Rasa Sperskienė

Researcher at the Manuscripts Department

Tel. +370 686 72615

Email rasa.sperskiene@mab.lt

Research interests:

Studies of 20th-century Lithuanian history based on documentary heritage held in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuviškų organizacijų ir partijų Rusijoje 1917-1918 m. politinės veiklos reikšmę atskleidžiantys dokumentai LMA Vrublevskių bibliotekoje = Documents from the Holdings of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences Reveal the Significance of political Activity of Lithuanian Organizations and Parties in Russia (1917-1918) // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 57-84. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.4.
 
2022
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Moderniojo lietuvių parlamentarizmo istorija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos dokumentuose = The History of modern lithuanian parliamentarism in the documents of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 122-147. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.11.
2. [S5] Sperskienė, Rasa. Prisimenant Danutę Labanauskienę [1933 01 29-2022 05 15] // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2022, Nr. 6, p. 42.
3. [S5] Sperskienė, Rasa. Prisimenant Rankraščių skyriaus legendą Danutę Labanauskienę // mokslolietuva.lt. Vilnius. 2022, rugpj. 8, 1 html. Prieiga per internetą: <http://mokslolietuva.lt/2022/08/prisimenant-rankrasciu-skyriaus-legenda-danute-labanauskiene/> [žiūrėta 2022-08-25].
4. [P2] Sperskienė, Rasa. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis // Panevėžio krašto visuomeninės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje : straipsnių rinkinys. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2022. ISBN 9786098257021. P. 87-105. Prieiga per internetą: <https://konferencija.pavb.lt/wp-content/uploads/2022/02/XXI-moksline-konferencija-leidinys-2022.pdf> [žiūrėta 2022-02-10].
5. [R2a] Sperskienė, Rasa. Apie O. Maksimaitienę, pirmąją sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, vas. 24, 1 garso įrašas (18 min., 40 sek.). Prieiga per internetą: <https://anchor.fm/lmavb/episodes/Ep–3-12—Apie-O–Maksimaitien–pirmj-sieninio-Lietuvos-istorijos-emlapio-sudarytoj-e1epqp2> [žiūrėta 2022-02-25].
 
2021
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos prezidento institucijos istorijos atgarsiai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos dokumentuose = Echoes of the history of the Lithuanian Presidential Institution in documents held by the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 87-109. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/28581/STR_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2022-02-03].
2. [R1a] Sperskienė, Rasa. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis [vaizdo įrašas] : [pranešimas] // XXI mokslinė konferencija “Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje”. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 2021, lapkr. 30, 1 vaizdo įrašas (2:25:60-2:43:45). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=gKhi4zoigpQ> [žiūrėta 2022-02-10].
 
2020
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Atkurtos Lietuvos kariuomenės istorijos atspindžiai Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos dokumentuose // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 120-146. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28189> [žiūrėta 2021-03-22].
 
2019
1. [K1a] Sperskienė, Rasa; Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gadek, Jolanta (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Siedlecki, Michał (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Związki Tadeusza Wróblewskiego z litewskimi działaczami politycznymi przy odbudowie niepodległego państwa Litewskiego = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę / Rasa Sperskienė ; [redakcinis komitetas: Rima Cicėnienė, Jolanta Gadek, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas, Michał Siedlecki, Jan Sienkiewicz] ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok ; Vilnius : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2019. 37 p. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137059.
2. [S4] Sperskienė, Rasa. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ypatumai: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomų dokumentų pagrindu = Particularities of the restoration of the independent State of Lithuania as based on documents held in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2019, [t.] 2015/2016, p. 82-105. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/26313> [žiūrėta 2020-04-06].
 
2018
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo pradžioje = Lithuanian society at the start of World War I // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 125-136. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21975> [žiūrėta 2019-01-28].
2. [S7] Sperskienė, Rasa. Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo paroda // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2018, Nr. 3 (vas. 14), p. 2.
 
