Ingrida Pajedaitė

Junior Researcher at the Manuscripts Department

Tel. +370 614 79408

Email ingrida.pajedaite@mab.lt

Research interests:

 • Manuscript heritage and its dissemination;
 • Personal archives;
 • Lithuanian ego-documentary heritage;
 • History of old Vilnius cemetries;
 • History of Lithuanian art.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [R2a] Gudas, Eimantas (interviu, duodantis); Miknys, Rimantas (interviu, duodantis); Pajedaitė, Ingrida (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (scenaristas). LDK giminės Lietuvoje. Riomeriai // TV laida. Vilnius : Aktualioji istorija. 2023, liepos 14, 1 vaizdo įrašas (24 min., 01 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=LOQ3OWUwrr0> [žiūrėta 2023-08-31].
 
2020
1. [S4] Pajedaitė, Ingrida. Antanina Sulistrovskytė-Sniadeckienė ir jos atvaizdai // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 35-49. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28194> [žiūrėta 2021-03-22].
2. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Portret Szymona Czechowicza. Studium postaci i dłoni szlachciców do obrazu Wskrzeszenie Piotrowina. Postać Piotrowina, studia lewej ręki i lewej stopy. Szkic do kompozycji Komunia Św. Stanisława Kostki oraz szkic draperii. Studium klęczących postaci // Geniusz Baroku Szymon Czechowicz 1689-1775 = Genius of the Baroque Szymon Czechowicz 1689-1775 : wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie Gmach Głowny, 16 października 2020 – 21 lutego 2021 / red./eds. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha. Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020. ISBN 9788375813364. P. 316, 336, 338.
 
2019
1. [S4] Pajedaitė, Ingrida. Adolfo Raulinaičio rankraštinis palikimas // Lietuvos istorijos metraštis. Vilnius. ISSN 0202-3342. 2019, [t.] 2019/1, p. 193-216. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2019~1604136172379/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-09-05].
2. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Neregėti XIX a. aristokratės I. Giunterytės piešiniai // Bernardinai.lt [elektroninis išteklius]. 2019, bal. 28, 1 html. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-04-28-neregeti-xix-a-aristokrates-idalijos-giunterytes-piesiniai/175567> [žiūrėta 2023-08-30].
3. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Nuo Vilniaus iki Dalaso: vieno Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun paveikslo mįslės // Kultūros barai. Vilnius. ISSN 0134-3106. 2019, Nr. 7/8, p. 54-60.
4. [S9] Pajedaitė, Ingrida. Atidaryta paroda “Idalija Giunterytė (1813-1888): neregėti aristokratės piešiniai” // Alkas.lt [elektroninis išteklius]. 2019, bal. 27, 1 html. Prieiga per internetą: <http://alkas.lt/2019/04/27/atidaryta-paroda-idalija-giunteryte-1813-1888-neregeti-aristokrates-piesiniai/> [žiūrėta 2023-08-30].
5. [R2a] Pajedaitė, Ingrida (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (interviu, imantis). Nuo Vilniaus iki Dalaso muziejaus // Gyvoji istorija. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2019, spalio 6, 1 garso įrašas (22 min., 59 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080615/gyvoji-istorija-nuo-vilniaus-iki-dalaso-muziejaus> [žiūrėta 2019-02-06].
6. [R2a] Pajedaitė, Ingrida (interviu, duodantis); Valantinienė, Alma (interviu, imantis). [Idalija Giunterytė (1813-1888): neregėti aristokratės piešiniai] // Ryto alegro. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2019, geg. 10, 1 garso įrašas (37:40-50:59). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067988/ryto-allegro-minime-garsaus-tarpukario-muzikos-modernisto-vlado-jakubeno-115-asias-metines> [žiūrėta 2019-09-10].
 
2017
1. [S4] Pajedaitė, Ingrida. Juozas Girdvainis ir jo “Lietuvių kultūros istorijos medžiaga” // Lietuvos istorijos metraštis. Vilnius. ISSN 0202-3342. 2017, [d.] 1, p. 183-209.
2. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Parodoje – du daugiau nei pusę amžiaus dingusiais laikyti šv. Rapolo Kalinausko autografai // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 2017, lapkr. 21, p. 2.
 
