Dr. Giedrė Miknienė

Head of the Scholarly Information Department, Ph. D.

Tel. +370 664 77972

Email giedre.mikniene@mab.lt

Research interests:

 • History of Lithuanian science;
 • Methods of identification of Lithuanian technical scientific schools;
 • Preparation of bibliographic tools and databases.

  0000-0001-9549-7256

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2022
1. [S2] Miknienė, Giedrė; Railienė, Birutė Elena. Baltic Conferences on History of Science: Documenting the History of Science of the Baltic Countries in 1958-2019 // Acta Baltica historiae et philosophiae scientiarum. Tallinn. ISSN 2228-2009. eISSN 2228-2017. 2022, vol. 10, no. 1, p. 5-25. DOI: 10.11590/abhps.2022.1.01. [Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; EBSCO (Central &Eastern European Academic Source Database Coverage List); ERIH Plus] [CiteScore: 0,80; SNIP: 0,701; SJR: 0,178; Q1 (2022, Scopus Sources)]
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 11 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas,] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022. 247 p. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.
 
2021
1. [S4] Miknienė, Giedrė; Railienė, Birutė Elena. Nacionalinė retrospektyvioji analizinė bibliografija – universalus mokslo ir kultūros istorijos šaltinis = National retrospective analytical bibliography as a universal source for history of science and culture // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 110-124. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/28580/STR_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2022-02-03].
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 10 [2019/2020] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2021. 266 p.
 
2020
1. [S7] Miknienė, Giedrė. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2017-2018 m. žiniasklaidoje // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 236-253. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28184> [žiūrėta 2021-03-22].
2. [S7] Miknienė, Giedrė. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų publikacijos, 2017-2018 m // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 206-220. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28185> [žiūrėta 2021-03-22].
3. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 9 [2017/2018] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. 263 p.
 
2019
1. [K3h] Kisielienė, Bronislava (sudarytojas); Miknienė, Giedrė (sudarytojas); Railienė, Birutė Elena (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Sigitas Narbutas : bibliografijos rodyklė, 1982-2019 / [sudarė Bronislava Kisielienė, Giedrė Miknienė] ; [redaktorė Birutė Railienė] ; [į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. 143 p., [23] iliustr. lap. ISBN 9789986498797.
2. [S3] Miknienė, Giedrė. Jono Basanavičiaus personalinė bibliografija – biografistikos tyrimų šaltinis // Bibliotheca Lituana. ISSN 2424-3477. eISSN 2424-4422. 2019, t. 6, p. 82-99. DOI: 10.15388/BiblLita.2018.VI.6. [Lituanistika]
3. [S5] Railienė, Birutė Elena; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė; Miknienė, Giedrė. Bibliografijos vaidmuo mokslo istorijoje // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2019, Nr. 1, p. 35-36.
4. [S7] Miknienė, Giedrė. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų publikacijos, 2015-2016 m = Publications by staff members of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2015-2016 // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2019, [t.] 2015/2016, p. 165-173. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/26305> [žiūrėta 2020-04-06].
5. [T2] Miknienė, Giedrė; Railienė, Birutė Elena. Retrospective bibliographical data in periodicals: development of the Bibliography of Lithuania, Series C // Historiae scientiarum Baltica 2019 : abstracts of the 29th Baltic Conference on the History of Science : 19-21 September, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilnius University, 2019. ISBN 9786090702536. P. 47. Prieiga per internetą: <http://www.moksloistorija.lt/the-29th-baltic-conference-on-the-history-of-science-giedre-mikniene-and-birute-railiene/> [žiūrėta 2023-08-23].
6. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2015/2016 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. 199 p. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/handle/1/26301> [žiūrėta 2023-08-24].
 
2018
1. [K3h] Labanauskienė, Danutė; Drungilienė, Gita (sudarytojas); Miknienė, Giedrė (sudarytojas); Railienė, Birutė (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Venclovienė, Ana (redaktorius). Scripta manent : straipsniai, bibliografijos rodyklė / Danutė Labanauskienė ; sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė ; [redaktorės: Birutė Railienė, Rasa Pukėnienė, Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 186 p. ISBN 9789986498780.
2. [S2] Miknienė, Giedrė; Railienė, Birutė Elena (vertėjas). History of science in egodocuments: the letters of dr. Jonas Basanavičius in a bibliographical dataset // Acta Baltica historiae et philosophiae scientiarum. Tallinn. ISSN 2228-2009. 2018, vol. 6, no. 2, p. 171-174. DOI: 10.11590/abhps.2018.2.11. [CiteScore: 0,40; SNIP: 1,425; SJR: 0,101; Q2 (2018, Scopus Sources)]
3. [S7] Railienė, Birutė Elena; Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė; Miknienė, Giedrė. Tarptautinis mokslo istorikų renginys Londone // Sovijus. Vilnius. ISSN 2351-471X. 2018, t. 6, Nr. 2, p. 132-134. Prieiga per internetą: <http://w.lkti.lt/wp-content/uploads/2023/01/132%E2%80%93134-p.-Railiene-Paskeviciute-Kundrotiene-Mikniene.pdf> [žiūrėta 2023-09-05].
4. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2013/2014 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. 222 p. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/21966> [žiūrėta 2019-03-21].
 
2016
1. [S6] Miknienė, Giedrė. Išskirtinio talento Lietuvos mokslo šviesulys // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2016, Nr. 17 (spal. 18), p. 2.
 
2015
1. [S6] Miknienė, Giedrė. Vilniaus kultūros paveldas įamžintas ženklelių albume // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2015, Nr. 22 (gruod. 21), p. 9.
2. [K5] Cicėnienė, Rima (sudarytojas, redaktorius); Narbutienė, Daiva (redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Putkienė, Rasa (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas, redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2011/2012 / [sudarytoja Rima Cicėnienė] ; [redaktorių kolegija: Daiva Narbutienė (atsak. red.), Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė (moksl. red.), Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [kalbos redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė (rusų k. red.)]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. 282 p., [4] iliustr. lap.
 
2013
1. [S3] Miknienė, Giedrė. “Knygotyros” publikacijų sklaida tarptautiniu mastu : bibliometrinė analizė // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2013, T. 60, p. 107-123. DOI: 10.15388/kn.v60i0.1371 0. [LISA; Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text; Library, Information Science & Technology Abstracts; Book History Online; MLA]
2. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2009/2010 / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša]. ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. 203 p.
 
2008
1. [K3h] Miknienė, Giedrė (sudarytojas); Malinauskaitė, Džiuljeta (sudarytojas). Ona Voverienė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [rodyklę parengė: Giedrė Miknienė, Džiuljeta Malinauskaitė]. Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos biblioteka], 2008. 368 p. ISBN 9789986498414.
 
2006
1. [S5] Sasnauskaitė, Giedrė. Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazės kūrimo patirtis // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2006, 2003/2004, p. 130-134. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1671/130-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
 
2005
1. [K2c] Kolesinskienė, Nijolė; Sasnauskaitė, Giedrė; Bloveščiūnienė, Lina (redaktorius); Janušaitė, Kristina (redaktorius). Publikacijų duomenų bazė : bendrieji sudarymo principai ir publikacijų įrašymo taisyklės / Nijolė Kolesinskienė, Giedrė Sasnauskaitė ; [ats. redaktorė Lina Bloveščiūnienė ; kalbą redagavo Kristina Janušaitė]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2005. 116 p.
2. [K2c] Kolesinskienė, Nijolė; Sasnauskaitė, Giedrė; Bloveščiūnienė, Lina (redaktorius); Janušaitė, Kristina (redaktorius). Publikacijų duomenų bazė : bendroji sudarymo metodika / Nijolė Kolesinskienė, Giedrė Sasnauskaitė ; LABT Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas ; [ats. redaktorė: Lina Bloveščiūnienė ; kalbą redagavo Kristina Janušaitė]. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas : Technologija, 2005. 136 p. ISBN 9955099526.
3. [K3h] Sasnauskaitė, Giedrė (sudarytojas); Žiugžda, Juozas Vytautas (sudarytojas). Profesorius Algimantas Ambrazevičius : darbai Lietuvai, 1934-2004 : [bibliografijos rodyklė] / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarė Giedrė Sasnauskaitė, Juozas Vytautas Žiugžda ; redagavo Audronė Steponaitienė]. Vilnius : Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. 103 p.
 
2004
1. [S5] Sasnauskaitė, Giedrė. Lietuvos technikos mokslų bibliometrinė analizė // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. ISSN 1648-9772. 2004, 2001/2002, p. 62-66. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1574/62-66.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2023-09-05].
2. [S7] Sasnauskaitė, Giedrė; Stasiukaitienė, Elena. Lietuvos ir Baltarusijos akademinių bibliotekų konferencija // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2004, Nr. 10, p. 43.
 
