Dr. Gita Drungilienė

Assistant Head of the Manuscripts Department, Ph. D.

Tel. +370 614 79408

Email gita.drungiliene@mab.lt

Research interests:

 • Cult of Saints;
 • Hagiographic resources;
 • Devotional practices;
 • Reading culture.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 12 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [bibliografinių aprašų redaktorė Giedrė Miknienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023. 216 puslapių. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.
2. [R2a] Zemkajutė, Agnė (interviu, duodantis); Drungilienė, Gita (interviu, duodantis); Macevičius, Rimas (interviu, imantis). Kviečiame pasisvečiuoti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje // Marijos radijas. Radijas eina į svečius. 2023, birž. 9, 1 garso įrašas (43 min., 13 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.marijosradijas.lt/transliacijos/251301-2023-06-09-18-15-radijas-eina-i-svecius.html.> [žiūrėta 2024-02-26].
 
2022
1. [S5] Drungilienė, Gita. Jokūbo Voraginiečio “Aukso legenda” ir dominikonai = The “Golden legend” of Jacob of Voragine and the dominicans // Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje : aštuoni atminties šimtmečiai : parodos katalogas. Vilnius : Bažnytinio paveldo muziejus, 2022. ISBN 9786098151244. P. 101-111, 314.
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 11 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas,] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022. 247 p. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.
3. [R2a] Berulienė, Inga (autorius, scenarijaus); Valiūnaitė, Saulė (interviu, duodantis); Drungilienė, Gita (interviu, duodantis); Kuliešienė, Erika (interviu, duodantis). Žydų bendruomenė tarpukario Vilniuje : TV laida “Vilniaus babilonas” // Aktualioji istorija. Vilnius. 2022, kovo 11, 1 vaizdo įrašas (23 min., 30 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=ECbuxPQLksk> [žiūrėta 2023-03-20].
4. [R2a] Drungilienė, Gita (interviu, duodantis); Alper, Margarita (interviu, imantis, autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)). Radinys katedros sienoje byloja išskirtinės arkibrolijos narių istoriją // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, saus. 13, 1 html + 1 vaizdo įrašas (3 min., 2 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1588306/radinys-katedros-sienoje-byloja-isskirtines-arkibrolijos-nariu-istorija> [žiūrėta 2022-01-18].
5. [R2a] Drungilienė, Gita (interviu, duodantis). UNESCO “Pasaulio atmintis” objektai – “Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga” : [interviu LRT laidai Panorama] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2022, saus. 13, 1 vaizdo įrašas (3 min., 02 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000197509/unesco-pasaulio-atmintis-objektai-saldziausiojo-marijos-vardo-arkibrolijos-nariu-knyga> [žiūrėta 2023-03-23].
 
2021
1. [K1b] Drungilienė, Gita; Narbutas, Sigitas (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Kairelienė, Leokadija (redaktorius); Zadykowicz, Beata (redaktorius); Siedlecki, Michal (redaktorius); Sienkiewicz, Jan (vertėjas). Dokumenty żydowskich placówek oświatowych w Bibliotece im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk = Žydų švietimo įstaigų dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / Gita Drungilienė ; [redakcinis komitetas: Sigitas Narbutas, Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Beata Zadykowicz, Michał Siedlecki] ; [į lenkų kalbą vertė Jan Sienkiewicz]. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2021. 95 p. (Folia bibliothecalia). ISBN 9788366137547.
2. [S3] Drungilienė, Gita. “Karawakas, arba Krzizius anioliszkas”: eiliuota kryžiaus formos malda Lietuvoje = ‘Karawakas, arba Krzizius anioliszkas’: A Versed Cross-Shaped Prayer in Lithuania // Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius. ISSN 1822-3656. 2021, kn. 52, p. 32-48. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.51554/SLL .21.52.03>.
3. [S5] Drungilienė, Gita. Petras Skarga, Vilniaus jėzuitai ir Dievo teismas: viena XVI a. atsivertimo istorija // Laiškai bičiuliams. Vilnius. ISSN 1648-4304. 2021, pavasaris-vasara Nr. 1(39), p. 17-19. Prieiga per internetą: <https://www.jezuitai.lt/fileadmin/user_upload/Lithuania/Nuotraukos/Leidyba/Laiskai_biciuliams_2021_pavasaris.pdf> [žiūrėta 2022-02-11].
4. [T3] Drungilienė, Gita. Dissemination of Petras Skarga’s the lives of the saints and its readers in Lithuania // “Theatrum libri: The Press, Reading and Dissemination in Early Modern Europe” [elektroninis išteklius] : International Conference 1-3 December 2021 Program and Book of Abstracts. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, p. 3, 10-11. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/media/public/documents/Theatrum-libri-konferencija-programa-EN.pdf> [žiūrėta 2021-12-06].
5. [T3] Drungilienė, Gita. Petro Skargos Šventųjų gyvenimų sklaida ir skaitytojai Lietuvoje // “Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje” [elektroninis išteklius] : tarptautinė konferencija 2021 m. gruodžio 1-3 d. : programa ir pranešimų tezės. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, p. 10. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/media/public/documents/Theatrum-libri-konferencija-programa-LT.pdf> [žiūrėta 2021-12-06].
6. [R1a] Drungilienė, Gita. Petro Skargos Šventųjų gyvenimų sklaida ir skaitytojai Lietuvoje : [pranešimas] // Tarptautinė konferencija “Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje” 2021 m. gruodžio 1-3 d. [vaizdo įrašas]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2021, 3:43:40-3:08:26. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=GTpF1gCOFpE&t=13461s> [žiūrėta 2022-02-09].
 
