Dr. Sigitas Narbutas

Library Director, Ph. D.

Tel. (85) 262 9537

Email sigitas.narbutas@mab.lt

Research interests:

 • History of written culture in Lithuania;
 • History of Lithuanian literature and culture;
 • Medieval literature;
 • Renaissance literature;
 • Baroque literature;
 • Theorical and practical aspects of bibliography;
 • Theorical and practical aspects of translation.

   0000-0002-8159-7077

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2024
1. [R2a] Alper, Margarita (interviu, imantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis). Gedulinė knyga “Funebria” // LRT laida Panorama. Vilnius. 2024, sausio 3, 1 vaizdo įrašas (30:24-31:44). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000312897/panorama>.
 
2023
1. [S4] Narbutas, Sigitas. 350 metų herojinei poemai Viešpaties dešinės galybė = 350 Years of the Heroic Poem The Power of the Lord’s Right Hand // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 11-56. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.3.
2. [R2a] Narbutas, Sigitas. [Alberto Vijūko-Kojalavičiaus 2023 m. apdovanojimų laureato kalba] // Sveikinimai, apdovanojimai, 1-a sesija: III tarptautinė mokslinė konferencija Palangoje. Palanga : Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas. 2023, rugpj. 3, 1 vaizdo įrašas (28:15-33:10). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=OIg-DE2z7Ng> [žiūrėta 2023-08-03].
3. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 12 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [bibliografinių aprašų redaktorė Giedrė Miknienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023. 216 puslapių. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.
4. [S5] Rastauskienė, Rosita (interviu, imantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis). Vrublevskių biblioteka pamažu įgyja autentišką pavidalą ir naują paskirtį // Structum [elektroninis išteklius] : žurnalas sėkmingam verslui. Vilnius : UAB Structum projektai. eISSN 2335-2116. 2023, Nr. 12, p. 152-165. Prieiga per internetą: <https://structum.lt/vrublevskiu-biblioteka-pamazu-igyja-autentiska-pavidala-ir-nauja-paskirti/> [žiūrėta 2024-01-12].
5. [R2a] Braziūnienė, Alma (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Masėnas, Vitalis (interviu, imantis). Wystawa o zapomnianych książkach w Wileńskiej Galerii Obrazów // Info Wilno 23.11.2023. Vilnius : Wilno TVP. 2023, 1 vaizdo įrašas (11:03-13:00). Prieiga per internetą: <https://wilno.tvp.pl/74305012/info-wilno-23112023> [žiūrėta 2024-02-26].
6. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Savukynas, Virginijus (interviu, imantis). [Koks valdovo paveikslas iškyla Gedimino laiškuose?] : [Iš LRT laidos Istorijos detektyvai] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2023, kovo 26, 1 vaizdo įrašas. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000263899/istorijos-detektyvai-kas-buvo-seniausi-lietuvos-zmones-ir-koks-valdovo-paveikslas-iskyla-gedimino-laiskuose> [žiūrėta 2023-03-27].
7. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Serapinas, Liutauras (interviu, imantis). Kunigaikščio Gedimino laiškai : [Marijos radijo laida “Aktualijos”] // Marijos radijas. Aktualijos. 2023, vas. 20, 1 garso įrašas (32 min., 24 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.marijosradijas.lt/transliacijos/242971-2023-02-20-08-00-aktualijos.html.> [žiūrėta 2024-02-23].
8. [R2a] Švedas, Aurimas (interviu, imantis); Dolinskas, Vydas (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Černius, Remigijus (interviu, duodantis); Kuolys, Darius (interviu, duodantis). Ką mums nori pasakyti didysis kunigaikštis Gediminas? // Homo cultus. Istoriko teritorija. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2023, saus. 25, 1 garso įrašas (52 min., 28 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000254969/homo-cultus-istoriko-teritorija-ka-mums-nori-pasakyti-didysis-kunigaikstis-gediminas> [žiūrėta 2023-08-28].
9. [R2a] Vaškelis, Gytis (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Lisauskaitė, Dovilė (interviu, imantis). Vilniui švenčiant 700 metų jubiliejų, visuomenei pristatoma knyga “Gedimino laiškai” : [Iš LRT laidos Panorama] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2023, saus. 24, 1 vaizdo įrašas (2 min., 37 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000254884/vilniui-svenciant-700-metu-jubilieju-visuomenei-pristatoma-knyga-gedimino-laiskai> [žiūrėta 2023-01-25].
 
2022
1. [K1b] Narbutas, Sigitas (autorius, redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Zadykowicz, Beata (redaktorius); Siedlecki, Michał (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Najwczeṥniejsze wydania Wielkiego Księstwa Litewskiego : Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai : poświęcone 550. rocznicy urodzin Franciszka Skoryny i 500. rocznicy opublikowania Małej książeczki podróżnej = Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai / Sigitas Narbutas ; redakcinis komitetas: Sigitas Narbutas, Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Beata Zadykowicz, Michał Siedlecki ; iš lietuvių kalbos vertė Jan Sienkiewicz ; lietuviško teksto redaktorė Daiva Narbutienė ; santrauką į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2022. 279 p. : iliustr. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137615.
2. [K3e] Narbutas, Sigitas (sudarytojas, vertėjas); Kuolys, Darius (kita veikla). Gedimino laiškai / Gediminas ; sudarė ir iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas ; įvadą ir komentarus parašė Darius Kuolys. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. 63. ISBN 9786094253447.
3. [S5] Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva. Paroda “Pranciškaus Skorinos „Mažajai kelionių knygelei” – 500″ // Mokslo Lietuva [elektroninis išteklius]. Vilnius. ISSN 1392-7191. 2022, Nr. 17 (spal. 5), p. 10. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/29797/Mokslo%20Lietuva_17.704.pdf> [žiūrėta 2022-12-30].
4. [S7] Narbutas, Sigitas. Pranciškus Skorina, “Mažoji kelionių knygelė” ir mes = Francysk Skaryna, “The Little Traveller’s Book”, and us // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 13-21. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.3.
5. [R2a] Narbutas, Sigitas. Jonas Radvanas ir jo Radviliada anuo metu ir dabar : [paskaita] // Literatūros klasika: Jonas Radvanas. Vilnius : Literatūros sambūris. 2022, vas. 7, 1 garso įrašas (46 min., 35 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=sGrrmxO8khc> [žiūrėta 2023-03-20].
6. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 11 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas,] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022. 247 p. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.
7. [S9] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Mičiulienė, Jūratė (interviu, imantis). Narbutas: Skorina lietuvių kultūroje nusipelno pačios aukščiausios vietos – kokią jau užima Mažvydas // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, rugpj. 21, 1 html + 1 vaizdo įrašas (23 min., 37 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1763177/narbutas-skorina-lietuviu-kulturoje-nusipelno-pacios-auksciausios-vietos-kokia-jau-uzima-mazvydas> [žiūrėta 2023-03-16].
8. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Kažuro, Ina (interviu, duodantis); Rinkevičiūtė, Inesa (interviu, imantis). Parodose – Skoriną ir LDK spaudos pradžią menančios unikalios knygos // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, rugs. 22, 1 html+1 vaizdo įrašas. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1785465/parodose-skorina-ir-ldk-spaudos-pradzia-menancios-unikalios-knygos> [žiūrėta 2022-09-27].
9. [R2a] Rinkevičiūtė, Inesa (interviu, imantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Kažuro, Ina (interviu, duodantis). Vrublevskių bibliotekoje minės spaudos atsiradimą LDK: atidarytose parodose – pirmasis Vilniaus spaustuvininkas Pranciškus Skorina : [Iš LRT laidos Panorama] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, rugs. 21, 1 vaizdo įrašas. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000233876/vrublevskiu-bibliotekoje-mines-spaudos-atsiradima-ldk-atidarytose-parodose-pirmasis-vilniaus-spaustuvininkas-pranciskus-skorina> [žiūrėta 2022-09-23].
10. [R2a] Skučas, Paulius (interviu, imantis); Anušauskienė, Lina (interviu, duodantis); Palačionytė, Danguolė (interviu, duodantis); Murašov, Timofej (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Petrikaitė, Vika (fotografas). Paslaptinga biblioteka : [LNK laida Žinios] // Lnk.lt : Laisvas ir nepriklausomas kanalas. 2022, spal. 14, 1 vaizdo įrašas (9 min., 17 sek.). Prieiga per internetą: <https://lnk.lt/zinios/178448> [žiūrėta 2022-10-18].
 
2021
1. [S4] Narbutas, Sigitas. Jonas Karolis – Dievo Lietuvai duotas taleris = Jan Karol, ever great, a godsend to the state // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 13-45. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/28585/STR_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2022-02-03].
2. [S7] Narbutas, Sigitas. Alberto Kojalavičiaus-Vijūko darbai iš heraldikos ir genealogijos: trumpa šaltinių apžvalga // Genealogija ir heraldika – praeitis ir dabartis. Kaunas : Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. ISSN 2669-1892. 2021, Nr. 1, p. 20-26.
3. [R2a] Narbutas, Sigitas. Motiejaus Strijkovskio Kronika – paminklas Livonijos karo nugalėtojams : dviejų dalių paskaita iš ciklo Bibliopolio žvaigždynas // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2021, kovo 31, 1 vaizdo įrašas (47 min., 16 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=SGOsauQ_c_4> [žiūrėta 2023-03-20].
4. [K1b] Drungilienė, Gita; Narbutas, Sigitas (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Zadykowicz, Beata (redaktorius); Siedlecki, Michal (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Dokumenty żydowskich placówek oświatowych w Bibliotece im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk = Žydų švietimo įstaigų dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / Gita Drungilienė ; [redakcinis komitetas: Sigitas Narbutas, Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Beata Zadykowicz, Michał Siedlecki] ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2021. 95 p. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137547.
5. [K3e] Antanavičius, Darius (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Bazilijus Hiacintijus iš Vilniaus. Panegirika Polocko sugriovimo proga (1580) = Basilius Hyacinthius Vilnensis. Panegyricus in Excidium Polocense (1580). Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2021. 128. ISBN 9786098183870.
6. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dilytė-Čiurinskienė, Ona (redaktorius); Pietro U., Dini (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Некрашэвіч-Кароткая, Жанна (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Niendorf, Mathias (redaktorius); Sacré, Dirk (redaktorius); Schiller, Christiane (redaktorius); Šeferis, Vaidas (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Augenija (redaktorius); Urbański, Piotr (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Early Lithuanian literature. 51 = Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 51 / redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas (vyriausiasis redaktorius), Dalia Dilytė, Ona Dilytė-Čiurinskienė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Жанна Некрашэвіч-Кароткая, Jakub Niedźwiedź, Mathias Niendorf, Dirk Sacré, Christiane Schiller, Vaidas Šeferis, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Piotr Urbański, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė; sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. 204. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/senoji_lietuvos_literat_ra_51/> [žiūrėta 2022-04-05]. [MLA: International Bibliography]
7. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dilytė-Čiurinskienė, Ona (redaktorius, sudarytojas); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Некрашэвіч-Кароткая, Жанна (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Niendorf, Mathias (redaktorius); Sacré, Dirk (redaktorius); Schiller, Christiane (redaktorius); Šeferis, Vaidas (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Augenija (redaktorius); Urbański, Piotr (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Early Lithuanian literature. 52: Early Poetry: forms, intersections, margins = Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 52: Senoji poezija: formos, sankirtos, paraštės / redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas (vyriausiasis redaktorius), Dalia Dilytė, Ona Dilytė-Čiurinskienė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Жанна Некрашэвіч-Кароткая, Jakub Niedźwiedź, Mathias Niendorf, Dirk Sacré, Christiane Schiller, Vaidas Šeferis, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Piotr Urbański, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė; sudarė, parengė ir redagavo Ona Dilytė-Čiurinskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021. 245. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/senoji_lietuvos_literat_ra_52/> [žiūrėta 2022-04-13]. [MLA: International Bibliography]
8. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 10 [2019/2020] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2021. 266 p.
9. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Bužauskas, Saulius (interviu, imantis). Marijos radijas svečiuojasi Sigito ir Daivos Narbutų šeimoje // Marijos radijas. Vilnius. 2021, saus.29, 1 garso įrašas (38 min, 58 sek.). Prieiga per internetą: <http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/189270-2021-01-29-20-07-radijas-eina-i-svecius.html> [žiūrėta 2021-12-15].
 
2020
1. [S7] Narbutas, Sigitas. Pranciškus Skorina, 2020-ieji // Pranciškaus Skorinos portretas / Ilja Lemeškinas. Vilnius-Prague : Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 9786094112669. p. 19-24. (Travaux du cercle linguistique de Prague, nouvelle série ; 10).
2. [K3e] Dilytė-Čiurinskienė, Ona (sudarytojas); Antanavičius, Darius (kita veikla); Katilienė, Irena (kita veikla); Nedzinskaitė, Živilė (kita veikla); Dilytė-Čiurinskienė, Ona (vertėjas); Koženiauskienė, Regina (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Žvaigždės pakeičia skeptrus : 1695 m. Kražių rankraščio poezija = The stars replace the sceptres: the poetry of the Kražiai college manuscript of 1695 / sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė ; lotyniškus ir lenkiškus tekstus transkribavo Darius Antanavičius, Irena Katilienė, Živilė Nedzinskaitė ; iš lotynų ir lenkų kalbos vertė Ona Dilytė-Čiurinskienė, Regina Koženiauskienė, Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. 422. ISBN 9786094252938.
3. [K5] Dilytė-Čiurinskienė, Ona (sudarytojas); Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Некрашэвіч-Кароткая, Жанна (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Niendorf, Mathias (redaktorius); Sacré, Dirk (redaktorius); Schiller, Christiane (redaktorius); Šeferis, Vaidas (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Augenija (redaktorius); Urbański, Piotr (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Early Lithuanian literature. 49, The Jesuits in Lithuania: between the everyday and the eternal = Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 49, Jėzuitai Lietuvoje: tarp kasdienybės ir amžinybės / redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Ona Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Жанна Некрашэвіч-Кароткая, Jakub Niedźwiedź, Mathias Niendorf, Dirk Sacré, Christiane Schiller, Vaidas Šeferis, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Piotr Urbański, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė; sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. 212. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/senoji_lietuvos_literatura_struc_242846/> [žiūrėta 2023-04-04]. [MLA: International Bibliography]
4. [K5] Dilytė-Čiurinskienė, Ona (sudarytojas); Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Некрашэвіч-Кароткая, Жанна (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Niendorf, Mathias (redaktorius); Sacré, Dirk (redaktorius); Schiller, Christiane (redaktorius); Šeferis, Vaidas (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Urbański, Piotr (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Early Lithuanian literature. 50 = Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 50 / redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Ona Dilytė-Čiurinskienė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Жанна Некрашэвіч-Кароткая, Jakub Niedźwiedź, Mathias Niendorf, Dirk Sacré, Christiane Schiller, Vaidas Šeferis, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Piotr Urbański, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė; sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. 363. [MLA: International Bibliography]
5. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 9 [2017/2018] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. 263 p.
 
2019
1. [S4] Narbutas, Sigitas. Pranciškaus Skorinos knygos ir jų amžininkai – ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai = Books published by Francysk Skaryna and their contemporaries as the earliest publications of the Grand Duchy of Lithuania // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2019, [t.] 2015/2016, p. 12-62. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/26323> [žiūrėta 2020-04-06].
2. [K1a] Sperskienė, Rasa; Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gadek, Jolanta (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Siedlecki, Michał (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Związki Tadeusza Wróblewskiego z litewskimi działaczami politycznymi przy odbudowie niepodległego państwa Litewskiego = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę / Rasa Sperskienė ; [redakcinis komitetas: Rima Cicėnienė, Jolanta Gadek, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas, Michał Siedlecki, Jan Sienkiewicz] ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok ; Vilnius : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2019. 37 p. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137059.
3. [K3h] Pukėnienė, Rasa (sudarytojas); Navickienė, Aušra (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius). Domas Kaunas : bibliografijos rodyklė, 2009-2019 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir leidybos tyrimų katedra, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; sudarytoja Rasa Pukėnienė ; redaktorių kolegija: Aušra Navickienė (pirmininkė), Sigitas Narbutas [ir kiti]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 206 p. +. ISBN 9786090701317.
4. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dilytė, Dalia (redaktorius); Dilytė-Čiurinskienė, Ona (sudarytojas); Dini, Pietro Umberto (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Sacré, Dirk (redaktorius); Schiller, Christiane (redaktorius); Šeferis, Vaidas (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Urbański, Piotr (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 47 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Ona Dilytė-Čiurinskienė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Dirk Sacré, Christiane Schiller, Vaidas Šeferis, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Piotr Urbański, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė; sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 333. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/senoji_lietuvos_literat_ra_47/> [žiūrėta 2023-04-04].
5. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dilytė-Čiurinskienė, Ona (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Niendorf, Mathias (redaktorius); Sacré, Dirk (redaktorius); Schiller, Christiane (redaktorius); Šeferis, Vaidas (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Urbański, Piotr (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Early Lithuanian literature. 48, Daukantas studies and other research = Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 48, Daukantiana ir kiti tyrimai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Ona Dilytė-Čiurinskienė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Mathias Niendorf, Dirk Sacré, Christiane Schiller, Vaidas Šeferis, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Piotr Urbański, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė; sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 273. [MLA: International Bibliography]
6. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2015/2016 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. 199 p. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/handle/1/26301> [žiūrėta 2023-08-24].
 
