Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė

Senior Bibliographer at the Scholarly Information Department

Tel. +370 664 77972

Email egle.kundrotiene@mab.lt

Research interests:

 • History of science;
 • Activities of research institutions and researhers.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [S3] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvos universiteto ištakos: archyviniai liudijimai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje = Origins of the university of Lithuania: archival testimonies in the Wroblewski library of the Lithuanian Academy of Sciences // Kauno istorijos metraštis. ISSN 1822-2617. 2023, t. 21, p. 13-36. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.7220/2335-8734.21.1> [žiūrėta 2024-02-02]. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Lituanistika]
2. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Parodoje – išsaugotas Rytprūsių lituanistinis paveldas // Donelaičio žemė. Vilnius : Kristijono Donelaičio draugija. 2023, Nr. 1 (kovas), p. 21-22. Prieiga per internetą: <http://www.donelaitis.info/file/Dzeme242sp.pdf> [žiūrėta 2024-02-09].
 
2022
1. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvos karaimų praeitis ir nūdiena Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose // Kultūrologija. T. 21, Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XV. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022. ISBN 9786098231526. ISSN 1822-2242. P. 409-432.
2. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Totoristika Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose = Tatar documentary heritage in the holdings of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 100-121. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.10.
3. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvos karaimų praeitis ir nūdiena Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose // Voruta.lt. Trakai. ISSN 2029-3534. 2022, kovo 16, 1 html. Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/lietuvos-karaimu-praeitis-ir-nudiena-lietuvos-ma-vrublevskiu-bibliotekos-rinkiniuose/> [žiūrėta 2022-03-23].
4. [P2] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. “Išauginti savąją inteligentiją”: G. Petkevičaitės-Bitės įtaka tautinio atgimimo visuomenininkei J. Juškytei-Širšei // Panevėžio krašto visuomeninės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje : straipsnių rinkinys. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2022. ISBN 9786098257021. P. 65-86. Prieiga per internetą: <https://konferencija.pavb.lt/wp-content/uploads/2022/02/XXI-moksline-konferencija-leidinys-2022.pdf> [žiūrėta 2022-02-10].
5. [R1a] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvos karaimų praeitis ir nūdiena Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose : [pranešimas] // Civilizacinė vaizduotė ir dabartinės geopolitikos slinktys : dvidešimt antroji ciklo “Rytai-Vakarai” nacionalinė konferencija, 2022 m. balandžio 15 d., Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimo institutas. 2022, bal. 15, 1 vaizdo įrašas (22 min., 38 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=JIv2dUxudUE> [žiūrėta 2023-05-16].
 