2016
1. [S4] Pajedaitė, Ingrida. Šv. Rapolo Kalinausko atsiminimų rankraštis ir jo kelias į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką = The Manuscript of the memoirs of Saint Raphael Kalinowski and its path to the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Ser. A. ISSN 1392-0502. 2016, T. 39, p. 27-68. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2016~1512144399104/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-09-05].
 
2014
1. [S4] Pajedaitė, Ingrida. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – didžiausia Eustachijaus Tiškevičiaus biografijos šaltinių saugykla // Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai : mokslo straipsnių rinkinys [sudarytas 2014 m. balandžio 9-11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Biržų krašto muziejuje “Sėla” vykusios grafo, archeologo, muziejininko, istoriko E. Tiškevičiaus (1814-1873) 200-osioms gimimo metinėms skirtos tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu]. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014. ISBN 9786098039559. P. 57-71.
2. [S7] Pajedaitė, Ingrida. “2014 m. balandžio 9 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje, minint 200-ąsias Eustachijaus Tiškevičiaus gimimo metines, atidaryta paroda “Eustachijaus Tiškevičiaus rankraštinio palikimo atodangos” …” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2014, Kn. 37, p. 326-327. [MLA]
3. [T2] Pajedaitė, Ingrida. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – didžiausia Eustachijaus Tiškevičiaus biografijos šaltinių saugykla // Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai : tarptautinė konferencija, skirta 200-osioms Eustachijaus Tiškevičiaus (1814-1873) gimimo metinėms. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014. ISBN 9786098039498. P. 28-30.
 
2013
1. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Adolfo Raulinaičio gyvenimo vingiai // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2013, Nr. 4, p. 22-26.
2. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Lietuva Alfredo Römerio piešiniuose ir akvarelėse // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2013, Nr. 2, p. 25-32.
3. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Źródła historyczne Wileńskiego cmentarza Bernardyńskiego w Dziale Rękopisów Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk // Cmentarz Bernardyński w Wilnie, 1810-2010. Vilnius : Versus aureus, 2013. ISBN 9789955344063. P. 21-47, 769-770.
 
2012
1. [S6] Pajedaitė, Ingrida. Alfredas Römeris: jubiliejinių metų atradimai // Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2012, Nr. 5-6, p. 5-6.
 
2011
1. [S4] Pajedaitė, Ingrida. Nauji Vlado Drėmos gyvenimo ir veiklos šaltiniai = New sources on the life and work of Vladas Drėma // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 101-105. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1772/101-105.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-08-31].
2. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija // Bibliografija : mokslo darbai. ISSN 1392-1991. 2011, 2008/09, p. 82-94.
3. [S8] Pajedaitė, Ingrida (sudarytojas). Autobiografija // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 106-123. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1771/106-120.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-08-30].
 
2010
1. [K4e] Grybienė, Aida; Janczyk, Agnieszka; Mercik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata; Verbiejūtė, Birutė; Gruzdienė, Danutė; Narbutienė, Daiva; Tarandaitė, Dalia; Montvilaitė, Eglė; Billik, Halina; Pajedaitė, Ingrida; Rusnaczyk, Idalia; Steponaitienė, Jolita; Nowak, Janusz Tadeusz; Petrus, Jerzy T.; Gudmantas, Kęstutis; Czyżewski, Krzystof J.; Pająk, Katarzyna; Rickevičiūtė, Kristina; Glemža, Liudas; Piwocka, Magdalena; Uzorka, Marius; Charzewska, Olga; Bugys, Paulius; Grybaitė, Rasa; Petrauskas, Rimvydas; Šėma, Tadas; Dolinskas, Vydas; Račius, Vidas. Katalogas = : Katalog = Catalogue // Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje… Žalgirio atodangos : tarptautinės parodos katalogas, 2010 m. lapkričio 10 d. – 2011 m. sausio 30 d., Vilnius. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010. ISBN 9786099507484. P. 254-485.
2. [S5] Pajedaitė, Ingrida (sudarytojas). Vlado Drėmos palikimo takais : minint 100-ąsias V. Drėmos gimimo metines // Kultūros aktualijos. ISSN 2029-3976. 2010, Nr. 12 (gruodis), p. [24-25].
3. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Vilniaus Bernardinų kapinių istorijos šaltiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje // Vilniaus bernardinų kapinės, 1810-2010. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342786. P. 21-47.
4. [S6] Pajedaitė, Ingrida. Paroda “Vilniaus Bernardinų kapinės rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose” // Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2010, Nr. 11-12, p. 32.
5. [S6] Pajedaitė, Ingrida. Pažįstamas ir nepažįstamas Vladas Drėma // Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2010, Nr. 11, p. 28-29.
 