2018
1. [S4] Narbutas, Sigitas. Nežinoma Pauliaus Oderborno poema apie Lietuvą = Paul Oderborn’s unknown poem about Lithuania // Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2018, kn. 45, p. 80-108. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL45-80-108.pdf> [žiūrėta 2019-03-20].
2. [S7] Narbutas, Sigitas. Atrastas Mikalojaus Husoviano raštas // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2018, Nr. 3 (vas. 14), p. 10.
3. [S7] Narbutas, Sigitas. Pergamentas su trijų Radvilų parašais // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2018, Nr. 3 (vas. 14), p. 11.
4. [K3e] Rėza, Martynas Liudvikas; Citavičiūtė, Liucija (sudarytojas); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Lukšaitė, Ingė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Petkūnas, Darius (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelis, Gytis (redaktorius); Jaskelevičiūtė, Simona (vertėjas); Katinaitė, Rita (vertėjas); Koženiauskienė, Regina (vertėjas); Pabijutaitė, Živilė (vertėjas); Putinaitė, Nerija (vertėjas); Radvilienė, Violeta (vertėjas); Tamošaitytė, Viktė (vertėjas); Ulčinaitė, Eugenija (vertėjas); Veteikis, Tomas (vertėjas). Raštai. T. 3 : Traktatai: filologija, teologija, filosofija / Martynas Liudvikas Rėza ; [redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė … et al.] ; [sudarytoja Liucija Citavičiūtė] ; [vertėjai: Simona Jaskelevičiūtė … et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 454. ISBN 9786094252365.
5. [K3e] Rėza, Martynas Liudvikas; Citavičiūtė, Liucija (sudarytojas); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Lukšaitė, Ingė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Petkūnas, Darius (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelis, Gytis (redaktorius). Raštai. T. 5 : Prūsijos lietuvių dainos / Martynas Liudvikas Rėza ; [redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė … et al.] ; [sudarytoja Liucija Citavičiūtė] ; [vertėja Liucija Citavičiūtė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 438. ISBN 9786094252433.
6. [K3h] Baltinė, Vilda (sudarytojas); Karklelytė, Zita (sudarytojas); Myštautaitė, Milda (sudarytojas); Narkevičienė, Danguolė (sudarytojas); Vaičiulis, Tomas (sudarytojas); Bliūdžiuvienė, Nijolė (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gudauskas, Renaldas (redaktorius); Krivienė, Irena (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Naudžiūnienė, Asta (redaktorius); Petreikis, Tomas (redaktorius); Prokopčik, Marija (redaktorius); Sipavičiūtė, Danutė (redaktorius). Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823-1940. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. Kn. 1-2 / [parengė Vilda Baltinė … [et al.] ; [red. kolegija: N. Bliūdžiuvienė, R. Cicėnienė, R. Gudauskas (pirm.), I. Krivienė, S. Narbutas … [et al.]]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018. 2 kn. ISBN 9786094051722.
7. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dilytė, Dalia (redaktorius); Daukšienė, Ona (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 45, Reformacija ir senoji Lietuvos raštija = Early Lithuanian literature. 45, Reformation and early Lithuanian literature / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Ona Daukšienė, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Mintautas Čiurinskas, parengė ir redagavo Ona Daukšienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 265. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL45/> [žiūrėta 2019-03-13]. [MLA: International Bibliography]
8. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dilytė, Dalia (redaktorius); Daukšienė, Ona (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 46, Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje = Early Lithuanian literature. 46, Pietism ideas and Surinkimininkai literature in Prussian Lithuania / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Ona Daukšienė, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Žavinta Sidabraitė, parengė ir redagavo Ona Daukšienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 312. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL46/> [žiūrėta 2019-04-14]. [MLA: International Bibliography]
9. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2013/2014 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 222 p. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21966> [žiūrėta 2019-03-21].
10. [R2a] Giedraitienė, Birutė (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis). Pergamentas su Radvilų parašais // Panorama. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2018, saus. 28, 1 html + 1 vaizdo įrašas (23:21-32:40). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013684070/panorama> [žiūrėta 2023-09-15].
11. [R2a] Karalius, Mažvydas (redaktorius); Zaveckytė, Lina (redaktorius); Narbutas, Sigitas (interviu, imantis). Jauniaus Gumbio kolekcija: kokias senas ir retas knygas gali išvysti kiekvienas // 15min. 2018, Spal. 11, 1 vaizdo įrašas (12 min. 31 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.15min.lt/verslas/video/jauniaus-gumbio-kolekcija-kokias-senas-ir-retas-knygas-gali-isvysti-kiekvienas-146166> [žiūrėta 2018-12-05].
 
2017
1. [K4e] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai” – 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė … [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. 138 p. ISBN 9789986498728.
2. [S4] Narbutas, Sigitas. «Библия Руска» и её современники – первые печатные издания Великого Княжества Литовского = «Ruthenian Bible» and its contemporaries – earliest printed books of the Grand Duchy of Lithuania // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына. Мінск : Беларуская навука, 2017. ISBN 9789850821515. P. 27-48.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Atminimo įprasminimas. Lietuva // Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai” – 500 : parodos aprašas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498759. P. 17-19.
4. [S5] Narbutas, Sigitas. Atminties institucijų sąrašas // Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai” – 500 : parodos aprašas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498759. P. 27-28.
5. [S5] Narbutas, Sigitas; Venclovienė, Ana (vertėjas). A List of memory institutions // The “Ruthenian Bible” of Francysk Skaryna turns 500 : description of the exhibition. Vlnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2017. ISBN 9789986498735. P. 30-31.
6. [S5] Narbutas, Sigitas; Venclovienė, Ana (vertėjas). Preface : [The “Ruthenian Bible” of Francysk Skaryna turns 500 : description of the exhibition] // The “Ruthenian Bible” of Francysk Skaryna turns 500 : description of the exhibition. Vilnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2017. ISBN 9789986498735. P. 5.
7. [S5] Narbutas, Sigitas; Venclovienė, Ana (vertėjas). Preserving the memory. Lithuania // The “Ruthenian Bible” of Francysk Skaryna turns 500 : description of the exhibition. Vlnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2017. ISBN 9789986498735. P. 20-21.
8. [S5] Narbutas, Sigitas. Асэнсаванне памяцi. Лiтва // “Бібліі Рускай” Францыска Скарыны – 500 : аписанне выставы. Вільнюс : Бібліятэка імя Урублеўскіх акадэміі навук Літвы, 2017. ISBN 9789986498742. P. 20-22.
9. [S7] Narbutas, Sigitas. Pratarmė : [knygai “Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai” – 500 : parodos aprašas”] // Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai” – 500 : parodos aprašas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498759. P. 4.
10. [S7] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai” – 500. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498728. P. 7-16.
11. [S7] Narbutas, Sigitas. Прадмова // “Бібліі Рускай” Францыска Скарыны – 500 : аписанне выставы. Вільнюс : Бібліятэка імя Урублеўскіх акадэміі навук Літвы, 2017. ISBN 9789986498742. P. 5.
12. [S7] Narbutas, Sigitas. Спiс устаноў // “Бібліі Рускай” Францыска Скарыны – 500 : аписанне выставы. Вільнюс : Бібліятэка імя Урублеўскіх акадэміі навук Літвы, 2017. ISBN 9789986498742. P. 31-32.
13. [S6] Cicėnienė, Rima; Lemeškinas, Ilja; Narbutas, Sigitas. Išaugintas Lietuvos raštijos tradicijų: Pranciškus Skorina ir jo „Rusėniškoji Biblija“ // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 2017, Nr. 32 (rugs. 8), p. 29-31.
14. [S6] Narbutas, Sigitas. Skorinos atminimo įprasminimas. Lietuva // Pranciškaus Skorinos “Rusėniškajai Biblijai” – 500. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. ISBN 9789986498728. P. 103-112.
15. [P1d] Narbutas, Sigitas. Бивлия Руска и ее современники – первые издания Великого княжества Литовского = Ruthenian Bible and its contemporaries – earliest books of the Grand Duchy of Lithuania // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы = Francysk Skaryna – the personality, activity, legacy, modern images : материалы Международного научного семинара, Полоцк, 24 мая 2017. Минск : Центральная научная библиотека НАН Беларуси, 2017. ISBN 9785990974142. P. 78-82.
16. [T3] Narbutas, Sigitas. Skorina šiandien: jo ir Rusėniškosios Biblijos minėjimas Lietuvoje, Čekijoje ir Baltarusijoje 2017 metais // Pranciškus Skorina ir jo Prahos “Biblija”. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2017 m. lapkričio 8-9 d. Praha : [Karolio universitetas]. 2017, P. 20-21. Prieiga per internetą: <http://baltnexus.lt/uploads/2017%20metai/lapkritis-2017/Praha_tezes_2017_%20(1).pdf> [žiūrėta 2018-10-24].
17. [R1a] Narbutas, Sigitas. Nežinoma Pauliaus Oderborno poema apie Lietuvą : [pranešimas] // Tarptautinė mokslinė konferencija “Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui”]. Vilnius. 2017, spal. 26, 1 vaizdo įrašas (12 min., 07 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=GukJTCFkFEM> [žiūrėta 2023-04-04].
18. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); U. Dini, Pietro (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius); Čiurinskas, Mintautas (sudarytojas); Daukšienė, Ona (sudarytojas). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 43 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Mintautas Čiurinskas ; parengė ir redagavo Ona Daukšienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. 317 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL43/> [žiūrėta 2018-03-27]. [MLA]
19. [K5] Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Dilytė, Dalia (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius); Čiurinskas, Mintautas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 44, Jezuitiškosios tradicijos paveldas = Early Lithuanian literature. 44, Jesuit tradition and its legacy / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Živilė Nedzinskaitė, parengė ir redagavo Ona Daukšienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. 284. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL44/> [žiūrėta 2019-03-09]. [MLA: International Bibliography]
20. [K5] Груша, Аляксандр Іванавіч (sudarytojas); Аўгуль, Люлмiла Анатольеўна (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius). Францыск Скарына : асоба, дзейнасць, спадчына / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа ; укладальнiк Аляксандр Груша ; [рэдакцыйная калегiя: Л.А. Аўгуль … С. Нарбутас … та iнш.]]. Мiнск : Беларуская навука, 2017. 293 p. ISBN 9789850821515.
21. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Antanaitis, Audrys (interviu, imantis). Rastas nežinotas senosios Lietuvos rašytojo Pauliaus Oderborno kūrinys : “Atspindžiai” // Alkas.lt. 2017, rugs. 22, 1 vaizdo įrašas (24 min., 03 sek.). Prieiga per internetą: <http://alkas.lt/2017/09/22/atspindziai-rastas-nezinotas-senosios-lietuvos-rasytojo-pauliaus-oderborno-kurinys-nuotraukos-video/> [žiūrėta 2019-03-20].
22. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (interviu, imantis). Reformacijos metų atradimas : radijo laida // Istorija gyvai. Vilnius : Žinių radijas. 2017, spal. 21, 1 garso įrašas (20 min., 22 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.ziniuradijas.lt/laidos/istorija-gyvai/reformacijos-metu-atradimas?soundtrack=1>.
23. [R2a] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Temčinas, Sergejus (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Lemeškin, Ilja (interviu, duodantis); Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (interviu, imantis). Skorina liks mūsų, nes yra be ūsų! // Gyvoji istorija. Vilnius : Žinių radijas. 2017, kovo 11, 1 garso įrašas (19 min., 47 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.ziniuradijas.lt/laidos/istorija-gyvai/skorina-liks-musu-nes-yra-be-usu?soundtrack=1>.
24. [R2a] Radvilienė, Violeta (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Klimka, Libertas (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (interviu, imantis). Knygos karo tema // Įdomioji biblioteka. Vilnius : Aktualioji istorija. 2017, rugs. 25, 1 vaizdo įrašas (24 min., 08 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=aM4TwLOppp4&list=PLayVpDXABooMqQ7QGoXMgZKtZ7Vocd8wl>.
 
2016
1. [S4] Narbutas, Sigitas; Kiškienė, Vanda (vertėjas). Latinitas w Wielkim Księstwie Litewskim: chronologia, osobliwość i formy recepcji // Bibliotheca Mundi : studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi. Białystok : Prymat, 2016. ISBN 9788363470692. P. 539-554.
2. [S5] Narbutas, Sigitas. 3 klausimai LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriui Sigitui Narbutui : [pokalbis] // Veidas. ISSN 1392-5156. 2016, Nr.8 (vas. 26), p. 7.
3. [K4e] Krivienė, Irena (autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Narbutas, Sigitas (autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Karpova-Čelkienė, Valentina (redaktorius); Liepaitė, Inga (redaktorius); Rankelienė, Sondra (redaktorius); Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Viktorija (redaktorius); Bikauskienė, Dalia (redaktorius); Grybienė, Aida (redaktorius); Kuliešienė, Erika (redaktorius). Iš buduaro į medžioklę : [žurnalas moterims ir vyrams] : [skirtas 2016 – bibliotekos metams, parodai “Iš buduaro į medžioklę”, 2016 10 05 – 2017 05 12] / Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rengėjai: Valentina Karpova-Čelkienė … [et al.]. [Vilnius] : [Vilniaus universiteto biblioteka], 2016. 31 p.
4. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševič-Karotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Augenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius); Citavičiūtė, Liucija (sudarytojas); Aleknavičienė, Ona (sudarytojas). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 41 : Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai I / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Liucija Citavičiūtė ir Ona Aleknavičienė ; parengė ir redagavo Ona Aleknavičienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. 197 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL41/> [žiūrėta 2017-10-03]. [MLA: International Bibliography]
5. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševič-Karotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Augenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius); Citavičiūtė, Liucija (sudarytojas); Aleknavičienė, Ona (sudarytojas). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 42 : Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai II / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Liucija Citavičiūtė ir Ona Aleknavičienė ; parengė ir redagavo Ona Aleknavičienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. 235 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL42/> [žiūrėta 2017-10-11]. [MLA: International Bibliography]
 
2015
1. [K3e] Kojalavičius-Vijūkas, Albertas; Narbutas, Sigitas (sudarytojas, vertėjas, autorius, komentarų, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)). Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas = Sacer nomenclator familiarum et stemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium / Albertas Kojalavičius-Vijūkas ; iš lotynų kalbos vertė, [sudarė, pratarmę ir straipsnį parašė] Sigitas Narbutas ; [straipsnį parašė Edmundas Rimša] ; [komentarus parašė, šaltinių ir literatūros sąrašą parengė Sigitas Narbutas ir Edmundas Rimša] ; [asmenvardžių rodyklę parengė ir knygą redagavo Daiva Narbutienė] ; [straipsnius į anglų k. vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. LXX, 809 p. (Collectanea litterarum Lituaniae, ISSN 2424-4996 ; 1). ISBN 9789986498681.
2. [S4] Narbutas, Sigitas. Bibliotekos kelias: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012 = The Road of the Library: The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 1912–2012 // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. 2011/2012. ISSN 1648-9772. 2015, P. 15-40. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/7093/15-40.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-01-18].
3. [S7] Narbutas, Sigitas. Jono Basanavičiaus bibliografija – jo tarnystės kalbai, mokslui ir tėvynei ženklai // Jonas Basanavičius : bibliografijos rodyklė. D. 1, Jono Basanavičiaus darbai. Vilnius, 2015. ISBN 9789986498674. P. 15-23.
4. [K5] Cicėnienė, Rima (sudarytojas, redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Putkienė, Rasa (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas, redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2011/2012 / [sudarytoja Rima Cicėnienė] ; [redaktorių kolegija: Daiva Narbutienė (atsak. red.), Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė (moksl. red.), Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [kalbos redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė (rusų k. red.)]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. 282 p., [4] iliustr. lap.
5. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševič-Karotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Augenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius); Daukšienė, Ona (sudarytojas). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 40 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Mintautas Čiurinskas ; parengė Ona Daukšienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 273 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL40/> [žiūrėta 2017-08-17]. [MLA: International Bibliography]
6. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševič-Karotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Augenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 39 : XVI-XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Karotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 239. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL39/> [žiūrėta 2017-10-03]. [MLA: International Bibliography]
7. [S8] Nedzinskaitė, Živilė (kita veikla); Antanavičius, Darius (redaktorius); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Lilium virginei et angelici principis nostri s. Casimiri de Cupidine et morte triumphans, sive poema in eius laudem decantatum cum appendice epigrammatica = Skaistaus ir angeliško mūsų karalaičio šventojo Kazimiero lelija, triumfuojanti prieš Kupidoną ir mirtį, arba Jo garbei pagiedota giesmė su epigramų priedu // Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2015, 39, p. 152-201. [MLA: International Bibliography]
8. [V3b] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Anakreontiniai eilėraščiai // Skiriama M. : pasaulio meilės lyrika / sudarytojas Kornelijus Platelis. Vilnius : Tyto alba, 2015. ISBN 9786094660832. P. 70-72.
9. [V3b] Propertius, Sextus; Narbutas, Sigitas (vertėjas). “Ar nesakiau, kad ir tu, šaipoke, prieš meilę bejėgis…” // Skiriama M. : pasaulio meilės lyrika / sudarytojas Kornelijus Platelis. Vilnius : Tyto alba, 2015. ISBN 9786094660832. P. 92-93.
 
