Dr. Artūras Judžentis

Mokslinės informacijos skyriaus kalbos tvarkytojas, daktaras

Tel. +370 611 13947

El. paštas  arturas.judzentis@gmail.com

Moksliniai interesai:

  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika;
  • Senųjų lietuviškų raštų kalba.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2022
1. [S4] Judžentis, Artūras. „Tėve mūsų” Rytų Prūsijos lietuviškuose raštuose nuo Mažvydo iki Vilentos = „Pater noster” in East Prussian Lithuanian Writings from Mažvydas to Vilentas // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 23-32. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.5.
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 11 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas,] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022. 247 p. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.
 
2021
1. [S4] Judžentis, Artūras. Baltramiejaus Vilento Enchiridionas (1iki 1572, 21579): Tikėjimo išpažinimas = The Enchiridion of Baltramiejus Vilentas (1before 1572, 21579): the Creed // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 46-55. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/28584/STR_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2022-02-03].
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 10 [2019/2020] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2021. 266 p.
 
2020
1. [S4] Judžentis, Artūras. Baltramiejaus Vilento Enchiridionas (1iki 1572, 21579): dešimt Dievo įsakymų // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 13-34. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28195> [žiūrėta 2021-03-22].
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 9 [2017/2018] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. 263 p.
 
2019
1. [S4] Judžentis, Artūras. Trys Vilhelmo Martinio (apie 1618-1670) į lietuvių kalbą išverstos giesmės = Three hymns translated into Lithuanian by Wilhelmus Martinius (ca 1618-1670) // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2019, [t.] 2015/2016, p. 63-81. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/26322> [žiūrėta 2020-04-06].
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2015/2016 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. 199 p. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/handle/1/26326> [žiūrėta 2020-04-06].
3. [V1a] Dini, Pietro Umberto; Zabulis, Henrikas (vertėjas); Judžentis, Artūras (vertėjas). Baltų kalbų lyginamoji istorija / Pietro Umberto Dini ; [iš italų kalbos vertė Henrikas Zabulis, naujus tekstus išvertė Artūras Judžentis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019. 847 p. ISBN 9785420018156.
 
2018
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2013/2014 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 222 p. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21966> [žiūrėta 2019-03-21].
 
2017
1. [S5] Judžentis, Artūras. Dėl vienos mūsų rašybos tradicijos // Pro patria.lt. 2017, birželio 19, p. [1-2]. Prieiga per internetą: <http://www.propatria.lt/2017/06/arturas-judzentis-del-vienos-musu.html> [žiūrėta 2017-07-13].
2. [S6] Judžentis, Artūras. Ideologiniai „Lietuvių kalbos ideologijos“ pagrindai // Bernardinai.lt. 2017, kovo 21, p. [1-3]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-03-21-ideologiniai-lietuviu-kalbos-ideologijos-pagrindai/157020> [žiūrėta 2017-12-18].
 
2016
1. [S5] Judžentis, Artūras; Šopauskas, Laisvūnas. Kam tarnauja kultūra ir kultūrininkai – Lietuvai ar „maitinančiai“ rankai? // Kultūros barai. Vilnius : VŠĮ „Kultūros barų” leidykla. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 2, p. 23-25. Prieiga per internetą: <https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id97/KB_2016_02_WEB.pdf>.
 
2015
1. [K5] Kessler, Stephan (sudarytojas); Judžentis, Artūras (sudarytojas). Contributions to morphology and syntax : proceedings of the Fourth Greifswald University Conference on Baltic Languages / edited by Stephan Kessler and Artūras Judžentis. Berlin : Logos Verlag, 2015. 321 p. ISBN 9783832537524.
 
2014
1. [S3] Judžentis, Artūras. Žodžio „vienok“ dalia // Bendrinė kalba. [Elektroninis išteklius]. ISSN 2351-7204. 2014, Sąs. 87, p. 1-13. Prieiga per internetą: <http://www.bendrinekalba.lt/straipsniai/87/Judzentis_BK_87_Straipsnis.pdf> [žiūrėta 2014-06-02]. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Lituanistika]
 
2013
1. [S4] Judžentis, Artūras. „Wiſos vpes inteka marioſna / tećiau marios nepatwiſta“. Žodžio tečiau vartojimas Konstantino Sirvydo Punktuose sakymų // Leksikografija ir leksikologija. 3. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 9786094111051. P. 283-293.
 
2012
1. [K2b] Judžentis, Artūras. Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos / Artūras Judžentis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 242 p. ISBN 9786094591488.
 