2017
1. [K1b] Sperskienė, Rasa; Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Żołnierze litewscy na frontach I wojny światowej = Lietuvos kariai Pirmojo pasaulinio karo frontuose / Rasa Sperskienė ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok ; Wilno : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ; Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 2017. 76 p. ISBN 9788363470616.
2. [S5] Sperskienė, Rasa. [Atsiminimai] // Dervelių mokyklai – 80 metų. Vilnius : Litera, 2017. ISBN 9786098144666. P. 103-108.
3. [S5] Sperskienė, Rasa. „Ryto“ draugija – atkakli lietuvybės gynėja Vilniaus krašte // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2017, Nr. 6, p. 24-28.
4. [S6] Sperskienė, Rasa. Tarptautinė paroda „Lietuvių partijos ir organizacijos Rusijoje 1917–1918 m.“ // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2017, Nr. 3 (vas. 15), p. 12.
 
2016
1. [K3e] Pacevičius, Arvydas (sudarytojas); Sperskienė, Rasa (sudarytojas). Bibliologijos metraštis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; [sudarytojai Arvydas Pacevičius ir Rasa Sperskienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 568 p. ISBN 9786094590153.
2. [Y7] Pacevičius, Arvydas; Sperskienė, Rasa. Bibliotheca Lituana: ištakos, reikšmė ir publikavimo principai // Bibliologijos metraštis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ; [sudarytojai Arvydas Pacevičius ir Rasa Sperskienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094590153. p. 7-22. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477 ; I). Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/article/view/15709> [žiūrėta 2020-07-09].
3. [S6] Sperskienė, Rasa. Paroda, skirta Lietuvos mokslų akademijos įsteigimo 75-mečiui // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2016, Nr. 2 (saus. 27), p. 1-2.
 
2015
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Psichologo Bogdano Zavadskio (1902–1966) dokumentų kolekcija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje = The Bohdan Zawadzki Document Collection in the Manuscript Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2015, 2011/2012, P. 113-119.
2. [S4] Sperskienė, Rasa. Vinco Uždavinio kelionė į Rozalimą = Vincas Uždavinys’ travel to Rozalimas // Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. ISBN 9789955659693. P. 51-63.
3. [S5] Sperskienė, Rasa. Pirmosios dainų šventės organizatoriui Apolinarui Likerauskui – 120 // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2015, Nr. 11, p. 25-26.
4. [S6] Sperskienė, Rasa. Paminėtos muziko Apolinaro Likerausko gimimo metinės // Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2015, Nr. 4 (74), p. 6.
5. [S6] Sperskienė, Rasa. Paminėtos muziko Apolinaro Likerausko gimimo metinės // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2015, Nr. 15 (rugs. 18), p. 10.
 
2014
1. [S5] Sperskienė, Rasa. “Aš norėčiau palikti Lietuvai ar net visai žmonijai ką nors kilnaus ir didžio…” (iš Meilės Lukšienės dienoraščio, rašyto 1929 m. rugsėjo 14 d.) // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2014, Nr. 1, p. 16-22.
2. [S9] Sperskienė, Rasa. Karas subrandino Nepriklausomybės Aktą : [pokalbis su LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo darbuotoja Rasa Sperskiene] // Lietuvos žinios. ISSN 1822-1637. 2014, rugs. 18, p. 13.
 
2013
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Reformatų kunigų Jono Šepečio ir Povilo Jakubėno veiklos pėdsakais // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, P. 78-81.
2. [S9] Sperskienė, Rasa. Paroda keliaus per Lietuvą // Švietimo naujienos. ISSN 1648-5874. 2013, Nr. 7, p. 2.
3. [P2] Sperskienė, Rasa. Kultūros aktualijos Panevėžio krašto šviesuolių laiškuose Vytautui Bičiūnui // Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime : konferencijos medžiaga. Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2013. ISBN 9789955659556. P. 77-84.
4. [P2] Sperskienė, Rasa. Документы рода Тизенгаузов и поместья в Рокишкис в фондах Рукописного отдела библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2013 m. liepos 5 d. Rokiškis : [Rokiškio krašto muziejus]. 2013, P. 32-38.
 
2012
1. [Y7] Sperskienė, Rasa; Maniušis, Martynas. Bibliografija, 1961-2010 m. // Tautinis atgimimas ir istorija / Liudas Truska. Vilnius : Edukologija, 2012. ISBN 9789955207559. P. 539-559.
 