2014
1. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Vaškelis, Gytis (sudarytojas); Bartkutė-Barnard, Diana (vertėjas); Barnard, Gabija (vertėjas). The Lithuanian homer: Kristijonas Donelaitis (1714-1780) : exhibition catalogue / [exhibition material compiled by Sigitas Narbutas, Daiva Narbutienė and Gytis Vaškelis] ; [translated into English by Diana Bartkutė and Gabija Barnard]. Vilnius : Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2014. 40 p. ISBN 9786094251306.
2. [K4b] Narbutas, Sigitas (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)). Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas / sudarė Sigitas Narbutas ; [tekstų autoriai: Napalys Kitkauskas … [et al.]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. 150 p. ISBN 9789986498629. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/1824>.
3. [S3] Cicėnienė, Rima; Narbutas, Sigitas. Digitalizacja w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich doświadczenia i perspektywy = Digitalization in Lithuanian Academy of Sciences. Experience and perspectives // Bibliotekarz Podlaski. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. ISSN 1640-7806. eISSN 2544-8900. 2014, R. 15, nr. 2 (29), p. 24-28. Prieiga per internetą: <https://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/29/2_Rima_Ciceniene_Sigitas_Narbutas.pdf> [žiūrėta 2023-07-19]. [ERIH Plus; Arianta]
4. [S4] Narbutas, Sigitas. Latinitas in the Grand Duchy of Lithuania. Chronology, specifics and forms of reception // Latinitas in the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania : its impact on the development of identities / ed. by G. Siedina. Firenze, Italy : Firenze University Press, 2014. ISBN 9788866556749. p. 146-159.
5. [S4] Narbutas, Sigitas. Profesoriaus Juozo Girdzijausko nuopelnai lituanistikai // Archivum Lithuanicum. ISSN 1392-737X. 2014, [t.] 16, p. 463-478. [Communication Source; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); MLA]
6. [S5] Narbutas, Sigitas. Donelaitis in Music and Theatre // The Lithuanian homer: Kristijonas Donelaitis (1714-1780). Vilnius : Institute of Lithuanian literature and folklore, 2014. ISBN 9786094251306. p. 36-37.
7. [S5] Narbutas, Sigitas. Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje // Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. ISBN 9789986498629. P. 93-112.
8. [S5] Narbutas, Sigitas. Kristijonas Donelaitis muzikoje ir teatre // Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. ISBN 9789986498629. P. 127-131.
9. [S5] Narbutas, Sigitas. Kristijonas Donelaitis šiandien // Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. ISBN 9789986498629. P. 9-15.
10. [S7] Narbutas, Sigitas. “Iš gausių publikacijų, kuriomis visuomenei jubiliejiniais metais darsyk primenamas, pristatomas ir aptariamas Kristijonas Donelaitis…” : [anotacija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2014, Kn. 37, p. 320-321. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL37_internetui_315-321.pdf> [žiūrėta 2023-09-08].
11. [S7] Narbutas, Sigitas. Kristijono Donelaičio rankraščiai = The manuscripts of Kristijonas Donelaitis = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: fotografuotinis leidimas : [anotacija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2014, kn. 37, p. 320-321. [MLA]
12. [T2] Narbutas, Sigitas. Kristijonas Donelaitis’ significance for the development of the Lithuanian hexameter // Kristijono Donelaičio reikšmės: XIV Jurgio Lebedžio skaitymai = The meanings of Kristijonas Donelaitis: the 14th readings of Jurgis Lebedys : tarptautinė mokslinė konferencija, [Vilnius], 2014 m. gruodžio 9-10 d. : programa ir tezės. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. ISBN 9786094251337. p. 91-92.
13. [T2] Narbutas, Sigitas. Kristijono Donelaičio reikšmė lietuvių hegzametro raidai // Kristijono Donelaičio reikšmės: XIV Jurgio Lebedžio skaitymai = The meanings of Kristijonas Donelaitis: the 14th readings of Jurgis Lebedys : tarptautinė mokslinė konferencija, [Vilnius], 2014 m. gruodžio 9-10 d. : programa ir tezės. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. ISBN 9786094251337. p. 37-38.
14. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 37: Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Korotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė] ; [sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 334 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/sll_37>. [MLA]
15. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); U. Dini, Pietro (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (sudarytojas); Daukšienė, Ona (sudarytojas). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 38: Biblija ir senoji Lietuvos raštija. Epistolika / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Korotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė ; sudarė Asta Vaškelienė ; parengė ir redagavo Ona Daukšienė ir Asta Vaškelienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 322 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/SLL38/> [žiūrėta 2023-04-04]. [MLA]
16. [K5] Nedzinskaitė, Živilė (kita veikla); Antanavičius, Darius (kita veikla); Katilienė, Irena (kita veikla); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino : 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai / [sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius] ; [lotyniškus tekstus transkribavo ir komentarus parašė Darius Antanavičius, Irena Katilienė, Živilė Nedzinskaitė] ; [iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius, Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 244 p., [8] faks. lap. ISBN 9786094251443.
17. [S5] Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Glebavičiūtė, Loreta (interviu, imantis). Ar Donelaitis yra atėjęs į lietuvių kultūrą? : pokalbis su lietuvių literatūros istoriku Sigitu Narbutu // 7 meno dienos. ISSN 1392-6462. 2014, Nr. 4 (saus. 31), p. 4.
 
2013
1. [S4] Narbutas, Sigitas. Jonas Basanavičius po grįžimo iš Bulgarijos: 1905-1907 m. dienoraščių liudijimai // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, p. 65-77.
2. [S4] Narbutas, Sigitas. Latinitas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje: chronologija, ypatybės ir recepcijos pavidalai // Ministri historiae : pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. ISBN 9789955847700. P. 153-169.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Lituanistikos terminijos plėtra, arba jubiliejai, apie kuriuos derėtų žinoti // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 2013, Nr. 46 (gruod. 13), p. 7-8. Prieiga per internetą: <http://literaturairmenas.lt/2013-12-13-nr-3453/1353-publicistika/2115-sigitas-narbutas-lituanistikos-terminijos-pletra-arba-jubiliejai-apie-kuriuos-deretu-zinoti> [žiūrėta 2017-10-04].
4. [S6] Narbutas, Sigitas; Boruch, Aneta (interviu, imantis). Jedyny na świecie katechizm dla ludu prostego : [pokalbis su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriumi Sigitu Narbutu] // Kurier poranny. ISSN 0866-9511. 2013, nr 221 (15 listopada), p. 3.
5. [S6] Narbutas, Sigitas. Pratarmė lietuviškam leidimui // Ant kraterio krašto : vienos šeimos kelionės epas per karo meto Rusiją / Mykolas Giedraitis. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. ISBN 9789986498612. P. 7-8.
6. [K3e] Rėza, Martynas Liudvikas.; Citavičiūtė, Liucija (sudarytojas); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Lukšaitė, Ingė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Petkūnas, Darius (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelis, Gytis (redaktorius); Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija (vertėjas); Katinaitė, Rita (vertėjas); Klingaitė-Dasevičienė, Nijolė (vertėjas); Strockis, Mindaugas (vertėjas). Raštai / Martynas Liudvikas Rėza ; [redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė … et al.] ; [sudarytoja Liucija Citavičiūtė] ; [vertėjai: Dalia Dilytė … et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. 491 p. ISBN 9786094251030.
7. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 35/36: Petras Skarga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Korotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas, Asta Vaškelienė] ; [sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. 435 p. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/sll_35_36>. [MLA]
8. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2009/2010 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša]. ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. 203 p.
9. [K5] Бярозкiна, Наталля Юр’еўна (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Брестская Библия : к 450-летию издания / [редколлегия: Н. Берёзкина (отв. ред.), С. Нарбутас, Д. Нарбутене … [et al.]. Минск : Ковчег, 2013. 1 kompaktinis diskas.
10. [S4] Narbutas, Sigitas (redaktorius). “Vertybė yra ne Biblioteka”: 2009 m. liepos 22 d. “Rakto” laida apie Lietuvos mokslų akademijos biblioteką “Žinių radijuje” // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, p. 170-178.
 
2012
1. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Jakubėnas, Regina (vertėjas). Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 1912-2012 : [jubileuszowy folder informacyjny] / [autorzy tekstów: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; tłumaczenie na język połski: Regina Jakubėnas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. 35, [1] p. ISBN 9789986498575.
2. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1912-2012 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. 35, [1] p.
3. [K4b] Cicėnienė, Rima; Kairelienė, Leokadija; Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva (redaktorius); Voitechovičienė, Irena (vertėjas). The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences : 1912-2012 / [text authors: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; translated by Ana Venclovienė and Irena Voitechovičienė]. Vilnius : The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2012. 35, [1] p.
4. [S7] Narbutas, Sigitas. Gutenbergas ir jo Biblijos leidimas // Lietuvos istorija : iliustruota enciklopedija. Kaunas : Šviesa, 2012. ISBN 9785430047931. p. 179.
5. [S7] Narbutas, Sigitas. “Kovo 29-30 dienomis Florencijos universitete …” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2012, [T.] 33, P. 360-362. [MLA: International Bibliography]
6. [S7] Narbutas, Sigitas. Liuterio biblijos vertimas // Lietuvos istorija : iliustruota enciklopedija. – Kaunas : Šviesa, 2012. – ISBN 978-5-430-04793-1. – P. 185. Kaunas : Šviesa, 2012. eISBN 9785430047931. p. 185.
7. [S7] Narbutas, Sigitas. Senosios Lietuvos raštija // Lietuvos istorija : iliustruota enciklopedija. Kaunas : Šviesa, 2012. ISBN 9785430047931. p. 176-189.
8. [S6] Narbutas, Sigitas. Biblioteka švenčia 100-mečio jubiliejų // Lietuvos mokslų akademijos žinios. ISSN 2029-5707. 2012, Nr. 3, p. 1-2.
9. [S6] Narbutas, Sigitas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai – 100 metų // Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 9, p.10-11, 35.
10. [S6] Narbutas, Sigitas. Marcelinas Ročka // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2012, Nr. 4, p. 21-23.
11. [S6] Narbutas, Sigitas. Vilnius: tresury of cultures and languages // Vilnius world book capital bid 2015. Vilnius. 2012, p. 5.
12. [K3e] Antanavičius, Darius (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548). Kn. 2, 1543 VI 21 – 1544 XI 15 / Pilių tyrimo centras “Lietuvos pilys”, Lietuvos istorijos institutas ; parengė Darius Antanavičius ; vertė Sigitas Narbutas. Vilnius : Petro ofsetas, 2012. XLIV, 354 p. ISBN 9786094202384.
13. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 33: Literatūra ir Lietuvos modernėjimo procesai XV-XVIII a. / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Korotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas] ; [sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. 373 p. [MLA]
14. [K5] Čiurinskas, Mintautas (sudarytojas); Dilytė, Dalia (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra: Literatūra ir Lietuvos modernėjimo procesai XV-XVIII a / [sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redakcinė kolegija: … Sigitas Narbutas … et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. 373, [1] p.
15. [K5] Čiurinskas, Mintautas (sudarytojas); Dilytė, Dalia (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra / [sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas ; redakcinė kolegija: … Sigitas Narbutas … et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. 375 p.
16. [R2a] Baublytė, Ieva (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Kaunienė, Vida (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Istorija muzika šlovinama : edukacinis filmas apie senąją XV-XVII a. muziką, skambėjusią Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare // Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Vilnius, 2012. ISBN 9786098061161. 1 vaizdo diskas + 1 brošiūra (28 p.). Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Istorija_muzika_slovinama_Knyga_su_vaizdo-garso_plokstele_Virselis.pdf> [žiūrėta 2023-07-27].
17. [R2a] Ciceronas, Markas Tulijus; Narbutas, Sigitas (vertėjas); Radzevičius, Vytautas (atlikėjas). Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę // Lietuvos aklųjų biblioteka. Vilnius, 2012. ISBN 9786090012970. 1 garso diskas.
18. [R2a] Sipavičius, Raimondas (scenaristas); Narbutas, Sigitas (autorius, komentarų). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : videofilmas // 100 : 1912-2012 jubiliejus. 2012, 1 vaizdo diskas.
 
2011
1. [K3c] Mačianskaitė, Loreta; Mitaitė, Donata (sudarytojas); Pociūtė-Abukevičienė, Dainora; Satkauskytė, Dalia (sudarytojas); Martišiūtė, Aušra; Sprindytė, Jūratė; Bernotienė, Gintarė; Arnatkevičiūtė, Laima; Baliutytė-Riliškienė, Elena; Bielskytė, Eglė; Birgerytė, Aistė; Būgienė, Lina; Citavičiūtė, Liucija; Čiurinskas, Mintautas; Čiužauskaitė, Ilona; Daugirdaitė, Solveiga; Daukšienė, Ona; Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija; Gasiliūnas, Virginijus; Gudmantas, Kęstutis; Jakonytė-Kvedarienė, Loreta; Jurgutienė, Aušra; Kalėda, Algis; Kensminienė, Aelita; Kmita, Rimantas; Krikščiūnas, Povilas; Kudirkienė, Lilija; Kuolys, Darius; Kvietkauskas, Mindaugas; Laurušaitė, Laura; Mačiulytė, Kristina; Mėlinskaitė, Rūta; Mikalauskienė, Neringa; Narbutas, Sigitas; Nedzinskaitė, Živilė; Pabarčienė, Reda; Sauka, Leonardas; Skunčikas, Romualdas; Speičytė, Brigita; Striogaitė, Dalia; Šlekys, Jonas; Šlekonytė, Jūratė; Tamošiūnaitė-Duchauskienė, Virginija; Tamošiūnienė, Aušra; Vaitiekūnas, Dainius; Vaitkevičienė, Daiva; Vanagas, Vytautas; Vaškelienė, Asta; Vedrickaitė, Imelda; Višomirskytė, Vijolė; Zaikauskienė, Dalia; Žmuida, Eugenijus. Literatūros enciklopedija mokyklai / [sudarytojos Loreta Mačianskaitė … et al. ; redkolegija Aušra Martišiūtė … et al. ; autoriai Laima Arnatkevičiūtė … et al.]. [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 427 p. ISBN 9786094250477.
2. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Kiškienė, Vanda (vertėjas); Surgėlienė, Irena (vertėjas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra, 1253-1795 / [sudarė Sigitas Narbutas ; vertė Vanda Kiškienė, Irena Surgėlienė ; redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 398 p.
3. [S4] Bončkutė, Roma; Narbutas, Sigitas. Alberto Kojalavičiaus-Vijūko istoriografijos poveikis ir sklaida // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. p. 214-218.
4. [S4] Jakubėnas, Regina.; Narbutas, Sigitas. Periodinės spaudos atsiradimas: Pranciškus Paprockis, “Lietuvos kurjeris” ir “Literatūros žinios” // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 298-304.
5. [S4] Narbutas, Sigitas; Čiurinskas, Mintautas (vertėjas). Lietuvos jėzuitų teatras // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 219-226.
6. [S4] Narbutas, Sigitas. Jonas Radvanas // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 89-100.
7. [S4] Narbutas, Sigitas. Konstantinas Sirvydas // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 236-240.
8. [S4] Narbutas, Sigitas. Literatūros apžvalga // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 159-178.
9. [S4] Narbutas, Sigitas. Literatūros apžvalga // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 17-30.
10. [S4] Narbutas, Sigitas. Literatūros apžvalga // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 287-297.
11. [S4] Narbutas, Sigitas. Literatūros apžvalga // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 67-76.
12. [S4] Narbutas, Sigitas. Mikalojus Daukša // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 148-158.
13. [S4] Narbutas, Sigitas. Motiejaus Strijkovskio istoriografijos poveikis ir raida // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 115-120.
14. [S4] Narbutas, Sigitas. Motiejus Strijkovskis // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 106-114.
15. [S4] Narbutas, Sigitas. Praha-Vilnius: jėzuitų poveikis lietuvių kultūros raidai // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2011, 2007/2008, p. 52-71.
16. [S4] Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Iliustracijų sąrašas // Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 383-398.
17. [S7] Narbutas, Sigitas. “2011 m. gegužės 6 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2011, Kn. 31, p. 326. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL31_Kronika.pdf> [žiūrėta 2023-07-14].
18. [S7] Narbutas, Sigitas. 2011 m. rugsėjo 29 d. Varnoje buvo iškilmingai paminėtos 160-osios dr. Jono Basanavičiaus gimimo metinės : [informacija apie renginį] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2011, [T.] 32, p. 278.
19. [S7] Narbutas, Sigitas. “2011 m. rugsėjo 29 d. Varnoje…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2011, Kn. 32, p. 278. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL32_Kronika.pdf> [žiūrėta 2023-07-14].
20. [S7] Narbutas, Sigitas. Abeliaras Petras ; Jovaišas Albinas ; Juvenalis Junijus Decimas ; Kapelionas Andrius ; Katarsis ; Lukrecijus Karas Titas ; Mimezė ; Pastoralė ; Plautas Makcijus Titas ; Sapfo ; Servantesas Saavedra Migelis de ; Vagantų poezija // Literatūros enciklopedija mokyklai. [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250477. P. 7, … , 394.
21. [S7] Narbutas, Sigitas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka // Lietuvos mokslų akademija. ISSN 2029-4743. 2011, [T. 2010], p. 38-39.
22. [S7] Narbutas, Sigitas. Non multa, sed multum // Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. ISBN 9789986498513. p. 8-9. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/1817>.
23. [S7] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra, 1253-1795. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250491. P. 9-16.
24. [S7] Narbutas, Sigitas; Simanavičius, Mindaugas. “2011 m. rugpjūtį Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką…” // Senoji Lietuvos literatūra. – ISSN 1822-3656. – Kn. 31 (2011), p. 326–328. ISSN 1822-3656. 2011, Kn. 31, p. 326-328. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL31_Kronika.pdf> [žiūrėta 2023-07-14].
25. [S6] Narbutas, Sigitas. Karingos tautos turi savo epus. Kuo mes prastesni? : [interviu] // Lietuvos žinios. ISSN 1822-1637. 2011, Nr. 268 (lapkr. 21), p. 14-15.
26. [P1d] Narbutas, Sigitas. Praga-Wilno. Rola jezuitów w rozwoju kultury litewskiej // Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku : materiały XIX konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 21-22 września 2010. Warszawa, 2011. ISBN 9788375432046. P. 117-134.
27. [C5] Narbutas, Sigitas. Arato karatai // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 2011, geg. 13 (Nr. 19), p. 4.
28. [T2] Narbutas, Sigitas. Nekatalikų giminė jėzuitų akimis: Oginskių portretai Alberto Kojalavičiaus-Vijūko “Lietuvos herbyne” // Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos : VII tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. spalio 5 d., Vilnius, 2011 m. spalio 3 d., Rietavas : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206545. P. 10-11.
29. [T2] Narbutas, Sigitas. The Family of non-Catholics in the eyes of Jesuit: portraits of Oginskiai in Albertas Kojalavičius-Vijūkas “Lithuanian Armorial” // Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos : VII tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. spalio 5 d., Vilnius, 2011 m. spalio 3 d., Rietavas : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206545. P. 71-72.
30. [T2] Narbutas, Sigitas. Некаталiцк род вачыма езуiта: партрэты Агiнскiх у “Гербоўнiку Лiтвы” Альбэрта Каяловiча-Вiюка // Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos : VII tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. spalio 5 d., Vilnius, 2011 m. spalio 3 d., Rietavas : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206545. P. 40-41.
31. [K3h] Dagienė, Sigita (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Grigelis, Algimantas (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Repečka, Marijonas (redaktorius). Leonora Živilė Gelumbauskaitė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas ; [rodyklę sudarė Sigita Dagienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas], 2011. 94, [1] p. ISBN 9789986498483.
32. [K3h] Grybienė, Aida (sudarytojas); Railienė, Birutė (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rodyklę parengė: Aida Grybienė ir Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 69, [1] p.
33. [K3h] Juodėnienė, Vaida (sudarytojas); Kisielienė, Bronislava (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius). Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [rodyklę sudarė: Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė; red. kolegija: Rima Cicėnienė … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 246, [1] p.
34. [K3h] Juodėnienė, Vaida (sudarytojas); Malinauskaitė, Džiuljeta (sudarytojas); Railienė, Birutė (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gelumbauskaitė, Leonora Živilė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius). Algimantas Grigelis : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas ; [rodyklę sudarė: Vaida Juodėnienė, Džiuljeta Malinauskaitė, Birutė Railienė ; red. kolegija: Valentinas Baltrūnas … et al.]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas], 2011. 317, [1] p. ISBN 9789986498490.
35. [K3h] Ustinavičius, Donatas (sudarytojas); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Norkienė, Ilona (redaktorius); Olechnovičienė, Jadvyga (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius). Irena Eitminavičiūtė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [sudarė Donatas Ustinavičius ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Sigitas Narbutas, Ilona Norkienė (ats. red.), Jadvyga Olechnovičienė, Birutė Railienė]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka], 2011. 81, [3] p. ISBN 9789986498520.
36. [K5] Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Sperskienė, Rasa (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2007/2008 / [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas (pirm.), Daiva Narbutienė (ats. red.), Rasa Sperskienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. 170 p.
37. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 31: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: Žalgiris ir Orša / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Korotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas] ; [sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 329 p. [MLA]
38. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Nedzinskaitė, Živilė (redaktorius); Nekraševic-Korotkaja, Žana (redaktorius); Niedźwiedź, Jakub (redaktorius); Ślusarska, Magdalena (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 32: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: nuo Livonijos karo iki XVIII a. / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Pietro U. Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Kuolys, Ilja Lemeškin, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Žana Nekraševič-Korotkaja, Jakub Niedźwiedź, Magdalena Ślusarska, Sergejus Temčinas, Eugenija Ulčinaitė, Mikas Vaicekauskas] ; [sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 285 p. [MLA]
39. [K5] Rėza, Martynas Liudvikas.; Citavičiūtė, Liucija (sudarytojas); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Lukšaitė, Ingė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Petkūnas, Darius (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Vaškelis, Gytis (redaktorius). Raštai / Martynas Liudvikas Rėza ; [redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė … et al.] ; [sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. XXIX, 552 p. ISBN 9786094250590.
 
