Išminties tyrėjas. Imanueliui Kantui – 300

2024-04-08

Imanuelio Kanto portretas. Dailininkas Friedrich Heinrich Bils (1801–1853)
Prieiga

 

2024 metais minime vieno iš žymiausių Apšvietos epochos filosofų – Imanuelio Kanto (Immanuel Kant, 1724–1804) 300-ąsias gimimo ir 220-ąsias mirties metines. Ši proga paskatino atsigręžti ir prisiminti šią ne tik Europai, bet ir Lietuvai reikšmingą asmenybę, apžvelgti svarbesnius jo parengtus ir filosofijos raidai įtakos turėjusius darbus, pristatyti I. Kanto sąsajas su lituanistika.

Kviečiame pasižiūrėti Kantui dedikuotą parodą ir pasiklausyti filosofui skirtų arba su juo susijusių žinomo lietuviškų raštų rengėjo Martyno Liudviko Rėzos (Martin Ludwig Rhesa, 1776–1840) eilių.

Parodos ir tekstų autoriai: dr. Kotryna Rekašiūtė, dr. Timofej Murašov

M. L.  Rėzos eiles skaito dr. Sigitas Narbutas