2011
1. [K5] Civjan, Tatjana (sudarytojas); Judžentis, Artūras (sudarytojas); Zvjalova, Marija (sudarytojas). Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos = Балты и славяне: пересечения духовных культур : tarptautinės mokslo konferencijos akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės, Vilnius, 2011 m. rugsėjo 14-16 d / sudarė ir redagavo: Tatjana Civjan, Artūras Judžentis, Marija Zavjalova. Vilnius : Valstybės žinios, 2011. 85 p. ISBN 9789986182023. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/docs2/XVITCPTL.PDF> [žiūrėta 2017-11-09].
2. [S7] Judžentis, Artūras; Pakerys, Jurgis; Rinkevičius, Vytautas; Sinkevičiūtė, Daiva; Stundžia, Bonifacas; Žilinskaitė, Eglė. 11 Tarptautinis baltistų kongresas Rygoje // Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-6503. 2011, t. 46, nr. 1, p. 167-177. DOI: 10.15388/baltistica.46.1.1503. [MLA]
 
2010
1. [K5] Dini, Pietro Umberto; Judžentis, Artūras (sudarytojas); Ambrazas, Vytautas (sudarytojas). Baltų filologijos studijos : rinktiniai straipsniai, 1991-2007 / Pietro Umberto Dini ; [parengė Artūras Judžentis ; sudarė Vytautas Ambrazas ; iš anglų kalbos vertė Artūras Judžentis, iš prancūzų kalbos vertė Agnė Judžentytė-Žalguvienė, iš italų kalbos vertė Rasa Klioštoraitytė, iš vokiečių kalbos vertė Loreta Vaičiulytė-Semėnienė]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. 404 p. ISBN 9786094110542.
2. [K5] Judžentis, Artūras (sudarytojas). Danielius Kleinas ir jo epocha : straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas ; parengė Artūras Judžentis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 266 p. ISBN 9789955336587.
3. [S3] Judžentis, Artūras. 1605 m. Katekizmo aiškinamieji sakiniai = Complement clauses in the 1605 catechism // Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-6503. 2010, t. 45, nr. 1, p. 65-80. DOI: 10.15388/baltistica.45.1.1066. [MLA]
4. [S3] Judžentis, Artūras. Ledesmos 1605 m. katekizmo priežasties ir tikslo sakiniai = Clauses of cause and purpose in the Lithuanian translation (1605) of Ledesma’s catechism // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2010, t. 56, nr. 1-4, p. 92-103. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-716X/2010/1-4/92-103.pdf> [žiūrėta 2011-05-27]. [ABC-CLIO Historical abstracts; LABS; IBSS]
5. [S6] Antanaitytė, Agnė; Judžentis, Artūras. Vietos galininkas // Gimtoji kalba. Vilnius : Periodika. ISSN 0868-5134. 2010, nr. 10, p. 3-11.
6. [T2] Judžentis, Artūras. Atributiniai dalyviai ir pažymimieji sakiniai senojoje lietuvių kalboje // XI starptautiskais baltistu kongress, Riga, 27.09.2010-30.09.2010. Riga : Latvijas Universitate, 2010. ISBN 9789984742557. p. 69-70.
7. [V1c] Judžentis, Artūras (vertėjas). Baltų kalbų ilyriškosios kilmės teorija XVI amžiuje // Pietro Umberto Dini. Baltų filologijos studijos: rinktiniai straipsniai, 1991-2007. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 9786094110542. p. 274-279.
8. [V1c] Judžentis, Artūras (vertėjas). Baltų paleokomparatyvizmas ir prūsų graikiškosios kilmės teorija // Pietro Umberto Dini. Baltų filologijos studijos: rinktiniai straipsniai, 1991-2007. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 9786094110542. p. 302-313.
9. [V1c] Judžentis, Artūras (vertėjas). Daugiakalbystė ir kalbų įvairovė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje pagal Miechovietį (XVI a.) // Pietro Umberto Dini. Baltų filologijos studijos: rinktiniai straipsniai, 1991-2007. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 9786094110542. p. 249-256.
10. [V1c] Judžentis, Artūras (vertėjas). Pakeliui į baltų kalbotyros istoriografiją // Pietro Umberto Dini. Baltų filologijos studijos: rinktiniai straipsniai, 1991-2007. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 9786094110542. p. 199-202.
11. [V1c] Judžentis, Artūras (vertėjas). Pastaba apie Martyną Bielskį ir lietuvių kalbą // Pietro Umberto Dini. Baltų filologijos studijos: rinktiniai straipsniai, 1991-2007. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 9786094110542. p. 339-345.
12. [V1c] Judžentis, Artūras (vertėjas). Požiūris į kalbas ir daugiakalbystę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje pagal Johanno Stobnicos Epitoma Europe (1512) // Pietro Umberto Dini. Baltų filologijos studijos: rinktiniai straipsniai, 1991-2007. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 9786094110542. p. 243-248.
 