2011
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Advokatas Tadas Vrublevskis – lietuvių politinių bylų dalyvis // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 78-82.
2. [S4] Sperskienė, Rasa. Kultūros istorikui, bibliografui Vladui Abramavičiui – 100 // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 133-136.
3. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos evangelikų reformatų sinodo jubiliejui skirtas straipsnių rinkinys // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 123-125.
4. [S4] Sperskienė, Rasa. Невiдоме джерело до iсторiї Житомира 1917-1918 рр. (альбоми малюнкiв Ганни Солтанувни) // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. книгознавство, бібліотекознавство та інформацiйнi технологiї. ISSN 2078-4260. 2011, Вип. 6, Вип. 6, P. 273-278.
5. [S6] Rasa, Sperskienė. Profesoriaus, ekologo Kazio Ėringio 90-mečiui skirta paroda // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2011, Nr. 10 (geg. 19), p. 14. Prieiga per internetą: <http://mokslolietuva.lt/numeriu-archyvas/2011/Mokslo_Lietuva_2011_10.pdf> [žiūrėta 2021-02-23].
6. [S6] Sperskienė, Rasa. Kritikavęs sovietinės valdžios užmačias : profesoriaus, ekologo Kazio Kazio Ėringio 90-mečiui skirta paroda // Žaliasis pasaulis. ISSN 1392-2092. 2011, Nr. 16 (bal. 28), p. 9.
7. [K5] Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Sperskienė, Rasa (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2007/2008 / [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas (pirm.), Daiva Narbutienė (ats. red.), Rasa Sperskienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. 170 p.
 
2009
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Pirmojo pasaulinio karo metais sudarytų Rusijoje ir į Lietuvą parvežtų archyvų istorijos bruožai // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2009, 2005/2006, p. 75-79. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1728/75-79.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-06].
2. [S6] Sperskienė, Rasa. Kultūros istorikas, bibliografas, vertėjas Vladas Abromavičius // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2009, Nr. 5, p. 25-27.
3. [P2] Sperskienė, Rasa. Контакты заведующего Рукописным отделом Библиотеки Литовской академии наук Владаса Абрамавичюса с белорусскими исследователями (1945-1965 г.г.) // Академические библиотеки в цифровую эпоху : к 85-летию со дня основания ЦНБ им. Я. Колоса НАН Беларуси. Минск, 2009. ISBN 9789854055510. P. 139-144.
 
2003
1. [K3a] Asadauskienė, Nelija Nijolė; Janužytė, Audronė; Kniūraitė, Vida; Kriščiūnas, Edvardas; Mačiukas, Žydrūnas; Matutienė, Violeta; Mickevičius, Arturas; Petrauskis, Kęstutis; Pukienė, Vida; Ragauskas, Aivas; Skirius, Juozas; Tomkus, Petras; Visockis, Albinas; Butvilaitė, Petrauskienė Rasa; Spurgevičius, Povilas Kazimieras; Valiulis, Skirmantas; Malonaitis, Arvydas; Klimka, Libertas; Jurgaitis, Robertas; Karvelis, Deimantas; Sperskienė, Rasa. Istorijos žodynas : [redakcinė kolegija: Vida Pukienė (pirmininkė), Edvardas Kriščiūnas, Arturas Mickevičius] / Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Visuotinės istorijos katedra ; [redakcinė kolegija: Vida Pukienė (pirmininkė), Edvardas Kriščiūnas, Arturas Mickevičius]. Vilnius : Vaga, 2003. 434, [1] p. ISBN 5415016821.
 
2001
1. [Y1] Sperskienė, Rasa. Stačiūnų valsčius 1918-1940 m // Lygumai. Stačiūnai / [sudarytojai Robertas Jurgaitis, Kazimieras Kalibatas, Povilas Krikščiūnas]. Vilnius : Versmė, 2001. ISBN 9986923646. p. 209-225.
 
2000
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuvos valstybingumo atkūrimas ir mokyklos pertvarkymo problema 1915-1918 metais // Istorija : Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0456. 2000, t. 44, p. 35-39.
2. [P2] Sperskienė, Rasa. Lietuviai Ukrainoje 1915-1921 metais // Lietuva ir pasaulis: bendradarbiavimas ir konfliktas : tarptautinė konferencija, Vilnius, 1999 m. spalio 14-16 d. Vilnius : Vaga, 2000. ISBN 5415015493. p. 91-101.
 