2021
1. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė; Kazlauskienė, Rūta. Vrublevskių bibliotekoje paroda “Vilniaus sargyboje: Jonui Basanavičiui – 170” // Alkas.lt [elektroninis išteklius]. 2021, gruod. 5, 1 html. Prieiga per internetą: <https://alkas.lt/2021/12/05/vrublevskiu-bibliotekoje-paroda-vilniaus-sargyboje-jonui-basanaviciui-170/> [žiūrėta 2022-06-03].
2. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė; Kazlauskienė, Rūta. Paroda “Vilniaus sargyboje: Jonui Basanavičiui – 170” // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2021, Nr. 21 (gruod. 6), p. 11.
3. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Paroda “Šimtmečių istorijos liudijimai: totoristika LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose” // Voruta.lt [elektroninis išteklius]. eISSN 2029-3534. 2021, rugs. 6, 1 html. Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/paroda-simtmeciu-istorijos-liudijimai-totoristika-lma-vrublevskiu-bibliotekos-fonduose/> [žiūrėta 2021-12-13].
4. [C4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Nuo chemijos mokslo iki meno: žvilgsnis į katalogą “Andriaus Sniadeckio portretai” // Sovijus. Vilnius. ISSN 2351-471X. 2021, t. 9, Nr. 2, p. 233-240. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2021~1669059654686/J.04~2021~1669059654686.pdf> [žiūrėta 2023-09-05].
5. [R1a] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. “Išauginti savąją inteligentiją”: G. Petkevičaitės-Bitės įtaka tautinio atgimimo visuomenininkei J. Juškytei-Širšei : [pranešimas] // XXI mokslinė konferencija “Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje” [vaizdo įrašas]. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 2021, lapkr. 30, 1:58:30-2:24:10. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=gKhi4zoigpQ> [žiūrėta 2022-02-10].
6. [R1a] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Povilo Pakarklio vaidmuo išsaugant lituaniką 1945-1947 m : [pranešimas] // Tarptautinė mokslinė vaizdo konferencija “Knygų žmonės: asmenybės, patirtys ir praktikos”. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus. 2021, geg. 7, 1 vaizdo įrašas (58:54-1:21:15). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=1fD3UCKVNg0> [žiūrėta 2023-05-25].
7. [R2a] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Jadvygos Juškytės rankraštinis palikimas LMA Vrublevskių bibliotekoje // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius. 2021, geg. 6, 1 garso įrašas (35 min., 46 sek.). Prieiga per internetą: <https://podcasters.spotify.com/pod/show/lmavb/episodes/Jadvygos-Jukyts-rankratinis-palikimas-LMA-Vrublevski-bibliotekoje-e10bjq0> [žiūrėta 2023-05-25].
8. [R2a] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Kai teko rinktis – šalies gynyba ar universitetas: Aukštųjų kursų veiklą atspindintys dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje : paskaita // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2021, vas. 2, 1 garso įrašas (34 min., 15 sek.). Prieiga per internetą: <https://anchor.fm/lmavb/episodes/Paskaita-Kai-teko-rinktis–alies-gynyba-ar-universitetas-Auktj-kurs-veikl-atspindintys-dokumentai-LMA-Vrublevski-bibliotekoje-epqkqj> [žiūrėta 2023-05-25].
9. [S9] Miškinienė, Galina (interviu, duodantis); Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė (interviu, duodantis); Beganskas, Aleksandras (interviu, duodantis). Atidaryta Lietuvos totorių metams skirta paroda: atrasta tai, kas gali tapti tyrimo objektu // LRT televizijos naujienos : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2021, rugs. 8, 1 html +1 vaizdo įrašas (11:46-14:35). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1491994/atidaryta-lietuvos-totoriu-metams-skirta-paroda-atrasta-tai-kas-gali-tapti-tyrimo-objektu> [žiūrėta 2021-10-11].
 
2020
1. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Jadvygos Juškytės (1869-1948) rankraštinis palikimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 83-106. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28191> [žiūrėta 2021-03-22].
 
2019
1. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Šlapeliai – jų darbai Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste : minint 110-ąsias LMD įkūrimo metines // Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 9786094252471. P. 66-90.
2. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Baltijos šalių mokslo istorikų konferencija // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2019, Nr. 10, p. 38.
3. [S5] Railienė, Birutė Elena; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė; Miknienė, Giedrė. Bibliografijos vaidmuo mokslo istorijoje // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2019, Nr. 1, p. 35-36.
4. [P1d] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Вклад Вацловаса Биржишки (1884-1956) в развитие библиотечного дела (библиограф, книговед, иссследователь прессы, энциклопедист) = The Contribution of Vaclovas Biržiška (1884-1956) to the development of librarianship (bibliographer, book scholar, press envestigator, encyclopedist) // Берковские чтения 2019. Книжная культура в контексте международных контактов = Berkovskye chteniya 2019. Book culture in the context of International contacts : материалы Международной научной конференции, Пинск, 29-30 мая 2019. Минск : Центр. науч. б-ка НАН Беларуси, 2019. ISBN 9785604203620. P. 385-391.
5. [T2] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. From the Lithuanian Scientific Society to the Lithuanian Academy of Sciences: Lithuanian Sources for the History of Science in the Manuscript Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences (1907-1941) // Historiae scientiarum Baltica 2019 : abstracts of the 29th Baltic Conference on the History of Science : 19-21 September, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilnius University, 2019. ISBN 9786090702536. P. 37-38. Prieiga per internetą: <http://www.moksloistorija.lt/the-29th-baltic-conference-on-the-history-of-science-egle-paskeviciute-kundrotiene/> [žiūrėta 2023-08-23].
 
