Dr. Alma Braziūnienė

Head of the Book Museum, Ph. D.

Tel. +370 614 10805

Email alma.braziuniene@mab.lt

Research interests:

 • Book museums;
 • Print heritage and its dissemination;
 • History of Lithuanian books and libraries.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2024
1. [R2a] Braziūnienė, Alma. Bibliofilija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : parodą “Nepažintas senųjų knygų pasaulis” papildantis vaizdo pasakojimas // Vrublevskių biblioteka : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2024, saus. 18, 1 vaizdo įrašas (11 min., 31 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=5JPE3kg_UwY> [žiūrėta 2024-01-22].
2023
1. [S4] Braziūnienė, Alma. Panoraminis Vilniaus planas (1581) ir jo sekiniai LMA Vrublevskių bibliotekoje = Panoramic Plan of Vilnius (1581) and its Derivatives in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 150-158. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.8.
2. [S4] Braziūnienė, Alma; Rekašiūtė, Kotryna. Oto fon Mauderodės spaudiniai LMA Vrublevskių bibliotekoje = Otto von Mauderode’s Publications in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 138-148. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.7.
3. [S5] Braziūnienė, Alma. Nepažintas senųjų knygų pasaulis // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2023, Nr. 12, p. 2-5.
4. [C5] Braziūnienė, Alma. Pasivaikščiojimai su Pranciškumi Skorina // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. 2023, Nr. 4, p. 11-12.
5. [R2a] Braziūnienė, Alma; Petrikaitė, Vika (operatorius). Vilna Litvaniae metropolis: panoraminio Vilniaus plano (1581) sekiniai : paskaita // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2023, geg. 30, 1 vaizdo įrašas (24 min., 45 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=Ohm_hV6mJU4> [žiūrėta 2023-06-01].
6. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 12 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [bibliografinių aprašų redaktorė Giedrė Miknienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2023. 216 puslapių. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.
7. [R2a] Braziūnienė, Alma (interviu, duodantis); Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Masėnas, Vitalis (interviu, imantis). Wystawa o zapomnianych książkach w Wileńskiej Galerii Obrazów // Info Wilno 23.11.2023. Vilnius : Wilno TVP. 2023, 1 vaizdo įrašas (11:03-13:00). Prieiga per internetą: <https://wilno.tvp.pl/74305012/info-wilno-23112023> [žiūrėta 2024-02-26].
8. [R2a] Cicėnienė, Rima (interviu, duodantis); Braziūnienė, Alma (interviu, duodantis). Vilniaus paveikslų galerijoje keturios Vilniaus bibliotekos atidarė parodą “Nepažintas senųjų knygų pasaulis” // LRT Žinių laida. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2023, lapkr. 23, 1 vaizdo įrašas (07:43-10:50). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000305905/zinios-papildomos-lesos-gyventoju-pajamoms-keliams-ir-svietimui-seime-siandien-svarstomas-patikslintas-biudzeto-projektas> [žiūrėta 2023-11-29].
 