1994
1. [S4] Sperskienė, Rasa. Lietuviai geležinkelininkai Rusijos imperijoje XIX amžiaus II pusėje – XX amžiaus pradžioje // Lietuvos istorijos metraštis. Vilnius. ISSN 0202-3342. 1994, [t.] 1993, p. 48-57. Prieiga per internetą: <https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2021/03/lim-1993-4-r.-leviskaite.-lietuviai-gelezinkelininkai-rusijos-imperijoje-p.-48-57.pdf> [žiūrėta 2022-10-11].
 
 • Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis. Nuotolinėje mokslinėje konferencijoje Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2021-11-30.
 • Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įamžinimas. Konferencijoje Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti – 100, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultete, 2014-11-19, Vilniuje.
 • Vinco Uždavinio kelionė į Rozalimą. Konferencijoje Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2014-10-15.
 • Документы рода Тизенгаузов и поместья в Рокишкис в фондах Рукописного отдела библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук. Tarptautinėje konferencijoje Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas, vykusioje Rokiškio dvaro muziejuje, 2013-07-0
 • Kultūros aktualijos Panevėžio krašto šviesuolių laiškuose Vytautui Bičiūnui. Konferencijoje Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 2012-10-04.
 • Контакты заведующего Рукописного отдела Библиотеки литовской академии наук Владаса Абрамавичюса с белорусскими исследователями (1945-1965 г. г.). Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Академические библиотеки в цифровую эпоху: информационная и научная деятельность, Baltarusijos mokslų akademijos J. Kolaso vardo bibliotekoje, 2009-10-05–08.
 • Advokato Tado Vrublevskio dalyvavimas lietuvių politinėse bylose. Konferencijoje, skirtoje T. Vrublevskio 150-osioms gimimo metinėms, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2008-11-20.
 • Kunigų Jono Šepečio ir Povilo Jakubėno veiklos pėdsakais. Konferencijoje Vilniaus evangelikų reformatų Sinodo bibliotekai – 450, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 2007-12-27.
 • Pirmojo pasaulinio karo metais sudarytų Rusijoje ir į Lietuvą parvežtų archyvų istorijos bruožai. Tarptautinėje konferencijoje Rašytinis paveldas mokslinėse bibliotekose: sklaidos tradicijos ir naujovės, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, 2006-10-17.
 • Bibliotheca Lituana. I. Bibliologijos metraštis (finansuota LMT, Nr. LIT-2-52); dalyvė.

2011 m. – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka redaktorių kolegijos narė.

 • 1989–1990 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentė.
 • 1990–1992 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakulteto Lietuvos istorijos katedros aspirantė. Disertacijos vadovė prof. Aldona Gaigalaitė. Disertacijos tema: Lietuviškos mokyklos Rusijoje Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.). Tema buvo patvirtinta Lietuvos Istorijos institute.
 • 1992–1996 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentė.
 • 1996–2003 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentė ir laborantė.
 • 2003 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros kabineto vedėja.

Svarbiausios parengtos parodos 

 • Viltimi širdy gyvensiu… Danutei Petkevičiūtei-Labanauskienei – 90. Rengėjos: R. Sperskienė, dr. G. Drungilienė, A. Steponaitienė. LMAVB, nuo 2023-05-08, virtuali.
 • Prisimenant pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją Oną Maksimaitienę. LMAVB, 2022-02-03–03-02. Rengėjos: Sperskienė, E. Stasiukaitytė.
 • Prisimenant vieną iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjų dr. Stasį Stačioką. LMAVB, nuo 2022-08-18. Rengėjos: Sperskienė, E. Stasiukaitytė.
 • Tragiškų 1941 metų įvykių atgarsiai dokumentuose; skiriama Lietuvos gyventojams – totalitarinių režimų aukoms“. LMAVB, 2021-05-26–06-29. Rengėjos: Sperskienė, E. Stasiukaitytė.
 • Šešiolika Marijos Gimbutienės gyvenimo ir mokslinės veiklos puslapių. Virtuali paroda lietuvių ir anglų k. LMAVB, nuo 2021 m. sausio 29 d. Rengėjos: R. Sperskienė, A. Steponaitienė.
 • Atkurtai Lietuvos kariuomenei – 100. Rengėjos: R. Sperskienė, A. Steponaitienė. LMAVB, nuo 2020-12-14, virtuali.
 • Parlamentarizmas – demokratijos pagrindas. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2020-06-04–06-26.
 • Lietuvos prezidento institucijai – 100. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2019-04-03–05-17.
 • Lietuvos kariuomenei – 100. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2018-11-06–11-30.
 • Lietuvos ir Pietų Kaukazo valstybių santykiai 1918–1922 m. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2018-05-16–09-05.
 • Vasario 16-osios Lietuva: nepriklausomos valstybės atkūrimas dokumentuose. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2018-02-12–03-14.
 • Lietuvių partijos ir organizacijos Rusijoje 1917–1918 m. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2017-02-09–03-13.
 • Pirmojo pasaulinio karo frontuose. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2016-11-11–2017-01-02.
 • Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti – 100. Rengėjos: Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2015-04-02–04-22.
 • Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo pradžioje: įvykiai, draugijos, asmenybės. Rengėjos: R. Sperskienė, R. Kazlauskienė. LMAVB, 2014-09-01–10-01.
 • Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei M. Lukšienei – 100. Rengėjos: R. Sperskienė, A. Šalnaitė. LMAVB, 2013-08–09. 