2018
1. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvos baigusių aukštąjį mokslą moterų sąjunga (1928-1940): moterų skatinimas intelektualiniam darbui, kultūrinės-šviečiamosios veiklos organizavimas = Lithuanian Union of Higher Education Graduates (1928-1940): promotion of women for intellectual work, organization of cultural-educational activities // Sovijus. Vilnius. ISSN 2351-471X. 2018, t. 6, Nr. 2, p. 66-84. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2018~1555596213235/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-09-05].
2. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Moterys ir Lietuvių mokslo draugija : skiriama Lietuvių mokslo draugijos 110-ies metų sukakčiai = Women and the Lithuanian Scientific Society // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2018, [t.] 2013/2014, p. 111-124. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21974> [žiūrėta 2019-01-28].
3. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. “Norėčiau įspėti, koks mano likimas…” : Stasio Naginsko nuopelnai Lietuvos mokslo draugijai ir lietuvybei // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2018, Nr. 2, p. 26-30, 45.
4. [S7] Noreika, Alvydas; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Konferencija „Scientia et historia – 2018“ // Sovijus : tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-471X. eISSN 2351-4728. 2018, T. 6, Nr. 2, p. 123-131. Prieiga per internetą: <http://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/123%E2%80%93131-p.-Noreika-Pa%C5%A1kevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97-Kundrotien%C4%97.pdf> [žiūrėta 2019-01-22].
5. [S7] Railienė, Birutė Elena; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė; Miknienė, Giedrė. Tarptautinis mokslo istorikų renginys Londone // Sovijus. Vilnius. ISSN 2351-471X. 2018, t. 6, Nr. 2, p. 132-134. Prieiga per internetą: <http://w.lkti.lt/wp-content/uploads/2023/01/132%E2%80%93134-p.-Railiene-Paskeviciute-Kundrotiene-Mikniene.pdf> [žiūrėta 2023-09-05].
6. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė; Kazlauskienė, Rūta. Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai mokyklai // 7 meno dienos [elektroninis išteklius]. ISSN 1392-6462. 2018, Nr. 17 (1254), 1 html. Prieiga per internetą: <https://www.7md.lt/kultura/2018-04-27/Lietuviu-mokslo-draugijos-vadoveliai-besikurianciai-mokyklai>.
7. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvos valstybės šimtmečiui – žvilgsnis į Lietuvių mokslo draugijos vadovėlius ir jų rengėjus // Mokslo Lietuva. Vilnius. ISSN 1392-7191. 2018, Nr. 9 (geg. 9); Nr. 10 (geg. 23), p. 9-10; 10-11. Prieiga per internetą: <http://www.svietimonaujienos.lt/lietuvos-valstybes-simtmeciui-zvilgsnis-i-lietuviu-mokslo-draugijos-vadovelius-ir-ju-rengejus-signatarus/> [žiūrėta 2023-08-23].
8. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvos valstybės šimtmečiui – žvilgsnis į Lietuvių mokslo draugijos vadovėlius ir jų rengėjus // Švietimo naujienos [elektroninis išteklius]. Vilnius. eISSN 2538-7871. 2018, geg. 9, 1 html. Prieiga per internetą: <http://www.svietimonaujienos.lt/lietuvos-valstybes-simtmeciui-zvilgsnis-i-lietuviu-mokslo-draugijos-vadovelius-ir-ju-rengejus-signatarus/>.
9. [P2] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Bibliografus sutelkusi konferencija // Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui [Elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga. Vilnius : Lietuvos medicinos biblioteka, 2018. ISBN 9789986763673. P. 82-83. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/lmbtau/docs/medicinos_bibliografijos_raida_ir_s> [žiūrėta 2020-04-29].
10. [R2a] Berulienė, Inga (interviu, imantis); Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė (interviu, duodantis). Apie diplomuotų moterų sąjungą : iš ciklo Gyvoji istorija // LRT Klasikos laida “Gyvoji istorija”. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2018, geg. 13, 1 garso įrašas (23 min.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013691549/gyvoji-istorija-2018-05-13-01-00>.
11. [R2a] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė (interviu, duodantis); Kundrotas, Marius (interviu, imantis). Lietuvos moterų judėjimai praeityje ir dabar // Polis ant kalvos : Radijo stotis XFM. 2018, birž. 12, 1 garso įrašas (39 min., 28 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=89jj2PwWFfM> [žiūrėta 2019-02-12].
 
2016
1. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvių mokslo draugijos indėlis saugant bei puoselėjant tautinę kultūrą // Tautotyros metraštis. ISSN 2029-5537. 2016, t. 6, p. 161-172.
2. [S6] Railienė, Birutė; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Mokslo istorikų ir filosofų forumas // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2016, Nr. 7 (bal. 21), p. 11-12.
 
