Violeta Radvilienė

Senior Bibliographer at the Rare Books Department

Tel. +370 682 45427

Email violeta.radviliene@mab.lt

Research interests: Culture and heritage of the 15th-18th century in books collections.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2022
1. [S4] Radvilienė, Violeta. Non refert quam multos libros, sed quam bonos habeas: Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos XVII a. knygos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose = Non refert quam multos libros, sed quam bonos habeas: 17th-Century books from the Library of the Vilnius Evangelical Reformed Synod in the holdings of the Rare Books Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 149-158. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.12.
 
2020
1. [S8] Radvilienė, Violeta. [Dokumentų aprašymai: IV.1.27, V.4.9] // Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas = The Radziwills. History and legacy of the princes : tarptautinės parodos katalogas, 2019 m. spalio 10 d.-2020 m. sausio 12 d. Kn. 2: eksponatai. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2020. ISBN 9786098061659. P. 794-795. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, ISSN 2351-7115 ; 25).
 
2019
1. [S4] Radvilienė, Violeta; Palačionytė, Danguolė. Iš Prahos į Vilnių: dviejų inkunabulų keliu = From Prague to Vilnius: tracing the road of two incunabula // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2019, [t.] 2015/2016, p. 143-148. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/26310> [žiūrėta 2020-04-06].
2. [V1a] Uscila, Kazys (vertėjas); Radvilienė, Violeta (vertėjas); Tuliševskaitė, Inga (vertėjas). Vilnius nuo jo pradžios iki 1750. T. 3 / Juzefas Ignacas Kraševskis ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila, iš lotynų kalbos vertė Violeta Radvilienė, iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. Vilnius : Spauda, 2019. 325 p. ISBN 9785417011122.
 
2018
1. [S4] Radvilienė, Violeta. Šlovės Kapitolijus Ivanui Mazepai 1690-ųjų Kijeve = The Capitol of Glory to Ivan Mazepa in 1690 Kiev // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 93-100. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21972> [žiūrėta 2019-01-29].
2. [S5] Radvilienė, Violeta. Paroda, skirta Bonos Sforcos ir Žygimanto Senojo vedybų 500 metų jubiliejui // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2018, Nr. 15 (rugs. 5), p. 8-9.
3. [K3e] Rėza, Martynas Liudvikas; Citavičiūtė, Liucija (sudarytojas); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Lukšaitė, Ingė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Petkūnas, Darius (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelis, Gytis (redaktorius); Jaskelevičiūtė, Simona (vertėjas); Katinaitė, Rita (vertėjas); Koženiauskienė, Regina (vertėjas); Pabijutaitė, Živilė (vertėjas); Putinaitė, Nerija (vertėjas); Radvilienė, Violeta (vertėjas); Tamošaitytė, Viktė (vertėjas); Ulčinaitė, Eugenija (vertėjas); Veteikis, Tomas (vertėjas). Raštai. T. 3 : Traktatai: filologija, teologija, filosofija / Martynas Liudvikas Rėza ; [redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė … et al.] ; [sudarytoja Liucija Citavičiūtė] ; [vertėjai: Simona Jaskelevičiūtė … et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 454. ISBN 9786094252365.
 
2016
1. [K5] Cicėnienė, Rima (sudarytojas); Griškaitė, Reda (sudarytojas); Radvilienė, Violeta (vertėjas); Bikauskienė, Dalia (vertėjas); Venclovienė, Ana (vertėjas); Pukėnienė, Rasa (redaktorius (be turinio intelektinės nuosavybės teisių)). Atminimų sodai : albumistikos etiudai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / parengė Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė ; [redagavo Rasa Pukėnienė] ; [vertėjai: Vilija Gerulaitienė, Violeta Radvilienė, Irena Katilienė, Dalia Bikauskienė, Regina Koženiauskienė, Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. 780 p. ISBN 9789986498698.
 
2013
1. [C4] Radvilienė, Violeta. Tiesiog Radvilos : [recenzija] // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, p. 134-136.
 
