Dr. Daiva Narbutienė

Retų spaudinių skyriaus vedėja, daktarė

Tel. +370 618 54901

El. paštas daiva.narbutiene@mab.lt

Moksliniai interesai:

 • LDK lotyniškoji knyga;
 • Spausdintinis paveldas ir jo sklaida;
 • Knygotyra, bibliografija.

  0000-0002-7744-0755

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 12 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [bibliografinių aprašų redaktorė Giedrė Miknienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023. 216 puslapių. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.
2. [S4] Narbutienė, Daiva. Ivano Luckevičiaus gudų muziejaus bibliotekos senųjų knygų paveldas = The Heritage of Old Books from the Library of the Ivan Lutskevich Belarusian Museum // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 85-112. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.5.
3. [S7] Narbutienė, Daiva. Pratarmė = Preface // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 6-9. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.1.
 
2022
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 11 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas,] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022. 247 p. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.
2. [S5] Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva. Paroda „Pranciškaus Skorinos „Mažajai kelionių knygelei” – 500″ // Mokslo Lietuva [elektroninis išteklius]. Vilnius. ISSN 1392-7191. 2022, Nr. 17 (spal. 5), p. 10. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/29797/Mokslo%20Lietuva_17.704.pdf> [žiūrėta 2022-12-30].
3. [S5] Narbutienė, Daiva. Akademiko Konstantino Jablonskio 130-osios gimimo metinės // Mokslo Lietuva. Vilnius. ISSN 1392-7191. 2022, Nr. 14 (liep. 22), p. 11. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/29797/Mokslo%20Lietuva_14.701.pdf> [žiūrėta 2022-12-30].
4. [S7] Narbutienė, Daiva. Pratarmė = Preface // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 7-12. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.1.
5. [R2a] Narbutienė, Daiva. Apie Baltarusių I. Luckevičiaus muziejaus senųjų knygų paveldą // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, saus. 19, 1 garso įrašas (22 min., 50 sek.). Prieiga per internetą: <https://anchor.fm/lmavb/episodes/Apie-Baltarusi-I–Luckeviiaus-muziejaus-senj-knyg-paveld-e1d5d0k> [žiūrėta 2022-01-19].
6. [R2a] Narbutienė, Daiva. Konstantinas Jablonskis – bibliofilas // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, rugpj. 23, 1 vaizdo įrašas (42 min., 37 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=NIVUlOJh_AI> [žiūrėta 2023-03-22].
7. [K1b] Narbutas, Sigitas (autorius, redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Zadykowicz, Beata (redaktorius); Siedlecki, Michał (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Najwczeṥniejsze wydania Wielkiego Księstwa Litewskiego : Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai : poświęcone 550. rocznicy urodzin Franciszka Skoryny i 500. rocznicy opublikowania Małej książeczki podróżnej = Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai / Sigitas Narbutas ; redakcinis komitetas: Sigitas Narbutas, Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Beata Zadykowicz, Michał Siedlecki ; iš lietuvių kalbos vertė Jan Sienkiewicz ; lietuviško teksto redaktorė Daiva Narbutienė ; santrauką į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2022. 279 p. : iliustr. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137615.
8. [R2a] Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Alper, Margarita (interviu, imantis). Čekiją ir Lietuvą jungiantis istorinis dokumentas: kelis šimtus metų dingusiu laikytas dokumentas rastas Vilniuje [interaktyvus] // LRT TV naujienos. Vilnius. 2022, sausio 7 d. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1583724/cekija-ir-lietuva-jungiantis-istorinis-dokumentas-kelis-simtus-metu-dingusiu-laikytas-dokumentas-rastas-vilniuje> [žiūrėta 2022-01-18].
 
2021
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 10 [2019/2020] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2021. 266 p.
2. [S7] Narbutienė, Daiva. Pratarmė = Preface // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 7-10. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.54506/LMAVB.2021.10.1> [žiūrėta 2022-02-03].
3. [T3] Narbutienė, Daiva. Baltarusių Ivano Luckevičiaus muziejaus senųjų knygų paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje // „Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje” [elektroninis išteklius] : tarptautinė konferencija 2021 m. gruodžio 1-3 d. : programa ir pranešimų tezės. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, p. 2, 16. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/media/public/documents/Theatrum-libri-konferencija-programa-LT.pdf> [žiūrėta 2021-12-06].
4. [T3] Narbutienė, Daiva. Old books of the Belarusian Museum of Ivan Luckevich in The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // „Theatrum libri: The Press, Reading and Dissemination in Early Modern Europe” [elektroninis išteklius] : International Conference 1-3 December 2021 Program and Book of Abstracts. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, p. 2, 17-18. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/media/public/documents/Theatrum-libri-konferencija-programa-EN.pdf> [žiūrėta 2021-12-06].
5. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Bužauskas, Saulius (interviu, imantis). Marijos radijas svečiuojasi Sigito ir Daivos Narbutų šeimoje // Marijos radijas. Vilnius. 2021, saus.29, 1 garso įrašas (38 min, 58 sek.). Prieiga per internetą: <http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/189270-2021-01-29-20-07-radijas-eina-i-svecius.html> [žiūrėta 2021-12-15].
 
2020
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 9 [2017/2018] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. 263 p.
2. [S5] Narbutienė, Daiva. Lietuvai ir Ukrainai reikšmingas XVII a. dokumentinio paveldo paminklas // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2020, Nr. 4, p. 22-25. Prieiga per internetą: <https://www.bernardinai.lt/2020-05-10-lietuvai-ir-ukrainai-reiksmingas-xvii-a-dokumentinio-paveldo-paminklas/> [žiūrėta 2023-08-24].
3. [S5] Narbutienė, Daiva. Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys – „Žemlapis lietuviškai latviško krašto” // Žemaičių bibliofilas. Plungė. ISSN 1392-9100. 2020, Nr. 10 (gruod. 26), p. 15.
4. [S8] Narbutienė, Daiva. [Dokumentų aprašymai: I.1.9, IV.1.26, IV.3.25] // Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas = The Radziwills. History and legacy of the princes : tarptautinės parodos katalogas, 2019 m. spalio 10 d.-2020 m. sausio 12 d. Kn. 2: eksponatai. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2020. ISBN 9786098061659. P. 448-449, 542-543. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, ISSN 2351-7115 ; 25).
 