2010
1. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 : apybraižų rinkinys / [sudarė Sigitas Narbutas ; redaktorė Daiva Narbutienė]. Vilnius, 2010. 321 p.
2. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas, redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 29 / redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas … [et al.] ; sudarė ir parengė Sigitas Narbutas ; leidinį redagavo Daiva Narbutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. 303 p.
3. [Y7] Narbutas, Sigitas. Pratarmės vietoje // Kur prapuolė tas kelelis … : Rubežaičiai / Elena Naumavičiūtė-Citavičienė. Vilnius : Knygiai, 2010. ISBN 9789955443469. p. 9-10.
4. [S4] Narbutas, Sigitas. JHS: Vilniaus Jėzuitų akademija ir Lietuvos latinitas // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2010, [T.] 29, p. 31-100.
5. [S5] Narbutas, Sigitas. Filomatas // Karti žolė kantrybės. Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2010. ISBN 9789955863281. P. 63-66.
6. [S8] Narbutas, Sigitas. Alberto Kojalavičiaus “Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas”: pažintis su kilmingaisiais nuo Kačano iki Kvaso // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2010, Kn. 29, p. 185-385. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Publ_Kojalavicius.pdf> [žiūrėta 2023-07-14].
7. [S7] Narbutas, Sigitas. “2010 m. rugsėjo 21-22 d. Lenkijos MA Istorijos institute Varšuvo- je…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2010, Kn. 30, p. 406-410.
8. [S7] Narbutas, Sigitas. „Autoriaus intencijas atskleidžia knygos pabaigoje įdėta anotacija…“ : [anotacija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2010, Kn. 29, p. 287-288.
9. [S7] Narbutas, Sigitas. “Monografija skirta 1612 m. Karaliaučiuje pasirodžiusiam Lozoriaus Zengštoko (*1562 XI 6 – †1621 II 28) giesmynui…” : [anotacija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2010, Kn. 29, p. 288-289.
10. [S7] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2010, [T.] 29, p. 11-16.
11. [S7] Narbutas, Sigitas. “Straipsnių rinkinyje pirmą kartą plačiai, išsamiai ir giliai pristatomas…” : [anotacija] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2010, Kn. 29, p. 291-292.
12. [S6] Narbutas, Sigitas. Naujas Vrublevskių bibliotekos etapas: viltinga pradžia : [atsakymai į redakcijos klausimus // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2010, Nr. 4, p. 3-5. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
 
2009
1. [K1b] Jovaišas, Albinas; Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Kreimerienė, Nijolė (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas / Albinas Jovaišas ; [sudarė ir parengė Sigitas Narbutas ; redagavo Nijolė Kreimerienė ; specialioji redaktorė Daiva Narbutienė]. 2-as, patais. ir papild., leid. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 248 p. ISBN 9786094250064.
2. [K3e] Narbutas, Sigitas. Alberto Kojalavičiaus “Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas”: pažintis su kilmingaisiais nuo Cebulkos iki Čiževskio // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, [T.] 27, p. 437-488. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL27_Publ_Narbutas.pdf> [žiūrėta 2010-09-02].
3. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas, redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos: VII Jurgio Lebedžio skaitymai : tarptautinė mokslinė konferencija, 2009 m. balandžio 30 – gegužės 1 d. : pranešimų santraukos = Albertas Vijūkas-Kojalavičius through the perspective of 400 years: the 7th readings of Jurgis Lebedys / [parengė ir redagavo Sigitas Narbutas ; santraukas į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 18 p. ISBN 9789955698890.
4. [K4b] Narbutas, Sigitas; Janonienė, Rūta; Karpavičius, Eugenijus (sudarytojas, dailininkas); Baltėnas, Arūnas (fotografas). Senasis Vilniaus universitetas, 1579-1832 / [teksto autoriai Sigitas Narbutas, Rūta Janonienė] ; [sudarytojas ir dailininkas Eugenijus Karpavičius] ; [fotografai Arūnas Baltėnas … [et al.]. Vilnius : E. Karpavičiaus leidykla, 2009. 144 p. ISBN 9789955878049.
5. [S4] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Albino Jovaišo knygai “Jie parašė pirmąsias knygas” (Vilnius, 2009)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, [T.] 28, p. 307. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
6. [S4] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Deimanto Karvelio ir Raimondos Ragauskienės knygai “Iš Radvilų giminės istorijos” (Vilnius, 2009)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, [T.] 28, p. 309-310. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
7. [S4] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Iljos Lemeškino knygai “Sovijaus sakmė ir 1263 metų chronografas” (Vilnius, 2009)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, [T.] 28, p. 310-311. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
8. [S4] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, [T.] 28, p. 11-14. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
9. [S7] Narbutas, Sigitas. “2009 m. birželio 17 d. Kretingoje, Rotušės aikštės skvere…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, Kn. 27, p. 495.
10. [S7] Narbutas, Sigitas. “2009 m. rugsėjo 5 d. Dubingiuose…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, Kn. 27, p. 501-502.
11. [S7] Narbutas, Sigitas. “2009 m. sausio 9 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute…” // Senoji Lietuvos literatūra. – ISSN 1822-3656. – Kn. 27 (2009), p. 489. Apie kultūros istorikų pasitarime. ISSN 1822-3656. 2009, Kn. 27, p. 489.
12. [S7] Narbutas, Sigitas. “2009 m. vasario 10-11 d. Vilniaus universitete…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, Kn. 27, p. 491-493.
13. [S7] Narbutas, Sigitas. “2009 m. vasario 16 d. Prahos Karolio universiteto profesoriui…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, Kn. 27, p. 493.
14. [S7] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, [T.] 27, p. 11-21. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
15. [S7] Zaborskaitė, Vanda; Dilytė-Staškevičienė, Dalia Emilija; Kiaupa, Zigmantas; Čiurinskas, Mintautas; Nikžentaitis, Alvydas; Jovaiša, Liudas; Kvietkauskas, Mindaugas; Narbutas, Sigitas; Kuolys, Darius; Tamošiūnienė, Aušra (sudarytojas). Albertas Vijūkas-Kojalavičius ir šiuolaikinė Lietuvos istorinė sąmonė : forumas // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, [T.] 27, p. 403-433. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL27_Str_Forumas.pdf> [žiūrėta 2010-09-02]. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
16. [S9] Narbutas, Sigitas; Bulotaitė, Nijolė (interviu, imantis). Kai buvo sodinamas ąžuoliukas S. Daukanto kieme : [pokalbis su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju Sigitu Narbutu] // Universitas Vilnensis. ISSN 1822-1513. 2009, Nr. 3 (birželis), p. 8. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/vu_lt/docs/3_5fbbb8a913586e> [žiūrėta 2023-09-11].
17. [K3e] Antanavičius, Darius (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548). Kn. 1, 1544 XI 15 – 1546 XI 15 / parengė Darius Antanavičius ; vertė Sigitas Narbutas. Vilnius : Pilių tyrimo centras “Lietuvos pilys”, 2009. XLIX, 539 p. ISBN 9789986907190.
18. [K3e] Radvanas, Jonas; Narbutas, Sigitas (vertėjas); Tamošiūnienė, Aušra (redaktorius). Raštai / Jonas Radvanas ; iš lotynų kalbos vertė, [sudarė, pratarmę ir straipsnį parašė] Sigitas Narbutas ; [redagavo Aušra Tamošiūnienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 374 p. ISBN 9789955698982.
19. [K3e] Vaišnoravičius, Kazimieras Jonas; Mikalonienė, Birutė (vertėjas); Patiejūnienė, Eglė (vertėjas); Mačiulytė, Kristina (autorius, komentarų); Čiurinskas, Mintautas (autorius, komentarų); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Žvilius, Alfonsas (dailininkas). Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu : 1667-1669 metų dienoraštis / Kazimieras Jonas Vaišnoravičius ; [iš lenkų kalbos vertė Birutė Mikalonienė ir Eglė Patiejūnienė, iš lotynų kalbos vertė Eglė Patiejūnienė ; komentarus rašė Kristina Mačiulytė, Eglė Patiejūnienė, Mintautas Čiurinskas ; redagavo Kristina Mačiulytė, Eglė Patiejūnienė, Sigitas Narbutas ; specialusis redaktorius Mintautas Čiurinskas ; knygos dailininkas Alfonsas Žvilius]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 286 p. ISBN 9789955698951.
20. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 27: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 503 p.
21. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 28: Donelaitis ir Rėza vertimų, leidimų ir tyrimų lauke / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 347 p.
22. [S8] Citavičiūtė, Liucija; Mačiulytė, Kristina (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Martynas Liudvikas Rėza ir jo Filologinės-kritinės pastabos lietuviškai Biblijai // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2009, Kn. 28, p. 99-303. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL28_Publ_Citaviciute_Reza.pdf> [žiūrėta 2023-07-27].
 
2008
1. [K3e] Roizijus Maureus, Petras; Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Katinaitė, Rita (vertėjas); Patiejūnienė, Eglė (vertėjas); Ulčinaitė, Eugenija (vertėjas); Tamošiūnienė, Aušra (autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Ložytė, Elona Marija (dailininkas). Rinktiniai eilėraščiai = : Carmina selecta / Petras Roizijus ; [sudarė, pratarmę parašė Sigitas Narbutas] ; iš lotynų kalbos vertė Rita Katinaitė, Eglė Patiejūnienė, Eugenija Ulčinaitė ; [įvadinį straipsnį parašė, leidinį parengė ir jį redagavo Aušra Tamošiūnienė ; komentarus parašė Aušra Tamošiūnienė ir Sigitas Narbutas ; knygos dailininkė Elona Marija Ložytė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 325 p. ISBN 9789955698630.
2. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos katalogas / sudarė ir parengė Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas ; leidinius aprašė Rūta Pleskačiauskienė … [et al.] ; [redaktoriai Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. xxxvii, 888 p. ISBN 9789955698371.
3. [S3] Daujotytė, Viktorija; Ulčinaitė, Eugenija; Sauka, Donatas; Girdzijauskas, Juozas; Zaborskaitė, Vanda; Vanagas, Vytautas; Kvietkauskas, Mindaugas; Kuolys, Darius; Narbutas, Sigitas; Nedzinskaitė, Živilė (sudarytojas). Jurgis Lebedys ir senosios literatūros kanonas : [pokalbis] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 25, p. 73-98. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
4. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Biblia Brzeska, 1563” (Kraków, 2003)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 26, p. 330-331. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
5. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos katalogas” (Vilnius, 2008)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 25, p. 298-299. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
6. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija: Senasis Testamentas, T. 1: Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės” (Vilnius, 2008)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 26, p. 333-334. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
7. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Гiсторыя беларускай лiтаратуры XI-XIX стагоддзяў” (Мiнск, 2007)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 26, p. 335-336. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
8. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Mikalojaus Husoviano knygai “Raštai” (Vilnius, 2007)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 25, p. 301-302. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
9. [S3] Narbutas, Sigitas. Jokūbo Voraginiečio skaitiniai reikšmingų sukaktuvių proga // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 25, p. 101-103. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
10. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 25, p. 11-15. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
11. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 26, p. 11-16. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
12. [S3] Narbutas, Sigitas. Senosios Lietuvių liteatūros kanono klausimu = On the canon of the ancient Lithuanian literature // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 25, p. 19-34. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
13. [S3] Narbutas, Sigitas. Valdovė ir jos tarnaitės: Lietuvos lotyniškoji raštija dominavimo laikotarpiu // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, [T.] 26, p. 19-54. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
14. [S3] Sprindytė, Jūratė; Jakonytė-Kvedarienė, Loreta; Kalėda, Algis; Sidabraitė, Žavinta; Narbutas, Sigitas; Mitaitė, Donata; Vaicekauskas, Mikas. Literatūrologų mokslo žurnalai: pamatinės problemos ir kasdienybė : [pokalbis] = Academic literary journals: basic problems and everyday practice // Colloquia. ISSN 1822-3737. 2008, [Nr.] 20, p. 136-150. [MLA]
15. [S7] Narbutas, Sigitas. “2008 m. birželio 12 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Prezidentūros Baltojoje salėje įvyko retas dalykas…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, Kn. 25, p. 310-311.
16. [S7] Narbutas, Sigitas. “2008 m. spalio 8 d. Lietuvos dailės muziejuje…” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2008, Kn. 26, p. 337.
17. [S7] Narbutas, Sigitas. Senoji literatūra (iki 19 a.) // Lietuva : enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. ISBN 9785420016398. P. 813-821.
18. [P1d] Narbutas, Sigitas. Senosios Lietuvos raštijos tyrimai epochų sąvartos metais // Baltské jazyky v promĕnách metod : sborník příspĕvků z mezinárodní baltistické konference. Brno, 2008. ISBN 9788021046238. P. 13-30.
19. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Mačiulytė, Kristina (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 25 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 315 p.
20. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Mačiulytė, Kristina (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 26 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 357 p.
21. [V1a] Cretensis, Dictys; Phrygius, Dares; Vaškelienė, Asta (vertėjas); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Gerliakienė, Veronika (vertėjas); Veteikis, Tomas (vertėjas). Apie Trojos karą : šešios knygos, išverstos Kvinto Septimijaus / Diktis Kretietis. Apie Trojos žlugimą : knyga, išversta Kornelijaus Nepoto / Daretas Frygas ; iš lotynų kalbos vertė Asta Vaškelienė, Veronika Gerliakienė ir Tomas Veteikis ; redagavo Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 216 p. ISBN 9789955698609.
22. [V1a] Gerliakienė, Veronika (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas); Stalioraitytė, Vaidilė (vertėjas); Veteikis, Tomas (vertėjas). Aukso legenda, arba šventųjų skaitiniai. Kn. 1 / Jokūbas Voraginietis; vertė ir komentarus parašė Veronika Gerliakienė, Sigitas Narbutas, Vaidilė Stalioraitytė, Tomas Veteikis Veronika Gerliakienė, Sigitas Narbutas, Vaidilė Stalioraitytė ir Tomas Veteikis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 826 p. ISBN 9789955698500.
23. [V1a] Iacopo, da Varazze; Narbutas, Sigitas (vertėjas); Gerliakienė, Veronika (vertėjas); Klingaitė-Dasevičienė, Nijolė (vertėjas); Stalioraitytė, Vaidilė (vertėjas); Veteikis, Tomas (vertėjas). Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai / Jokūbas Voraginietis ; vertė Veronika Gerliakienė …[et al.] ; [redagavo Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 822 p. ISBN 9789955698524.
24. [V3b] Propertius, Sextus; Narbutas, Sigitas (vertėjas). “Kam, mylimoji, kitus įmantria šukuosena gundai…” ; “Ar nesakiau, kad ir tu, šaipoke, prieš meilę bejėgis…” : [meilės elegijos] // Romėnų literatūros chrestomatija / sudarė ir komentarus parašė Dalia Dilytė. Vilnius : Mintis, 2008. ISBN 9785417009792. P. 342-343.
 
