Gražina Smaliukienė

Restorer at the Documents Conservation and Restoration Department

Tel. +370  616 40592

Email grazina.smaliukiene@mab.lt

Research interests:

 • Studies of old book bindings;
 • Technological solutions in conservation and restoration processes.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2022
1. [R2a] Smaliukienė, Gražina. XVI a. Tetraevangelija – daugialypė ženklų sistema ir informacijos šaltinis (2 dalys) // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, vas. 17, 2 garso įrašai (40 min., 49 sek.). Prieiga per internetą: <https://anchor.fm/lmavb/episodes/Ep–40—XVI-a–Tetraevangelija–daugialyp-enkl-sistema-ir-informacijos-altinis-1-dalis-e1eca0h> [žiūrėta 2022-03-23].
2. [R2a] Petkus, Dovilas (interviu, duodantis); Čiuladienė, Aušra (interviu, duodantis); Smaliukienė, Gražina (interviu, duodantis); Maskoliūnas, Rolandas (interviu, imantis). Rašto istorija bei senų leidinių restauracija : [LRT Plius laida Smalsumo genas] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, saus. 29, 1 vaizdo įrašas (26 min., 31 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000198058/smalsumo-genas-rasto-istorija-bei-senu-leidiniu-restauracija> [žiūrėta 2022-01-29].
 
2021
1. [T3] Smaliukienė, Gražina. System of decorative significations in the 16th-Century Tetraevangelium as a source of information and communication // “Theatrum libri: The Press, Reading and Dissemination in Early Modern Europe” [elektroninis išteklius] : International Conference 1-3 December 2021 Program and Book of Abstracts. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, p. 6, 23-24. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/media/public/documents/Theatrum-libri-konferencija-programa-EN.pdf> [žiūrėta 2021-12-06].
2. [T3] Smaliukienė, Gražina. XVI a. Tetraevangelijos dekoro ženklų sistema kaip informacijos ir komunikacijos šaltinis // “Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje” [elektroninis išteklius] : tarptautinė konferencija 2021 m. gruodžio 1-3 d. : programa ir pranešimų tezės. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, p. 22. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/media/public/documents/Theatrum-libri-konferencija-programa-LT.pdf> [žiūrėta 2021-12-06].
3. [R1a] Smaliukienė, Gražina. XVI a. Tetraevangelijos dekoro ženklų sistema kaip informacijos ir komunikacijos šaltinis : [pranešimas] // Tarptautinė konferencija “Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje” 2021 m. gruodžio 1-3 d. [vaizdo įrašas]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, 3:05:30-3:37:20. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=8C3eyanxWGA&t=11078s> [žiūrėta 2022-02-09].
4. [R2a] Smaliukienė, Gražina (interviu, duodantis). Knygų restauratorius – Renesanso žmogus // 15min.lt. Vilnius : UAB “15min”. 2021, bal. 24, 1 vaizdo įrašas (28 min., 22 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.15min.lt/video/mes-ne-pries-bet-199894> [žiūrėta 2021-12-10].
 
2020
1. [P2] Smaliukienė, Gražina. A Study of the 17th century bookbindings of the Vilnius Academy Printing House // Research, dilemmas, solutions : the 12-th Baltic states triennial conservators’ meeting, Vilnius, Lithuania, 2020 : preprints / sudarytoja Jūratė Senvaitienė. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2020. ISBN 9786094261435. P. 275-288.
 
2018
1. [S4] Smaliukienė, Gražina; Blikertaitė, Enrika. Vilniaus akademijos spaustuvės XVII a. leidinių įrišai Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose = Bookbindings from 17th century publications of the Vilnius Academy Printing House in the Vilnius University Library and the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 79-92. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21971> [žiūrėta 2019-01-28].
 
2017
1. [K3g] Smaliukienė, Gražina; Venclovienė, Ana (vertėjas). Projektas “Knygų įrišų kultūra XV-XVIII a. LDK teritorijoje” : pirmas etapas / [Gražina Smaliukienė] ; [į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. [Vilnius] : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2017. 1 pdf (3 p.). Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/10415> [žiūrėta 2018-04-03].
 