2019
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2015/2016 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. 199 p. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/handle/1/26301> [žiūrėta 2023-08-24].
2. [S2] Narbutienė, Daiva. Iš Vrublevskių bibliotekos istorijos: Platerių Pustinios dvaro knygų rinkinio įsigijimo atvejis = Wroblewski Library history: case of the purchase of the Plater’s Pustynia estate book collection // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0204-2061. 2019, t. 72, p. 141-165. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.72.23. [CiteScore: 0,10; SNIP: 0,141; SJR: 0,101; Q3 (2019, Scopus Sources)]
3. [P1d] Narbutienė, Daiva. О книжном собрании графа Генриха Плятера в Библиотеке им. Врублевских Литовской академии наук = On the book collection of count Henryk Plater in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Берковские чтения 2019. Книжная культура в контексте международных контактов = Berkovskye chteniya 2019. Book culture in the context of International contacts : материалы Международной научной конференции, Пинск, 29-30 мая 2019. Минск : Центр. науч. б-ка НАН Беларуси, 2019. ISBN 9785604203620. P. 354-366.
4. [K3h] Urbaitytė, Rita (sudarytojas); Lūžys, Sigitas (sudarytojas); Vitkauskienė, Irena (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Rita Urbaitytė ; aprašus kūrė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; redaktorė Daiva Narbutienė ; vertė Ana Venclovienė ; fotografas Rokas Gelažius. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. 2 t. ISBN 9789986498803.
 
2018
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2013/2014 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 222 p. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21966> [žiūrėta 2019-03-21].
2. [C4] Narbutienė, Daiva. Knygotyrinė studija apie Kristijono Donelaičio atminties paveldą // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 160-163. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21979> [žiūrėta 2019-01-28].
3. [C5] Narbutienė, Daiva. Užfiksuoti atlikti darbai : [recenzija] // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2018, Nr. 1, p. 13-14, 45.
4. [S5] Markevičiūtė, Vaiva (interviu, imantis); Gudauskas, Renaldas (interviu, duodantis); Žilienė, Simona (interviu, duodantis); Abazoriuvienė, Danguolė (interviu, duodantis); Manžuch, Zinaida (interviu, duodantis); Čistovienė, Giedrė (interviu, duodantis); Mickus, Jonas (interviu, duodantis); Garunkštytė, Vida (interviu, duodantis); Tautkevičienė, Gintarė (interviu, duodantis); Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Juchnevič, Laura (interviu, duodantis). Bibliotekų tikslai ir vertybės tokie pat visame pasaulyje // Tarp knygų. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. 2018, Nr. 4, p. 4-10.
 
2017
1. [S4] Narbutienė, Daiva. Книгопечатание в Великом Княжестве Литовском после Франциска Скорины = Publishing in the Grand Duchy of Lithuania after Francysk Skaryna // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына. Мінск : Беларуская навука, 2017. ISBN 9789850821515. P. 212-222.
2. [S5] Narbutienė, Daiva. Knyga, išryškinanti iškilios renesanso asmenybės mastą // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2017, Nr. 7/8, p. 18-22.
3. [S5] Narbutienė, Daiva. Po Skorinos. Leidyba LDK // Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai” – 500 : parodos aprašas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498759. p. 15-17.
4. [S5] Narbutienė, Daiva; Venclovienė, Ana (vertėjas). After Skaryna. Publishing in the GDL // The „Ruthenian Bible” of Francysk Skaryna turns 500 : description of the exhibition. Vlnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2017. ISBN 9789986498735. P. 17-19.
5. [S5] Narbutienė, Daiva. Пасля Скарыны. Кнiгадрукаванне ў ВКЛ // „Бібліі Рускай” Францыска Скарыны – 500 : аписанне выставы. Вільнюс : Бібліятэка імя Урублеўскіх акадэміі навук Літвы, 2017. ISBN 9789986498742. P. 17-19.
6. [S6] Narbutienė, Daiva. Po Skorinos. Leidyba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje // Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai” – 500. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498728. P. 88-102.
7. [P1d] Narbutienė, Daiva. После Скорины: книгопечатание в Великом Княжестве Литовском в XVI веке = After Skaryna. Publishing in 16th century in the Grand Duchy of Lithuania // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы = Francysk Skaryna – the personality, activity, legacy, modern images : материалы Международного научного семинара, Полоцк, 24 мая 2017. Минск : Центральная научная библиотека НАН Беларуси, 2017. ISBN 9785990974142. P. 82-87.
8. [C4] Narbutienė, Daiva. Литовское издание по случаю юбилея «Библии Русской» Франциска Скорины : [recenzija] = Lithuanian edition on the occasion of the jubilee of the Francis Skorina „Bible Rus” // Bibliotechnyi visnyk. ISSN 1029-7200. 2017, iss. 3, p. 31-34.
9. [T3] Narbutienė, Daiva. Parateksto reikšmė knygotyrai: S. Budno „Katekizmo” atvejis // Pranciškus Skorina ir jo Prahos „Biblija”. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2017 m. lapkričio 8-9 d. Praha : [Karolio universitetas]. 2017, P. 21-22. Prieiga per internetą: <http://baltnexus.lt/uploads/2017%20metai/lapkritis-2017/Praha_tezes_2017_%20(1).pdf> [žiūrėta 2018-10-24].
10. [K3h] Trumpis, Gintautas; Narbutienė, Daiva (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Asmeninė biblioteka = : Persönliche Bibliothek = Personal library = Личная библиотека : katalogas / Gintautas Trumpis ; Martyno Mažvydo bibliofilų klubas ; [redagavo ir konsultavo Daiva Narbutienė] ; [į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : [G. Trumpis], 2017. 272 p. ISBN 9786094751103.
11. [K4e] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai” – 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė … [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. 138 p. ISBN 9789986498728.
12. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Temčinas, Sergejus (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Lemeškin, Ilja (interviu, duodantis); Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (interviu, imantis). Skorina liks mūsų, nes yra be ūsų! // Gyvoji istorija. Vilnius : Žinių radijas. 2017, kovo 11, 1 garso įrašas (19 min., 47 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.ziniuradijas.lt/laidos/istorija-gyvai/skorina-liks-musu-nes-yra-be-usu?soundtrack=1>.
 