2007
1. [K5] Husovianas, Mikalojus; Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Kazlauskas, Benediktas (vertėjas); Ulčinaitė, Eugenija (vertėjas); Veteikis, Tomas (vertėjas); Graudis, Antanas (redaktorius). Raštai = : Opera / Mikalojus Husovianas ; iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis ; [sudarytojas Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 302 p. ISBN 9789955698449.
2. [S10] Narbutas, Sigitas; Aleknavičienė, Ona; Kabašinskaitė, Birutė; Ragaišienė, Vilija. Lietuvių kultūrai reikšmingų publikuotinų raštijos paminklų sąrašas // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, Kn. 23, p. 153-164. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL23_Str_Rastij_paminkl_sarasas.pdf> [žiūrėta 2023-07-13].
3. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Aleksandros Witkowskos ir Joannos Nastalskos knygai “Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne”, [T.] 1-2 (Lublin, 2007)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 24, p. 325-326. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
4. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija D. Steponavičienės knygai “Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. viduryje – XVI a. pradžioje” (Vilnius, 2007)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 333. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
5. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Edwardo Potkowskio knygai “Książka i pismo w średniowieczu: Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej” (Pułtusk, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 24, p. 328. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
6. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija K. Katalyno knygai “Vilniaus plėtra XIV-XVII a.” (Vilnius, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 333-334. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
7. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Marko Juniano Justino knygai “Istorija Justinaus” (Vilnius, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 335. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
8. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija M. Čiurinsko knygai “XVI-XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika” (Vilnius, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 336-337. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
9. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija M. Paknio knygai “Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai” (Vilnius, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 335-336. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
10. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Petro Voito knygai “Encyklopedie knihy: Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: Papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literárni typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod” (Praha, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 24, p. 331-332. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
11. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija P. Roizijaus knygai “Lietuvos sprendimai, 1563” (Vilnius, 2007)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 337-338. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
12. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Simonos Makselienės knygai “Intelektualinis vėlyvosios Bizantijos gyvenimas” (Vilnius, 2007)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 24, p. 332-333. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
13. [S3] Narbutas, Sigitas; Citavičiūtė, Liucija. 2007 m. vykusių mokslinių konferencijų apžvalga : kronika // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 341-348. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
14. [S3] Narbutas, Sigitas; Citavičiūtė, Liucija; Mačiulytė, Kristina; Vaškelienė, Asta; Gudmantas, Kęstutis; Vaicekauskas, Mikas. 2007 m. vykusių mokslinių konferencijų apžvalga : kronika // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 24, p. 335-349. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
15. [S3] Narbutas, Sigitas. Lituanistika ir senosios Lietuvos raštijos tyrimai epochų sąvartos metais = Lituanistics and the research of the literature of the ancient Lithuania during the change of ages // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 15-41. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
16. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 9-12. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
17. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 24, p. 9-14. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
18. [S3] Narbutas, Sigitas. “Žemė galinga yra”: lotyniškoji poezija ir kaip įsisavinta originalios kūrybinės raiškos erdvė = “There is a powerful land”: Latin poetry as an appropriated space for original creative expression // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 24, p. 17-62. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
19. [S3] Palionytė, Jūratė; Auksoriūtė, Albina; Klimavičius, Jonas; Kiaupienė, Jūratė; Kiaupa, Zigmantas; Kuolys, Darius; Zinkevičius, Zigmas; Narbutas, Sigitas; Nedzinskaitė, Živilė (sudarytojas). Kunigaikštija ar kunigaikštystė? Senosios Lietuvos realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemos : diskusija = Kunigaikštija ar kunigaikštystė? Questions of rendering the names of realia, personal names and place-names of the Grand Duchy of Lithuania : discussion // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 123-144. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
20. [S4] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Raštai. Vilnius. 2007, p. 7-8.
21. [S4] Narbutas, Sigitas. Vilniaus prepozito Erazmo Vitelijaus kalba popiežiui Aleksandrui VI: tekstas ir jo kontekstai = Oration of Erazmus Vitelius, the Vilnius Preposite, to the Pope Alexander VI: text and its contexts // Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha = Grand Duke of Lithuania Alexander Jagiellonian ant his time. Vilnius, 2007. ISBN 9789955804000. p. 210-219.
22. [S5] Narbutas, Sigitas. Atsisveikinimo žodis profesoriui Albinui Jovaišui // Donelaičio žemė. 2007, Nr. 1/2, p. 5.
23. [S6] Narbutas, Sigitas. Senoji literatūra (iki 19 а.) // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 12. Vilnius, 2007. ISBN 9785420016312. p. 290-296.
24. [K3e] Antanavičius, Darius (sudarytojas); Petrauskas, Rimvydas (sudarytojas); Čiurinskas, Mintautas (vertėjas); Klingaitė-Dasevičienė, Nijolė (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-1504) / Pilių tyrimo centras “Lietuvos pilys” ; parengė Darius Antanavičius, Rimvydas Petrauskas ; [vertimus atliko ir paaiškinimus parengė Mintautas Čiurinskas, Nijolė Klingaitė-Dasavičienė, Sigitas Narbutas, Rimvydas Petrauskas ; lotyniškus tekstus parengė Darius Antanavičus, Rimvydas Petrauskas]. Vilnius : Pilių tyrimo centras “Lietuvos pilys”, 2007. LI, 511 p. ISBN 9789986907152.
25. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius); Mačiulytė, Kristina (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 24 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 351 p.
26. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 23 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 349 p.
27. [S3] Radvanas, Jonas; Narbutas, Sigitas (vertėjas). Epitalamijas šviesaus ir pakilnaus pono Kristupo Manvydo-Dorohostaiskio… ir kilmingiausios bei šviesiausios panelės Sofijos Chodkevičiūtės…vestuvėms, poetiškai pavaizduotas Jono Radvano = Epithalamium for the wedding of the lightsome and generous nobleman Kristupas Manvydas Dorohostaiskis… and the most generous and lightsome young lady Sofija Chodkevičiūtė, poeticaly represented by Jonas Radvanas // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2007, [T.] 23, p. 171-194. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
 
2006
1. [K3e] Gelumbeckaitė, Jolanta (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585, super articulo de Caena Domini = : Religinis kolokviumas Vilniuje (1585 06 14) dėl straipsnio apie Viešpaties Vakarienę = Religionskolloquium in Vilnius (14.06.1585) über den Artikel des Herrenmahls / concinnaverunt Jolanta Gelumbeckaitė, Sigitas Narbutas ; [Institutum Litterarum Lithuanicarum Ethnologiaeque]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 242 p. ISBN 9955698047.
2. [K4b] Narbutas, Sigitas. Senosios Lietuvos raštija / [teksto autorius Sigitas Narbutas]. Kaunas : Šviesa, 2006. 118, [2] p. (Mažieji albumai). ISBN 5430045535.
3. [S3] Gudmantas, Kęstutis; Mačiulytė, Kristina; Narbutas, Sigitas. 2006 m. vykusių mokslinių konferencijų apžvalga : kronika // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 359-372. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
4. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija A. Bumblausko knygai “Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795” (Vilnius, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 373-374. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
5. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija D. Dilytės knygai “Kristijonas Donelaitis ir Antika” (Vilnius, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 377. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
6. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija enciklopedijai “Вялiкае Княства Лiтоўвскае: Энцыклапедыя ў двух тамах, T. 1: Абаленскi – Каденцыя” (Мiнск, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 385-386. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
7. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija J. Sarcevičienės knygai “Lietuvos didikės proginėje literatūroje: portretai ir įvaizdžiai” (Vilnius, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 377-378. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
8. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija K. Mačiulytės knygai “Kad tėvynė gyvuotų…: XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Dodžiosios Kunigaikštijos proginiai pamokslai” (Vilnius, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 379-380. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
9. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Europa Środkowowschodnia od X do XVIII wieku – jedność czy różnorodność” (Visuotinio 17-ojo lenkų istorikų suvažiavimo Konferencijos medžiaga, Krokuva, 2004) (Kraków, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 350-352. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
10. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Jono Bretkūno “Postilė” (Vilnius, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 352-353. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
11. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Krikščionybės Lietuvoje istorija” (Vilnius, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 378-379. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
12. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija knygai “Исторический путь литовской письменности” (Вилнюс, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 356-358. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
13. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija leidiniui “Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585, super articulo de Caena Domini=Religinis kolokviumas Vilniuje (1585 06 14) dėl straipsnio apie Viešpaties Vakarienę=Religionskolloquium in Vilnius (14.06.1585) über den Artikel des Herrenmahls” (Vilnius, 2006)] // Senoji Lietuvos litaratūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 376-377. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
14. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija leidiniui “Lietuvos dailininkų žodynas=Dictionary of Lithuanian Artists” (Vilnius, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 380. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
15. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija leidiniui “Vilniaus Žemutinė pilis XIV a.-XIX a. pradžioje” (Vilnius, 2006)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 381-382. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
16. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija M. Vaicekausko knygai “Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės” (Vilnius, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 381. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
17. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija В. Рычка knygai “Київ – другий Эрусалим” (Київ, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 356. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
18. [S3] Narbutas, Sigitas. [Anotacija Ян Вiслiцкi leidiniui “Пруская вайна=Вellum Prutenum” (Мiнск, 2005)] // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 387. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
19. [S3] Narbutas, Sigitas. Enciklopedinis žinynas “Senosios Lietuvos raštija” : sumanymas ir metmenys = The encyclopedic dictionary “Literature of ancient Lithuania” // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 295-323. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
20. [S3] Narbutas, Sigitas. Gyvenimas su senąja literatūra : žodis apie profesorių Albiną Jovaišą = Life with the ancient literature // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 25-52. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
21. [S3] Narbutas, Sigitas. Jono Radvano “Radviliada” anuo metu ir dabar = Jonas Radvanas’s “Radivilias” in the past and present // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, [T.] 2003/2004, p. 70-81. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/1675> [žiūrėta 2023-07-13]. [Lituanistika]
22. [S3] Narbutas, Sigitas. Latinitas LDK raštijos raidoje = Latinitas in the development of literature of the Grand Duchy of Lithuania // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 137-169. [MLA]
23. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 21, p. 9-18. [MLA]
24. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2006, [T.] 22, p. 9-16. [MLA]
25. [S4] Narbutas, Sigitas. Litewskie piśmiennictwo // Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego : analizy i obrazy. Kraków, 2006. ISBN 8324205497. p. 316-333.
26. [S4] Narbutas, Sigitas. Ruch wydawniczy // Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego : analizy i obrazy. Kraków, 2006. ISBN 8324205497. p. 619-636.
27. [S4] Narbutas, Sigitas. Латинская литература Великого Княжества Литовского и актуальные проблемы исследования письменного наследия ВКЛ // Беларуская кнiга ў кантэксце сусветнай кнiжнай культуры. Мiнск, 2006. ISBN 9856798132. p. 76-89.
28. [S5] Narbutas, Sigitas; Urnėžiūtė, Rita (sudarytojas). Reikšmingas 1706-ųjų lietuvių raštijos triptikas : [diskusija] // Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134. 2006, Nr. 12, p. 10-16.
29. [S7] Narbutas, Sigitas. Senoji raštija // Kultūra : iliustruota Lietuvos enciklopedija. Kaunas : Šviesa, 2006. ISBN 5430041785. p. 24-33.
30. [C4] Narbutas, Sigitas. Vilčių teikiantis leidinys // Bibliografija. ISSN 1392-1991. 2006, [T.] 2004, p. 53-56.
31. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Gelumbeckaitė, Jolanta (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 373 p.
32. [K5] Čiurinskas, Mintautas (redaktorius); Dini, Pietro U. (redaktorius); Girdzijauskas, Juozas (redaktorius); Jovaišas, Albinas (redaktorius); Kuolys, Darius (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Temčinas, Sergejus (redaktorius); Ulčinaitė, Eugenija (redaktorius); Vaicekauskas, Mikas (redaktorius). Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 389 p.
33. [V1a] Citavičiūtė, Liucija (vertėjas); Narbutas, Sigitas (redaktorius). Daktaro Johano Fausto, garsiojo burtininko ir juodojo mago, istorija / vertė Liucija Citavičiūtė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 212 p. ISBN 9789955698258.
34. [V1a] le Chapelain, André; Narbutas, Sigitas (vertėjas); Dručkutė, Genovaitė. (autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Vaškelienė, Asta (redaktorius). Meilės žiedas, arba Trys knygos apie meilę = : Flos amoris, sive De amore libri tres / Andrius Kapelionas ; vertė, [lotyniškus tekstus parengė, komentarus parašė] Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 459 p. ISBN 9789955698265.
 
2005
1. [K5] Jurgutienė, Aušra (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Istorijos rašymo horizontai / sudaryt. ir red. Aušra Jurgutienė, Sigitas Narbutas ; red. komis.: Pietro U. Dini…[et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 418 p. ISBN 9955775854. [MLA]
2. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Keršienė, Dovilė (redaktorius). Raštijos ir literatūros santykis: LDK patirtis : tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2005 m. spalio 20-21 d = The realations between writings and literature: the experience of the grand duchy of Lithuania : / [sudarė Sigitas Narbutas] ; [parengė ir redagavo Dovilė Keršienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 34 p.
3. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Literatūros tyrimų erdvės : studijos profesoriaus Juozo Girdzijausko 70-mečiui / sudarytojas ir red. Sigitas Narbutas ; red. komis.: Pietro U. Dini… [et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 426 p. ISBN 9955475919. [MLA]
4. [K5] Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Senosios raštijos profiliai : straipsnių rinkinys / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas ; red. komis.: S. Narbutas, D. Kuolys, M. Vaicekauskas…[et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 417 p. ISBN 9955698101. [MLA]
5. [S3] Gudmantas, Kęstutis; Narbutas, Sigitas; Vaškelienė, Asta; Zaikauskienė, Dalia. Kronika : 2005 m. rudenį vykusių mokslinių konferencijų apžvalga // Senosios raštijos profiliai : straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005. ISBN 9955698101. p. 399-405. [MLA]
6. [S3] Jurgutienė, Aušra; Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Istorijos rašymo horizontai. Vilnius, 2005. ISBN 9955775854. p. 7-12. [MLA]
7. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Literatūros tyrimų erdvės : studijos profesoriaus Juozo Girdzijausko 70-mečiui. Vilnius, 2005. ISBN 9955475919. p. 13-15. [MLA]
8. [S3] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Senosios raštijos profiliai : straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005. ISBN 9955698101. p. 9-13. [MLA]
9. [S3] Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Lituanistikos baravedys : profesoriaus Juozo Girdzijausko 70 metų jubiliejų pasitinkant // Literatūros tyrimų erdvės : studijos profesoriaus Juozo Girdzijausko 70-mečiui. Vilnius, 2005. ISBN 9955475919. p. 19-40. [MLA]
10. [S4] Narbutas, Sigitas. Senoji raštija // Lietuva. Šeimos enciklopedija. Kaunas, 2005. ISBN 543004007X. p. 78-85.
11. [S7] Narbutas, Sigitas. Filologija senajame Vilniaus universitete (1579-1832) // Lietuva : šeimos enciklopedija. Kaunas : Šviesa, 2005. ISBN 543004007X. p. 262-263.
12. [T2] Narbutas, Sigitas. “Latinitas” LDK raštijos raidoje = “Latinitas” in the development of literature of the Grand Duchy of Lithuania // Raštijos ir literatūros santykis: LDK patirtis : tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2005 m. spalio 20-21 d. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2005, P. 17-23.
 
2004
1. [K1a] Narbutas, Sigitas. Literatūros istorija ir jos kūrėjai / red. komis.: Pietro U. Dini, J. Girdzijauskas, A. Jovaišas…[et al.] ; sudarytojas ir redaktorius Sigitas Narbutas. Vilnius, 2004. 361, [1] p. ISBN 9955475692.
2. [S4] Narbutas, Sigitas. Lietuvių kilmės iš romėnų legenda kultūrinės integracijos šviesoje // Literatūros istorija ir jos kūrėjai, 2004, 2004. ISBN 9955475692. p. 286-315.
3. [S4] Narbutas, Sigitas. Literatūros Profesorius : Jurgio Lebedžio asmenybė ir darbai iš trisdešimties metų perspektyvos // Literatūros istorija ir jos kūrėjai, 2004, 2004. ISBN 9955475692. p. 11-33.
4. [S4] Narbutas, Sigitas. Trečiasis brolis : mintys apie literatūros istorijos galimybę // Literatūros istorija ir jos kūrėjai, 2004, 2004. ISBN 9955475692. p. 140-170.
5. [S6] Narbutas, Sigitas. Vileišių rūmų slėpiniai // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2004, Nr. 2, p. 8-10.
6. [V3a] Narbutas, Sigitas (sudarytojas, vertėjas, autorius, komentarų). Abeliaro ir Eloyzos laiškai / sudarė, parengė, vertė ir komentarus parašė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 625 p. (Viduramžių biblioteka, ISSN 1648-6412 ; 2). ISBN 9955475528.
 