2012
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Verbiejūtė, Birutė (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Braziūnienė, Alma; Brenšteinas, Mykolas; Cicėnienė, Rima; Czyżewski, Krzystof J.; Dolinskas, Vydas; Dziewulski, Michał; Gaigalienė, Liuda; Gricius, Vytautas; Hordyński, Piotr; Janczyk, Agnieszka; Janisz, Monika; Janonienė, Rūta; Jedzinskaitė-Kuizinienė, Ieva; Kałamajska-Saeed, Maria; Katilienė, Irena; Kuczman, Kazimierz; Link-Lenczowska, Stanisława; Macuk, Andrej; Markauskaitė, Neringa; Martinaitienė, Gražina Marija; Męclewska, Marta; Miškinytė, Danutė; Musiał, Filip; Nowacki, Dariusz; Ochnio, Monika; Ozga, Magdalena; Palačionytė, Danguolė; Petrus, Anna; Petrus, Jerzy T.; Pister-Gainienė, Aleksandra; Piwocka, Magdalena; Rachuba, Andrzej; Radvilienė, Violeta; Rinkūnaitė, Aušra; Sliesoriūnas, Gintautas; Steponaitienė, Jolita; Szczecina-Berkan, Anna; Tarandaitė, Dalia; Valikonytė, Irena; Valužytė, Jūratė; Winiewicz-Wolska, Joanna; Zawadzki, Jarosław; Zemkajutė, Agnė. Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai : tarptautinės parodos katalogas, 2012 m. vasario 16 – gegužės 20 d., Vilniaus paveikslų galerija = Crosses stand for virtue, the Arrow for victory… The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors = Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo… Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy / [katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė ; redaktoriai: Gintarė Petuchovaitė-Majauskė … [et al.] ; vertimas į lietuvių kalbą: Miroslava Dvilevič, vertimas į lenkų kalbą: Beata Piasecka, vertimas į anglų kalbą: Albina Strunga, David French ; katalogo tekstų autoriai Dalius Avižinis … [et al.]. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012. 541, [3] p. ISBN 9786098061123.
 
2011
1. [S4] Radvilienė, Violeta. Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos XVI a. knygos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 27-38. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1786/27-37.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-06].
 
2010
1. [K3h] Palačionytė, Danguolė (sudarytojas); Radvilienė, Violeta (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7 – rugpjūčio 3 d / [parodą rengė ir katalogą sudarė Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė ; redaktorė Daiva Narbutienė.]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. 110 p.
 
2007
1. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Radvilienė, Violeta (sudarytojas); Bikauskienė, Dalia (sudarytojas). XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos biliotekoje = Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Daiva Narbutienė, Violeta Radvilienė, Dalia Rauckytė-Bikauskienė ; redaktorė Daiva Narbutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. XXVII, 502 p. ISBN 9789955698401. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:B.03~2007~1367160496198/datastreams/DS.001.0.01.BOOK/content> [žiūrėta 2023-08-29]. [Lituanistika]
 
2006
1. [S4] Radvilienė, Violeta. Nesvyžiaus spaustuvės leidiniai Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 85-90. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1674/85-90.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
 
2005
1. [S4] Radvilienė, Violeta. Apšvietos epochos leidiniai // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2005, Nr. 7/8, p. 33.
 
2004
1. [S4] Radvilienė, Violeta. Antikos autorių XVI-XVIII a. leidiniai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fonduose // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 75-77. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1568/75-77.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
 
1998
1. [Y7] Radvilienė, Violeta. Aut Caesar, aut nihil // Galų karo užrašai / Gaius Iulius Caesar, vertė Violeta Radvilienė. Vilnius, 1998. ISBN 9986813964. P. 224-231.
2. [Y7] Radvilienė, Violeta. Paaiškinimai // Galų karo užrašai / Gaius Iulius Caesar, vertė Violeta Radvilienė. Vilnius, 1998. ISBN 9986813964. P. 207-221.
3. [V3a] Radvilienė, Violeta (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Galų karo užrašai / Gaius Iulius Caesar ; iš lotynų kalbos vertė Violeta Radvilienė. Vilnius : Baltos lankos, 1998. 231 p. (“Baltų lankų” klasika ; 14). ISBN 9986813964.
 
1984
1. [V3c] Radvilienė, Violeta (vertėjas). Hugas Grocijus (1583-1645). Apie karo ir taikos teisę // Filosofijos istorijos chrestomatija : renesansas. Vilnius : Mintis. 1984, P. 489-500.
 
  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamas projektas „XV–XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškos knygos: katalogas ir tyrimas“, 2009 m. dalyvė.

Qui estis et unde venistis: publice disputant Lituanus et Samogita. Kas esate ir iš kur atsiradote: viešai svarsto lietuvis ir žemaitis pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Akademinis Vilnius: tezių kultūra XVI–XVIII a.“ 2023 m. kovo 22 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje.

1976 rugpjūčio 1 d. – 1996 birželio 30 d. dirbo VU Klasikinės filologijos katedroje reikalų tvarkytoja, lotynų kalbos dėstytoja, asistente ( valandininke iki 2005 m. liepos mėn.)

Parodos 

  • 2021 m. spalio 6 – lapkričio 24 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje paroda „Jonas Karolis ‒ Dievo Lietuvai duotas taleris“, skirta Vilniaus vaivados Jono Karolio Chodkevičiaus gimimo 450-osioms ir mirties 400-osioms metinėms, viena iš rengėjų.
  • Mors certa, hora incerta (mirtis nulemta, valanda nežinoma), Vrublevskių bibliotekoje 2020 m. spalio 30 – gruodžio 2 d., viena iš rengėjų.
  • 2018 m. liepos 9 – rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje paroda In matrimonium ducere, skirta Bonos Sforcos ir Žygimanto Senojo vedybų 500 metų jubiliejui, viena iš rengėjų.