2015
1. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Vaclovas Biržiška: “Dėl lietuviškos knygos eičiau nors į patį pragarą” // Tautotyros metraštis. ISSN 2029-5537. 2015, T. 5, P. 9-16.
 
2014
1. [K3h] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė (sudarytojas). Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje : bibliografijos rodyklė / sudarė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. 130 p., [12] iliustr. lap. ISBN 9789986498636.
2. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Tautinio atgimimo šviesuolė, visuomenininkė, darbščioji spaudos bendrabarbė – Širšė // Tautotyros metraštis. ISSN 2029-5537. 2014, T. 4, P. 239-244.
 
2013
1. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Povilas Pakarklis – neleidęs sunaikinti ir ištrinti istorinės atminties // Tautotyros metraštis. ISSN 2029-5537. 2013, T. 3, P. 81-91.
2. [S7] Kazlauskienė, Rūta; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Archeologo Prano Kulikausko jubiliejus // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2013, Nr. 4, p. 36.
 
2012
1. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. “…Bet darbai kalbės…” // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2012, Nr. 12, p. 25-26.
 
2009
1. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. LMD leidybinė veikla = Publishing activities of the Lithuanian Scientific Society // Mokslo ir technikos raida. ISSN 2029-2430. eISSN 2029-2449. 2009, t. 1, Nr. 1, p. 124-138. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367167624706/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-05-18]. [Lituanistika]
 
2008
1. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Bulgarijos svarba Basanavičiui ar Basanavičiaus svarba Bulgarijai: bibliografinės paieškos Sofijoje // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2008, Nr. 17 (spal. 4-17), p. 14-15.
2. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Dar kartą prisimintas ir įvertintas dr. Jonas Basanavičius // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2008, Nr. 12, p. 34.
3. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Skleidęs šviesą ir tiesą : [apie Vincą Kudirką] // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2008, Nr. 12, p. 20-22.
 
2007
1. [K3h] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė (sudarytojas); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Kanopkienė, Lina (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius). Adelė Ubeikaitė : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2007. 47 p. ISBN 9789986498384.
2. [S5] Kazlauskienė, Rūta; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Lietuvių mokslo draugijos leidinių bibliografija // Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2007, Nr. 3, p. 43.
3. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Prie Lietuvos mokslų akademijos ištakų // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2007, Nr. 2, p. 30-32.
 
2006
1. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Istoriko Adolfo Šapokos 100-mečiui // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2006, Nr. 2, p. 32.
2. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Istoriko Adolfo Šapokos šimtmečiui // Tautininkų žinios. ISSN 1392-8643. 2006, Nr. 2, p. 4.
3. [S4] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Raskime lietuvius Lietuvos istorijoje : istoriko Adolfo Šapokos šimtmečiui (1906-1961) // Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2006, Nr. 3, p. 40.
4. [S5] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Tarp mokslo ir istorijos : [apie XXII Baltijos šalių mokslo istorikų konferenciją “Historia Scientiarum Baltica”] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2006, Nr. 3/4, p. 52-53.
5. [S6] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Parodoje – Baltijos šalių mokslo istorikų ryšiai // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2006, Nr. 18 (spal. 26 – lapkr. 8), p. 7.
6. [S9] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Gražus mokslo istorikų bendradarbiavimo pavyzdys // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 2006, Nr. 243 (spal. 24), p. 1-2.
7. [T2] Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Holdings of the society of science lovers of Vilnius // Historiae scientiarum Baltica’06 : abstracts of XXII Baltic conference on the history of science, Vilnius, October 5-6, 2006. [T.] 1. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. ISBN 9986638739. p. 100.
 
