Meteorų pažadinti. Andriaus Sniadeckio skaitymai 2022 metais

2022-11-17

Apsnūstu, priglaustas tylių sparnų tamsybės,
Bet štai meteoras žiežirbom sutviska,
Kalnais auksinės srovės sklinda iš aukštybės.
Adomas Mickevičius. Alušta naktį. Krymo sonetai. Vertė Vincas Mykolaitis-Putinas

Šiais metais skaitysime ištraukas iš prof. Andriaus Sniadeckio tyrimo apie Žečycos metalinį meteoritą. Straipsnis prieš du šimtus metų buvo išspausdintas žurnale Dziennik Wileński. Šis žurnalas – pirmasis Vilniaus mokslo populiarinimo leidinys, ėjęs 1815–1825 metais, rengtas ir leistas Juozapo  Zavadzkio rūpesčiu.

Pranešimą „1822-ieji profesoriaus Andriaus Sniadeckio gyvenime“ skaitys Birutė Railienė, Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė; „Apie Andriaus Sniadeckio tyrinėtą Žečycos (Bragino) meteoritą“ – Eugenija Rudnickaitė, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto Geologijos muziejaus tyrėja; „Žinomų istorinių meteoritų paiešką ir atradimus“ – Michailas Ivanovas, Tarptautinės meteoritų ieškotojų asociacijos narys, UAB „Paleo Group“ direktorius.

Renginio organizatoriai: Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas bei Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija.

Renginio rėmėjai: „Thermo Fisher Scientific“, Rūta ir Rimvydas Baranauskai, „Paleo Group“.

Renginio pradžia – 2022 m. lapkričio 30 d. (trečiadienį) 16 val.
Renginio vieta: Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas, 214 auditorija (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius).

Apie Lectiones Andrea Sniadecki

Andriaus Sniadeckio skaitymai, arba Lectiones Andrea Sniadecki, pirmą kartą įvyko 2012 metais. Prieš daug metų Vilniaus universitete lapkričio 30 d. dieną buvo švenčiamas profesoriaus Andriaus Sniadeckio gimtadienis. Šią tradiciją tęsia Lectiones Andrea Sniadecki. Kiekvienais metais per Andriaus Sniadeckio skaitymus lankytojai sužino vis daugiau apie profesoriaus veiklą ir mokslinį palikimą.

Nuo 2018 m. skaitymų metu teikiama Profesoriaus Andriaus Sniadeckio stipendija, kurią įsteigė mūsų rėmėjai bendrovė „Thermo Fisher Scientific“. Rūta ir Rimvydas Baranauskai remia Andriaus Sniadeckio interneto svetainę.

Parengė dr. Birutė Railienė