė, Vanda (vertėjas); Kozlovska, Jelena (vertėjas); Cicėnienė, Rima (vertėjas); Žilys, Saulius (vertėjas); Kanopkienė, Lina (vertėjas); Ledas, Ipolitas (vertėjas); Kanevičius, Petras (vertėjas); Krivaščenko, Efrosinija (vertėjas); Dirsytė, Rima (vertėjas); Katilienė, Irena (vertėjas); Savicki, Jan (vertėjas); Jakubenas, Regina (vertėjas). Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archywalnych i bibliotecznych = : Moksliniai lenkų-lietuvių kontaktai archyvinių ir bibliotekinių rinkinių šviesoje / [organizatorzy: H. Krajewska, J. Marcinkevičius ; na język litewsky thumaczyli : V. Kiškienė … et al. ; na język polski thumaczyli : R. Dirsytė … et al.]. Warszawa : [AWP Amalker], 2004. 286 p. ISBN 839221031X.
 
2003
1. [D] Cicėnienė, Rima (temos vadovas); Kanišauskaitė, Gita; Pajedaitė, Ingrida. Parchments’ digital images archive : Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas : laikotarpiai XII a. – XV a / The Library of the Lithuanina Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, Project Working Gruop ; [projekto vadovė Rima Cicėnienė ; archyviniai aprašai: Gita Kanišauskaitė, Ingrida Pajėdaitė]. Vilnius, 2003. 1 kompakt. diskas (CD-ROM). Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/pergamentai/> [žiūrėta 2023-08-23].
 
2000
1. [P1d] Cicėnienė, Rima. In private archives of scholars, their accesibility and information in Library of the Lithuanian academy of science // The sciences archives in the European integration : materials of the international conference : Warsaw, Poland, 2-3 XII 1999. Warszawa, 2000. ISBN 8390778122. p. 105-110.
 
1999
1. [S4] Cicėnienė, Rima. Istoriko akademiko Juozo Jurginio 90-mečiui // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 1999, Nr. 3, p. 36.
 
 • Tarptautinė mokslinė konferencija The periodicals and a changing society. The 200th anniversary of the Lithuanian periodical press, Vilniaus universitetas, 2023 m. spal. 19 – 20 d. pranešimas Non-print periodicals in the Wroblevski library: what does the collection talk about the publishing history in Lithuania?

 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra. Skorinos Mažajai kelionių knygelei ‒ 500“, Vilnius, 2022 m. rugsėjo 22‒23 d. organizacinio ir programos komitetų pirmininkės pavaduotoja.

 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis ir ateitis“, 2022 m. birželio 15-17 d. Vilniuje, organizacinio komiteto ir programos komiteto narė.
 • Tarptautinio mokslinio seminaro „Kultūros paveldo skaitmeninimas: iššūkiai ir nauda“ moderavimas. Festivalis: Heritas“, 2021-09-24.
 • Nuotolinė mokslinė konferencija „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“. Konferencija skiriama Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti; 2021 m. lapkričio 30 d.; organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Tarptautinė konferencija ir tarptautinis mokslinis seminaras Pranciškus Skorina – asmenybė, veikla, paveldas, dabarties įvaizdžiai. 2017 m. gegužės 24–25 d. Polockas, Baltarusija; organizacinio komiteto ir programos komiteto narė.
 • Dalyvavimas su pranešimais mokslinėse konferencijose: tarptautiniai kongresai Vroclave 2017 m., Belgrade 2018 m.; tarptautinės konferencijos Pinske 2019 m., Polocke 2017 m., Prahoje, 2017 m., Helsinkyje, 2016 m.; Londone 2020 m. ir Paryžiuje 2021 m.(abi nuotoliniu būdu)
 • Nepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose (LKT Nr. S/ATI7-16(6.23)2023); projekto vadovė.
 • ALMA bibliotekinės platformos diegimo projektas (2023-09-01); valdymo grupės narė, LMAVB grupės vadovė.
 • Edward Blank YIVO Vilna Collections (YIVO instituto Niujorke, 2018-2019); projekto vadovė LMAVB.
 • Lietuvos bibliotekų fondo valdymo efektyvumo tyrimas (LR Kultūros ministerija, LNB, 2017–2018); tyrėja mokslinių bibliotekų sektoriui.
 • Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai 500 (LMT, Nr. LIP-105/2016); vykdytoja.
 • Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis (LKT remiamas projektas, 2016 m.); projekto dalyvė.
 • Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo taryba, Atestacinė ir Akademinės etikos komisijos; narė.
 • Lietuvos istorijos instituto Etikos komisija; narė.
 • Lietuvos mokslo tarybos ir LR Kultūros ministerijos tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.
 • UNESCO programos Pasaulio atmintis nacionalinio komiteto narė.
 • Lietuvos bibliotekų tarybos prie LR Kultūros ministerijos narė (2018–2020).
 • Europos kultūros paveldo kompetencijų centro projekto 4CH valdyboje (A European Competence Centre for the Cultural Heritage: the 4CH Project), narė.
 • Tarptautinio mokslininkų tinklo „Šiaurės, Baltijos šalių ir Rusijos knygos, bibliotekų ir skaitymo istorijos tinklas (Nordic–Baltic–Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading, HIBOLIRE)“, vienijančios minėtų šalių knygos, bibliotekų ir skaitymo istorikus, narė.
 • Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redkolegijos narė.
 • Mokslo leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; redakcinės kolegijos narė.
 • Ukrainos nacionalinės V. I. Vernadskio bibliotekos mokslinio periodinio leidinio Рукописна та книжкова спадщина України redakcinės kolegijos narė.
 • Palenkės Lukašo Gurnickio bibliotekos Balstogėje ir LMA Vrublevskių bibliotekos leidžiamo mokslo periodinio leidino Folia bibliothecalia redakcinės kolegijos narė.