2022
1. [S4] Braziūnienė, Alma; Rekašiūtė, Kotryna. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės rankraštinis paveldas = The Manuscript legacy of Emilia Wróblewska // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 160-166. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.13.
2. [S7] Braziūnienė, Alma. In memoriam: Danutė Labanauskienė (1933-2022) // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. 2022, t. 11, p. 226-229. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.21.
3. [C2] Braziūnienė, Alma. “Wallenrodia”: didelės išsklaidytos bibliotekos mažos dalies katalogas : [recenzija] // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2022, t. 78, p. 246-254. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2022.78.114>. [Scopus] [CiteScore: 0,30; SNIP: 0,309; SJR: 0,121; Q2 (2022, Scopus Sources)]
4. [C4] Braziūnienė, Alma. Ką sako Pranciškaus Skorinos portretas? : [recenzija] = What Does the Portrait of Francysk Skaryna Tell Us? // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 168-175. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.14.
5. [R2a] Braziūnienė, Alma. Monografija “Pranciškos Skorinos portretas” // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, kovo 17 d. 1 garso įrašas (16 min., 26 sek.). Prieiga per internetą: <https://open.spotify.com/episode/5ZHuRvw9w2CjjAMbOJ4DSb> [žiūrėta 2022-11-30].
6. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Drungilienė, Gita (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Gruša, Aleksandr (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Lemeškin, Ilja (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. 11 tomas / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Gita Drungilienė, Reda Griškaitė, Aleksandr Gruša, Galina Kovalčuk, Ilja Lemeškin, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas,] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2022. 247 p. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.
2021
1. [Y7] Navickienė, Aušra; Braziūnienė, Alma; Cicėnienė, Rima; Kaunas, Domas; Misiūnas, Remigijus; Petreikis, Tomas. History of publishing in Lithuania // Oxford research encyclopedia of literature. Oxford : Oxford University Press, 2021. ISBN 9780190201098. p. [1-65]. DOI: 10.1093/acrefore/9780190201098.013.276.
2. [S2] Braziūnienė, Alma. XXVII knygos mėgėjai (1930-1940): narystė, santykiai, atmosfera = The Society of 27 Book Lovers (1930-1940): Membership, Relationships, Atmosphere // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2021, t. 76, p. 166-206. DOI: 10.15388/Knygotyra.2021.76.80. [Scopus] [CiteScore: 0,20; SNIP: 0,419; SJR: 0,139; Q2 (2021, Scopus Sources)]
3. [S4] Braziūnienė, Alma. Pranciškonų spaustuvės leidiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje = Publications from the Franciscan printing house at the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 69-86. Prieiga per internetą: <https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/28582/STR_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2022-02-03].
4. [S5] Braziūnienė, Alma. Bibliofilas pasvalietis Kazys Bizauskas // Šiaurietiški atsivėrimai. Pasvalys. ISSN 1392-6810. 2021, Nr. 1 (50), p. 63-69.
5. [C2] Braziūnienė, Alma. Kiek knygų lenkų kalba buvo išspausdinta XVI a. Lietuvoje? = How many books were published in polish in Lithuania in the 16th Century? // Knygotyra. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2021, t. 77, p. 384-391. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/25295/24668> [žiūrėta 2022-01-10]. [Scopus] [CiteScore: 0,20; SNIP: 0,419; SJR: 0,139; Q2 (2021, Scopus Sources)]
6. [R1a] Braziūnienė, Alma. Tikrieji knygos žmonės: bendravimo atmosfera XXVII knygos mėgėjų draugijoje (1930-1940) // Knygų žmonės: asmenybės, patirtys ir praktikos : tarptautinė mokslinė vaizdo konferencija, Kazio Varnelio namai-muziejus, 2021 m. gegužės 6-7 d. I diena. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus. 2021. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=8GEsDnSUVEA> [žiūrėta 2022-11-30].
7. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas); Judžentis, Artūras (redaktorius). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 10 [2019/2020] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2021. 266 p.
8. [R2a] Braziūnienė, Alma (interviu, duodantis); Berulienė, Inga (interviu, imantis). Vilniaus pranciškonų spaustuvei – 350 : iš ciklo Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2021, rugs. 7, 1 garso įrašas (26 min.,15 sek.). Prieiga per internetą: <https://anchor.fm/lmavb/episodes/Ep–2-49—Vilniaus-prancikon-spaustuvei—350-e171355> [žiūrėta 2022-02-23].
2020
1. [S4] Braziūnienė, Alma. “Graži knyga yra neabejotinai meno kūrinys”: XXVII knygos mėgėjų leidybinė veikla (1930-1940) // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2020, t. 9, p. 61-82. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/28192> [žiūrėta 2021-03-22].
2. [S5] Braziūnienė, Alma. Kuriamas Lietuvos knygos ir mokslo minties muziejus “Bibliopolis” // Žemaičių bibliofilas. Plungė. ISSN 1392-9100. 2020, Nr. 10 (gruod. 26), p. 8.