2020
1. [S4] Drungilienė, Gita. “Bibliotekai labai svarbu žinoti, ką jos skaitytojai pageidauja”: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 1950-1960 m. skaitytojų akimis // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 107-119. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28190> [žiūrėta 2021-03-22].
2. [S4] Drungilienė, Gita. Nuteistieji Pakruojo valsčiaus valstiečiai: 1871-1915 m. registracijos knyga // Žiemgala. ISSN 1392-3781. 2020, Nr. 1, p. 19-32, 71. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2020~1598340843150/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-09-05].
3. [T2] Drungilienė, Gita. Karawakas, arba Krzizius anioliszkas: eiliuota kryžiaus formos malda Lietuvoje // Lietuviškojo Parnaso ūksmėje: XVI-XVIII a. Lietuvos poezija [elektroninis išteklius] : XX Jurgio Lebedžio skaitymai : mokslinė konferencija : pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2020, p. 6. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Lebedzio%20XX_Senoji%20poezija_santraukos2(1)(1).pdf> [žiūrėta 2022-10-10].
 
2018
1. [K3h] Labanauskienė, Danutė; Drungilienė, Gita (sudarytojas); Miknienė, Giedrė (sudarytojas); Railienė, Birutė (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Venclovienė, Ana (redaktorius). Scripta manent : straipsniai, bibliografijos rodyklė / Danutė Labanauskienė ; sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė ; [redaktorės: Birutė Railienė, Rasa Pukėnienė, Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 186 p. ISBN 9789986498780.
 
2016
1. [K1a] Mongini, Guido; Ferlan, Claudio; Catto, Michela; Pociūtė – Abukevičienė, Dainora; Kamuntavičienė, Vaida; Drungilienė, Gita; Signorotto, Gianvittorio; di Salvo, Maria; Motta, Franco; Bonda, Moreno. Nuo apaštalų iki kankinių. Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo : kolektyvinė monografija / Guido Mongini, Claudio Ferlan, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Vaida Kamuntavičienė, Gita Drungilienė, Gianvittorio Signorotto, Maria di Salvo, Franci Motta, Moreno Bonda ; Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2016. 224 p. ISBN 9786094672460.
2. [S3] Drungilienė, Gita. Moters lektūra viduramžių Lietuvoje: kunigaikštienė Ona ir Daratos iš Montau „gyvenimas“ // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2016, T. 66, p. 21-36. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10015/7872> [žiūrėta 2017-10-31].
3. [S4] Drungilienė, Gita. Lietuvos dvasinio gyvenimo atspindžiai Petro Skargos „Šventųjų gyvenimuose“ // Nuo apaštalų iki kankinių. Jėzaus Draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo : kolektyvinė monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016. ISBN 9786094672460. P. 139-160.
4. [ETD_DR] Drungilienė, Gita. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškoji hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje = Catholic Hagiography of the Grand Duchy of Lithuania: Reception, Dissemination and Elements of the Saints’ Cult in the Late 14th – Early 17th Century. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 274 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:15783876/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2016-05-16].
5. [ETD_DR_S] Drungilienė, Gita. Catholic Hagiography of the Grand Duchy of Lithuania: Reception, Dissemination and Elements of the Saints’ Cult in the Late 14th – Early 17th Century = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškoji hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 34 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:15804756/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2016-05-16].
 