2009
1. [K5] Judžentis, Artūras (sudarytojas); Bataitytė, Albina (redaktorius); Pupkis, Aldonas (redaktorius); Stundžia, Bonifacas (redaktorius); Venckutė, Regina (redaktorius). Kalba ir žmonės : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos draugija ; Lietuvių kalbos institutas ; [sudarė Artūras Judžentis ; kalbos redaktorė Albina Bataitytė ; redaktorių kolegija: Artūras Judžentis … et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 267 p. ISBN 9789955334866.
2. [S3] Judžentis, Artūras. Dėl šalutinių priežasties sakinių su jungtuku „jog” = On reason clauses with the conjunction „jog” // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 0130-2795. 2009, nr. 82, p. 77-90. Prieiga per internetą: <http://www.bendrinekalba.lt/>. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
3. [S4] Judžentis, Artūras. Kalba Lietuvos valsčių tyrimuose // Monografijų serijai „Lietuvos valsčiai” – penkiolika metų: 1009-1994-2009. Vilnius : Versmė. 2009, p. 29-33.
4. [S4] Judžentis, Artūras. Ledesmos katekizmo lietuviško vertimo (1605) laiko ir sąlygos sakiniai = Clauses of Time and Condition in the Lithuanian Translation (1605) of Ledesma’s Catechism // Baltu filoloģija. Ryga : Latvijos universitetas. ISSN 1691-0036. 2009, T. 18, Nr. 1/2, p. 93-111. Prieiga per internetą: <http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Baltu-filologija_XVIII-1-2_2009.pdf> [žiūrėta 2011-06-17].
5. [C3] Judžentis, Artūras. Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška : [recenzija] // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 0130-2795. 2009, nr. 82, p. 337-342. Prieiga per internetą: <http://www.bendrinekalba.lt/>. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
6. [C4] Judžentis, Artūras. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška : [recenzija] // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2009, Sąs. 82, p. 337-342.
7. [C4] Judžentis, Artūras. Giuliano Bonfante. Baltistikos raštai = Scritti baltistici : [recenzija] // Baltu filoloģija. Ryga : Latvijos universitetas. ISSN 1691-0036. 2009, T. 18, Nr. 1/2, p. 139-142. Prieiga per internetą: <https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Baltu-filologija_XVIII-1-2_2009.pdf> [žiūrėta 2023-04-17].
8. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Derksen, Rick (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Nau, Nicole (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Smoczyńki, Wojciech (redaktorius); Wälchli, Bernhard (redaktorius); Kavaliūnaitė, Gina (sudarytojas). Acta linguistica Lithuanica. T. 61 / [vyr. redaktorius Axel Holvoet … et al. ; redakcijos sekretorė Gina Kavaliūnaitė] ; Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009. 176 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
9. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Derksen, Rick (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Nau, Nicole (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Smoczyński, Wojciech (redaktorius); Wälchli, Bernhard (redaktorius); Kavaliūnaitė, Gina (sudarytojas). Acta linguistica Lithuanica. T. 60 / Lietuvių kalbos institutas ; [vyr. redaktorius Axel Holvoet … et al.; redakcijos sekretorė Gina Kavaliūnaitė]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009. 159 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
10. [V1c] Dirven, René; Judžentis, Artūras (vertėjas). Kognityvinė lingvistika // Kalba ir žmonės : straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955334866. P. 11-38.
 
