Dr. Aušra Čiuladienė

Dokumentų restauravimo ir konservavimo skyriaus restauratorė (aukščiausia restauravimo technologijų kategorija), daktarė

Tel. +370 626 46311

El. paštas ciuladiene.ausra@gmail.com

Moksliniai interesai:

 • Gamtinių polisacharidų panaudojimas restauravime;
 • Augalinio išdirbimo odos cheminiai ir morfologiniai tyrimai;
 • Geležies–galo rašalo korozija ir jo stabilizavimo galimybės;
 • Raudonų dažų ir jų gamybai naudojamų rišiklių tyrimai, duomenų bazės kūrimas ir taikymas;
 • Naujų restauravimo metodų paieška ir taikymas.

  0000-0002-0050-4204

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2022
1. [R2a] Petkus, Dovilas (interviu, duodantis); Čiuladienė, Aušra (interviu, duodantis); Smaliukienė, Gražina (interviu, duodantis); Maskoliūnas, Rolandas (interviu, imantis). Rašto istorija bei senų leidinių restauracija : [LRT Plius laida Smalsumo genas] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, saus. 29, 1 vaizdo įrašas (26 min., 31 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000198058/smalsumo-genas-rasto-istorija-bei-senu-leidiniu-restauracija> [žiūrėta 2022-01-29].
 
2021
1. [S1] Čiuladienė, Aušra; Beganskienė, Aldona; Senvaitienė, Jūratė; Kareiva, Aivaras. Study of the red iron paints for rubrics and miniatures: accelerated aging and analytical data // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1320. eISSN 2029-7289. 2021, vol. 27, no. 1, p. 77-83. DOI: 10.5755/j02.ms.25190. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier; Materials Science Citation Index; Neuroscience Citation Index] [IF: 0,854; AIF: 6,504; IF/AIF: 0,131; Q4 (2021, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,30; SNIP: 0,331; SJR: 0,193; Q4 (2021, Scopus Sources)]
2. [S1] Čiuladienė, Aušra; Kareiva, Aivaras. Application of red paint data library for the characterization of the manuscript from Grand Duchy of Lithuania // Microchemical journal. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0026-265X. eISSN 1095-9149. 2021, vol. 164, art. no. 105961, p. [1-7]. DOI: 10.1016/j.microc.2021.105961. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,304; AIF: 4,892; IF/AIF: 1,084; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,50; SNIP: 1,050; SJR: 0,677; Q1 (2021, Scopus Sources)]
3. [ETD_DR] Čiuladienė, Aušra. Senųjų rašytinių šaltinių dažų ir rišiklių tyrimas. = Investigation of paints and binding media of ancient written sources. VIlnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 172 p. DOI: 10.15388/vu.thesis.192. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:106942021/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2021-10-05].
 
2020
1. [S1] Čiuladienė, Aušra; Kareiva, Aivaras; Raudonis, Rimantas. From model to artefact: Versatile characterization of cinnabar, red lead and realgar red paints for rubrics and miniatures = Nuo modelio iki artefakto: universalus cinoberio, raudonojo švino ir realgaro raudonų dažų, naudojamų rubrikoms ir miniatiūroms, apibūdinimas // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2020, vol. 31, no. 4, p. 238-246. DOI: 10.6001/chemija.v31i4.4320. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete; Scopus] [IF: 0,636; AIF: 6,970; IF/AIF: 0,091; Q4 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,70; SNIP: 0,248; SJR: 0,160; Q4 (2020, Scopus Sources)]
2. [P2] Čiuladienė, Aušra; Kareiva, Aivaras. Determination of red paint using the database of analysis of red pigments // Research. Dilemmas. Solutions: the 12-th Baltic states triennial conservators’ meeting, Vilnius, Lithuania, 2020: preprints / editor Jūratė Senvaitienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2020. ISBN 9786094261435. p. 399-400.
 
2019
1. [T3] Čiuladienė, Aušra; Kareiva, Aivaras (temos vadovas). Painting the page – the red paint analysis an illuminated and rubricated manuscript // 4th international student conference of conservation and restoration of works of art, 6th-8th of November 2019 Cracow, Poland. Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. 2019, p. 11. Prieiga per internetą: <https://wk.asp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/lista_uczestnik%C3%B3w.pdf>.
 
2018
1. [S1] Čiuladienė, Aušra; Luckutė, Austėja; Kiuberis, Jonas; Kareiva, Aivaras. Investigation of the chemical composition of red pigments and binding media = Raudonųjų pigmentų ir rišamųjų medžiagų cheminės sudėties tyrimas // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, vol. 29, no 4, p. 243-256. DOI: 10.6001/chemija.v29i4.3840. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,424; AIF: 5,878; IF/AIF: 0,072; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,80; SNIP: 0,363; SJR: 0,154; Q4 (2018, Scopus Sources)]
2. [S4] Čiuladienė, Aušra; Steponavičiūtė, Medeina; Ragauskienė, Daina. Ką atskleidžia knygos įrišo ir bloko kompleksiniai tyrimai? = What is revealed by an integrated analysis of bookbindings and book blocks? // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 64-78. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21970> [žiūrėta 2019-01-28].
3. [T2] Čiuladienė, Aušra; Luckutė, Austėja; Kareiva, Aivaras. On the chemical composition of red pigments and binding medium // Advanced materials and technologies 2018 : book of abstracts of 20th international conference-school, 27-31 August 2018, Palanga, Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-7759. 2018, p. 100.
4. [T3] Čiuladienė, Aušra; Luckutė, Austėja; Kareiva, Aivaras. Investigation of red ballpoint pen inks // EcoBalt 2018 : the international conference proceedings book, October 25-27, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius : [Vilniaus universitetas]. 2018, p. 45.
 
