Dr. Justina Sipavičiūtė

Researcher at the Manuscripts Department, Ph. D.

Tel. +370 686 72615

Email justina.sipaviciute@mab.lt

Research interests:

 • Sphragistics;
 • Heraldry.

   0000-0002-1271-3417

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [P2] Sipavičiūtė, Justina. Court books of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-21th centuries: from history to digitalisation = Судові книги XVI-XXI ст. Великого князівства Литовського: від історії до оцифрування // Пам’ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація [elektroninis išteklius] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Музею книги відділу рідкісних видань та рукописів Одес. нац. наук. б-ки, Одеса, 6-7 груд. 2022 р. Одеса. 2023, P. 201-214. Prieiga per internetą: <http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/514361.pdf> [žiūrėta 2023-06-28].
2. [P2] Sipavičiūtė, Justina. Heraldry of 16th Century Bishops’ Seals in the Grand Duchy of Lithuania // Oxford Medieval Graduate Conference [elektroninis išteklius]. Oxford. 2023, Nov. 24, 1 html. Prieiga per internetą: <https://oxgradconf.wixsite.com/omgc/post/bishops-seals-lithuania> [žiūrėta 2024-02-15].
3. [T2] Sipavičiūtė, Justina. Forgery of seals and stamps in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-18th centuries // III International Conference Of Palaeography And Diplomatics, 11-12 May 2023, University of Évora : abstracts. Évora : University of Évora. 2023, P. [18]. Prieiga per internetą: <https://www.pdcongress.uevora.pt/_assets/Abstracts2023%20pdf.pdf> [žiūrėta 2024-02-15].
4. [T2] Sipavičiūtė, Justina. The Statutes of Lithuania – Seals – Heraldry // XXIInd Colloquium Lund 2023, [16-19 August] : Collection of Abstracts. Lund : Académie Internationale d’Héraldique. 2023, p. 20-21. Prieiga per internetą: <https://heraldik.org/colloquium-lund-2023/in-english/call-for-papers/> [žiūrėta 2023-08-24].
5. [R2a] Sipavičiūtė, Justina; Petrikaitė, Vika (operatorius). Vilniaus cechai XV-XIX a. dokumentuose : [vieša paskaita] // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2023, kovo 9, 1 vaizdo įrašas (42 min., 17 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=UgBU_DCu5ww> [žiūrėta 2023-03-23].
 
2020
1. [ETD_DR] Sipavičiūtė, Justina. Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje XVI–XVIII a. = The Seal in Courts of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th–18th Centuries. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2020. 257 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:71380382/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2020-10-08].
2. [ETD_DR_S] Sipavičiūtė, Justina. The Seal in Courts of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th–18th Centuries = Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje XVI–XVIII a. Vilnius : Baltijos kopija, 2020. 27 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:71396330/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2020-10-08].
 
 • 2017 m. skaitytas pranešimas Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: ,,Antrasis Lietuvos statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos“.
 • 2016 m. skaitytas pranešimas Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto seminare.
 • 2018 m. skaitytas pranešimas ,,Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“; Panevėžys, Lietuva.
 • 2018 m. skaitytas pranešimas IX Nacionaliniame istorijos krypties doktorantų seminare Klaipėdos universitete.
 • 2018 m. skaitytas pranešimas LR prezidentūroje Vilniuje Tarptautiniame heraldikos forume.
 • 2022 m. gruodžio 7 d. nuotolinis pranešimas Odesos nacionalinės mokslinės bibliotekos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje: ,,Books as cultural artefacts: Study, preservation and popularisation“. Pranešimo tema: ,,Court books of the Grand Duchy of Lithuania in the 16 th – 21 th centuries: from History to Digitalisation“.
 • 2023 m. gegužės 12-14 d. 12th Nordic Heraldic Conference : Heraldry in the Church – the Church in Heraldry; Danija (Roskildė). Pranešimo tema: ,,Heraldics of Bishops’ Seals in the Grand Duchy of Lithuania in 16th Century”.
 • 2023 m. gegužės 11-12 d. III International Congress : Paleography and Diplomatics; Portugalija (Evoros Universitetas). Pranešimo tema: ,,Forgery of seals and stamps in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-18th centuries“.
 • 2023 rugpjūčio 16-19 d. XXIInd Colloquium of the International Academy of Heraldry : Heraldry and the Law; Švedija (Lundas). Pranešimo tema: “The Statutes of Lithuania – Seals – Heraldry”.

Exchange programme

2018 m. šaltinių paieška disertacijai Krokuvos archyvuose ir bibliotekų rankraštynuose.

Exhibitions

 • ,,Vilniaus cechai XV-XIX a. dokumentuose“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023 m. vasario – kovo mėn. Rengėjai: dr. J. Sipavičiūtė, dr. A. Jurkevičius. Virtuali paroda nuo 2023 m. lapkr. 17 d. Prieiga per internetą: http://eparodos.mab.lt/s/vilniaus-cechai-xv-xix-a-dokumentuose
 • ,,Vilniaus cechai XV-XIX a. dokumentuose“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023 m. vasario – kovo mėn.

Lectures

Vilniaus cechai XV-XIX a. dokumentuose, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023 m. kovo 9 d. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=UgBU_DCu5ww>