2008
1. [S3] Judžentis, Artūras; Lučinskienė, Milda. Lyginamosios konstrukcijos 1647 m. Ewangelie polskiey litewskie vertime = Comparative constructions in the translation of Ewangelie polskie y litewskie (1647) // Baltistica. ISSN 0132-6503. 2008, t. 43, Nr. 1, p. 71-89. DOI: 10.15388/baltistica.43.1.1210. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
2. [C3] Judžentis, Artūras. Eiko Sakurai. Lietuvių kalba : [recenzija] // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2008, nr. 81, p. 313-318. Prieiga per internetą: <http://old.lki.lt/LKI_LT/images/Periodiniai_leidiniai/Kalbos_kultura/Straipsniai/081/KK_81_313_318_Judzentis.pdf> [žiūrėta 2018-10-24]. [MLA]
3. [C3] Judžentis, Artūras. Gramatyka języka litewskiego. Wybrane zagadnienia morfologii i fleksji z ćwiczeniami : [recenzija] // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2008, nr. 81, p. 301-312. Prieiga per internetą: <http://old.lki.lt/LKI_LT/images/Periodiniai_leidiniai/Kalbos_kultura/Straipsniai/081/KK_81_301_312_Judzentis.pdf> [žiūrėta 2018-10-24]. [MLA]
4. [C3] Judžentis, Artūras. [Recenzija] // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2008, [T.] 10, p. 237-248. [MLA; CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
5. [C3] Judžentis, Artūras. [Recenzija] // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2008, Sąs. 81, p. 301-312. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
6. [C3] Judžentis, Artūras. Rec. kn.: Eglė Bukantytė. Martino Lutherio Naujojo Testamento (1522-1546) įtaka Jono Brtekūno Naujojo Testamento vertimui (1579-1580) sintaksės aspektu. Klaipėda, 2007. 260 p // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2008, t. 10, p. 237-248. Prieiga per internetą: <http://talpykla.istorija.lt/bitstream/handle/99999/4339/14_JUD%c5%bdENT_2008_rec_Bukantyt%c4%97_Bretk_ALt_10_p.237-248.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [MLA]
7. [K1a] Vasiliauskienė, Virginija; Judžentis, Artūras (recenzentas). Lietuvių kalbos žodžių tvarka XVI-XIX a : atributinės frazės / Virginija Vasiliauskienė ; Lietuvių kalbos institutas ; [recenzentai: Laimutis Valeika, Wiliamas Shmalstiegas, Artūras Judžentis, Bronius Maskūliūnas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. 322 p. ISBN 9786094110092.
8. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ambrazas, Vytautas (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Nau, Nicole (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Smoczyński, Wojciech (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Derksen, Rick (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius). Acta Linguistica Lithuania. T. 58 / [atsakingasis redaktorius Axel Holvoet … [et al.] ; Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. 180 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
9. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ambrazas, Vytautas (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Nau, Nicole (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Smoczyński, Wojciech (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius). Acta linguistica Lithuania. T. 59 / Lietuvių kalbos institutas ; [atsakingasis redaktorius Axel Holvoet … et al.]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. 157 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
 
2007
1. [S4] Judžentis, Artūras. Überblick über die Anwendung der Valenztheorie in der litauischen Sprachforschung = Valentingumo teorijos taikymo lietuvių kalbotyroje apžvalga // Res Balticae : miscellanea italiana di studi baltistici. 2007, t. 11, p. 59-70. Prieiga per internetą: <http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2015/06/59-70-JUDZENTIS.pdf>.
2. [C4] Judžentis, Artūras. Zigmas Zinkevičius. Krikščionybės ištakos Lietuvoje: Rytų krikščionybė vardyno duomenimis : [recenzija] // Baltu filologija. ISSN 1407-2157. 2007, t. 16, no. 1-2, p. 157-164.
3. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ambrazas, Vytautas (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Nau, Nicole (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Smoczyński, Wojciech (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Derksen, Rick (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Kavaliūnaitė, Gina (sudarytojas). Acta Linguistica Lithuania. T. 56 / [atsakingasis redaktorius Axel Holvoet … [et al.] ; Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2007. 161 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
4. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ambrazas, Vytautas (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Nau, Nicole (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Smoczyński, Wojciech (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Derksen, Rick (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Kavaliūnaitė, Gina (sudarytojas). Acta Linguistica Lithuania. T. 57 / [atsakingasis redaktorius Axel Holvoet … [et al.] ; Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2007. 173 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
 
2006
1. [S4] Judžentis, Artūras; Pajėdienė, Jūratė. Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji priežasties sakiniai // Baltu filoloģija. Ryga : Latvijos universitetas. ISSN 1691-0036. 2006, T/ 15, Nr. 1/2, p. 27-40.
2. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Ambrazas, Vytautas (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Nau, Nicole (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Smoczyński, Wojciech (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Derksen, Rick (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Kavaliūnaitė, Gina (redaktorius). Acta linguistica Lithuania. T. 54 / [atsakingasis redaktorius Axel Holvoet … et al. ; redakcijos sekretorė : Aurelija Tamulionienė] ; Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 150 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
3. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ambrazas, Vytautas (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius); Pakerys, Jurgis (redaktorius); Andronov, Aleksej (redaktorius); Derksen, Rick (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Kavaliūnaitė, Gina (sudarytojas). Acta linguistica Lithuania. T. 55 / [atsakingasis redaktorius Axel Holvoet … [et al.] ; Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 146 p. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
 