3. [S5] Braziūnienė, Alma. Radvilų bibliotekos XVI-XVIII a. = The Radziwill libraries in the 16th-18th centuries // Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas = The Radziwills. History and legacy of the princes : tarptautinės parodos katalogas, 2019 m. spalio 10 d.-2020 m. sausio 12 d. Kn. 1: tekstai. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2020. ISBN 9786098061642. ISSN 2351-7115. P. 507-527. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, ISSN 2351-7115 ; 25).
4. [S7] Braziūnienė, Alma. Apie Bibliopolį – Lietuvos knygos ir mokslo minties muziejų // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2020, t. 74, p. 258-264. DOI: 10.15388/Knygotyra.2020.74.56. [Scopus]
5. [K5] Narbutienė, Daiva (sudarytojas, redaktorius); Atkočiūnienė, Zenona Ona (redaktorius); Blažienė, Grasilda (redaktorius); Braziūnienė, Alma (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Griškaitė, Reda (redaktorius); Kovalčuk, Galina (redaktorius); Makowski, Tomasz (redaktorius); Miknienė, Giedrė (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Suša, Aleksandr (redaktorius); Judžentis, Artūras (redaktorius); Venclovienė, Ana (vertėjas). Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys. T. 9 [2017/2018] / [atsakomoji redaktorė ir sudarytoja Daiva Narbutienė] ; [redaktorių kolegija: Zenona Atkočiūnienė, Grasilda Blažienė, Alma Braziūnienė, Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė, Galina Kovalčuk, Tomasz Makowski, Giedrė Miknienė, Sigitas Narbutas, Aleksandr Suša] ; [lietuvių kalbos redaktorius Artūras Judžentis] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. 263 p.
2019
1. [S2] Braziūnienė, Alma. LDK 1613 m. žemėlapio laidos: istoriografinis aspektas = Editions of the 1613 map of the Grand Duchy of Lithuania: historiographical aspect // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2019, t. 72, p. 62-89. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.72.21. [DOAJ; MLA: International Bibliography; Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA); Book History Online; Scopus] [CiteScore: 0,10; SNIP: 0,141; SJR: 0,101; Q3 (2019, Scopus Sources)]
2. [S4] Braziūnienė, Alma. Knygos muziejus tarp sena ir nauja = Book museum between the old and the new // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. ISSN 1648-9772. 2019, [t.] 2015/2016, p. 106-116. Prieiga per internetą: <http://elibrary.mab.lt/handle/1/26312> [žiūrėta 2020-04-06].
3. [P1d] Braziūnienė, Alma. Музей книги: сосущетвование традиций и новаторства // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 2019 = Berkovskye chteniya. Book culture in the context of international contacts, 2019 : материалы Международной научной конференции, Пинск, 29-30 мая 2019. Минск : Центр. науч. б-ка НАН Беларуси, 2019. ISBN 9785604203620. p. 69-77.
2018
1. [S2] Braziūnienė, Alma. Knygos muziejus: kai kurie probleminiai teoriniai ir istoriniai aspektai = The book museum: some problematic theoretical and historical aspects // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2018, t. 71, p. 103-129. DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.5. [Scopus; MLA: International Bibliography; Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA); Book History Online]
2. [S7] Braziūnienė, Alma. Būti visada jaunai. Kelios mintys apie Danutę Labanauskienę // Scripta manent : straipsniai, bibliografijos rodyklė / Danutė Labanauskienė ; sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. ISBN 9789986498780. P. 13-20.
3. [C3] Braziūnienė, Alma. Kas nauja apie Žygimanto Augusto bibliotekos paveldą Sankt Peterburge // Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2018, kn. 45, p. 219-229. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL45.pdf> [žiūrėta 2019-01-30]. [MLA: International Bibliography]
2017
1. [K2b] Braziūnienė, Alma. Inkunabulų paveldas Lietuvoje ir pasaulyje : mokomoji knyga. Vilnius : VšĮ “Akademinė leidyba”, 2017. 88 p. ISBN 9789955337126.
2. [S3] Braziūnienė, Alma; Kavaliūnaitė, Gina. Lietuviškas batas Kembridžo universiteto bibliotekoje // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, T. 69, p. 196-215. DOI: 10.15388/Knygotyra.2017.69.10956. [Book History Online; LISTA; MLA]
3. [S7] Braziūnienė, Alma. Aleksejui Apīniui skirta konferencija Rygoje // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, t. 68, p. 349-356. DOI: 10.15388/Knygotyra.68.10725. [Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA); MLA: International Bibliography]
4. [S7] Braziūnienė, Alma. Lietuva mini Pranciškaus Skorinos Biblijos 500 metų sukaktį // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, t. 69, p. 284-289. DOI: 10.15388/kn.v69i0.10967. [Book History Online; LISTA; MLA]
5. [P1d] Braziūnienė, Alma. “The Apostle” by Francysk Skaryna and other post-incunabula printed in 1525 // Francysk Skaryna – the personality, activity, legacy, modern images : materials of the international scientific seminar = Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы : материалы международного научного семинара. Полцк, 24 мая 2017. Минск : Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, 2017. ISBN 9785990974142. p. 27-29.
 