2016
1. [T2] Ragauskienė, Daina; Steponavičiūtė, Medeina; Čiuladienė, Aušra. Books in 17th-century Lithuania: Investigation of vegetable tanned bookbinding and book-block components // The 16th seminar on the care and conservation of manuscripts [elektroninis išteklius] : programme, April 2016, University of Copenhagen. Copenhagen. 2016, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://nors.ku.dk/cc/previousseminars/cc16/cc16programme/thursday-13-april-2016/ragauskiene-et-al/> [žiūrėta 2023-02-14].
 
2014
1. [S4] Ragauskienė, Daina; Bacevičiūtė, Aušra; Petrauskienė, Janita; Valantiejūtė, Ingrida. Gamtinių polisacharidų ir želatinos dangų ant popieriaus savybių įvertinimas // Lietuvos dailės muziejaus metraštis. ISSN 1648-6706. 2014, T. 16 (2012), p. 207-229.
 
2012
1. [P1d] Bacevičiūtė, Aušra. Evaluation of natural polysaccharide properties and their application in restoration // Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия : материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Минск, 1-2 ноября 2012 г. Минск : Ковчег, 2012. ISBN 9788956952516. P. 16-19.
 
2010
1. [S4] Ragauskienė, Daina; Bacevičiūtė, Aušra; Petrauskienė, Janita; Mažeikienė, Ilona. Gamtiniai polisacharidai restauravime: senėjimo savybės ir pritaikymas // Lietuvos dailės muziejaus metraštis. ISSN 1648-6706. 2010, T. 13 (2008-2009), P. 99-120.
 • Meetings of conservators and restorers of archival and library materials and art on paper, May 26-28, 2021, Dubrovnik, Croatia.
 • Dilemmas. Solutions: The 12-Th Baltic States Triennial Conservators’ Meeting, Vilnius, Lithuania, 2020.
 • 4th International Student Conference of Conservation and Restoration of Works of Art, November 6-8, 2019, Cracow, Poland.
 • Advanced Materials and Technologies 2018 : 20th International Conference-School, August 27-31, 2018, Palanga, Lithuania.
 • EcoBalt 2018 : The International Conference, October 25-27, 2018, Vilnius, Lithuania.
 • The 16th seminar on the care and conservation of manuscript, Copenhagen, Denmark. 2016.
 • Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия : IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, Минск, 1-2 ноября 2012 г.
 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ kultūros paveldo dokumentų tvarkymas ir paruošimas skaitmeninimui 2011–2012 m. Vykdytoja.
 • Teatro afišų restauravimas ir prevencinis konservavimas“ 2014 m. Lietuvos kultūros taryba.Vykdytoja.
 • Bazilionų ordino vienuolyno Čerlionoje XVII a. dokumentų rinkinio išsaugojimas“ 2014 m. Lietuvos kultūros taryba. Vykdytoja.
 • Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ 2015 m. Lietuvos kultūros taryba. Vykdytoja.
 • Knygų įrišų kultūra XV-XVIII a. LDK teritorijoje“ 2016 m. Lietuvos kultūros taryba. Vykdytoja.
 • Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis“. 2016 m. Lietuvos kultūros taryba. Vykdytoja.
 • Mickevičianos kolekcijos dokumentų restauravimas, konservavimas ir aktualizavimas“ – organizatorius Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. 2016–2018 m. Lietuvos kultūros taryba. Vykdytoja.

Stažuotės:

 • Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo centras. Stažuotė Tyrimų grupėje, vadovaujant chemikei – technologei Renatai Prielgauskienei, metalų mikrocheminė analizė, rišiklių, želatinos, klijų ir lignino nustatymo būdai, 2011 m.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra. Modulis – Prevencinis konservavimas muziejuje, 2013 m.
 • Tarptautiniai japoniško popieriaus restauravimo kursai Tokijuje, „International Course on Conservation of Japanese Paper”. Organizatorius – ICCROM ir NRICPT, 2017 m.
 • Tarptautiniai pigmentų identifikavimo kursai Londone, „Identification of Pigments”. Organizatorius – International Academic Projects. 2019 m.

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto studentų praktikos darbų vadovė, bakalauro studijų baigiamųjų darbų viena iš vadovių:

 • Chemijos instituto Neorganinės chemijos katedros studentės Gustės Rudaitytės magistrinio darbo vadovė 2023/2024 m.m.
 • Paraprint OL60 taikymas jautrių vandeniui objektų plovimui. Praktinis seminaras Lietuvos atminties institucijų specialistams 2023 m. rugs. 29 d.; spalio 2 d.
 • Daugiasluoksnių polisacharidinių ir baltyminių dangų ant popieriaus ir akvarelės tyrimai – Ingridos Valantiejutės praktikos vadovė (2012 m. rugsėjis – spalis).
 • Gamtinių polisacharidų ir želatinos senėjimo įvertinimas ir taikymas popieriaus restauravime – Ingridos Valantiejutės bakalauro studijų baigiamojo darbo viena iš vadovių (2013 m. sausis – birželis).
 • Odinių knygų viršelių ir popieriaus tyrimo metodika – Medeinos Steponavičiūtės praktikos vadovė (2013 m. rugsėjis – spalis).
 • XVII amžiuje Lietuvoje spausdintų ir įrištų knygų medžiagų tyrimai – Medeinos Steponavičiūtės bakalauro studijų baigiamojo darbo viena iš vadovių (2014 m. sausis – birželis).
 • Raudonų rašalų tyrimas – Austėjos Luckutės bakalauro studijų baigiamojo darbo viena iš vadovių (2018 m. sausis – birželis).