2009
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Liškevičienė, Jolita (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Bagužaitė-Talačkienė, -; Braziūnienė, Alma; Cicėnienė, Rima; Dobrovolskaitė, Irena; Griciūtė-Šverebienė, Liepa; Kavaliauskienė, Aušra; Krakytė, Asta; Kuodienė, Marija; Mažeikienė, Ilona; Narbutienė, Daiva; Pajedaitė, Ingrida; Petrauskas, Rimvydas; Račius, Vidas; Tarandaitė, Dalia; Urbonienė, Regina; Valinčiūtė-Varnė, Rima; Valtaitė, Alantė; Žalėnas, Gintautas; Žilinskienė, Nijolė. Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia = : Sacred art of Lithuania, 11th – early 20th c. : Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos “Krikščionybė Lietuvos mene” katalogas / sudarytojai: Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė ; [tekstų autoriai: Dalius Avižinis … et al.]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2009. 237 p. ISBN 9786094260025.
 
2007
1. [P2] Pajedaitė, Ingrida. Vilniaus Bernardinų kapinių istorijos šaltiniai (pirmasis etapas) // Konferencija “Bernardinų kapinių atgimimas”. Vilnius : Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas. 2007, P. 3-16.
2. [P2] Pajedaitė, Ingrida. Źródła do historii cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie (etap pierwszy) // Konferencja „Odnowa cmentarza Bernardyńskiego“. Wilno : [Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas]. 2007, P. 3-17.
 
2006
1. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Šis tas naujo apie basuosius karmelitus // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2006, Nr. 9, p. 21-23.
 
2004
1. [P1d] Pajedaitė, Ingrida. Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija: tvarkymo ir saugojimo problemos // Polsko- litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorόw archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. ISBN 839221031X. p. 252-257.
2. [P2] Pajedaitė, Ingrida. Kolekcja rysunków i szkiców malarzy litewskich. Problemy porządkowania i przechowywania // Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorόw archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa : Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 2004. ISBN 839221031X. P. 246-251.
 
2003
1. [D] Cicėnienė, Rima (temos vadovas); Kanišauskaitė, Gita; Pajedaitė, Ingrida. Parchments’ digital images archive : Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas : laikotarpiai XII a. – XV a / The Library of the Lithuanina Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, Project Working Gruop ; [projekto vadovė Rima Cicėnienė ; archyviniai aprašai: Gita Kanišauskaitė, Ingrida Pajėdaitė]. Vilnius, 2003. 1 kompakt. diskas (CD-ROM). Prieiga per internetą: <http://www.mab.lt/pergamentai/> [žiūrėta 2023-08-23].
 
2001
1. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Jono Rustemo ir jo mokinių piešiniai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2001, Nr. 2, p. 23-27.
 
2000
1. [S4] Pajedaitė, Ingrida. Šventasis Juozapas Rapolas Kalinauskas // Sandora. ISSN 1392-4621. 2000, Nr. 2 (26), p. 42-45.
 
