Birutė Giedraitienė

Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Tel. +370 616 40592

El. paštas birute.giedraitiene@mab.lt

Moksliniai interesai:

 • Dokumentų ir juos sudarančių medžiagų tyrimai;
 • Naujų, dokumentų restauravimui skirtų, medžiagų paieška bei taikymas. 

  0009-0004-2071-9714

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2020
1. [P2] Giedraitienė, Birutė. A Study of a historical written source : (poster presentation No. 1) // Conservation Update. ISSN 2663-0125. 2020, 2 (November), p. 7-8.
 
2019
1. [P1d] Giedraitienė, Birutė; Steponavičiūtė, Medeina. Analysis of works on tracing paper from a collection of drawings by Lithuanian artists // Works of art on parchment and paper : interdisciplinary approaches / edited by Nataša Golob, Jedert Vodopivec Tomažič. Ljubljana, 2019. ISBN 9789610602729. p. 173-176. Prieiga per internetą: <https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/download/183/280/4798-1?inline=1> [žiūrėta 2023-08-24].
 
2018
1. [S4] Giedraitienė, Birutė; Bagdzevičienė, Jurga. Antspaudai ant popieriaus XVI a. rankraštiniuose dokumentuose = Seals on paper manuscript documents from the 16th century // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 37-53. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21968> [žiūrėta 2019-01-29].
 
2016
1. [S5] Giedraitienė, Birutė. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos restauratorių veiklos kryptys = The Activities of the restorers in The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Restauravimo slėpiniai: kūrinių kelias į gyvajį meno vertybių pasaulį : Lietuvos restauratorių konferencijos pranešimų rinkinys, Vilnius, 2016 m. rugsėjo 7-8 d. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2016. ISBN 9786094260841. P. 43-48.
 
2014
1. [T2] Giedraitienė, Birutė; Bagdzevičienė, Jurga. Investigation of seals in documents of 16th century // Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija : 10. Baltijas valstu restauratoru triennāles : stenda referātu krājums, Rīga, 2014 = Seeking balance: preservation, use, conservation : the 10th Baltic states triennial restorers’ : posters, Riga, 2014. [Riga : Latvijas Restauratoru biedrība, 2014. ISBN 9789934141096. P. 30-31.
 
2011
1. [T2] Giedraitienė, Birutė. Analysis and conservation of wax seals // 9th Baltic states triennial restorers’ meeting „Synthesis of art and science in conservation: trends and achievements” : preprints. Vilnius, 2011. ISBN 9786094260230. P. 243-244.
 
2009
1. [S4] Giedraitienė, Birutė. Vaško antspaudų sudėties tyrimai // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 11-32. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1735/11-32.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
 
2006
1. [S4] Giedraitienė, Birutė. Vandeniui neatsparių įrašų bei antspaudų išsaugojimas // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 135-139. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1670/135-139.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
 
2004
1. [S4] Giedraitienė, Birutė. Fondų saugojimo problemos // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 122-124. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1559/122-124.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
2. [P1d] Giedraitienė, Birutė. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondo būklė ir jo saugojimo problemos // Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorόw archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. ISBN 191379828. P. 272-274.
3. [P1d] Giedraitienė, Birutė. Stan zbiorόw Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk i problemy ich ochrony // Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. ISBN 839221031X. P. 269-271.
 • Pranešimas „A study of a historical written source“ (video medžiaga) nuotolinėje konferencijoje Book Conservation – One Philosophy – Many Interpretations, rengėjas Europos knygų ir popieriaus konservavimo ir restauravimo centras (European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration), Krems (Austrija), 2020.
 • Pranešimas „Analysis of works on tracing paper from a collection of drawings by Lithuanian artists“ tarptautiniame simpoziume Works of art on parchment and paper, Liubliana, Slovėnija, 2019.
 • Pranešimas „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos restauratorių veiklos kryptys“ konferencijoje Restauravimo slėpiniai: kūrinių kelias į gyvąjį meno vertybių pasaulį, organizatorius – LDM Prano Gudyno restauravimo centras, 2016.
 • Pranešimas „Investigation of seals in documents of 16th century“ 10-ojoje Baltijos valstybių restauratorių trienalėje Seeking balance: preservation, use, conservation, Ryga, 2014.
 • Pranešimas „Analysis and conservation of wax seals“ 9-ojoje Baltijos valstybių restauratorių trienalėje Synthesis of art and science in conservation: trends and achievements. 2011.
 • Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis, Lietuvos kultūros taryba, vadovė, 2016 m.
 • Bazilijonų ordino vienuolyno Čerlionoje XVII a. dokumentų rinkinio išsaugojimas, Lietuvos kultūros taryba, vadovė, 2014 m.
 • Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas (VEPIS), dalyvė, 2018–2021 m.
 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS), dalyvė, 2011–2012 m.
 • Europos knygų ir popieriaus konservavimo ir restauravimo tyrimų centro (European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration (ERC)), Krems (Austrija) atstovė nuo Lietuvos, 2019 – iki dabar.
 • Veikla Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus taryboje.
 • Standartų LST TK 81 Kultūros vertybių išsaugojimas dokumentų ekspertavimas, 2010–2020.
 • Vadovavimas studentės Marine Mazières iš Prancūzijos Ecole de Condé konservavimo ir restauravimo mokyklos Paryžiuje praktikai, 2014.
 • Vadovavimas Ukrainos nacionalinio tyrimų ir restauravimo centro dailininkės-restauratorės Žanos Travnikovos stažuotei, 2008.
 • Dalyvavimas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje su edukacine veikla tema Parašyk atvirlaiškį senoviniu rašalu, 2022.
 • Dalyvavimas mokslo festivalyje Erdvėlaivis Žemė, 2018, 2019 ir 2022.
 • Organizacinis darbas rengiant seminarą ir Vieno eksponato parodą, skirtą Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų sukakties paminėjimui.
 • 2012 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.
 • 2017 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus Padėkos raštas.