2014
1. [S4] Drungilienė, Gita. Krikščioniškos savimonės atspindžiai Pirmajame Lietuvos Statute: giesmė “Bogurodzica” // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija. ISSN 1392-0502. 2014, t. 38, p. 29-48. Prieiga per internetą: <http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis//LKMA%20Metrastis%2038.pdf> [žiūrėta 2016-03-23].
 
2012
1. [S3] Drungilienė, Gita. Vieno kūrinio istorija: Jokūbo Voraginiečio Aukso legenda senojoje Lietuvos kultūroje // Senoji Lietuvos literatūra. ISSN 1822-3656. 2012, [T.] 34, p. 15-58. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL34_internetui_4.pdf> [žiūrėta 2022-11-15]. [MLA; CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
 
2009
1. [S6] Drungilienė, Gita. Lietuvos kultūros paveldo tradicijų puoselėtojai // Mokslas ir gyvenimas. Vilnius. ISSN 0134-3084. 2009, Nr. 4, p. 32-33.
2. [S6] Drungilienė, Gita. Pagerbti Lietuvos kultūros paveldo tradicijų puoselėtojai : [apie parodą “Peliksas Bugailiškis ir Vincentas Vaitekūnas – Lietuvos kultūros paveldo tradicijų puoselėtojai”] // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2009, Nr. 1, p. 35-36.
3. [S6] Drungilienė, Gita. Peliksas Bugailiškis ir Vincentas Vaitekūnas – Lietuvos kultūros paveldo tradicijų puoselėtojai // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2009, Nr. 4, p. 25-27.
 
2008
1. [S4] Drungilienė, Gita; Drungilas, Jonas. Prelatas Antanas Kaributas Skinderis iš Požerės // Laukuva. D. 2 / [sudarytojai: Virginijus Jocys, Povilas Krikščiūnas]. Vilnius : Versmė, 2008. ISBN 9789955589082. p. 647-658, 907.
2. [S4] Drungilienė, Gita. Jokūbas Voraginietis, Aukso legenda ir Lietuva // Aukso legenda, arba Šventųjų skaitiniai = Legenda aurea, sive Legendae sanctorum. 1 kn. / Jokūbas Voraginietis ; vertė Veronika Gerliakienė … [et al.]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. ISBN 9789955698500. ISSN 1648-6412. 2008, Kn. 1, p. 11-19.
3. [S4] Drungilienė, Gita. Kauno ir Kražių benediktinių įžadų aktai (XVII a. – XVIII w.) // Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. Vilnius : Aidai, 2008. ISBN 9789955656593. P. 95-115.
4. [S7] Drungilienė, Gita; Drungilas, Jonas. 1863-1864 metų įvykiai Laukuvos apylinkėse : vienos politinės bylos pėdsakais // Laukuva. D. 2 / [sudarytojai: Virginijus Jocys, Povilas Krikščiūnas]. Vilnius : Versmė, 2008. ISBN 9789955589082. p. 118-120.
 
2006
1. [S4] Drungilienė, Gita. Relikvijos ikitridentinėje Lietuvoje = Relics of the saints in pretridentine Lithuania // Acta academiae artium Vilnensis. Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. ISSN 1392-0316. 2006, t. 41, p. 9-19.
 
2004
1. [P1d] Drungilienė, Gita. Vienuolynų fondai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraščių skyriuje // Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorόw archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. ISBN 839221031X. P. 175-181.
2. [P1d] Drungilienė, Gita. Zbiory klasztorne w Dziale Rękopisów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk // Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorόw archyvalnych i bibliotecznych. Warszawa, 2004. ISBN 839221031X. P. 168-174.
3. [C4] Drungilienė, Gita. Kelionė po Žiemgalą // Žiemgala. Kaunas. ISSN 1392-3781. 2004, Nr. 1, p. 47-49.
 