Stažuotės: 

 • Izraelio nacionalinėje bibliotekoje „At the Source – Baltics training course“, 2020 m. vasario 1–8 d. Organizatoriai: Nacionalinė Izraelio biblioteka, Rothschild Foundation Hanadiv Europe.
 • At the Source – Baltics course. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilnius, 2019 m. rugsėjo 18–20 d. Organizatoriai: Nacionalinė Izraelio biblioteka, Rothschild Foundation Hanadiv Europe.

Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorė nuo 2013 m.

Parodos:

 • „Nepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose“. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje 2023 m. lapkr. 11-22 d. – 2024 m. kovo 3-31 d. (kartu su dr. A.Braziūniene, dr. G. Drungliene, S. Jaskelevičiūte, partneriai LNB, VUB)
 • Faszination Stadt: Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht. Tarptautinė paroda Magdeburgo kultūros istorijos muziejuje, 2019-09-01 –2020-02-02. Rengėja LMAVB.
 • Rusėnų Biblijai – 500. Rengėjai: S. Narbutas, dr. D. Narbutienė, dr. R. Cicėnienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2017-04-10 – 05-31.
 • Iš istorinių Vrublevskių bibliotekos rinkinių. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 2012. Rengėjos Cicėnienė, Rima; Narbutienė, Daiva; Kuliešienė, Erika.
 • Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai. Tarptautinė paroda Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose; 2012, LMAVB grupės vadovė.
 • Kunigaikščiai Sapiegos – meno kolekcininkai ir mecenatai. Tarptautinė paroda Krokuvoje, Vavelio karališkoje pilyje, 2011–2012. LMAVB grupės vadovė.
 • Privilegijos Vilniaus miestui, Vilniaus miesto Rotušė, 2006. Parodos rengėja.
 • Vita Sancti Casimiri“ , Lietuvos dailės muziejus, 2004, LMAVB grupės narė.
 • Krikščionybė Lietuvos mene ir jos atnaujinimai. Lietuvos dailės muziejus, 1999–2000. LMAVB grupės narė.

Leidinių pristatymai, diskusijos, interviu ir kita:

 • Interviu apie parodą „Nepažintas senųjų knygų pasaulis“ 2023 m. lapkr. 23 d. TVP Wilno. Prieiga internetu: https://wilno.tvp.pl/74305012/info-wilno-23112023; lapkr. 22 d. LRT laidoje „Paronama“. Prieiga internetu: https://fb.watch/ouGoiTG4ll/.
 • Pasisakymas diskusijoje „Theatrum Libri: moksliniai tyrimai Lietuvos atminties institucijose“ ir mokslinių straipsnių rinkinio „Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe“ pristatymo renginyje 2023 m. bal. 5 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=z0hd7rPonDI.
 • Širkaitės knygos apie grafų Umiastovskių giminę pristatymas Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 2023 m. vas. 25 d.
 • Leidinio „Al-Kitabh“ anglų kalba pristatymas Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 2023 m. vas. 24 d.