Aida Grybienė

Head of the Old Periodicals Unit at the Rare Books Department

Tel. +370 68615798

Email aida.grybiene@mab.lt

Research interests:

  • Librarianship;
  • Bibliography;
  • History of periodicals.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2022
1. [R2a] Grybienė, Aida. Dauginimo prietaisais spausdinti periodiniai leidiniai, saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Senosios periodikos fonde // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, kovo 3, 1 garso įrašas (23 min., 31 sek.). Prieiga per internetą: <https://open.spotify.com/episode/5cfmUQBdo7QPPxW9CCg1Q3?si=9965dd56dcfa40ad&nd=1&fbclid=IwAR0v8jI8ARSK9bY76GacgNVS7yQYhkWg149NKpAoVlRcGBVZz0Btf3k_0Jk> [žiūrėta 2023-03-23].
 
2021
1. [S4] Grybienė, Aida. Dauginimo priemonėmis spausdinti periodiniai leidiniai, saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Senosios periodikos fonde = Periodicals produced by duplicating machines and xerographic copiers in the Old Periodicals collection of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 145-171. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/28577/STR_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2022-02-03].
2. [R2a] Grybienė, Aida (interviu, duodantis); Pilinkus, Saulius (interviu, imantis). Cenzūra sovietmečiu : [iš LRT laidos Daiktų istorijos] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2021, saus. 11, 1 vaizdo įrašas. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136454/cenzura-sovietmeciu-burnoji-pries-valdzia-keliauk-i-lageri> [žiūrėta 2022-02-15].
 
2018
1. [S5] Grybienė, Aida. Kasdienybė ir pramogos 1918-1940 // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2018, Nr. 9, p. 22-26.
 
2016
1. [K4e] Krivienė, Irena (autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Narbutas, Sigitas (autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Karpova-Čelkienė, Valentina (redaktorius); Liepaitė, Inga (redaktorius); Rankelienė, Sondra (redaktorius); Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Viktorija (redaktorius); Bikauskienė, Dalia (redaktorius); Grybienė, Aida (redaktorius); Kuliešienė, Erika (redaktorius). Iš buduaro į medžioklę : [žurnalas moterims ir vyrams] : [skirtas 2016 – bibliotekos metams, parodai “Iš buduaro į medžioklę”, 2016 10 05 – 2017 05 12] / Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rengėjai: Valentina Karpova-Čelkienė … [et al.]. [Vilnius] : [Vilniaus universiteto biblioteka], 2016. 31 p.
 
2013
1. [S4] Grybienė, Aida. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVIII a. periodiniai leidiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, P. 42-49.
 
2011
1. [K3h] Grybienė, Aida (sudarytojas); Railienė, Birutė (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rodyklę parengė: Aida Grybienė ir Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 69, [1] p.
 
2010
1. [K4e] Grybienė, Aida; Janczyk, Agnieszka; Mercik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata; Verbiejūtė, Birutė; Gruzdienė, Danutė; Narbutienė, Daiva; Tarandaitė, Dalia; Montvilaitė, Eglė; Billik, Halina; Pajedaitė, Ingrida; Rusnaczyk, Idalia; Steponaitienė, Jolita; Nowak, Janusz Tadeusz; Petrus, Jerzy T.; Gudmantas, Kęstutis; Czyżewski, Krzystof J.; Pająk, Katarzyna; Rickevičiūtė, Kristina; Glemža, Liudas; Piwocka, Magdalena; Uzorka, Marius; Charzewska, Olga; Bugys, Paulius; Grybaitė, Rasa; Petrauskas, Rimvydas; Šėma, Tadas; Dolinskas, Vydas; Račius, Vidas. Katalogas = : Katalog = Catalogue // Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje… Žalgirio atodangos : tarptautinės parodos katalogas, 2010 m. lapkričio 10 d. – 2011 m. sausio 30 d., Vilnius. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010. ISBN 9786099507484. P. 254-485.
2. [S5] Grybienė, Aida. Publikacijos apie Žalgirio mūšio 500-ąsias metines 1910 m. periodinėje spaudoje // KKaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje… Žalgirio atodangos : tarptautinės parodos katalogas, 2010 m. lapkričio 10 d. – 2011 m. sausio 30 d., Vilnius. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010. ISBN 9786099507484. P. 214-219.
3. [S5] Grybienė, Aida (sudarytojas). Publikacijų apie Žalgirio mūšio 500-ąsias metines 1910 m. periodinėje spaudoje rodyklė = : Zestawienie publikacji poświeconych 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w prasie periodycznej 1910 roku = Index of publication about the 500th anniversary of the Battle of Grunwald in the periodical press in 1910 // Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje… Žalgirio atodangos : tarptautinės parodos katalogas, 2010 m. lapkričio 10 d. – 2011 m. sausio 30 d., Vilnius. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010. ISBN 9786099507484. P. 220-227.
 
2009
1. [S4] Grybienė, Aida. Laikraštis “Vilniaus rytojus” (1928-1937): leidimo istorija ir sklaida // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 63-66. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1731/63-66.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
 
2008
1. [S4] Grybienė, Aida. Белорусская печать межвоенного времени в коллекции отдела старой периодики библиотеки АН Литвы // Homo Historicus 2008, 2008. 2008, p. 435-461.
 
2004
1. [S4] Grybienė, Aida. Lietuvių etnologijos bibliografija : [recenzija] // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 143-145. Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2001-2002/143-145.pdf> [žiūrėta 2010-09-24].
 
2000
1. [S4] Grybienė, Aida. Mokslinių žurnalų bibliometrinė analizė = Bibliometrical analysis of scientific journals // Mokslotyra. ISSN 1392-4311. 2000, Nr. 1 (5), p. 40-43.
 
1998
1. [S4] Grybienė, Aida. Lietuvių teisininkų disertacijų srauto (1949-1990) bibliometrinė analizė = A Bibliometrical Analysis of the Flow of Dissertations of Lithuanian Lawyers (1949-1990) // Mokslotyra. ISSN 1392-4311. 1998, Nr. 2, p. 44-51.
  • Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ (ES Europos regioninės plėtros fondas, 2018–2021), metaduomenų kūrėja.