2003
1. [S3] Drungilienė, Gita. Kretingos bernardinų vienuolyno fondas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje // Lietuvos istorijos metraštis. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2003, [t.] 2002/1, p. 157-164. [Historical Abstracts (EBSCO)]
 
 • Sermones de sanctis: hagiografinių pamokslų rinkinių recepcija ir sklaida LDK“, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra. Skorinos Mažajai kelionių knygelei ‒ 500“, Vilnius, 2022 m. rugsėjo 22‒23 d.
 • „Petro Skargos „Šventųjų gyvenimų“ sklaida ir skaitytojai Lietuvoje“ tarptautinėje konferencijoje „Theatrum libri: Spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje“, Vilnius (LNB), 2021-12-01.
 • „Karawakas, arba Kryžius anioliškas: eiliuota kryžiaus formos malda Lietuvoje“ XX Jurgio Lebedžio skaitymuose – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 425 gimimo metinėms skirtoje mokslinėje konferencijoje „Lietuviškojo Parnaso ūksmėje: XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poezija“, Vilnius (LLTI), 2020-11-05.
 • „Lietuvos dvasinio gyvenimo atspindžiai Petro Skargos „Šventųjų gyvenimuose“ tarptautinėje konferencijoje „Nuo apaštalų iki kankinių. Jėzaus Draugijos reprezentavimo modeliai nuo įkūrimo iki uždraudimo“, Kaunas (VDU), 2015-05-11–12.
 • „Moters lektūra viduramžių Lietuvoje: kunigaikštienė Ona ir Daratos iš „Montau“ gyvenimas“ tarptautinėje konferencijoje „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir raiškos globaliame pasaulyje“, Vilnius (VU), 2015-09-24–25.
 • „Relikvijos ikitridentinėje Lietuvoje“ mokslinėje konferencijoje „Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje“, Vilnius (VDA), 2005 m. gegužės mėn.
 • Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ (VEPIS), 2018–2021 m. Metaduomenų kūrėja.
 • Edvardo Blanko Vilniaus kolekcija“ (Žydų mokslinio instituto (YIVO) dokumentai), 2018–2019 m. Vykdytoja.
 • ECH: TOPICC – Įrankiai nykstančios kultūros paveldo išsaugojimui, tyrimui ir intelektinės nuosavybės teisių tvarkymui. Programos EURECA rėmuose („Musicalia“), 2002–2005 m. Vykdytoja.
 • Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas“; UNESCO remiamas projektas, 2002–2003 m. Vykdytoja.

Tęstinio mokslo darbų leidinio „LMA Vrublevskių bibliotekos darbai“ redakcinės kolegijos narė (nuo 2022).

Intership:

 • Izraelio nacionalinėje bibliotekoje „At the Source – Baltics training course“, 2020 m. vasario 1–8 d. Organizatoriai: Nacionalinė Izraelio biblioteka, Rothschild Foundation Hanadiv Europe.
 • „At the Source – Baltics course“. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilnius, 2019 m. rugsėjo 18–20 d. Organizatoriai: Nacionalinė Izraelio biblioteka, Rothschild Foundation Hanadiv Europe.

Exibitions:

 • Nepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose“. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje 2023 m. lapkr. 11-22 d. – 2024 m. kovo 3-31 d. (su dr. R. Cicėniene, dr. G. Drungliene, S. Jaskelevičiūte, partneriai LNB, VUB)
 • Virtuali paroda „Viltimi širdy gyvensiu… Danutei Petkevičiūtei-Labanauskienei – 90“. (2023-05-08, su R. Sperskiene). Prieiga per internetą: http://eparodos.mab.lt/s/viltimi-sirdy-gyvensiu-danutei-petkeviciutei-labanauskienei-90
 • „Didesnei Dievo garbei: 450 metų Jėzaus Draugijai Lietuvoje“ (2019-10-09 – 12-13, su A. Zemkajute).
 • „YIVO archyvo dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“ (2019-09-11 – 10-04, su E. Kuliešiene);
 • „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“ (2018-09-28 – 10-26, su A. Zemkajute).
 • „Peliksas Bugailiškis ir Vincentas Vaitekūnas – Lietuvos kultūros paveldo tradicijų puoselėtojai“ (2009-03-03 – 03-23, su Šiaulių „Aušros“ muziejumi). 

Lectures:

„Saldžiausiasis Marijos vardas: Arkibrolija Vilniaus katedroje 1670–1938 m.“ Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=8yLT3vStiv (25.38 min); https://www.instagram.com/p/CToUVynlH5m/> 

Presentations, interviews and more: