„Eik dirbti – rankas, kojas turi“

2024-03-21

Ką slepia šis posakis?

Piniginės socialinės paramos gavėjų nedarbą tyrusi mokslininkų grupė apibendrino tyrimų rezultatus, kuriuos pranešime pristatė prof. dr. Boguslavas Gruževskis ir doktorantė Žeimantė Straševičiūtė.

Nėra abejonių, kad kiekvienas esame savo gyvenimo šeimininkas ir nuo mūsų veiksmų priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Tačiau mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad tai nepanaikina Vyriausybės institucijų ir bendruomenės atsakomybės siekiant visiems šalies piliečiams užtikrinti tinkamas gyvenimo ir socialinės raidos sąlygas.

Pranešime lektoriai apžvelgė bendrą lygių galimybių situaciją Lietuvoje, pagrindines socialinės paramos gavėjų problemas. Ar tiesa, kad noriu daug uždirbti, todėl ir nedirbu? Analizuodami nedirbančių socialinės pašalpos gavėjų apklausą, pašnekovai rekonstravo pagrindinius mitus. Tyrėjai taip pat aptarė užimtumo ir aktyvinimo politikos svarbą šiuolaikinėje socialinėje politikoje: kuo mažesnis šalyje skurdas ir socialinė atskirtis, tuo efektyviau išnaudojamas pagrindinis kiekvienos šalies turtas – žmogiškieji resursai. Nepamirškime, kad darbas yra efektyviausia savirealizacijos forma!