1999
1. [S5] Pajedaitė, Ingrida. Rokiškio dvaro rūmai // Rokiškis : miestas, kraštas, žmonės. Vilnius : Diemedis, 1999. ISBN 9986230616. P. 225-238.
 • Pranešimas „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – didžiausia Eustachijaus Tiškevičiaus biografijos šaltinių saugykla“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai“. Lietuvos nacionalinis muziejus, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Vilnius, Biržai, 2014 m. balandžio 9–11 d.
 • Pranešimas „Vilniaus Bernardinų kapinių istorijos šaltiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje“. Tarptautinė konferencija „Vilniaus Bernardinų kapinėms – 200 metų“. Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas, Lenkijos kovų ir kančių atminties išsaugojimo taryba, Vilnius, Vilniaus Rotušė, 2010 m. spalio 15 d.
 • Pranešimas „Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija: tvarkymo ir saugojimo problemos“. Tarptautinė konferencija „Mokslinių institucijų rankraštynai ir archyvai – moksliniams tyrimams“. Lenkijos mokslų akademijos archyvas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Abramaučizna, 2004 m. rugsėjo 6–9 d.
 • Lietuvos mokslo tarybos nacionalinės programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos egodokumentinis paveldas“ (akronimas LEGODOK; finansavimo sutarties ir registracijos nr. VAT-21/2010/LSS-160000-1157). 2010–2013 m. Dalyvė.
 • Programos EURECA projektas „ECH: TOPICC – Įrankiai nykstančio kultūros paveldo išsaugojimui, tyrimui ir intelektinės nuosavybės teisių tvarkymui“. 2002–2005 m. Darbo grupės LMAB narė. Prieiga per internetą: musicalia.lt.
 • UNESCO remtas projektas „Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas“. 2002–2003 m. Darbo grupės narė. Prieiga per internetą: mab.lt/pergamentai.

Reikšmingesnės parodos:

 • „Leiskite ir man, ką galvoju, pasakyti!: Apie Vincento Ignaco Marevičiaus gyvenimą ir knygas“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022 m. Parodos koordinatorė.
 • „Idalija Giunterytė (1813–1888): neregėti aristokratės piešiniai“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019 m. Parodos autorė.
 • Scripta manent: šv. Rapolo Kalinausko autografai“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017 m. Parodos autorė.
 • Eustachijaus Tiškevičiaus rankraštinio palikimo atodangos“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014 m. Parodos autorė.
 • Ak, Roma! Amžinasis miestas Boleslovo Rusecko gyvenime ir kūryboje”. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014 m. Parodos autorė.
 • Vilniaus Bernardinų kapinės rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010 m. Parodos autorė.
 • Pažįstamas ir nepažįstamas Vladas Drėma“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010 m. Parodos autorė.
 • Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje… Žalgirio atodangos“. Radvilų rūmai, 2010–2011 m. LMAVB grupės narė.
 • Jono Rustemo mokykla“. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2000 m. Parodos autorė.

Dalyvavimas laidose:

 • Interviu TV laidai „LDK giminės Lietuvoje. Riomeriai“ 2023 m. liepos 14 d. Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=LOQ3OWUwrr0
 • „Ryto allegro“ (LRT Klasika). Žr.: [Idalija Giunterytė (1813–1888): neregėti aristokratės piešiniai] [garso įrašas] : [pokalbis LRT laidoje Ryto alegro] / [kalbina Alma Valantinienė] ; [kalba Ingrida Pajedaitė]. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 2019-05-10. 1 garso įrašas (37:40-50:59). https://www.lrt.lt/…/ryto-allegro-minime-garsaus
 • „Gyvoji istorija“ (LRT Klasika; apie Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun paveikslą, saugomą Dalaso meno muziejuje, ir jo kopiją). Žr.: Nuo Vilniaus iki Dalaso muziejaus [garso įrašas] : iš ciklo Gyvoji istorija / [laidos vedėja Inga Berulienė] ; [kalba Ingrida Pajedaitė]. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 2019-10-06. 1 garso įrašas (22 min., 59 sek.). https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080615/gyvoji-istorija-nuo-vilniaus-iki-dalaso-muziejaus