Grafai Kosakovskiai ir jų bibliotekos

2024-03-14

2024 m. kovo 26 d. 17.30 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) vyks Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrėjos Jadvygos Misiūnienės paskaita „Grafai Kosakovskiai ir jų bibliotekos“. Tai paskutinė edukacinės programos ciklo „Nepažintas senųjų knygų pasaulis“ paskaita.

Pasak lektorės, grafų Kosakovskių asmeninė biblioteka yra bene didžiausia iš buvusių dvarų bibliotekų Lietuvoje, išlikusių iki mūsų dienų. Spėjama, kad trijose šeimos rezidencijose – Vaitkuškyje, Lyduokiuose ir Varšuvos rūmuose – buvo apie 20 000 tomų knygų. Šiuo metu atpažinta 3231, daugiausia – Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (90 proc.).

Biblioteką Vaitkuškio dvare, pagrindinėje grafų rezidencijoje, pradėjo kaupti jau pirmieji šio dvaro savininkai – Vitebsko vaivada Mykolas Kosakovskis ir jo žmona Barbora Ziberkaitė primo voto Tyzenhauzienė. Apie tai byloja jų rankraštiniai įrašai, herbiniai antspaudai, superekslibrisai. Labai vertingą biblioteką turėjo jų sūnus LDK didysis medžioklis Juozapas Dominykas Kosakovskis su savo apsišvietusia žmona Liudvika Potockyte. Stanislovas Feliksas Kosakovskis, LDK didžiųjų medžioklių sūnus, Rusijos diplomatas, dvaro slaptasis patarėjas, senatorius, paskutinis Lenkijos heroldijos pirmininkas, ne tik pagausino ir pertvarkė Vaitkuškio biblioteką pagal europinius kanonus, bet ir jo žmonos Aleksandros de Laval įsigytuose rūmuose Varšuvoje įrengė naują biblioteką. Jos pagrindą sudarė grafienės de Laval iš tėvų paveldėta biblioteka Sankt Peterbuge. Varšuvos ir Vaitkuškio rūmai ir bibliotekos atiteko vieninteliam grafų sūnui Stanislovui Kazimierui Kosakovskiui, žinomam Lietuvos istorikui, genealogui, vienam gabiausių fotografijos meno pradininkų Lietuvoje. Jam mirus 1905 metais Kosakovskių rūmai Varšuvoje buvo parduoti, o biblioteką pasidalijo sūnūs. Jauniausiam Jonui Eustachijui po tėvo mirties atiteko Vaitkuškis, vyresnysis Mykolas Stanislovas, netoliese įsigijęs Lyduokių dvarą jame įsteigė nuosavą biblioteką, kuriai pradžią davė nemažas knygų rinkinys iš tėvo bibliotekos Vaitkuškyje.