2016
1. [P1d] Narbutienė, Daiva. Издательский опыт Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук: продолжающийся сборник трудов = The Publishing experience of the Wroblewski library of the Lithuanian Academy of Sciences: the library’s serial proceedings // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития : материалы V Международного научного семинара (Минск, 19-20 апреля 2016 г.). Минск : Центральная научная библиотека имени Я. Коласа Национальной Академии наук Беларуси ; Москва : Научный и издательский центр „Наука” Российской академии наук, 2016. ISBN 9785990464261. P. 171-175.
2. [C5] Narbutienė, Daiva. Knyga apie skaitantį Vaižgantą : [recenzija] // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2016, Nr. 6, p. 16-17.
 
2015
1. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Malinauskaitė, Džiuljeta (sudarytojas); Palačionytė, Danguolė (sudarytojas); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Kristijonas Donelaitis : bibliografijos rodyklė / sudarė Daiva Narbutienė ; aprašus kūrė Nijolė Lietuvninkaitė … [et al.] ; [redagavo Daiva Narbutienė, Rasa Pukėnienė] ; [į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [rodykles sudarė Danguolė Palačionytė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. 638 p., [8] iliustr. lap. ISBN 9789986498650.
2. [K4d] Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Šmigelskytė Stukienė, Ramunė (sudarytojas); Šulgienė, Nijolė (sudarytojas); Tamulynas, Alfonsas (sudarytojas); Vaitkevičiūtė, Viktorija (sudarytojas); Gudavičienė, Kristina (vertėjas). Ten, kur kviečia tėvynės meilė ir pareiga : Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimimo metinės : parodos katalogas / [sudarytojai: Daiva Narbutienė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Nijolė Šulgienė, Alfonsas Tamulynas, Viktorija Vaitkevičiūtė] ; [tekstus vertė Kristina Gudavičienė]. Vilnius : Petro ofsetas, 2015. 239 p. ISBN 9786094204609.
3. [S3] Narbutienė, Daiva. Kristijono Donelaičio studijos 1736–1740 m. Series praelectionum šviesoje = University studies (1736–1740) of Kristijonas Donelaitis in the light of Series praelectionum // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2015, T. 64, p. 31-43. DOI: 10.15388/Knygotyra.2015.64.8212. [Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB; MLA; Book History Online; Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text]
4. [S3] Narbutienė, Daiva. Rašytojai rašytojams: knygos su dedikaciniais įrašais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose = Writers for writers: books with dedication in scriptions in the holdings of the Wroblewski library of the Lithuanian Academy of Sciences // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2015, T. 65, p. 178-189. DOI: 10.15388/Knygotyra.2015.65.8456. [Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB; MLA; Book History Online; Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text]
5. [S4] Narbutienė, Daiva. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos oginskiana = Oginskiana at the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje : kultūrinės veiklos pėdsakais – 2. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2015. ISBN 9786098183016. P. 245-264.
6. [S4] Narbutienė, Daiva; Venclovienė, Ana (vertėjas). Vis dar aktualus Kristijonas Donelaitis = The still-relevant Kristijonas Donelaitis // Kristijonas Donelaitis : bibliografijos rodyklė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. ISBN 9789986498650. P. 7-27.
7. [P1d] Narbutienė, Daiva. Радивилиана в фондах библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук = Radiviliana in the holdings of the Wroblewski library of the Lithuanian Academy of Sciences // Берковские чтения : книжная культура в контексте международных контактов, 2015 : материалы международной научной конференции, Минск, 26-27 мая 2015. Минск ; Москва, 2015. ISBN 9785020391161. P. 325-330.
8. [K5] Cicėnienė, Rima (sudarytojas, redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Putkienė, Rasa (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas, redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2011/2012 / [sudarytoja Rima Cicėnienė] ; [redaktorių kolegija: Daiva Narbutienė (atsak. red.), Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė (moksl. red.), Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [kalbos redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė (rusų k. red.)]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. 282 p., [4] iliustr. lap.
 
2014
1. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Vaškelis, Gytis (sudarytojas); Bartkutė-Barnard, Diana (vertėjas); Barnard, Gabija (vertėjas). The Lithuanian homer: Kristijonas Donelaitis (1714-1780) : exhibition catalogue / [exhibition material compiled by Sigitas Narbutas, Daiva Narbutienė and Gytis Vaškelis] ; [translated into English by Diana Bartkutė and Gabija Barnard]. Vilnius : Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2014. 40 p. ISBN 9786094251306.
2. [S5] Narbutienė, Daiva. Donelaitikos darbai // Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. ISBN 9789986498629. P. 77-92.
3. [S5] Narbutienė, Daiva. Studies into Donelaitis’ Creative Legacy // The Lithuanian homer: Kristijonas Donelaitis (1714-1780). Vilnius : Institute of Lithuanian literature and folklore, 2014. ISBN 9786094251306. p. 25-27.
4. [S7] Narbutienė, Daiva. „2014 m. gegužės 29-30 d. Tolminkiemyje (dabar Čistyje Prudy, Kaliningrado sr.) įvyko Kaliningrado srities istorijos ir dailės muziejaus surengta tarptautinė konferencija „Literatūra be sienų”…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2014, Kn. 37, p. 330-331. [MLA]
5. [S7] Narbutienė, Daiva. Konferencija, skirta Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūrai // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2014, Nr. 12, p. 32.
6. [S7] Narbutienė, Daiva. Pasirodė naujas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos metraščio tomas // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2014, Nr. 1, p. 32-33.
7. [S7] Narbutienė, Daiva. „Šiemet sukako 450 metų nuo Lietuvos kariuomenės pergalės, pasiektos šalia Ivansko kaimo pire Ulos upės…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2014, kn. 37, p. 328-329. [MLA]
 
2013
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2009/2010 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša]. ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. 203 p.
2. [S5] Narbutienė, Daiva. Брестская Библия в фондах Библиотеки им. Врублевских Литовской aкадемии наук // Брестская Библия : к 450-летию издания / Национальная академия наук Беларуси. Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа, Библиотека имени Врублевских Литовской академии наук. Минск : Ковчег, 2013. ISBN 9789857055609. P. 1-4.
3. [S5] Narbutienė, Daiva. Издания Острожской типографии в фондах Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук // Волинська книга: iсторiя, дослiдження, колекцiонування : науковий збiрник. Вип. 2. Острог : Видавництво Нацioнального унiверситету „Острозька академiя”. 2013, P. 20-25.
4. [C3] Narbutienė, Daiva. Nesvyžiaus ordinacijos Radvilų bibliotekos katalogas : [recenzija] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2013, T. 61, p. 345-351. [LISA; Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text; Library, Information Science & Technology Abstracts; Book History Online; MLA]
5. [K5] Бярозкiна, Наталля Юр’еўна (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Брестская Библия : к 450-летию издания / [редколлегия: Н. Берёзкина (отв. ред.), С. Нарбутас, Д. Нарбутене … [et al.]. Минск : Ковчег, 2013. 1 kompaktinis diskas.
 