2003
1. [K3h] Bulavas, Vladas (redaktorius); Butkevičienė, Birutė (redaktorius); Gudaitis, Vytautas (redaktorius); Janonis, Osvaldas (redaktorius); Kaunas, Domas (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Narbutas, Sigitas; Samėnas, Alvydas (redaktorius); Savickienė, Virginija (redaktorius); Varnienė, Regina (redaktorius); Sitnikaitė, Antanina (sudarytojas); Kazlauskienė, Rūta (sudarytojas); Debesienė, Valerija (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius). Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1901-1903 = : Publikcations of Lithuanian periodicals, 1901-1903 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarytojos: Antanina Sitnikaitė, Rūta Kazlauskienė ; redaktorių kolegija: Regina Varnienė (pirmininkė) … et al. ; redaktorė sudarytoja Valerija Debesienė ; kalbos redaktorė Rasa Pukėnienė]. Vinius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003. 575 p. ISBN 9986498341.
2. [Y7] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraštis, 2003, 2003. ISBN 9955475382. p. 7-10.
3. [S7] Narbutas, Sigitas. Pratarmė // Rinktiniai pamokslai / Mykolas Pranciškus Karpavičius. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. ISBN 9955475501. p. 9-13.
4. [S6] Narbutas, Sigitas. Ar gimtoji kalba kalta, kad mokslui striuka su lėšomis? // Respublika, 2003 bal. 18. ISSN 1392-5873. 2003, p. 13.
5. [S6] Narbutas, Sigitas. „Viduramžių biblioteka“ : pokalbiai su išmintingais protėviais // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2003, Nr. 12, p. 20-22.
6. [V3a] Narbutas, Sigitas (sudarytojas, vertėjas, autorius, komentarų). Carmina Burana : vagantų poezija / sudarė, parengė, vertė ir komentarus parašė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 388 p. (Viduramžių biblioteka ; 1). ISBN 9955475323.
7. [V3a] Bilevičius, Teodoras; Mikalonienė, Birutė (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraštis / Teodoras Bilevičius ; [iš lenkų kalbos vertė Birutė Mikalonienė] ; [dienoraščio lotyniškas frazes ir žodžius vertė Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 279 p. ISBN 9955475382.
8. [V3a] Vijūkas-Kojalavičius, Albertas; Kuolys, Darius (sudarytojas); Antanavičius, Darius (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas). Lietuvos istorijos įvairenybės. D. 1 / Albertas Vijūkas-Kojalavičius ; [sudarė Darius Kuolys] ; [iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius, Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 476 p. (Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 15 ; kn. 15, 1). ISBN 995547548X.
 
2002
1. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Narbutas, Sigitas (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)). XV-XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas = Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas ; [redakcinė komisija: S. Narbutas (leidinio redaktorius) … et al.]. Vilnius : LLTI, 2002. 238, [1] p. ISBN 9955475226. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:B.03~2002~1367165961913/datastreams/DS.001.0.01.BOOK/content> [žiūrėta 2023-07-13].
2. [K5] Ročka, Marcelinas; Vaicekauskas, Mikas (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Rinktiniai raštai / Marcelinas Ročka ; sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas ; redakcinė komisija: … Sigitas Narbutas (leidinio redaktorius) … [et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 457 p. ISBN 9955475250.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Zaproszenie do dyskusji? // Kwartalnik historii nauki i techniki. 2002, T. 47, nr. 3, p. 165-167. Prieiga per internetą: <https://bazhum.muzhp.pl/autor/Naburtas/Sigitas/> [žiūrėta 2023-07-13].
4. [S8] Narbutas, Sigitas; Zinkevičius, Zigmas. Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole // Rinktiniai straipsniai. [T.] 1 / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Katalikų akademija : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. ISBN 5420014920. p. 540-557.
5. [S6] Narbutas, Sigitas. Būkite sveiki // Girtuoklių dainos [natos] : arielkėle tu pilkoji / sudarė Jūratė Gudaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2002, p. 5.
6. [K1a] Alekna, Viktoras; Aleknienė, Danutė; Aleksandravičiūtė, Aleksandra; Almonaitis, Vytenis; Babonas, Jonas; Brigys, Jonas; Druktenis, Adomas; Gasparavičienė, Sigita; Germanavičienė, Eleonora; Girčys, Antanas; Girdzijauskas, Juozas (autorius, redaktorius); Grigas, Robertas; Gudavičius, Edvardas; Gudienė, Vilma; Jankevičienė, Algė; Jasiulienė, Janina; Jaščepaitė, Laimutė; Jurkuvienė, Teresė; Kargaudienė, Aušra; Lapėnaitė, Laima; Lazauskaitė, Elvyda; Lebionka, Juozas; Marčėnas, Rimantas; Martinaitienė, Gražina Marija; Mažiulis, Antanas; Milius, Vacys; Misius, Kazys; Mockus, Alfonsas; Orinauskaitė, Ina; Paulavičius, Antanas; Pečkaitienė, Gražina; Pocius, Antanas (autorius, sudarytojas); Pugačiauskas, Virgilijus; Razmukaitė, Marytė; Reipaitė, Violeta; Repšienė, Rita; Rickevičienė, Raimonda; Rupeikienė, Marija; Simniškytė, Andra; Skeivys, Rimantas; Skrodenis, Stasys; Smilgevičius, Vytautas; Stankevičienė, Regimanta; Tyla, Antanas; Tuminas, Pranas; Urbonienė, Skaidrė; Vasiliūnienė, Dalia; Verygienė, Eugenija; Vitkauskas, Vytautas; Žilinskas, Algimantas; Narbutas, Sigitas (vertėjas); Gvazdauskienė, Teresė (vertėjas). Viduklė : monografija / Viktoras Alekna, Danutė Aleknienė, Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vytenis Almonaitis, Jonas Babonas, Jonas Brigys, Adomas Druktenis, Sigita Gasparavičienė, Eleonora Germanavičienė, Antanas Girčys, Juozas Girdzijauskas, Robertas Grigas, Edvardas Gudavičius, Vilma Gudienė, Algė Jankevičienė, Janina Jasiulienė, Laimutė Jaščepaitė, Teresė Jurkuvienė, Aušra Kargaudienė, Laima Lapėnaitė, Elvyda Lazauskaitė, Juozas Lebionka, Rimantas Marčėnas, Gražina Marija Martinaitienė, Antanas Mažiulis, Vacys Milius, Kazys Misius, Alfonsas Mockus, Ina Orinauskaitė, Antanas Paulavičius, Gražina Pečkaitienė, Antanas Pocius, Virgilijus Pugačiauskas, Marytė Razmukaitė, Violeta Reipaitė, Rita Repšienė, Raimonda Rickevičienė, Marija Rupeikienė, Andra Simniškytė, Rimantas Skeivys, Stasys Skrodenis, Vytautas Smilgevičius ir kt.; sudarytojas Antanas Pocius; vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas; tekstus iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas, iš vokiečių k. vertė Teresė Gvazdauskienė. Kaunas : Naujasis lankas, 2002. 1134 p. ISBN 9955031379.
 
2001
1. [S4] Narbutas, Sigitas. Knygų leidyba // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius : Aidai, 2001. ISBN 9955445262. p. 260-275.
2. [S4] Narbutas, Sigitas. Lietuviškoji raštija // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius : Aidai, 2001. ISBN 9955445262. p. 276-292.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Dienoraštis : 2001 m. vasaris-kovas // Naujasis židinys-aidai. ISSN 1392-6845. 2001, Nr. 3, p. 75-76. Prieiga per internetą: <https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/2001-nr-3.pdf> [žiūrėta 2023-07-13].
4. [S5] Narbutas, Sigitas. Kol dar esame : žodis apie Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybą // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2001, Nr. 3, p. 16-18. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu>.
5. [S5] Narbutas, Sigitas. Vis dar skamba lietuviškas žodis Krokuvoje // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2001, Nr. 5, p. 16-19. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu>.
6. [S7] Narbutas, Sigitas. Abramavičius (Abramowicz) Jonas ; Agripa Venclovas ; Akrostichas ; Bardauskis (Bardowski) Mikalojus ; Barkauskis (Barkowski) Mykolas ; Bialavičius (Białowicz) Valentinas ; Bialozoras Jonas Karolis ; Bielskis (Bielski, Wolski) Marcinas ; Daškus Marius ; Dilgeris (Dilger) Simonas ; Dilytė-Staškevičienė Dalia ; Gradauskas (Gradovius) Pranciškus ; Jonas Vislicietis ; Kojalavičius-Vijūkas Albertas ; Koženiauskienė Regina ; Kudulytė-Kairienė Audronė ; Mikalojaitis (Mykolas Lietuvis, Michalo Lituanus) Venclovas ; Oderbornas (Oderborn, Oderbornius) Paulius ; Pociūtė-Abukevičienė Dainora ; Renesansas ; Risinskis (Rysiński, Risinius, Pantherus) Saliamonas ; Ročka Marcelinas ; Rotundas (Rotundus Mieleski) Augustinas ; Strijkovskis (Stryjkowski) Motiejus ; Ulčinaitė Eugenija // Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. ISBN 9986513952. P. 9,-…-,516.
7. [K3e] Ulčinaitė, Eugenija (sudarytojas); Dilytė, Dalia (vertėjas); Kazlauskas, Benediktas (vertėjas); Katinaitė, Rita (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas); Nedzinskaitė, Živilė (vertėjas); Strockis, Mindaugas (vertėjas). Vilniaus pasveikinimas = : Gratulatio Vilnae : XVI-XVIII amžiaus tekstų rinkinys / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas] ; sudarė Eugenija Ulčinaitė ; vertė Dalia Dilytė, Benediktas Kazlauskas, Rita Katinaitė, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Mindaugas Strockis, Eugenija Ulčinaitė. Vilnius : LLTI, 2001. 500 p., [32] faks. lap. ISBN 9955475005.
 
2000
1. [K1b] Narbutas, Sigitas; Bartkutė-Barnard, Diana (vertėjas). The Mysterious island : a review of 13th-18th century literature of the Grand Duchy of Lithuania / Sigitas Nabutas ; [translation in English Diana Bartkutė]. Vilnius : Institute of Lithuanian literature and ethnology, 2000. 72 p. ISBN 998651388X.
2. [K1b] Narbutas, Sigitas. Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičiaus pamokslų : XIII-XVIII amžiaus LDK raštijos apžvalga / Sigitas Narbutas ; dailininkė Elona Marija Ložytė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 70 p. ISBN 9986513812.
3. [K3h] Bulavas, Vladas (redaktorius); Butkkevičienė, Birutė (redaktorius); Gudaitis, Vytautas (redaktorius); Janonis, Osvaldas (redaktorius); Kaunas, Domas (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Savickienė, Virginija (redaktorius); Varnienė, Regina (redaktorius); Krivaščenko, Efrosinija (sudarytojas); Kanopkienė, Lina (redaktorius); Debesienė, Valerija (redaktorius). Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1898-1900 = : Publications of Lithuanian periodicals, 1898-1900 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redaktorių kolegija: Vladas Bulavas … [et al.] ; sudarytoja Efrosinija Krivaščenko ; atsakomoji redaktorė Valerija Debesienė ; redaktorė Lina Kanopkienė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2000. 514, [1] p., [11] iliustr. p. ISBN 9986498236.
4. [S7] Sprindytė, Jūratė; Narbutas, Sigitas; Jakonytė, Loreta. LLTI literatūrologijos skyriai 1998-2000 metais // Literatūra. ISSN 0258-0802. 2000, T. 39/42, sąs. 1, p. 604-605.
5. [K5] Samulionis, Algis; Narbutas, Sigitas (redaktorius, autorius, komentarų). Šešioliktojo amžiaus raštija / sudarytojai: Algis Samulionis [ir kiti] ; red. Sigitas Narbutas. Vilnius : Pradai, 2000. 523 p. (Senoji Lietuvos literatūra, ISSN 1822-3656 ; kn. 5). ISBN 9986943582.
6. [S5] Narbutienė, Daiva (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Aputienė, Virginija (interviu, imantis). Apie lotynus Lietuvoje : [pokalbis su knygotyrininkais Daiva ir Sigitu Narbutais apie mokslo tiriamąją ir bibliografinę veiklą] // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2000, Nr. 3, p. 18-21.
7. [S8] Lukšaitė, Ingė; Narbutas, Sigitas (redaktorius). Samuelio Boguslavo Chilinskio “Biblijos vertimo į lietuvių kalbą pagrindimas” // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2000, p. 261-269. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2000~1367156354967/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-07-26]. [Lituanistika]
8. [V1a] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto), autorius, komentarų). Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko, Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius / Saliamonas Risinskis ; parengė, iš lotynų kalbos vertė, komentarus ir pratarmę parašė Sigitas Narbutas. Vilnius : Pradai, 2000. 253 puslapiai, 6 nenumeruoti faksimilių lapai. (Ištakos). ISBN 9986513901.
9. [V3c] Rotundas, Augustinas; Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius, komentarų). Trumpa Lietuvos kunigaikščių istorija // Senoji Lietuvos literatūra: Šešioliktojo amžiaus raštija, 2000. ISBN 9986943582. p. 286-305.
 
1999
1. [S5] Narbutas, Sigitas. Dovana iš Čikagos // Knygų aidai. ISSN 2029-7238. 1999, Nr. 1, p. 43-45.
2. [S5] Narbutas, Sigitas. Prarastosios Lietuvos beieškant // Naujasis židinys-Aidai. ISSN 1392-6845. 1999, Nr. 11/12, p. 604-605. Prieiga per internetą: <https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/1999-11-12.pdf> [žiūrėta 2023-07-12].
3. [V3c] Narbutas, Sigitas. Keleivis : peikiamasis elogijas, parašytas Jonušui Radvilai, kariuomenės didžiajam, bet pragaištingajam etmonui // Naujasis židinys-Aidai. ISSN 1392-6845. 1999, Nr. 11/12, p. 553-556.
4. [C5] Narbutas, Sigitas. Knyga apie moterį, išgarsinusią giminę ir kraštą // Knygų aidai. ISSN 2029-7238. 1999, Nr. 2, p. 7-9.
5. [C5] Narbutas, Sigitas. “Nemirštu mirdama, mirtį mirtinga atstumiu…” // Knygų aidai. ISSN 2029-7238. 1999, Nr. 1, p. 14-16.
6. [V1a] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius, komentarų). Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas / Paulius Oderbornas ; [iš lotynų kalbos vertė, komentarus parašė ir rodykles sudarė Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. 293 p., [12] iliustr. lap. (Ištakos). ISBN 9986513588.
7. [V3b] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Koheleto knyga // Estetikos istorija : antologija. [T.] 1, Senovės rytai. Antika. Vilnius : Pradai, 1999. ISBN 998677666X. P. 88-93.
 
1998
1. [K1a] Narbutas, Sigitas. Tradicija ir originalumas Jono Radvano “Radviliadoje”. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos inst, 1998. 264 p., 2 iliustr. lap., 28 faks., portr. lap. ISBN 9986513251.
2. [K3h] Narbutienė, Daiva (sudarytojas); Narbutas, Sigitas (sudarytojas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto), redaktorius). XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas : Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi = Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi / sudarė Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 345 p. (Senoji Lietuvos literatūra, ISSN 1822-3656 ; Kn. 8). ISBN 9986513529.
3. [S4] Narbutas, Sigitas. History of the Grand Duchy of Lithuania in the works of Motiejus Strijkovskis // Martynas Mažvydas and old Lithuania : (collection of papers). Vilnius : Pradai, 1998. ISBN 9986943140. p. 286-309.
4. [S4] Narbutas, Sigitas. Simonas Dilgeris ir jo knygos // Bibliografija. ISSN 1392-1991. 1998, [T.] 1996, p. 64-73. DOI: 10.51740/rt.vi.675.
5. [S5] Narbutas, Sigitas. LDK istorijos vaizdas Motiejaus Strijkovskio raštuose // Naujasis židinys-Aidai. ISSN 1392-6845. 1998, Nr. 4, p. 229-236. Prieiga per internetą: <https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2019/08/1998-Nr.-4.pdf> [žiūrėta 2023-07-12].
6. [S9] Narbutas, Sigitas. Dar vienas Jono Bretkūno “Postilės” egzempliorius // Lietuvos aidas. 1998, rugs. 10 (Nr. 178), p. 15.
7. [P2] Narbutas, Sigitas. Sarbievijaus poezijos leidimai XVII a // Motiejus Kazimieras Sarbievijus Lietuvos, Lenkijos, Europos kultūroje : tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos poeto 400-ųjų gimimo metinių jubiliejui, medžiaga, Vilnius, 1995 spalio 19-21. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos inst, 1998. ISBN 9986513278. p. 289-307.
8. [C5] Narbutas, Sigitas. Baroko literatūros pamokos // 7 meno dienos. ISSN 1392-6462. 1998, vas. 6 (Nr. 5), p. 4.
9. [K1a] Liškevičienė, Jolita; Narbutas, Sigitas (redaktorius). XVI-XVIII amžiaus knygų grafika : herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose / Jolita Liškevičienė ; [mokslinis redaktorius S. Narbutas ; redaktorius B. Stundžia]. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos l-kla, 1998. 341 p. ISBN 9986571332.
 