2015
1. [S7] Smaliukienė, Gražina. Istorinių knygų įrišų tyrimai // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2015, Nr. 10, p. 34.
 
2014
1. [S6] Keršulytė, Edita; Smaliukienė, Gražina; Šimaitytė, Audronė (interviu, imantis). Knygrišiai – žinių sargai : [interviu] // Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2014, Nr. 1, p. 38-40.
2. [S6] Taukinaitytė-Narbutienė, Rūta; Smaliukienė, Gražina. Vilniaus knygrišių gildija Bernardinų bažnyčioje // Bernardinai.lt. 2014, spalio 14, p. 1. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-14-vilniaus-knygrisiu-gildija-bernardinu-baznycioje/123052> [žiūrėta 2014-12-03].
 
2013
1. [S5] Smaliukienė, Gražina. [Pasakojimas apie knygrišio darbą] // Knygrišiai apie knygas ir knygrišystę. Vilnius : Mintis, 2013. ISBN 9785417010637. P. 83-97.
2. [S7] Smaliukienė, Gražina. Knygrišių gildijos paroda // Respublika.lt. ISSN 1392-5873. 2013, lapkr. 23, p. 1.
3. [S9] Smaliukienė, Gražina; Zailskaitė, Deimantė (interviu, imantis). Knygrišystės amatas labiau vilioja moteris : [interviu] // Respublika.lt. ISSN 1392-5873. 2013, birž. 24, p. 1.
4. [P1d] Smaliukienė, Gražina. Литовский переплет первой половины XIX в. и методы его идентификации // Фундаментальная наука : проблемы изучения, сохранения и реставрации документального наследия : материалы международной научной конференции, Москва, 4-7 июня 2013 г. Москва : Архив РАН, 2013. ISBN 9785990250079. P. 460-467. Prieiga per internetą: <http://www.arran.ru/bookreader/publication.php?guid=C1EA5811-6BFE-4CE1-80FB-B7C2E476F570&ida=1&kod=9#page/1/mode/1up> [žiūrėta 2014-12-03].
 
2010
1. [S6] Smaliukienė, Gražina. Vienuolikos šalių knygotyrininkų konferencija // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2010, Nr. 1, p. 4-7.
 
2002
1. [S5] Smaliukienė, Gražina. XII a. Evengelija. Tyrimai ir restauravimas = The 17th century gospel:investigation and conservation // Restauravimo metodika. ISSN 1648-0562. 2002, Nr. 4, p. 54-62.
 

 

 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos projektas „Vytauto epochos knyga: rankraštinės XV a. knygos išsaugojimo programa“. Restauravimo darbų organizavimas ir restauravimas, 2010 m. Vykdytoja.
 • ePaveldas, „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“. Konservavimas ir paruošimas skaitmeninimui, 2011 – 2012 m. Vykdytoja.
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ , 2015 m. Vadovė.
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Knygų įrišų kultūra XV – XVIII a. LDK teritorijoje“. I etapas, 2016 m. Vadovė.
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Knygų įrišų kultūra XV – XVIII a. LDK teritorijoje“. II etapas, 2017 m. Vadovė.
 • Lietuvos kultūros tarybos projektas „Senųjų knygų įrišų kultūra“, 2017 m. Vadovė.

VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto Paveldo informacijos ir komunikacijos magistrantūros studijų programos savianalizės darbo grupės socialinis partneris, 2011 – 2012 m.

Internship

 • Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas. Nanotechnologijų mokykla „ Kultūros vertybių technologijų ir medžiagų tyrimai‘. Pagal BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0092 projektą „Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programą (NanoStudijos). Išklausė 20 val. kursą. 2008 m.
 • Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas. Neformalioji suaugusiųjų švietimo programa „Kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo teorija ir šiuolaikinės technologijos“, Išklausė 9 kreditų 96 val. kursą. 2013 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorė, 2011 – 2013 m.
 • Vadovavimas stažuotėms.
 • Restauravimo specialistų kvalifikacijos kėlimas LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus bazėje.
 • Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 2002 m. geriausių restauruotų darbų konkurso laureatė.
 • Diplomas: „Evangelija, XVII a. (kompleksiniai tyrimai, konservavimas ir restauravimas)“. Vilnius, 2003 m.