 • 2001 m. spalio 18 d. VPU IF mokslinė tarptautinė konferencija „Istoriko atsakomybė“, pranešimo tema „Karo ir taikos, politikos ir kultūros santykis istorijos vadovėliuose“.
 • 2006 m. gegužės 2 d. VPU IF magistrantų mokslinė konferencija, pranešimo tema „Paneuropos idėjos, projektai XX a. 4-ajame deš. ir Lietuva“.
 • 2006 m. spalio 5-6 d. Vilniuje XXII – ojoje Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijoje „Historia Scientiarum Baltica‘06“ pranešimo tema „Holdings of the society of science lovers of Vilnius“.
 • 2008 m. spalio 2 d. bulgaro P. Mangačevo knygos „Dr. Jonas Basanavičius : jo gyvenimas ir veikla Bulgarijoje“ pristatyme Lietuvių kalbos institute lygino bulgariškąja monografiją su lietuvių autorių A. Visockio bei A. Nezabitauskio darbais.
 • 2009 m. balandžio 3 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje „Scientia et Historia – 2009“, pranešimo tema „Lietuvių mokslo draugijos vadovėlių komisijos veikla bibliografo žvilgsniu“.
 • 2013 m. kovo 22 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje „Scientia et Historia – 2013“, pranešimo tema „Moterys ir Lietuvių mokslo draugija“.
 • 2014 m. kovo 27 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje „Scientia et Historia – 2014“, pranešimo tema „Lietuvių mokslo draugijos moterų išsilavinimas“.
 • 2015 m. vasario 23 d. knygų mugėje pristatė savo parengtą ir sudarytą leidinį „Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“.
 • 2015 m. rugpjūčio 6-7 d. Kaune Lietuvos moterų lygos konferencijoje „Lietuvių tautinė kultūra: praeitis, dabartis“ pranešimas „Lietuvių mokslo draugijos indėlis saugant ir puoselėjant tautinę kultūrą“.
 • 2016 m. kovo 31 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje „Scientia et Historia – 2016“, pranešimo tema „Stasio Naginsko (1891−1955) nuopelnai Lietuvių mokslo draugijai: minint 125-ąsias gimimo metines“.
 • 2016 m. gruodžio 8 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute minėjimas – mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, pranešimo tema „Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Marija ir Jurgis Šlapeliai – jų darbai Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste“.
 • 2017 m. kovo 30 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje „Scientia et Historia – 2017“, pranešimo tema „Tarp mokslo ir lietuvybės – Jurgio Šlapelio indėlis į Lietuvių mokslo draugiją (minint 110-ąsias LMD metines)“.
 • 2018 m. kovo 29 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje „Scientia et Historia – 2018“, pranešimo tema „Lietuvos moterų, baigusių aukštąjį mokslą sąjunga (1928–1940)“.
 • 2018 m. rugsėjo 14–17 d. Londonas, 8-ojoje Europos mokslo istorijos asociacijos konferencijoje „Vienybė ir susiskaldymas“, pranešimo tema „Women in the Lithuanian Scientific Society – from self-taught to the first women doctors of science“.
 • 2019 m. gegužės 27–31 d. Pinskas, Baltarusija, konferencija V-ieji Berkovo skaitymai, pranešimo tema „Вклад Вацловаса Биржишки (1884–1956) в развитие библиотечного дела“
 • 2019 m. rugsėjo 20 d. Baltijos šalių mokslo istorijos konferencijoje „Historia Scientiarum Baltica 2019“, Vilnius, pranešimas „From the Lithuanian Scientific Society to the Lithuanian Academy of Sciences: Lithuanian Sources for the History of Science in the Manuscript Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences (1907–1941)“
 • 2020 m. spalio 16 Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos konferencijoje „Scientia et historia–2020“: „Kai teko rinktis – šalies gynyba ar universitetas: Aukštųjų kursų veiklą atspindintys dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“ (kartu su R. Kazlauskiene)
 • 2021 m. gegužės 7 d. Vilniuje Kazio Varnelio namuose-muziejuje tarptautinė mokslinė vaizdo konferencija „Knygų žmonės: asmenybės, patirtys ir praktikos“, pranešimas Povilo Pakarklio vaidmuo išsaugant lituaniką 1945– 1947 m.
 • 2021 m. lapkričio 30 d. nuotolinė mokslinė konferencija „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX pab. – XX pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“, pranešimas „Išauginti savąją inteligentiją“: G. Petkevičaitės-Bitės įtaka tautinio atgimimo visuomenininkei J. Juškytei- Širšei“.
 • 2022 m. vasario 24 d. nuotolinė konferencija VDU 26-oji tarpdalykinė mokslinė Kauno istorijos konferencija „Vytauto Didžiojo universitetui 100 metų: reikšmė miestui ir valstybei“ pranešimas „Lietuvos universiteto ištakos: archyviniai liudijimai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“.
 • 2022 m. balandžio 15 d. LKTI konferencija „Civilizacinė vaizduotė ir dabartinės geopolitikos slinktys“, pranešimas „Lietuvos karaimų praeitis ir nūdiena Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose“.
 • 2006-2008 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“. Ekspertavimo organizavimo specialistė.
 • 2014 m. Leidinys Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba.
 • Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“, 2018–2021 m. Metaduomenų kūrėja.