1997
1. [K2e] Narbutas, Sigitas. Lietuvos Renesanso literatūra / Sigitas Narbutas. Vilnius : Baltos lankos, 1997. 64 puslapiai. (Lietuvių literatūros istorijos sąsiuviniai ; 3). ISBN 9986861055.
2. [S5] Narbutas, Sigitas. Lietuviški įrašai šešioliktojo amžiaus knygose // Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134. 1997, Nr. 1, p. 1-3.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Nepaprasta diena Kėdainiuose // Šiaurės Atėnai. 1997, lapkr. 29 (Nr. 46), p. 3.
4. [S7] Narbutas, Sigitas. Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus raštai ir jų leidimai // Bibliografija. ISSN 1392-1991. 1997, [T.] 1995, p. 72-77. DOI: 10.51740/rt.vi.692.
5. [V3a] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Varlių ir pelių karas : poema / redaktorė V. Malinauskienė ; iš senosios graikų kalbos vertė Sigitas Narbutas. Vilnius : Vyturys, 1997. 32 p. : iliustr. ISBN 5790004997.
6. [V3a] Radvanas, Jonas; Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto), autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Radviliada / Jonas Radvanas ; [parengė, komentarus ir asmenų žodynėlį parašė Sigitas Narbutas] ; [iš lotynų į lietuvių kalbą vertė Sigitas Narbutas] ; [įvadą iš lietuvių į anglų kalbą vertė Sigitas Narbutas]. Vilnius : Vaga, 1997. LVI, 364 p., [1] žml. ir [7] portr. lap. (Bibliotheca Baltica. Lithvania). ISBN 5415004076.
7. [V3c] Cicero, Marcus Tullius; Narbutas, Sigitas (vertėjas). Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę : [knygos ištrauka] // Atgimimas. ISSN 1822-6531. 1997, spal. 3 (Nr. 35), p. 18.
 
1996
1. [S4] Narbutas, Sigitas. Trijų Gedimino laiškų leidimo klausimu // Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. Vilnius : Pradai, 1996. ISBN 9986405327. P. 118-123. (Senoji Lietuvos literatūra, ISSN 1822-3656 ; Kn. 4).
2. [S8] Narbutas, Sigitas (sudarytojas); Avižonis, Juozas (vertėjas). Lenko pasikalbėjimas su lietuviu // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1996, bal. 13 (Nr. 15), p. 1, 6-7.
3. [S9] Narbutas, Sigitas. Aštuntieji Mažvydo skaitymai [Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] // Lietuvos aidas. 1996, bal. 5 (Nr. 67), p. 12.
4. [S9] Narbutas, Sigitas. Maišelis žirnių : [recenzija knygai: Aprangos raida nuo senovės iki XX amžiaus / Aldona Ogijienė, Audronė Šakienė. Kaunas : Technologija, 1995] // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 1996, vas. 27 (Nr. 39), p. 15.
5. [V3c] Kojelavičius-Vijūkas, Albertas; Narbutas, Sigitas (vertėjas). Trumpas pasakojimas apie 1649 metais prie Zborovo įvykusi karaliaus kariuomenės mūšį prieš Krymo valdovo kariuomenę : [pabaiga] // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1996, vas. 24 (Nr. 8), p. 12.
6. [V3c] Kojelavičius-Vijūkas, Albertas; Narbutas, Sigitas (vertėjas). Trumpas pasakojimas apie 1649 metais prie Zborovo įvykusi karaliaus kariuomenės mūšį prieš Krymo valdovo kariuomenę : [pradžia] // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1996, vas. 17 (Nr. 7), p. 1, 11.
 
1995
1. [S5] Narbutas, Sigitas. “Lėmė Dievai Poetu man tapti” // Šiaurės atėnai. ISSN 1392-7760. 1995, vas. 25 (Nr. 8), p. 1, 16.
2. [S5] Narbutas, Sigitas. Lietuviška marginalija 1530 m. “Homilijose” // Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 1995, Nr. 2, p. 56-59.
3. [S6] Narbutas, Sigitas. Folkloro šventė Burgundijoje // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1995, lapkr. 18 (Nr. 45), p. 8-9.
4. [S9] Narbutas, Sigitas. Didžiojo vilniečio kūrybai skirta konferencija // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 1995, Spal. 20 (Nr. 214), p. 11.
5. [S9] Narbutas, Sigitas. Knyga apie protėvių Romą : [recenzija knygai: Romos pasaulis / Džonas D. Kleras ; iš anglų kalbos vertė A. Kučinskienė. Vilnius : Alma littera, 1995] // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 1995, rugs. 1 (Nr. 179), p. 14.
6. [V3a] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)). Anakreontiniai eilėraščiai = Carmina Anacreontea / [vertė, įžangą ir paaiškinimus parašė Sigitas Narbutas]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 128 p. ISBN 5420012170.
7. [V3c] Oderbornas, Paulius; Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). 410 metų pirmajam mūsų romanui : [P. Oderborno biografinės apybraižos „Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas“ ištrauka] // Šiaurės Atėnai. 1995, rugpj. 26 (Nr. 33), p. 1, 5.
 
1994
1. [S5] Narbutas, Sigitas. Gedimino laiškai // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1994, gruod. 10 (Nr. 45), p. 1, 13.
2. [S5] Narbutas, Sigitas. Jeigu ginčininkai nori susitarti – susitaria. O jeigu ne? // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1994, rugs. 10 (Nr. 37), p. 13.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Tarp dviejų aušrų: Vilniaus universitetas 1579-1994 m. // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1994, spal. 1 (Nr. 40), p. 2.
4. [S9] Narbutas, Sigitas. Brolių Bekešų kapas [Vilniuje] // Lietuvos aidas. 1994, rugs. 16 (Nr. 182), p. 14.
5. [S9] Narbutas, Sigitas. Nežinomas lietuviškas sakinys 1564 m. knygoje // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 1994, spal. 11 (Nr. 199), p. 17.
6. [S9] Narbutas, Sigitas. Visas dainavau, visas dainavau, dar vienos nedainavau // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 1994, lapkr. 4 (Nr. 216), p. 11.
7. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Anakreontas : [eilėraščiai] // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1994, spal. 15 (Nr. 37), p. 2.
8. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Anakreontiniai eilėraščiai // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1994, lapkr. 5 (Nr. 40), p. 2.
9. [V3c] Radvanas, Jonas; Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Mikalojaus Radvilos Rudojo mirtis : [epo „Radviliada“ IV giesmės fragmentas] // Šiaurės Atėnai. ISSN 1392-7760. 1994, spal. 29 (Nr. 39), p. 12.
 
1993
1. [V3b] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Daug vilčių teikęs jaunuolis […] Jonas Forbekas Letovas, po ankstyvos, tačiau palaimingos mirties liūdintiems tėvams […] sugrąžintas giesme… / Simonas Dilgeris ; Eilės / Mikalojus Husovianas ; Epigramos / Simonas Dilgeris ; Nauja ir nuostabi pergalė prieš turkus liepos mėnesį / Mikalojus Husovianas // Dainos pasauliui, saulei ir sau : Lietuvos XVI-XVII amžiaus poezijos antologija = Cantus solo, soli et sibi / sudarė Eugenija Ulčinaitė. Vilnius : Vaga. 1993, P. 230-245, 254-263, 300-307, 412-421;.
2. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Gedimino laiškas Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Štetino ir Gotlando piliečiams : [1323 m.] // Lietuvos aidas. ISSN 1648-4215. 1993, lapkr. 20 (Nr. 226), p. 9.
 
1992
1. [S5] Narbutas, Sigitas. Trys laikai // Literatūra ir menas. 1992, saus. 4 (Nr. 1), p. 4.
2. [S7] Narbutas, Sigitas. “Karolomachijos” akiračiai : pabaigos straipsnis // Karolomachija = Carolomachia / Laurencijus Bojeris ; iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas. Vilnius : Vaga, 1992. ISBN 5415000844. P. 164-178.
3. [V3b] Propertius, Sextus; Narbutas, Sigitas (vertėjas). “Kam mylimoji, kitus įmantria šukuosena gundai…” // Romėnų literatūros chrestomatija / sudarė Dalia Dilytė, Eugenija Ulčinaitė. Vilnius : Mokslas, 1992. ISBN 5420005247. P. 307-308.
4. [V3c] Radvanas, Jonas; Narbutas, Sigitas (vertėjas). Radviliada // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1992, saus. 4 (Nr. 1), p. 4-5.
 
1991
1. [S5] Narbutas, Sigitas. …et altera pars : atsakymas Jobo bičiuliui // Naujasis židinys. ISSN 1392-6845. 1991, Nr. 10, p. 62-63. Prieiga per internetą: <https://nzidinys.lt/project/1991-nr-10/> [žiūrėta 2023-07-11].
2. [V3b] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Ekleziastas // Senovės Rytų poezija. Vilnius : Vaga, 1991. ISBN 5415006052. P. 314-336.
3. [V3b] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Jobo knyga // Senovės Rytų poezija. Vilnius : Vaga, 1991. ISBN 5415006052. P. 237-313.
4. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Iš “Jobo knygos” : [XXIX-XXXI giesmės] // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1991, kovo 2 (Nr. 9), p. 4.
 
1990
1. [V3c] Dilgeris, Simonas; Narbutas, Sigitas (vertėjas). Retam poetui: „Retas paukštis – poetas, kadangi reta ir dorybė…“ ; Narsiam vyrui visur tėvynė: „Tvirtas vyras visur atranda tėvynę. Ne nauja!…“ // Knygnešys. ISSN 0236-4158. 1990, Nr. 2, p. 10.
 
1989
1. [S8] Narbutas, Sigitas; Zinkevičius, Zigmas. Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole // Baltistica: Tarptautinės baltistų konferencijos, vykusios 1985 m. spalio 9-12 d. Vilniuje, pranešimai. ISSN 0132-6503. 1989, Priedas 3(2), p. 325-341. DOI: 10.15388/baltistica.0.3.2.853.
2. [V3b] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Taika // Antikinės komedijos / Aristofanas, Menandras, Plautas, Terencijus. Vilnius : Vaga, 1989. ISBN 541500212X. P. 71-130.
3. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Giesmės be autoriaus vardo : [anakreontiniai eilėraščiai] // Sietynas. Vilnius. 1989, [T.] 4, p. 126-135.
 
1988
1. [S4] Narbutas, Sigitas. Marcelinas Ročka ir jo darbai // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 1988, T. 16, sąs. 1, p. 58-67.
2. [S4] Narbutienė, Daiva; Narbutas, Sigitas. Lietuva Elzevyrų leidiniuose // Bibliotekų darbas. ISSN 0135-6143. 1988, Nr. 1, p. 33-36.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Sotesnės vagos beieškant // Istorinės prozos byla. Vilnius : Vaga, 1988. ISBN 541500002X. p. 294-306.
4. [S6] Narbutas, Sigitas; Zinkevičius, Zigmas. Pirmieji lietuviški įrašai // Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 1988, Nr. 8, p. 5-6.
5. [K1a] Ročka, Marcelinas; Narbutas, Sigitas (redaktorius). Mykolas Lietuvis : [monografija] / Marcelinas Ročka ; specialusis redaktorius S. Narbutas. Vilnius : Mokslas, 1988. 209 p. ISBN 5420002035.
6. [V3b] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Bakchantės // Antikinės tragedijos / Eschilas, Sofoklis, Euripidas. Vilnius : Vaga, 1988. ISBN 5415001689. P. 463-514.
7. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius (baigiamojo žodžio, paaiškinimų, metrikos)). Eklesiastas // Sietynas. Vilnius. 1988, [T.] 3, p. 262-288.
 
1987
1. [S5] Narbutas, Sigitas. Vagos beieškant // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1987, liep. 4 (Nr. 27), p. 4.
 
1986
1. [S4] Narbutas, Sigitas; Narbutienė, Daiva. Rubenso iliustruotos knygos Vilniuje // Bibliotekų darbas. ISSN 0135-6143. 1986, Nr. 1, p. 32-35.
2. [S5] Jonaitis, Marijus; Narbutas, Sigitas; Platelis, Kornelijus. “Poezija – tai virpanti šaka…” // Nemunas. ISSN 0134-3149. 1986, Nr. 3, p. 34-35.
3. [S5] Narbutas, Sigitas. Senųjų knygų pėdsakais // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1986, rugs. 20 (Nr. 38), p. 6.
4. [S6] Ulčinaitė, Eugenija; Narbutas, Sigitas. Abiit, non obiit // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1986, geg. 9 (Nr. 19), p. 15.
5. [S6] Ulčinaitė, Eugenija; Narbutas, Sigitas; Babušis, Bronius. Prof. Joną Dumčių prisimenant // Pasaulio lietuvis. ISSN 1732-0135. 1986, Nr. 8/9, p. 14.
6. [V3c] Kazlauskas, Benediktas (vertėjas); Narbutas, Sigitas (vertėjas, autorius, komentarų). Sarbievijus, Motiejus Kazimieras. [Eilėraščiai] // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1986, rugs. 27 (Nr. 39), p. 13.
 
1985
1. [K5] Lukošiūnas, Algimantas (redaktorius); Narbutas, Sigitas (sudarytojas). Iš bibliografijos aruodų : medžiaga mokslinei prakinei konferencijai “Valstybinės bibliografijos raida ir perspektyvos Tarybų Lietuvoje” (Vilnius, 1985 m. balandis) / Lietuvos TSR knygų rūmai ; [redakcinė kolegija: A. Lukošiūnas (pirm.) … [et al.] ; sudarė: Sigitas Narbutas]. Vilnius : Lietuvos TSR knygų rūmai, 1985. 179, [4] p.
2. [S6] Narbutas, Sigitas. Atradimai ar tąsa? // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1985, gruod. 21 (Nr. 51), p. 4.
3. [S6] Narbutas, Sigitas. Filologo kelias // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1985, kovo 16 (Nr. 11), p. 5.
4. [S9] Narbutas, Sigitas. Įmintos paslaptys // Tiesa. ISSN 0233-3147. 1985, rugs. 1 (Nr. 202), p. 4.
5. [P1d] Narbutas, Sigitas. XVII a. Lietuvos knygos lotynų kalba ir barokinė Lietuvos literatūra // Iš bibliografijos aruodų : medžiaga mokslinei praktinei konferencijai „Valstybinės bibliografijos raida ir perspektyvos Tarybų Lietuvoje“ (Vilnius, 1985 m. balandis). Vilnius : Lietuvos TSR knygų rūmai. 1985, P. 156-179.
6. [C5] Narbutas, Sigitas. Apokrifo šviesa // Pergalė. ISSN 0134-3211. 1985, Nr. 2, p. 182-183.
7. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Varlių ir pelių karas [Batrachomiomachija] : [parodija Homero epų motyvais] // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1985, spal. 19 (Nr. 42), p. 8-9.
 
1984
1. [C5] Narbutas, Sigitas. Eilėraščio baruose // Nemunas. ISSN 0134-3149. 1984, Nr. 7, p. 33.
2. [C5] Narbutas, Sigitas. Imperijos šešėliai // Pergalė. ISSN 0134-3211. 1984, Nr. 9, p. 175-176.
3. [C5] Narbutas, Sigitas. Pamokos vertė // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1984, liep. 7 (Nr. 27), p. 4-5.
4. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Anakreontiniai eilėraščiai // Pergalė. ISSN 0134-3211. 1984, Nr. 3, p. 128-134.
5. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Iš antikinės poezijos // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1984, vas. 18 (Nr. 7), p. 13.
 
1983
1. [S5] Narbutas, Sigitas. Lietuvių raštijos istorikas // Pergalė. ISSN 0134-3211. 1983, Nr. 11, p. 185-186.
2. [S5] Narbutas, Sigitas. Lietuvos knygų tyrinėtojas // Bibliotekų darbas. ISSN 0135-6143. 1983, Nr. 8, p. 33-34.
3. [S6] Rabačiauskaitė, Aurelija; Narbutas, Sigitas. Mokslininkas, bibliofilas, vertėjas // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1983, rugpj. 27 (Nr. 35), p. 15.
4. [C5] Narbutas, Sigitas. Antrasis Cezaris // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1983, kovo 19 (Nr. 12), p. 4.
5. [C5] Narbutas, Sigitas. Iš antikinės kultūros lobyno // Pergalė. ISSN 0134-3211. 1983, Nr. 1, p. 178-180.
6. [V3c] Narbutas, Sigitas (vertėjas). Anakreontiniai eilėraščiai // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. 1983, kovo 5 (Nr. 10), p. 12.
 
1982
1. [C5] Narbutas, Sigitas. Išminties žodžiai : [recenzija] // Pergalė. ISSN 0134-3211. 1982, Nr. 10, p. 180-181.
2. [C5] Narbutas, Sigitas. Lietuviškoji homeristika : [recenzija] // Pergalė. ISSN 0134-3211. 1982, Nr. 4, p. 177-179.
 
 • 2006–2008 – VLKK paremtas projektas „Jono Radvano Raštų mokslinis rengimas“, sutartis Nr. K-34/2006; projekto vadovas.
 • 2006–2008 – ES programos Culture 2000 paremtas projektas „4 Viduramžių literatūros paminklai“, granto sutarties nr. 2006-1040/001-001 CTL CA 14; projekto vadovas.
 • 2008–2011 – VLKK paremtas projektas „Mokslinis Alberto Kojalavičiaus-Vijūko Lietuvos herbyno rengimas“, 2008-03-27 sutartis Nr. K-13/2008 ir 2010-01-27 susitarimas Nr. 3; projekto vadovas.
 • 2014–2015 – LMT paremtas projektas „Kojalavičiaus herbyno edicija, KOHED“, paraiškos registracijos Nr. LIP-14079, 2014-03-13 sutartis Nr. LIT-8-70; projekto vadovas.
 • 2016–2017 – LMT paremtas projektas „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“, paraiškos registracijos Nr. LIP-16304; projekto vadovas.
 • nuo 2004 – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys.
 • nuo 2010 – Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos narys.
 • 2012–2017 – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys.
 • nuo 2013 – Valstybės kino metraščio tarybos narys.
 • 2015‒2020 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo tarybos ir atestacinės komisijos, VU Filologijos fakulteto atestacinės komisijos, VU Komunikacijos fakulteto Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programos komiteto narys.
 • nuo 2016 – Lietuvos mokslo tarybos ir LR Kultūros ministerijos tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ekspertas.
 • nuo 2019 – VU tarybos narys.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 • nuo 1998 – mokslinio periodinio leidinio „Senoji Lietuvos literatūra“ red. kolegijos narys.
 • nuo 1999 – Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos red. kolegijos narys.
 • nuo 2003 – leidinių serijos „Viduramžių biblioteka“ red. kolegijos narys.
 • nuo 2010 – mokslinio periodinio leidinio „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka“ red. kolegijos narys.
 • nuo 2012 – mokslinio periodinio leidinio „Folia Bibliothecalia“ red. kolegijos narys.
 • nuo 2013 – mokslinio periodinio leidinio „Rocznik Biblioteki Narodowej“ red. kolegijos narys.
 • nuo 2015 – mokslinio periodinio leidinio „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos“ red. kolegijos narys.
 • nuo 2019 – mokslinio periodinio leidinio „Polish Libraries“ red. kolegijos narys.
 • nuo 2023 m. Literatūros tarybos prie LR Kultūros ministerijos narys.
 • 1986–1996 Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros dėstytojas.
 • nuo 1998 docentas; dėstė senąją graikų, lotynų kalbas ir antikinę kultūrą.