2012
1. [S7] Narbutienė, Daiva. „2012 m. gegužės 31 – birželio 3 d. Bresto apskrities M. Gorkio biblioteka…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2012, [T.] 33, p. 368-369.
2. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1912-2012 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. 35, [1] p.
3. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva (redaktorius); Voitechovičienė, Irena (vertėjas). The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences : 1912-2012 / [text authors: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; translated by Ana Venclovienė and Irena Voitechovičienė]. Vilnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2012. 35, [1] p.
 
2011
1. [K5] Narbutienė, Daiva. Książki ze znakami własnościowymi Radziwiłłów w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich // Rocznik Biblioteki Narodowej. ISSN 0083-7261. 2011, 41, P. 81-88.
2. [S3] Narbutienė, Daiva. Retų spaudinių komplektavimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje : problemos, tradicijos, perspektyvos // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2011, T. 56, p. 112-123. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Knygotyra/56/112-123.pdf> [žiūrėta 2012-04-02]. [LISA; Book History Online]
3. [S7] Narbutienė, Daiva. „2011 m. spalio 5 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete įvyko…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2011, Kn. 32, p. 278-279. [MLA]
4. [T2] Narbutienė, Daiva. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos oginskiana // Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos : VII tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. spalio 5 d., Vilnius, 2011 m. spalio 3 d., Rietavas : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206545. P. 15-16.
5. [T2] Narbutienė, Daiva. Oginskiana in Lithuanian Academy of Sciences Vrublevskiai Library // Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos : VII tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. spalio 5 d., Vilnius, 2011 m. spalio 3 d., Rietavas : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206545. P. 77-78.
6. [T2] Narbutienė, Daiva. Агiнскiяна Бiблiятэкi Акадэмii навук Лiтвы (Бiблiятэкi Ўрублеўскiх) // Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos : VII tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. spalio 5 d., Vilnius, 2011 m. spalio 3 d., Rietavas : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206545. P. 45-47.
7. [K3h] Grybienė, Aida (sudarytojas); Railienė, Birutė (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rodyklę parengė: Aida Grybienė ir Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 69, [1] p.
8. [K5] Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Sperskienė, Rasa (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2007/2008 / [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas (pirm.), Daiva Narbutienė (ats. red.), Rasa Sperskienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. 170 p.
9. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Kiškienė, Vanda (vertėjas); Surgėlienė, Irena (vertėjas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra, 1253-1795 / [sudarė Sigitas Narbutas ; vertė Vanda Kiškienė, Irena Surgėlienė ; redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 398 p.
10. [ETD_DR_S] Cicėnienė, Rima; Narbutienė, Daiva (mokslinis konsultantas); Kaunas, Domas (disertacijos konsultantas); Pacevičius, Arvydas (mokslinis konsultantas); Petrauskas, Rimvydas (mokslinis konsultantas); Navickienė, Aušra (mokslinis konsultantas); Čistiakova, Marina (oponentas); Braziūnienė, Alma (oponentas). The Culture of the manuscript book in the Grand Duchy of Lithuania (until the second half of the 16th century) : summary of doctoral dissertation : humanities, communication and informamation (06H) / Rima Cicėnienė ; Vilnius University. Vilnius, 2011. 57 p.
 
2010
1. [K4e] Grybienė, Aida; Janczyk, Agnieszka; Mercik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata; Verbiejūtė, Birutė; Gruzdienė, Danutė; Narbutienė, Daiva; Tarandaitė, Dalia; Montvilaitė, Eglė; Billik, Halina; Pajedaitė, Ingrida; Rusnaczyk, Idalia; Steponaitienė, Jolita; Nowak, Janusz Tadeusz; Petrus, Jerzy T.; Gudmantas, Kęstutis; Czyżewski, Krzystof J.; Pająk, Katarzyna; Rickevičiūtė, Kristina; Glemža, Liudas; Piwocka, Magdalena; Uzorka, Marius; Charzewska, Olga; Bugys, Paulius; Grybaitė, Rasa; Petrauskas, Rimvydas; Šėma, Tadas; Dolinskas, Vydas; Račius, Vidas. Katalogas = : Katalog = Catalogue // Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje… Žalgirio atodangos : tarptautinės parodos katalogas, 2010 m. lapkričio 10 d. – 2011 m. sausio 30 d., Vilnius. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010. ISBN 9786099507484. P. 254-485.
2. [S4] Narbutienė, Daiva. Oginskiai ir knyga: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų // Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje : kultūrinės veiklos pėdsakais. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010. ISBN 9789955205883. P. 77-90.
3. [S4] Narbutienė, Daiva. Starodruki polskie w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk (dawniej Wroblewskich ) w Wilnie // Libri separati : inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Krakow : Collegium Columbinum, 2010. ISBN 9788376240091. P. 129-133.
4. [P1d] Narbutienė, Daiva. Старопечатные украинские издания в фондах библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук // Львiвська нацiональна наукова бiблiотека Украïни iменi В. Стефаника: iсторiя i сучаснiсть : доповiдi та повiдомлення Мiжнародної наукової конференцiї, Львiв, 28-30 жовтня 2010 р. Львiв. 2010, P. 236-237.
5. [P2] Narbutienė, Daiva. The History of the literature of Lithuania and Europe until the early 17th century: specifics of the published heritage of Lithuania // Rediscover : final conference proceedings : Prague, 15 September 2010. Prague. 2010, P. 65-87.
6. [P2] Narbutienė, Daiva. Издания Брестской Радзивиловской типографии в фондах Библиотеки Литовской академии наук // Берасцейскiя кнiгазборы : матэрыялы мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцы „Берасцейскiя кнiгазборы: проблемы i перспективы даследавання” : Брэст, 30-31 кастрычнка 2008 г. Брэст : Палiграфiка. 2010, P. 238-245.
7. [K3h] Palačionytė, Danguolė (sudarytojas); Radvilienė, Violeta (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7 – rugpjūčio 3 d / [parodą rengė ir katalogą sudarė Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė ; redaktorė Daiva Narbutienė.]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. 110 p.
8. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 : apybraižų rinkinys / [sudarė Sigitas Narbutas ; redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius, 2010. 321 p.
9. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas, redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 29 / redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas … [et al.] ; sudarė ir parengė Sigitas Narbutas ; leidinį redagavo Daiva Narbutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. 303 p.
 