Internship: 

 • 2008 m. birželio 2-27 d. stažavo Bulgarijos mokslų akademijos bei nacionalinėje Kirilo ir Metodijaus bibliotekose Sofijoje, kur rinko medžiagą apie dr. J. Basanavičių.
 • 2018 m. rugsėjo 14–17 d. Londonas.
 • 2019 m. gegužės 27–31 d. Pinske, Baltarusija.

Parodos: 

 • 2005 m. gruodis – pagalba rengiant parodą Didžiajam Vilniaus Seimui-100 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2006 m. vasaris – Adolfui Šapokai 100 metų Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2006 m. spalis – Baltijos šalių mokslo istorikų ryšiai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2007 m. balandis – pagalba rengiant parodą Lietuvių mokslo draugijai -100 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2007 m. liepa – Nemurai- 80 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2007 m. rugsėjis – Lietuvių konferencijai – 90 (kartu su R. Kazlauskiene) Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, parodos pristatymas akademikams.
 • 2007 m. lapkričio 13 d. – Lietuvių mokslo draugijai – 100 (kartu su R. Kazlauskiene) Lietuvos Respublikos Seime.
 • 2007 m. lapkričio 23 d. parodos Lietuvių mokslo draugijai- 100 Panevėžio bibliotekoje pristatymas.
 • 2008 m. kovas. Lietuvos valstybės konstitucijos Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2008 gegužė – Lietuvos konstitucija Lietuvos Respublikos Seime.
 • 2008 gegužė – Akad. Zenonui Ivinskiui – 100 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2008 m. gruodis – Vincui Kudirkai –150 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
 • 2012 m. lapkritis – Vincui Krėvei – 130 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
 • 2012 m. gruodis – Povilui Pakarkliui – 110 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
 • 2013 m. vasaris – Pranui Kulikauskui – 100 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
 • 2013 m. kovas – Viliui Bražėnui – 100 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
 • 2013 m. rugsėjis – 1863 metų sukilimo dalyvių gyvenimo vaizdai dokumentuose Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (kartu su Rankraščių sk.).
 • 2016 m. balandžio 18 d. virtuali paroda Vaclovas Biržiška:„Dėl lietuviškos knygos eičiau nors į patį pragarą“ Prieiga per internetą: http://web1.mab.lt/birziska/.
 • 2018 m. balandis – Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Kartu su R. Kazlauskiene).
 • 2019 m. vasario 26 d. virtuali paroda Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai Lietuvos mokyklai (Kartu su R. Kazlauskiene). Prieiga per internetą: http://www.mab.lt/lt/naujienos/2372.
 • 2020 m. vasaris – Aukštiesiems kursams – 100 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Kartu su R. Kazlauskiene).
 • 2020 m. kovas – „Lietuvių kalbą kaip vėliavą iškėlęs: Jono Jablonskio darbai ir veikla. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160“ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Kartu su R. Kazlauskiene).
 • 2021 m. rugsėjis – Šimtmečių istorijos liudijimai: totoristika LMA Vrublevskių bibliotekoje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Kartu su R. Kazlauskiene).
 • 2021 m. lapkritis – Vilniaus sargyboje: Jonui Basanavičiui – 170 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Kartu su R. Kazlauskiene).
 • 2022 m. kovas – Lietuvos karaimų praeitis ir nūdiena Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Kartu su R. Kazlauskiene, S. Žiliu).
 • 2022 m. rugsėjo 14 d. virtuali paroda „Nors vandenyje, o lieka pėdos“ : Steponui Kolupailai – 130 (Kartu su E. Šegždiene) http://eparodos.mab.lt/s/-nors-vandenyje-o-lieka-pedos-akademikui-steponui-kolupailai-130. 

Dalyvavimas radijo ir televizijos laidose: 

Stažuotės: 

 • 2008 m. birželio 2-27 d. stažavo Bulgarijos mokslų akademijos bei nacionalinėje Kirilo ir Metodijaus bibliotekose Sofijoje, kur rinko medžiagą apie dr. J. Basanavičių.
 • 2018 m. rugsėjo 14–17 d. Londonas.
 • 2019 m. gegužės 27–31 d. Pinske, Baltarusija.