Darbas doktorantūros studijų procese:

 • Vaicekauskas, Mikas. Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H), lietuvių literatūra (H 5903) / Mikas Vaicekauskas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas ; pirmininkas ir darbo vadovas Albinas Jovaišas ; [doktorantūros komiteto nariai: … Sigitas Narbutas … et al.]. – Vilnius : [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas], 2002. – 24 p. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 20–21.
 • Antanavičius, Darius. Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“ (1610 m.) ir jo autorius (autorystės atribucijos bandymas) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija 05H / Darius Antanavičius ; Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas ; [pirmininkas Artūras Dubonis] ; [oponentai: Henryk Wisner, Sigitas Narbutas]. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003. – 27 p. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 28.
 • Tamošiūnienė, Aušra. Noción de ciudadanía en las obras de Pedro Ruiz de Moros (~1505–1571) = Pilietiškumas Petro Roizijaus (~1505–1571) kūryboje : resumen de la tesis doctoral : humanidades, filología (04H) / Aušra Tamošiūnienė ; Universidad de Vytautas Magnus, Instituto de lengua lituana ; [director Sigitas Narbutas]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – 39 p. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 39.
 • Bliūdžiuvienė, Nijolė. The role of standardization in the integration process of memory institutions = Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese : summary of doctoral dissertation : humaDarbas doktorantūros studijų procese 105 nities, communication and information (06H) / Nijolė Bliūdžiuvienė ; Vilniaus universitetas ; [academic supervisor Osvaldas Janonis] ; [chairman Domas Kaunas] ; [opponents: Rimvydas Laužikas, Sigitas Narbutas]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – 34 p. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 18–19.
 • Keršienė, Dovilė. Epistolography in the Grand Duchy of Lithuania in 14–16 century: from ars dictaminis to literary letter = Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško : summary of doctoral thesis : humanities, philology (04H), Lithuanian literature (H5903) / Dovilė Keršienė ; Vilnius University, Institute of Lithuanian Literature and Folklore ; [tutor Eugenija Ulčinaitė] ; [chairman Regina Koženiauskienė] ; [members: … Sigitas Narbutas … et al.]. – Vilnius : [Vilnius University], 2010. – 53 p. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 52.
 • Šinkūnas, Mindaugas. Accentography of Lithuania minor texts in the 16th and 17th centuries = XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) / Mindaugas Šinkūnas ; Institute of the Lithuanian Language, Vytautas Magnus University ; [chairman Aleksas Girdenis] ; [members: … Sigitas Narbutas … et al.]. – Vilnius : Lietuvių kalbos instutitas, 2010. – 35 p. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 35.
 • Vaškelienė, Asta. Eighteenth-century Latin cccasional literature of Lithuania from the point of view of literary genetics = XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra: genologiniai aspektai : summary of doctoral thesis : humanities, philology (04H), Lithuanian literature (H5903) / Asta Vaškelienė ; Vilnius University, Institute of Lithuanian Literature and Folklore ; [research consultant Eugenija Ulčinaitė] ; [chair Regina Koženiauskienė] ; [members: … Sigitas Narbutas … et al.]. – Vilnius : Vilnius University, 2012. – 48 p. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 45–46.
 • Gudelienė, Birutė. Principles of orthography and their realization in the early lexicography of Simonas Daukantas = Ankstyvosios Simono 106 Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) / Birutė Gudelienė ; Institute of the Lithuanian Language, Vytautas Magnus University, Klaipėda University, Šiauliai University ; [scientific consultant Grasilda Blažienė] ; [chair Bronius Maskuliūnas] ; [members: … Sigitas Narbutas … et al.]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015. – 37 p. – Santr. liet. – Aut. darbų sąrašas: p. 35–37.
 • Riklius, Tomas. Estetinių Baroko kategorijų tapsmas potridentiniuose meno teorijos traktatuose = Formation of Baroque Aesthetic Categories in the Post-Tridentine Aesthetic Theory Treatises : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, Filologija (H 004) / Tomas Riklius ; Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [Mokslinis vadovas Vytautas Ališauskas] ; [pirmininkė Ona Dilytė-Čiurinskienė ] ; [nariai: … Sigitas Narbutas … et al.]. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2023.

Paskaitos, pristatymai:

 • 2023 m. gruodžio 19 d. pasakojimas apie Jono Kimbaro knygą „Funebria LRT laidai „Panorama“.
 • 2023 m. gruodžio 17 d. pasakojimas apie Andriejaus Grinkevičiaus poemą „Viešpaties dešinės galybė“ LRT laidai „Istorijos detektyvai“.
 • 2023 m. lapkr. 23 d. interviu apie parodą „Nepažintas senųjų knygų pasaulis“ TVP Wilno. Prieiga internetu: https://wilno.tvp.pl/74305012/info-wilno-23112023.
 • 2023 m. spalio 27 d. Prof. Pietro Umberto Dinio monografijos „Aliletoescur“ pristatymas knygos sutiktuvėse Lietuvos mokslų akademijoje.
 • 2023 m. bal. 18 d. pasakojimas apie „Gedimino laiškus“ žurnalistės Violetos Beconienės dokumentiniam filmui apie Vilnių.
 • 2023 m. vas. 25 d. knygos „Gedimino laiškai“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.
 • 2023 m. vas. 24 d. I. Pleskačevskajos knygos „Istoriniai pasivaikščiojimai su Pranciškumi Skorina“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.
 • 2023 m. vas. 8 d. studijos „Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai“ pristatymas visuomenei Lukašo Gurnickio bibliotekoje Balstogėje (Lenkija).
 • 2023 m. sausio 25 d. Gedimino laiškų pristatymas visuomenei Nacionaliniame muziejuje LDK valdovų rūmai.
 • 2023 m. sausio 23-24 d. interviu apie Gedimino laiškus LRT televizijos laidoms „Panorama“ ir „Laba diena, Lietuva“. Vaizdo įrašas: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1874256/vilniaus-jubiliejaus-proga-isleista-knyga-su-kunigaikscio-gedimino-laiskais.
 • 2023 m. sausio 20 d. pasakojimas apie Gedimino laiškus LRT laidai „Istoriko teritorija“. Garso įrašas: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000254969/homo-cultus-istoriko-teritorija-ka-mums-nori-pasakyti-didysis-kunigaikstis-gediminas
 • 2023 m. sausio 20 d. interviu apie Gedimino laiškus Marijos radijui. Garso įrašas: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/242971-2023-02-20-08-00-aktualijos.html.
 • 2023 m. sausio 13 d. pasakojimas apie Gedimino laiškus LRT laidoje „Istorijos detektyvai“.
 • 2023 vasario 8 d. Palenkės Łukaszo Gόrnickio bibliotekoje kartu su moksline sekretore Leokadija Kaireliene pristatė Balstogėje išleistą studiją apie Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ amžininkus – ankstyviausius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidinius.
 • 2023 m. sausio 25-ąją minint sostinės jubiliejų Valdovų rūmų muziejaus renginyje kartu su aktoriumi Vladu Bagdonu perskaitė Gedimino laiškus (Gedimino laiškai /sudarė ir iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas ; įvadą ir komentarus parašė Darius Kuolys ; iliustracijas piešė Marius Jonutis ; recenzentai Rima Cicėnienė, Asta Vaškelienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2023]. 63 p.)
 • 2021 m. spalio 7 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje dr. Darius Antanavičius (sudarytojas, vertėjas) ir dr. Sigitas Narbutas (vertėjas) pristatė mokslo studiją Bazilijus Hiacintijus „Panegirika Polocko sugriovimo proga“ (Padova, 1580) ir šaltinio publikaciją Bazilijus Hiacintijus iš Vilniaus „Panegirika Polocko sugriovimo proga (1580)“. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=LvLuSJHcTVM&t=17s>
 • 2021 m. spalio 5 d. . LMA Vrublevskių bibliotekoje vieša paskaita „Jonas Karolis – Dievo Lietuvai duotas taleris“ Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=J5Z0WLq8Slc>
 • 2020 m. rugsėjo 20 d. LMA Vrublevskių bibliotekos tinklalaidėje paskaita „Bareikos vaikaitis Jonas Jeronimaitis“ Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=K7OuYV4yx9s

Parodos:

 • LMA Vrublevskių bibliotekoje 2021 m. spalio 6 ‒ lapkričio 24 d. paroda, skirta Vilniaus vaivados, LDK didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus gimimo 450-osioms ir mirties 400-osioms metinėms. Nuo gruodžio 8 d. – virtuali. Virtualios parodos koncepcijos autorius – dr. Sigitas Narbutas. Medžiagą jai rinko: dr. Daiva Narbutienė, dr. Neringa Markauskaitė, Violeta Radvilienė ir dr. Sigitas Narbutas.  Prieiga per internetą: <http://eparodos.mab.lt/s/jonas-karolis-dievo-lietuvai-duotas-taleris>

 

Pokalbiai, diskusijos:

 • Musa politica : [pokalbis su jaunaisiais Vilniaus ir Kauno rašytojais] / parengė Vidmantas Valiušaitis. – Aut.: Aurelijus Katkevičius, Vytautas V. Landsbergis, Sigitas Narbutas … [et al.]. – Portr. // Nemunas. – ISSN 0134-3149. – 1988, Nr. 9, p. 13–17. Apie melo ir tiesos santykį kūryboje sovietinės okupacijos laikotarpiu.
 • Apie lotynus Lietuvoje : [pokalbis su knygotyrininkais Daiva ir Sigitu Narbutais apie mokslo tiriamąją ir bibliografinę veiklą] / kalbėjosi Virginija Aputienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2000, Nr. 3, p. 18–21. 330.
 • Lituanistikos mokslams gresia sunykti : [diskusija] / parengė Renata Baltrušaitytė. – Portr. – Aut.: Alvydas Nikžentaitis, Artūras Judžentis, Algis Kalėda, Nijolė Laurinkienė, Sigitas Narbutas … [et al.] // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2000, Nr. 50 (gruod. 14–20), p. 38–40. Dėl lituanistikos institutų reorganizavimo.
 • Nežinios metas, arba ką žada lituanistikos institutams mokslo ir studijų reforma : [pasisakymai] / parengė Rita Urnėžiūtė. – Aut.: Giedrius Subačius, Rolandas Pavilionis, Algis Kalėda, Sigitas Narbutas … [et al.] // Gimtoji kalba. – ISSN 0868-5134. – 2001, Nr. 7/8, p. 27–32.
 • Jei ne mes – istoriją, tuomet ji mus… : [diskusija] / diskusiją vedė Darius Kuolys ir Sigitas Narbutas ; parengė Lizeta Lozuraitytė. – Iliustr. – Aut.: Ingė Lukšaitė, Vytenis Andriukaitis, Justinas Marcinkevičius … [et al.] // Dialogas. – ISSN 1392-1916. – 2004, vas. 20 (Nr. 8), p. 8–9.
 • Nerimas: ar pajėgsim išsaugoti savo valstybę? : [pasisakymai diskusijoje „Kiek mums svarbi senosios Lietuvos patirtis?“] / diskusiją vedė: Sigitas Narbutas ir Darius Kuolys ; parengė Aldona Žemaitytė. – Iliustr. – Aut.: Justinas Marcinkevičius, Vytenis Andriukaitis, Ingė Lukšaitė, Eugenija Ulčinaitė // Į laisvę. – ISSN 1648-2506. – 2004, Nr. 145, p. 5–18.
 • Reikšmingas 1706-ųjų lietuvių raštijos triptikas : [pokalbis] / parengė Rita Urnėžiūtė. – Aut.: Dalia Dilytė, Liucija Citavičiūtė, Vincentas Drotvinas, Sigitas Narbutas // Gimtoji kalba. – ISSN 0868-5134. – 2006, Nr. 12, p. 10–15. Apie pirmuosius lietuvių raštijos paminklus: Mykolo Merlino (Mörlin) traktatą apie lietuvių kalbą, Jono Šulco išverstų Ezopo pasakėčių rinkinį ir Jokūbo Perkūno parašytą šio vertimo recenziją.
 • Kunigaikštija ar kunigaikštystė? Senosios Lietuvos realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemos : diskusija / iš garso įrašo parengė Živilė Nedzinskaitė. – Aut.: Sigitas Narbutas, Jūratė Palionytė, Albina Auksoriūtė … [et al.] // Senoji Lietuvos literatūra. – ISSN 1822-3656. – Kn. 23 (2007), p. 123–144.
 • Jurgis Lebedys ir senosios literatūros kanonas : diskusija / parengė Živilė Nedzinskaitė. – Aut.: Darius Kuolys, Sigitas Narbutas, Viktorija Daujotytė … [et al.] // Senoji Lietuvos literatūra. – ISSN 1822-3656. – Kn. 25 (2008), p. 73–98.
 • Literatūrologų mokslo žurnalai : pamatinės problemos ir kasdienybė : [diskusija]. – Bibliogr. išnašose. – Aut.: Jūratė Sprindytė, Viktorija Daujotytė, Eugenija Ulčinaitė, Natalija Arlauskaitė, Sigitas Narbutas … [et al.] // Colloquia. – ISSN 1822-3737. – [Nr.] 20 (2008), p. 136–150.
 • Albertas Vijūkas-Kojalavičius ir šiuolaikinė Lietuvos istorinė sąmonė : forumas / iš garso įrašo parengė Aušra Tamošiūnienė. – Aut.: Darius Kuolys, Vanda Zaborskaitė, Dalia Dilytė, Zigmantas Kiaupa, Sigitas Narbutas … [et al.] // Senoji Lietuvos literatūra. – ISSN 1822-3656. – Kn. 27 (2009), p. 403–433.
 • Kai buvo sodinamas ąžuoliukas S. Daukanto kieme : [pokalbis su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju Sigitu Narbutu] / kalbino Nijolė Bulotaitė. – Nuotr. // Universitas Vilnensis. – ISSN 1822-1513. – 2009, Nr. 3 (birželis), p. 8.
 • Naujas Vrublevskių bibliotekos etapas: viltinga pradžia : [naujojo LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus Sigito Narbuto atsakymai į redakcijos klausimus]. – Nuotr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2010, Nr. 4, p. 3–5.
 • Žalgiris: tautos garbė ar sovietmečio mitas? : [pokalbis] / parengė Alvydas Medalinskas. – Aut.: Sigitas Narbutas, Bronius Kuzmickas, Vacys Bagdonavičius, Darius Staliūnas, Alvydas Medalinskas // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2010, liep. 15 (Nr. 157), p. 10–11.
 • Karingos tautos turi savo epus. Kuo mes prastesni? : [pokalbis] / [kalbėjosi] Jūratė Mičiulienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2011, lapkr. 21 (Nr. 268), p. 14–15. Apie Jono Radvano poemą „Radviliada“.
 • Jedyny na świecie katechizm dla ludu prostego : [pokalbis] / rozmawia Aneta Boruch // Kurier poranny. – ISSN 0866-9511. – 2013, 15 list. (nr 221), p. 3. Apie LMA Vrublevskių bibliotekos fondus ir kolekcijas.
 • 100-osios Jurgio Lebedžio gimimo metinės : [dalyvių pasisakymai] / renginio įrašą šifravo ir tekstą spaudai parengė: Ūla Ambrasaitė, Erika 78 Malažinskaitė, Gintarė Petuchovaitė. – Aut.: Viktorija Daujotytė, Eugenija Ulčinaitė, Ingė Lukšaitė, Kęstutis Nastopka, Sigitas Narbutas … [et al.] // Literatūra. – ISSN 0258-0802. – [T.] 55 (1) (2013), p. 108–123.
 • Ar Donelaitis yra atėjęs į lietuvių kultūrą? : pokalbis su lietuvių literatūros istoriku Sigitu Narbutu / parengė Loreta Glebavičiūtė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – ISSN 1392-6462. – 2014, saus. 31 (Nr. 4), p. 4.
 • 3 klausimai LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriui Sigitui Narbutui. – Nuotr. // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2016, Nr. 8 (vas. 26), p. 7. Apie Bibliotekos fondų komplektavimo būdus ir patiriamus finansinius sunkumus.
 • 1988 – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija.
 • 2007 – LR Vyriausybės kultūros ir meno premija už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui.
 • 2012 – Lenkijos Respublikos garbės ženklas „Už nuopelnus Lenkijos kultūrai“.
 • 2013 – Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos garbės ženklu „Horodlės unijai 600 metų“.
 • 2015 – Lenkijos Respublikos Prezidento Nuopelnų Aukso Kryžius.
 • 2017 – Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.
 • 2019 – Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės Aukso garbės ženklas „Už nuopelnus“.
 • 2019 – Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos auksinis ženklas.
 • 2023 – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius Valstybės dienos proga už reikšmingus mokslinius darbus.
 • 2023 – Alberto Vijūko-Kojalavičiaus medalis už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų darbus
 • 2023 – Šventojo Juozapato metų minėjimo Lietuvoje 2023-aisiais medalis to minėjimo proga