2003
1. [K2b] Kolesinskienė, Nijolė; Sasnauskaitė, Giedrė; Mackonienė, Daiva (bendradarbiaujant su …); Pukėnienė, Rasa (redaktorius). Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazė : bendrieji sudarymo principai ir publikacijų įrašymo taisyklės / Nijolė Kolesinskienė, Giedrė Sasnauskaitė ; patento įrašo taisykles parengti padėjo Daiva Mackonienė ; kalbą redagavo Rasa Pukėnienė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003. 48 p.
2. [K3h] Kisielienė, Bronislava (sudarytojas); Sasnauskaitė, Giedrė (sudarytojas); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1991 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarė: Bronislava Kisielienė, Giedrė Sasnauskaitė ; red. kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė (ats. red.), Povilas Saudargas]. Vilnius, 2003. 196, [4] p. ISBN 9986498317.
3. [K3h] Dagienė, Sigita (sudarytojas); Matuzaitė, Jolanta (sudarytojas); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Morkūnas, Kazys (redaktorius); Pukėnienė, Rasa (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius); Sabaliauskas, Algirdas (redaktorius); Sasnauskaitė, Giedrė (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius). Lietuvių kalbotyra, 1991-1995 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; [sudarė: Sigita Dagienė, Jolanta Matuzaitė ; redakcinė kolegija: Juozas Marcinkevičius … et al.]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003. 542 p. ISBN 9986498325.
4. [K3h] Sedekerskytė, Regina (sudarytojas); Ubeikaitė, Adelė (sudarytojas); Kanopkienė, Lina (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Morkūnas, Kazys (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius); Sabaliauskas, Algirdas (redaktorius); Sasnauskaitė, Giedrė (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius). Lietuvių kalbotyra, 1981-1985 : literatūros rodyklė = Litauische Sprachwissenschaft, 1981-1985 : Literaturregister / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; [sudarė: Regina Sedekerskytė, Adelė Ubeikaitė ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė … et al.]. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. 338, [1] p. ISBN 9986498287.
 
2002
1. [K1a] Voverienė, Ona; Railienė, Birutė; Sasnauskaitė, Giedrė; Vanagaitė, Vaida. Lietuvos mokslinės mokyklos (1945-1990) / [Ona Voverienė … et al.] ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Mokslo aidai, 2002. 310 p., 4 iliustr. lap. ISBN 9986479932.
 
2001
1. [K3h] Banytė, Laima (sudarytojas); Pukėnienė, Rasa (sudarytojas); Sasnauskaitė, Giedrė (sudarytojas); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius); Steponaitienė, Audronė (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1989-1990 / sudarė: Laima Banytė, Rasa Pukėnienė, Giedrė Sasnauskaitė; redakcinė kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė, Audronė Steponaitienė (ats. red.). Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2001. 610 p. ISBN 9986498260.
2. [S4] Sasnauskaitė, Giedrė. Reginos Volkaitės-Kulikauskienės bibliografija // Lietuvos archeologija. ISSN 0207-8694. 2001, Nr. 21, p. 31-48.
3. [K3h] Voverienė, Ona (sudarytojas); Bubulis, Algimantas (redaktorius); Kanopkienė, Lina (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Sasnauskaitė, Giedrė (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius). Akademikas Kazimieras Ragulskis : literatūros rodyklė / sudarytoja Ona Voverienė. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2001. 357 p. ISBN 9955090243.
 
2000
1. [K3h] Pakalniškytė, Jolanta (sudarytojas); Kanopkienė, Lina (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Morkūnas, Kazys (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius); Sabaliauskas, Algirdas (redaktorius); Sasnauskaitė, Giedrė (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius). Lietuvių kalbotyra, 1986-1990 : literatūros rodyklė = : Litauische Sprachwissenschaft, 1986-1990 : Literaturregister / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; [sudarė Jolanta Pakalniškytė ; redakcinė kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.) … et al.]. Vilnius, 2000. 343 p. ISBN 9986498244.
 
1999
1. [S6] Sasnauskaitė, Giedrė. Lietuvos mokslininkų citavimo indeksas // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 1999, Nr. 12 (birž. 17-30), p. 4.
 
1998
1. [K3h] Sasnauskaitė, Giedrė (sudarytojas). Ona Voverienė : literatūros rodyklė / [rodyklę sudarė Giedrė Sasnauskaitė]. Vilnius : “Mokslo aidai”, 1998. 119 p. ISBN 9986479401.
2. [K3h] Sasnauskaitė, Giedrė (sudarytojas); Pukėnienė, Rasa (sudarytojas); Ledas, Ipolitas (sudarytojas); Kanopkienė, Lina (redaktorius); Marcinkevičius, Juozas (redaktorius); Railienė, Birutė (redaktorius); Saudargas, Povilas (redaktorius). Vincas Kudirka : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarė: Giedrė Sasnauskaitė, Rasa Pukėnienė, Ipolitas Ledas ; red. kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.) … et al.]. Vilnius : Margi raštai, 1998. 565, [3] p. ISBN 9986092736.
 • Lietuvos disertacijos – reikšmingas mokslo istorijos šaltinis: bibliografijos rodyklių rengimo patirtis tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Akademinis Vilnius: tezių kultūra XVI–XVIII a.“ (Vilniaus universiteto biblioteka, 2023-03-22)
 • Baltijos šalių mokslo istorijos sklaidos fragmentas – konferencija „Scientiarum Baltica“ (su Birute Railiene) 26-ajame tarptautiniame nuotoliniame mokslo ir technikos istorijos kongrese „Giants and Dwarfs in Science, Technology and Medicine“ (IUPHST/DHST, 2021-07-26)
 • Retrospektyvioji periodinių leidinių bibliografija: Lietuvos bibliografijos serijos C raida (su Birute Railiene) 29-ojoje Baltijos šalių mokslo istorijos konferencijoje (VU, LMA, LMAVB, Baltijos šalių mokslo istorikų ir filosofų asociacija, Vilnius, 2019-09-20)
 • Mokslo istorija egodokumentuose: J. Basanavičiaus laiškai bibliografinėje duomenų bazėje 8-ojoje Europos mokslo istorijos asociacijos konferencijoje „Vienybė ir susiskaldymas“ (ESHS, Londonas, 2018-09-14–17)
 • Jono Basanavičiaus biobibliografija – biografistikos tyrimų šaltinis mokslinėje konferencijoje „Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“ (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, VU, Panevėžys, 2018-03-22)
 • Bibliografiniai disertacijų duomenys – prozopografijos šaltinis mokslinių bendruomenių Lietuvoje tyrimui (su Birute Railiene) 7-ojoje Europos mokslo istorikų konferencijoje (ESHS, Praha, 2016-09-22–24)
 • Mokslo istorijos atspindėjimas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos konferencijoje „Scientia et historia“ (LMIFB, LKTI, LMAVB, Vilnius, 2015-03-27)
 • Duomenų bazė „Lituanistika“ – mokslo istorijos šaltinis Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos konferencijoje „Scientia et historia“ (LMIFB, LKTI, LMAVB, Vilnius, 2014-03-28)
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos išteklių skaitmeninimo projektai (su Audrone Steponaitiene) tarptautiniame seminare „Penktoji skenavimo mokykla: elektroninių informacijos išteklių kūrimas, saugojimas ir naudojimas bibliotekose. Inovatyvus vartotojų aptarnavimas elektroniniais ištekliais“ (Latvijos universiteto akademinė biblioteka, Rusijos valstybinė viešoji istorijos biblioteka, Ryga, Saulkrastė, 2013-05-27–31)
 • Lietuvos knygotyros publikacijų tarptautinė sklaida: bibliometrinė analizė tarptautinėje knygotyros konferencijoje „Mokslo kūrėjai“ (VU, LMA, Vilnius, 2012-09-28)
 • Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazės rengimo patirtis tarptautinėje konferencijoje „Mokslinių bibliotekų veiklos problemos: tradicijos ir raidos perspektyvos” (Baltarusijos nacionalinės MA Jakubo Kolaso centrinė mokslinė biblioteka, Minskas, 2004-09-21)
 • Lietuvos mokslininkų citavimo rodyklių rengimo patirtis tarptautinėje konferencijoje „Kai kurie Baltarusijos ir Lietuvos akademinių bibliotekų veiklos aspektai” (Baltarusijos nacionalinės MA Jakubo Kolaso centrinė mokslinė biblioteka, Minskas, 1999-09-20)
 • Jonas Basanavičius: literatūros rodyklė. I dalis (2015 m., finansavo Lietuvos kultūros taryba); vadovė.
 • Andrius Sniadeckis: portretų katalogas (2020 m., finansavo Lietuvos kultūros taryba); vykdytoja.
 • Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra (2020 m., finansuota iš ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto lėšų), vykdytoja.
 • „Dviejų knygų leidinio „Jonas Basanavičius: bibliografijos rodyklė. Antra dalis“ leidyba“; projektą iš dalies finansavo Kultūros ministerija pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų programą, Nr. VSR-189 2023-06-22; vadovė.
 • Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyno (Vilnius, 2021) kviestinė ekspertė.
 • Dalyvavimas mokslo leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka redakcinėje kolegijoje (nuo 2014 m.)

Internship:

2016 m. Čekijos mokslų akademijos ir kitose Prahos bibliotekose.

Exibitions:

 • Savo jėgas skirkite didiems darbams: prof. Onai Voverienei – 80 (su Birute Railiene ir Rūta Kazlauskiene, 2018-06-14–07-03, LMAVB)
 • Žinok, kad kraujas – skystis ypatingas: akademikui Vytui Antanui Tamošiūnui – 75 (su Birute Railiene ir Rūta Kazlauskiene, 2017-06-05–29, LMAVB)

Seminars: 

 • Lietuvos mokslo centrų ir institutų publikacijų duomenų bazė (LMAVB, Vilnius, 2013-04-18)
 • LABT-M aktualijos (LMAVB, Vilnius, 2003–2005, 2009 m.)