2005
1. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Beasmeniai sakiniai ir beasmeniškumo sąvoka = Impersonal sentences and the notion of impersonality // Gramatinių funkcijų tyrimai. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. ISBN 9986668859. p. 161-179.
2. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai = Types of syntactic dependency: some addenda // Gramatinių funkcijų tyrimai. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. ISBN 9986668859. p. 11-38; 183. Prieiga per internetą: <http://old.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Priklausomybes%20tipai.pdf> [žiūrėta 2020-06-18].
3. [S3] Judžentis, Artūras; Pajėdienė, Jūratė. M. Daukšos Katekizmo (1595) lyginamieji sakiniai // Acta linguistica Lithuanica. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1648-4444. 2005, t. 53, p. 23-31. [CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA; CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
4. [S4] Judžentis, Artūras; Pajėdienė, Jūratė. Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji vietos ir laiko sakiniai = Complex Sentences of Place and Time in Mikalojus Daukša’s Kathechismas and Trumpas Budas (1595) = Saliktie teikumi ar vietas un laika nozīmi Mikaloja Daukšas darbos Kathechismas un Trumpas Budas (1595) // Baltu filoloģija. Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. ISBN 9984783421. ISSN 1691-0036. 2005, t. 14, Nr. 1, p. 53-65. Prieiga per internetą: <https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/1149/BaltuFilologija-XIV%281%29_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-01-27].
5. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Mikulskas, Rolandas (redaktorius). Gramatinių funkcijų tyrimai / redakcinė kolegija: Axel Holvoet, Artūras Judžentis, Rolandas Mikulskas. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. 199 p. ISBN 9986668859.
 
2004
1. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Nuosakos kategorijos struktūra = The structure of the category of mood // Gramatinių kategorijų tyrimai. Vilnius, 2004. ISBN 9986668638. p. 77-104, 167-168. Prieiga per internetą: <http://www.lki.lt/php/files/sintaksiniai/gkt4.pdf> [žiūrėta 2005-03-18].
2. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Tranzityvumo samprata // Gramatinių kategorijų tyrimai. Vilnius, 2004. ISBN 9986668638. p. 61-76, 165-166. Prieiga per internetą: <http://www.lki.lt/php/files/sintaksiniai/gkt3.pdf> [žiūrėta 2005-03-18].
3. [S3] Judžentis, Artūras. Lietuvių kalbotyra 2003-aisiais metais: Lietuvoje išleisti darbai // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2004, t. 51, p. 137-139. [MLA; CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
4. [S3] Judžentis, Artūras. Lietuvių kalbotyra 2003 metais: Lietuvoje išeję darbai // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2004, T. 51, p. 125-139. [MLA; CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts]
5. [S3] Judžentis, Artūras. Šalutiniai daiktavardiniai 1647 m. evangelijų sakiniai = Complement clauses in „Ewangelie polskie y litewskie” (1647) // Baltistica. ISSN 0132-6503. 2004, t. 39, Nr. 2, p. 259-267. DOI: 10.15388/baltistica.39.2.965. [MLA]
6. [C4] Judžentis, Artūras. Gelumbeckaitė, Jolanta. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 300 p : [recenzija] // Baltu filologija : zinatniskie raksti. ISSN 1407-2157. 2004, t. XIII, no. 1, p. 155-159.
7. [C4] Judžentis, Artūras. Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU l-kla, 2003, 195 p // Baltu filologija : zinatniskie raksti. ISSN 1407-2157. 2004, t. 13, no. 2, p. 151-155.
 