2009
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Liškevičienė, Jolita (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Bagužaitė-Talačkienė, -; Braziūnienė, Alma; Cicėnienė, Rima; Dobrovolskaitė, Irena; Griciūtė-Šverebienė, Liepa; Kavaliauskienė, Aušra; Krakytė, Asta; Kuodienė, Marija; Mažeikienė, Ilona; Narbutienė, Daiva; Pajedaitė, Ingrida; Petrauskas, Rimvydas; Račius, Vidas; Tarandaitė, Dalia; Urbonienė, Regina; Valinčiūtė-Varnė, Rima; Valtaitė, Alantė; Žalėnas, Gintautas; Žilinskienė, Nijolė. Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia = : Sacred art of Lithuania, 11th – early 20th c. : Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene” katalogas / sudarytojai: Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė ; [tekstų autoriai: Dalius Avižinis … et al.]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2009. 237 p. ISBN 9786094260025.
2. [S4] Narbutienė, Daiva. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka: paveldas ir raida, 1557-2007 : [anotacija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, Kn. 28, p. 316-318.
3. [S4] Narbutienė, Daiva. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriaus unikumai // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 89-99. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1708/89-99.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-08-29].
4. [S4] Narbutienė, Daiva. Patarimai, kaip sukurti biblioteką // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 166-168. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2005-2006/166-168.pdf> [žiūrėta 2010-09-24].
5. [P1d] Narbutienė, Daiva. Обмен культурными ценностями в Европе в XV-XVIII вв.: книговедческий аспект // Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре. Москва : Индрик, 2009. ISBN 9785916740585. P. 264-275. Prieiga per internetą: <https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2009_rosssia_polsha_germania.pdf> [žiūrėta 2023-05-30].
6. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 27: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 503 p.
7. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 28: Donelaitis ir Rėza vertimų, leidimų ir tyrimų lauke / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 347 p.
8. [K5] Kanopkienė, Lina (redaktorius); Labanauskienė, Danutė (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Saudargas, Povilas (sudarytojas); Stasiukaitienė, Elena (redaktorius); Štikonaitė, Irena (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : 2005/2006 / [redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė … et al.]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. 212 p.
9. [S4] Stefanovič, Aleksandr; Narbutienė, Daiva (vertėjas). Nesvyžiaus ordinacijos kunigaikščių Radvilų bibliotekos asmeninės knygų kolekcijos ypatybės: iš Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinės mokslinės Jakubo Kolaso bibliotekos rinkinių // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 107-112. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2005-2006/107-112.pdf> [žiūrėta 2010-09-24].
 
2008
1. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos katalogas / sudarė ir parengė Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas ; leidinius aprašė Rūta Pleskačiauskienė … [et al.] ; [redaktoriai Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. xxxvii, 888 p. ISBN 9789955698371.
2. [S4] Narbutienė, Daiva. Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos paveldas Lietuvoje // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2008, T. 51, p. 31-45.
3. [S6] Narbutienė, Daiva. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriui – 50 // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2008, Nr. 1-2, p. 44-45.
4. [P1d] Narbutienė, Daiva. К вопросу о реконструкции книжных собраний вельмож Великого Княжества Литовского в Библиотеке Литовской академии наук // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Международной научной нонференции (Минск, 25-27 ноября 2008 г.). Москва, Минск, 2008. ISBN 5781509798. P. 216-222.
5. [C3] Narbutienė, Daiva. XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje : [anotacija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 25, p. 295-296.
6. [C4] Narbutienė, Daiva. Knyga apie skaitymą : [recenzija] // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2008, Nr. 4, p. 16-17.
 
2007
1. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Radvilienė, Violeta (sudarytojas); Bikauskienė, Dalia (sudarytojas). XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos biliotekoje = Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Daiva Narbutienė, Violeta Radvilienė, Dalia Rauckytė-Bikauskienė ; redaktorė Daiva Narbutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. XXVII, 502 p. ISBN 9789955698401. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:B.03~2007~1367160496198/datastreams/DS.001.0.01.BOOK/content> [žiūrėta 2023-08-29]. [Lituanistika]
2. [S4] Narbutienė, Daiva; Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė. [Konferencija „Rusija, Lenkija, Vokietija: Europos ideologijos, politikos ir kultūros vienybės istorija ir dabartis” Pskove] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 343-348.
3. [S4] Narbutienė, Daiva; Venclovienė, Ana (vertėjas). Senoji Lietuvos MA bibliotekos lituanika = The Old Lituanica in the Library of the Lithuanian Academy of Sciences // XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos biliotekoje = Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. ISBN 9789955698401. P. VII-XXVII. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:B.03~2007~1367160496198/datastreams/DS.001.0.01.BOOK/content> [žiūrėta 2023-08-29].
4. [S5] Narbutienė, Daiva. Naujas bibliotekos leidinys [„Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003-2004”] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2007, Nr. 2, p. 34-35.
5. [C3] Narbutienė, Daiva. Knyga apie senuosius Lietuvos spaudmenis : [recenzija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, P. 277-291. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL23_Rec_Narbutiene.pdf> [žiūrėta 2011-09-09].
 