Dalyvavimas mokslo medžiagos pagrindu parengtuose edukaciniuose projektuose 

 • LMAVB audio įrašai: 1) „Apie Oną Maksimaitienę, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją“. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė, nuo 2022-02-24. 2) „Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (LDNKŠ) Centro komiteto (CK) posėdžių protokolai – Panevėžio krašto istorijos šaltinis“. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė. Nuo 2021-12-01.
 • Interviu apie K. Ėringį, rodytas 2021-05-13 LRT laidų „Labas rytas, Lietuva” ir „Laba diena, Lietuva” metu. Rengėjos: R. Sperskienė, žurnalistė Monika Petrulionienė.
 • Interviu apie M. Gimbutienę LRT Plius kanale laidoje „Pradėk nuo saves”, rodytas 2021-09-04, 10-02. Rengėjos: R. Sperskienė, žurnalistė Dalia Juočerytė.
 • Dalyvauta kūrybinės grupės „Atlantida” ir Valdo Rakučio projekte „Lietuvos nepriklausomybės draugai ir priešai”: filmuotas interviu 2019-05-03. Filmas demonstruotas INFO TV 2019-11-09. Vaizdo įrašas yra LNK GO.
 • Interviu LRT Plius kanalo filme „Laisvės advokatai“, demonstruotas 2019-02-16. Subtitruose į kūrybinės grupės sąrašus įrašyta R. Sperskienė.
 • Interviu LRT filme „Gamtos patriarchai – mokslui ir kultūrai. Kazys Ėringis” (režisierė Dalia Juočerytė). Filmas per kanalą LRT Plius buvo rodomas 2019-02-09.
 • LRT laidai „Šiandien prieš šimtą metų” nufilmuotas pasakojimas apie Tado Vrublevskio ryšius su Lietuvos Taryba. Laida rodyta 2018-06-30.
 • Interviu vaizdo įraše tinklapyje Alkas.lt „Atspindžiai”: Vrublevskių bibliotekoje yra Vasario 16-osios akto juodraštis. Rengėjai: R. Sperskienė, Audrys Antanaitis.
 • LMAVB vaizdo įrašai You Tube: 1) Interviu vaizdo įraše: Apie lietuviškų šalpos draugijų veiklą Pirmojo pasaulinio karo metais. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė. Įkelta 2014 09 14. 2) Interviu vaizdo įraše: Parodos rengėja Rasa Sperskienė: „Dauguma dokumentų visuomenei pristatomi pirmą kartą”. Rengėjos: R. Sperskienė, I. Berulienė. Įkelta 2014 09 15. 3) Interviu vaizdo įraše „Parlamentarizmas – demokratijos pagrindas”. Rengėjos: R. Sperskienė, V. Petrikaitė. Įkelta 2020 06 09. 4) Interviu vaizdo įraše „Aštuoniolika Marijos Gimbutienės gyvenimo ir mokslinės veiklos puslapių”. Rengėjos: R. Sperskienė, V. Petrikaitė. Įkelta 2021-01-26.