2003
1. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Pratarmė // Sintaksinių ryšių tyrimai. Vilnius, 2003. ISBN 9986668514. p. 7-9.
2. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Sintaksinių ryšių tipai = Types of syntactic dependency // Sintaksinių ryšių tyrimai. Vilnius, 2003. ISBN 9986668514. p. 11-35.
3. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Sudėtinio prijungiamojo sakinio aprašymo pagrindai = Fundamentals of the description of the complex clause // Sintaksinių ryšių tyrimai. Vilnius, 2003. ISBN 9986668514. p. 115-172.
4. [Y7] Holvoet, Axel; Judžentis, Artūras. Sujungiamojo ryšio aprašymo pagrindai = Fundamentals of the description of coordination // Sintaksinių ryšių tyrimai. Vilnius, 2003. ISBN 9986668514. p. 173-198.
5. [S3] Judžentis, Artūras. Lietuvių kalbotyra 2002-aisiais metais : Lietuvoje išleisti darbai : [darbų apžvalga] // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2003, T. 49, p. 153-170. [MLA; CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts]
6. [T2] Judžentis, Artūras. Jungtukų vartosena M. Daukšos katekizmo (1595) sudėtiniuose prijungiamuose sakiniuose // Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 130. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : valoda vēstures dzirnakmeņos : [2003. gada 20.-21. februāris, Rīga]. Rīga, 2003. ISBN 9984943488. p. 44.
7. [K5] Holvoet, Axel (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius). Sintaksinių ryšių tyrimai : [straipsnių rinkinys / redaktoriai: Axel Holvoet, Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. 216 p. ISBN 9986668514.
 
2002
1. [K5] Eigminas, Kazimieras; Judžentis, Artūras (sudarytojas). Kas yra bachuras? : žodžių istorijos etiudai / Kazimieras Eigminas ; [sudarytojas ir redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. 116 p. ISBN 9986668425.
2. [S3] Judžentis, Artūras. Lietuvių kalbotyra 2001-aisiais metais: Lietuvoje išleisti darbai : naujų darbų apžvalga = Survey of recent publications // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2002, T. 47. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA; CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts]
3. [S3] Judžentis, Artūras. Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai aiškinamieji sakiniai // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2002, T. 47, p. 19-29. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA; CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts]
4. [S3] Judžentis, Artūras. Naujas žvilgsnis į lietuvių kalbos daiktavardžių giminės kategoriją = A new look at the category of nominal gender in Lithuanian // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2002, T. 46, p. 39-47. [CSA; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA; CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts]
5. [S3] Judžentis, Artūras. Nuo dalelyčių iki sintaksės visumos : (profesoriaus Vito Labučio 70-ties metų sukakčiai) // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2002, T. 46, p. 230-248. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA; CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts]
6. [S4] Judžentis, Artūras. [Recenzija] // Baltu filoloģija. ISSN 1691-0036. 2002, [Nr.] 11 (2), [Nr.] 11 (2), p. 111-114.
7. [S4] Judžentis, Artūras. Žodžių tvarkos tipologija lietuvių kalbotyroje = Word order typology in Lithuanian linguistics // Baltu filoloģija. ISSN 1691-0036. 2002, [Nr.] 11 (1), p. 37-42.
8. [C3] Judžentis, Artūras. Rec. kn.: X. D. K. P. S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia. Vilnius, 2002, 368 p // Baltistica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-6503. eISSN 2345-0045. 2002, t. 37(2), p. 360-366. DOI: 10.15388/baltistica.37.2.731. [MLA]
9. [C4] Judžentis, Artūras. Jonas Bretkūnas, Giesmes duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir šaltiniai : [recenzija] // Baltu filoloģija. ISSN 1691-0036. 2002, [Nr.] 11 (2), p. 101-105.
10. [C4] Judžentis, Artūras. [Recenzija] // Baltistica. ISSN 0132-6503. 2002, [T.] 37, [Nr.] 2, p. 360-366. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/baltistic/37_2/straipsniai/recenzijos.pdf> [žiūrėta 2006-02-06].
 
2001
1. [S4] Judžentis, Artūras. Naujų darbų apžvalga : [2000 m. literatūros sąrašas] // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2001, T. 45, p. 207-219.
2. [S4] Judžentis, Artūras; Pajėdienė, Jūratė. Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai sujungiamieji sakiniai = Clause coordination in Daukša’s 1595 Catechism // Acta linguistica Lithuanica. ISSN 0130-0172. 2001, T. 45, p. 63-92.
3. [C4] Judžentis, Artūras. [Recenzija] // Baltistica. ISSN 0132-6503. 2001, [T.] 36, [Nr.] 2, p. 320-327. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/baltistic/36_2/16Rec.pdf>.
 
  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertas.
  • Mokslo žurnalų Baltistica (Vilniaus universitetas), Baltu filoloģija (Latvijos universitetas) ir Res Humanitariae (Klaipėdos universitetas) redaktorių kolegijos narys.
  • Monografijų serijos Lietuvos valsčiai (leidykla Versmė) Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys.

2012–2014 m. Greifsvaldo universiteto (Vokietija) dėstytojas.