2006
1. [S4] Narbutienė, Daiva. Adolfui Ivaškevičiui – 100 // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 161-171. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2003-2004/161-171.pdf> [žiūrėta 2010-09-24].
2. [S4] Narbutienė, Daiva. Ieškant dingusio knygos pasaulio : [recenzija] // Knygų aidai. ISSN 1392-6845. 2006, Nr. 1, p. 30-34.
3. [S4] Narbutienė, Daiva. Ona Uršulė Eidukaitytė // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 213-214. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2003-2004/213-214.pdf> [žiūrėta 2010-09-24].
4. [S4] Narbutienė, Daiva. The Latin Book of the Grand Ducky of Lithuania: concept and some characteristics // Books and libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18th century. Tallinn, 2006. ISBN 9985912888. p. 138-144.
5. [S5] Narbutienė, Daiva. Naujos knygos sutiktuvės bibliofilų klube // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2006, Nr. 2, p. 33-34.
6. [S7] Narbutienė, Daiva. Rankų darbu pelnyta pagarba // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 195. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1621/195.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-08-29].
7. [P1d] Narbutienė, Daiva. Печатные труды Георга Эльгера в библиотеке Академии наук Литвы // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Bibliopolis XX „”Bibliotēka un sabiedrība: mijiedarības iespējas” : materiālu krājums, Tilieši, Latvija, 2006.gada 6.-9. jūnijs. Riga, 2006. ISBN 9984538893. p. 68-74.
8. [K3h] Lūžys, Sigitas (sudarytojas); Urbaitytė, Rita (sudarytojas); Vitkauskienė, Irena (sudarytojas); Venclovienė, Ana (vertėjas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose : katalogas = Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex bibliothecis Caunensibus : catalogus / sudarė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; [vertėja: Ana Venclovienė] ; Kauno apskrities viešoji biblioteka. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 437 p. ISBN 9789955698296.
9. [K5] Kanopkienė, Lina (redaktorius); Labanauskienė, Danutė (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius); Stasiukaitienė, Elena (redaktorius); Aputienė, Virginija (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : 2003/2004 / [redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė … et al.]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2006. 223 p.
 
2005
1. [S4] Narbutienė, Daiva. Veikalas apie visuotinę bibliografiją // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2005, Nr. 4 (vas. 17), p. 15.
2. [S5] Narbutienė, Daiva. Konstantino Jablonskio asmeninės bibliotekos raritetai // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2005. ISBN 9986780640. p. 55-64.
 
2004
1. [K1a] Narbutienė, Daiva; Graudis, Antanas (redaktorius). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji knyga XV – XVII a / Daiva Narbutienė ; [redaktorius Antanas Graudis]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 245, [1] p. ISBN 9955475838.
2. [S3] Narbutienė, Daiva. Užrašas autoriaus dovanotoje knygoje: autografas ar donacinis įrašas? = Inscription in the book donated by an author: an autograph or a donation record? // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2004, t. 42, p. 105-112. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367156282160/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-02-21]. [Lituanistika; LISA; MLA; Book History Online]
3. [S4] Narbutienė, Daiva. Apie Vilniaus universiteto paleotipus // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2004, Nr. 5, p. 23-24.
4. [S4] Narbutienė, Daiva. Lotyniškų knygų rinkiniai institucinėse LDK bibliotekose XVI-XVII a. // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 53-61. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1575/53-61.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-08-29].
5. [S4] Narbutienė, Daiva. Margarita Groševa // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 183. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2001-2002/183.pdf> [žiūrėta 2010-09-24].
6. [S4] Narbutienė, Daiva. Naujas bibliofilų leidinys // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2004, Nr. 2, p. 16.
7. [S4] Narbutienė, Daiva. Pirmasis Lietuvoje ekslibrisų konkursas // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 30-32. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2001-2002/30-32.pdf> [žiūrėta 2010-09-24].
8. [S6] Narbutienė, Daiva. Žymiajam italų humanistui – 700 : Francesco Petrarca : senieji leidiniai Vilniaus bibliotekose // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2004, Nr. 7/8, p. 27.
9. [K5] Kanopkienė, Lina (redaktorius); Labanauskienė, Danutė (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius); Stasiukaitienė, Elena (redaktorius); Aputienė, Virginija (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos biblioteka / [redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė … et al.]. Vilnius : Margi raštai, 2004. 198 p.
 
2003
1. [S3] Narbutienė, Daiva. Akademiko Konstantino Jablonskio asmeninė biblioteka: bibliofilijos aspiracijos // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2003, T. 41, p. 25-31. [Book History Online; MLA]
2. [S3] Narbutienė, Daiva. Eigminas Kazimieras… : [biograma] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2003, T. 40, p. 376-377. [Book History Online; MLA]
3. [S3] Narbutienė, Daiva. Mollinus Nicolaus… : [biograma] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2003, T. 40, p. 390. [Book History Online; MLA]
4. [S3] Narbutienė, Daiva. Volanas Andrius… : [biograma] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2003, T. 40, p. 406. [Book History Online; MLA]
5. [S4] Narbutienė, Daiva. Lotyniškų knygų cenzūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje XVI-XVIII a // Bibliografija : mokslo darbai. ISSN 1392-1991. 2003, 2002, p. 30-36.
 
2002
1. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Narbutas, Sigitas (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)). XV-XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas = Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas ; [redakcinė komisija: S. Narbutas (leidinio redaktorius) … et al.]. Vilnius : LLTI, 2002. 238, [1] p. ISBN 9955475226. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:B.03~2002~1367165961913/datastreams/DS.001.0.01.BOOK/content> [žiūrėta 2023-07-13].
2. [S4] Narbutienė, Daiva. Tipologinė XVI-XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškų knygų charakteristika // Bibliografija : mokslo darbai. ISSN 1392-1991. 2002, 2001, p. 58-64.
 
2001
1. [S3] Narbutienė, Daiva. LDK lotyniškoji knyga asmeninėse XVI-XVII a. bibliotekose // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2001, T. 37, p. 138-152. [Book History Online; MLA]
2. [S3] Narbutienė, Daiva. Luckievič, Ivan : [biografiniai duomenys] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2001, T. 37, p. 310. [Book History Online; MLA]
3. [S4] Narbutienė, Daiva. „Katechizm” Jana Seklucjana na Litwie // Rocznik Biblioteki Narodowej. 2001, XXXIII/XXXIV, p. 117-121.
4. [S4] Narbutienė, Daiva. Lietuviškai prabilęs „Philobiblonas” // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2001, Nr. 12, p. 21-22.
5. [S4] Narbutienė, Daiva. Mintys apie asmenines bibliotekas // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2001, Nr. 8/9, p. 14-16.
 
2000
1. [S3] Narbutienė, Daiva. Johanas Danielis Hoffmannas apie spaudos atsiradimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2000, T. 36, p. 54-69. [Book History Online; MLA]
2. [S4] Narbutienė, Daiva. XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų autoriai = Authors of the 17th century Latin books in Lithuania // Bibliografija : mokslo darbai. ISSN 1392-1991. 2000, 1999, p. 58-61.
3. [S4] Narbutienė, Daiva. Йан Даниель Гоффманн о книжной культуре Великого княжества Литовского // Инфармацыйнае забеспячэнне навуки : проблеми, пошуки, рашени. Минск. 2000, p. 162-168.
4. [S7] Narbutienė, Daiva. Hoffmann Johann Daniel… : [biograma] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2000, T. 36, p. 327. [Book History Online; MLA]
5. [S5] Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Aputienė, Virginija (interviu, imantis). Apie lotynus Lietuvoje : [pokalbis su knygotyrininkais Daiva ir Sigitu Narbutais apie mokslo tiriamąją ir bibliografinę veiklą] // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2000, Nr. 3, p. 18-21.
 
1999
1. [S3] Narbutienė, Daiva. Tęstiniai pasaulio knygotyros leidiniai // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 1999, T. 35, p. 236-260. [Book History Online; MLA]
2. [S3] Narbutienė, Daiva. XVI-XVIII a. lituanikos objekto problema // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 1999, T. 35, p. 9-17. [Book History Online; MLA]
 
1998
1. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto), redaktorius). XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas : Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi = Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi / sudarė Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 345 p. (Senoji Lietuvos literatūra, ISSN 1822-3656 ; Kn. 8). ISBN 9986513529.
2. [S5] Narbutienė, Daiva; Marcinkevičius, Juozas. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka // Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 7.2, Finnland. Estland. Lettland. Litauen. Hildesheim [etc.], 1998. ISBN 3487103613. P. 217-223.
3. [S6] Narbutienė, Daiva. Nauji „knygotyros” tomai // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 1998, Nr. 8, p. 20-23.
 
1988
1. [S4] Narbutienė, Daiva; Narbutas, Sigitas. Lietuva Elzevyrų leidiniuose // Bibliotekų darbas. ISSN 0135-6143. 1988, Nr. 1, p. 33-36.
 
1986
1. [S4] Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva. Rubenso iliustruotos knygos Vilniuje // Bibliotekų darbas. ISSN 0135-6143. 1986, Nr. 1, p. 32-35.
 
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Theatrum libri“, vykusioje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, 2021-12-01 d. skaitytas pranešimas „Baltarusių Ivano Luckevičiaus muziejaus senųjų knygų paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“.
 • V-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Berkovo skaitymai. Knygų kultūra tarptautinių kontaktų kontekste“, vykusioje Pinske (Baltarusija) 2019-28–31 d., skaitytas pranešimas „Apie grafo Henriko Platerio knygų rinkinį LMA Vrublevskių bibliotekoje“.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“, vykusioje Karolio universitete Prahoje 2017-11-07–10, skaitytas pranešimas „Parateksto reikšmė knygotyrai: S. Budno „Katekizmo“ atvejis“.
 • Lituanistų ir istorikų forume „Lietuvą kūrusios asmenybės“, vykusiame Burbiškio dvare 2015-05-15–16, skaitytas pranešimas „Lietuvos lotyniškosios kultūros svarba: spaudos aspektai“.
 • Tarptautinėje knygotyros konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“, vykusioje 2014-09-24–27 Lietuvos mokslų akademijoje, skaitytas pranešimas „Kristijono Donelaičio studijos 1736–1740 m. Series praelectionum šviesoje“.
 • Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“, vykusioje 2014-06-13–14 Anykščiuose, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, skaitytas pranešimas „Rašytojai rašytojams: knygos su dedikaciniais įrašais kaip viena iš asmeninės bibliotekos rekonstrukcijos galimybių“.
 • Kaliningrado srities istorijos-meno muziejaus rengtoje tarptautinėje konferencijoje „Literatūra be sienų“, 2014-05-29 vykusioje Tolminkiemyje, K. Donelaičio muziejuje, skaitytas pranešimas „Kristijonas Donelaitis: pagrindiniai jo kūrybos tyrimų momentai“.
 • Ostroge (Ukraina) vykusioje XI konferencijojeOstrogo kraštotyriniai skaitymai“ (rengė Valstybinis istorinis-kultūrinis Ostrogo draustinis, Mokslinė kunigaikščių Ostrogiškių kraštotyros draugija) 2013-06-06 skaitytas pranešimas „Senieji Ostrogo leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekoje“.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis“, 2012-05-03–04 vykusioje Lietuvos mokslų akademijoje (rengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka), dalyvauta organizacinio komiteto veikloje ir skaitytas pranešimas „Muziejinė biblioteka ar bibliotekinis muziejus: Lietuvos raštijos muziejaus projekcijos“.
 • VII-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities reflekcijos, ateities perspektyvos“, vykusioje 2011 m. spalio 5 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete, skaitytas pranešimas „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos oginskiana“.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Radvilų šeimos Nesvyžiaus knygų kolekcija. Kolekcijos atstatymo tyrimų rezultatai“, vykusioje 2007-12-13–14 Varšuvoje (rengė Lenkijos nacionalinė biblioteka), skaitytas pranešimas „Knygos su Radvilų nuosavybės ženklais Lietuvos MA bibliotekoje“.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Libri separati. Senosios lenkiškos knygos Rytų bibliotekose“, vykusioje 2007-10-08–12 Krokuvoje, K. Estreicherio bibliografijos institute (rengė Lenkijos draugijos „Wspolnota Polska“ ir K. Estreicherio bibliografijos institutas), skaitytas pranešimas „Senieji lenkiški spaudiniai Lietuvos MA bibliotekoje“.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Rusija, Lenkija, Vokietija: Europos ideologijos, politikos ir kultūros vieningumo istorija ir dabartis“, vykusioje 2007-09-16–20 Pskove (rengė Rusijos MA Slavistikos institutas), skaitytas pranešimas „Kultūros vertybių mainai Europoje XV–XVIII a.: knygotyros aspektas“.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Rašytinis paveldas mokslinėse bibliotekose: sklaidos tradicijos ir naujovės“, vykusioje 2006-10-17–18 Vilniuje ir Kaune (rengė Lietuvos MA biblioteka), skaitytas pranešimas „Lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje: komplektavimo kriterijai ir sklaidos gairės“.
 • Tarptautiniame simpoziume „Knygos ir bibliotekos kultūriniame Baltijos jūros regione nuo 1500 iki 1800 m.“ (International symposium dedicated to the 450th anniversary of the Tallinn Library by St. Olafʼs Church “Books and Libraries in the Cultural Region of the Baltic Sea from 1500 to 1800ˮ), vykusiame 2002-04-03–04-06 Taline (rengė Estijos akademinė biblioteka ir Talino miesto archyvas), skaitytas pranešimas „LDK lotyniškoji knyga: samprata ir kai kurios charakteristikos“ (Latin Books of the Grand Dychy of Lithuania: Subject and some Data).
 • Leidybos projektas „XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose: katalogas“, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas, 2019 m., vykdytoja.
 • Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“, 2018–2021 m., metaduomenų kūrėja.
 • Sklaidos projektas „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“ (Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projekto dalinio finansavimo sutartis Nr. SA17/4), 2017 m., vadovė ir vykdytoja.
 • Sklaidos projektas „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai 500“ (sutartis Nr. LIP-105/2016), Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas 2016 m., vykdytoja.
 • Kunigaikščių Oginskių dokumentinis paveldas: interaktyvi interneto svetainėׅ“, finansuotojas Lietuvos kultūros taryba, 2015 m., vykdytoja.
 • Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė“. Pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektą, finansuojamą iš Valstybės biudžeto lėšų (Kultūros ministerijos). Dalinis finansavimas iš Lietuvos Kultūros ministerijos „Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimo“ projekto, 2010–2012 m., 2014 m., vadovė ir vykdytoja.
 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 2010–2011 m., kuratorė ir vykdytoja.
 • Arte et Marte: senieji dokumentai karo tematika. Skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms“ (parengtas ir išleistas parodos katalogas), finansuotas Kultūros rėmimo fondo, 2010 m., vadovė.
 • Lotynų ir graikų kūrinių vertimų į lietuvių kalbą bibliografijos duomenų bazė“ (Index operum Graecorum Latinorumque in Lituanicam linguam versorum), Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų remiamame bendrame su Vilniaus universitetu projekte, 2009 m., vykdytoja.
 • XV–XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškos knygos: katalogas ir tyrimas“, remiamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas, 2009 m., vykdytoja.
 • Virtuali paroda ˊKristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratasˋ, pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektą, finansuojamą iš Valstybės biudžeto lėšų, 2012 m., vykdytoja.
 • Bendras Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos ir Budapešto technikos ir ekonomikos universiteto Nacionalinio techninės informacijos centro ir bibliotekos (BME-OMIKK) projektas Papildomos paslaugos programai „Pasaulio Atmintis“ (Value added servines for Memory of the World), 2005 m., vykdytoja.
 • „Lituanistikos“ duomenų bazės mokslinių publikacijų (nuo 2010 m.), UNESCO dokumentinio paveldo „Pasaulio atmintis“ ir kt. ekspertė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos ir Filologijos fakultetų magistrų darbų ginimo komisijos ir daktaro disertacijų tarybos narė ir oponentė, 2004–2018 m.
 • Tęstinio mokslo darbų leidinio „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka“ atsakomoji redaktorė (nuo 2003)
 • Martyno Mažvydo bibliofilų klubo narė (nuo 1993 m.), valdybos pirmininkė (2004–2012 m.)
 • Tarptautinės slavų bibliografijos komisijos narė (2008–2013 m.)
 • Bibliotekos deleguota dirbti Kultūros ministerijos darbo grupėje rengiant „Pavyzdinio sąnaudų priskyrimo atskiroms dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašo projektą“ (2018 m.)

1995–2000 m. „Užsienio knygos istorijos” seminarai Vilniaus universiteto bibliotekininkystės specialybės studentams, kursinių darbų rašymo vadovė.

Parodos:

 • „Pranciškaus Skorinos „Mažajai kelionių knygelei“ – 500 metų“ (su S. Narbutu) Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, 2022-09-19–2022-11-14; 2022-12-02 paskelbta virtuali paroda. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/virtuali-paroda-pranciskaus-skorinos-mazajai-kelioniu-knygelei-500/>
 • „Konstantinas Jablonskis – bibliofilas“ (kartu su D. Palačionyte) Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, 2022-07-11–2022-09-12.
 • „Šventa tai vieta: Baltarusių Ivano Luckevičiaus muziejui Vilniuje – 100“ (kartu su Rankraščių ir Komunikacijos sk.) Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, 2021-07-05–08-28.
 • Tarptautinė paroda, skirta Jonui Karoliui Chodkevičiui: „Jonas Karolis – Dievo Lietuvai duotas taleris“ Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, 2021-10-06–11-24 (kiti rengėjai: dr. S. Narbutas, dr. N. Markauskaitė, V. Radvilienė); virtualus parodos pasakojimas tokiu pat pavadinimu lietuvių ir anglų kalbomis paskelbtas 2021-12-08. Prieiga per internetą: < http://eparodos.mab.lt/s/jonas-karolis-dievo-lietuvai-duotas-taleris>
 • „Nedoras grafas ir advokatas Vrublevskis: vienos bibliotekos pėdsakais“ (skirta Tado Vrublevskio 160-osioms ir kolekcininko Henriko Broel-Platerio 150-osioms gimimo metinėms) Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, 2018-12-27–2019-01-30.
 • Virtuali paroda „Reformacijai – 500“, paskelbta 2018-12-11. Prieiga per internetą: <http://web1.mab.lt/2018-02/> 

Paskaitos, susitikimai: 

 • Pranešimas „Oginskiai ir knyga“, skaitytas 2022-09-28 Vievio kultūros centre vykusioje mokslinėje konferencijoje „Vievio ir Oginskių kultūrinės-istorinės sąsajos“.
 • Video paskaita „Konstantinas Jablonskis – bibliofilas“, paskelbta 2022-08-23. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=NIVUlOJh_AI>
 • Pranešimas „Platerių bibliotekos Kraslavoje klausimu“, skaitytas 2021-09-22 Kraslavos (Latvija) miesto bibliotekoje vykusiame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuotame renginyje, skirtame Baltų vienybės dienai.
 • Audio / video siužetas „Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys“, paskelbtas 2021-05-04 – viešos paskaitos, kuri dėl karantino neįvyko, pagrindu. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/lt/naujienos/2613; http://www.mab.lt/lt/naujienos/2616>
 • Vadovauta seminarui aktualiems bibliotekos teorinio ir praktinio darbo klausimams aptarti, 2009–2011 m. 

Stažuotės: 

Stažuotė Hercogo Augusto bibliotekoje Volfenbiutelyje (Vokietija), 2004-08-03–10-07.