2016
1. [S3] Braziūnienė, Alma. Bibliofiliniai leidiniai ir jų leidybos patirtys Lietuvoje = Bibliophile editions and the experience of bibliophile publishing in Lithuania // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2016, t. 67, p. 148-173. DOI: 10.15388/Knygotyra.2016.67.10180. [Book History Online; LISTA; MLA]
2. [C3] Braziūnienė, Alma. Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948-1955) : [recenzija] // Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 1392-737X. 2016, T. 18, p. 413-420. Prieiga per internetą: <http://talpykla.istorija.lt/bitstream/handle/99999/3161/BRAZIUNIENE_2016_rec_Bonckute_Birziskos_Joniko_laiskai_ALt_18_413-420.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2018-03-27]. [MLA]
 
2015
1. [K5] Lelewelis, Joachimas; Braziūnienė, Alma (sudarytojas); Kaunas, Domas (redaktorius); Navickienė, Aušra (redaktorius); Račius, Petras (autorius, komentarų). Dvejetas bibliografinių knygų. T. 2 : Antrosios bibliografinės knygos / Joachimas Lelewelis ; [parengė Alma Braziūnienė] ; iš lenkų kalbos vertė Aldona Baliulienė ; [ leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas, Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė] ; [komentarų autorius Vidas Račius]. Vilnius : Versus Aureus, 2015. 448 p., [12] sulankst. iliustr. lap. ISBN 9789955343400.
2. [S3] Braziūnienė, Alma. Kai kurie probleminiai asmeninių bibliotekų teorijos klausimai = Certain problematic issues pertaining to the theory of personal libraries // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2015, T. 65, p. 7-24. DOI: 10.15388/kn.v65i0.8450. [MLA; Book History Online]
3. [S7] Braziūnienė, Alma. Irena Petrauskienė (1927-2014) // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2015, T. 65, p. 362-364. DOI: 10.15388/kn.v65i0.8473. [MLA; Book History Online]
 
2014
1. [S4] Braziūnienė, Alma. Levo Vladimirovo akcija susigrąžinti istorinius Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinius: amžininkų liudijimai // Sugrąžinta praeitis: [straipsnių rinkinys] / sudarytojai: Arvydas Pacevičius, Angelė Pečeliūnaitė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2424-3477. 2014, p. 209-228. (Bibliotheca Lituana ; t. 3). DOI: 10.15388/BiblLita.2014.3.15573.
2. [S7] Braziūnienė, Alma. Dvidešimt antroji SHARP konferencija Antverpene // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2014, t. 63, p. 359-363. DOI: 10.15388/kn.v63i0.3991. [MLA; Book History Online]
 
2013
1. [S3] Braziūnienė, Alma. “Knygotyra”: tradicijų tęstinumas ir tapatybė // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2013, t. 60, p. 84-106. DOI: 10.15388/kn.v60i0.1372. [MLA; Book History Online]
2. [S3] Braziūnienė, Alma. Knygų kolekcijos in corpore Lietuvos bibliotekose // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2013, t. 61, p. 227-253. DOI: 10.15388/kn.v61i0.1955. [MLA; Book History Online]
3. [S4] Braziūnienė, Alma. Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo // Atminties institucijų rinkiniai / sydarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094590146. p. 211-235. (Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477, eISSN 2424-4422 ; t. 2). DOI: 10.15388/BiblLita.2012.2.15580.
4. [P2] Braziūnienė, Alma. Ружанская библиотека Льва Сапеги и его сыновей: судьба донации // Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы i даклады II міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 31 мая – 3 чэрвеня 2012 года. Брэст : БрДУ, 2013. ISBN 9789855550779. c. 396-407.
 
2012
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Verbiejūtė, Birutė (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Braziūnienė, Alma; Brenšteinas, Mykolas; Cicėnienė, Rima; Czyżewski, Krzystof J.; Dolinskas, Vydas; Dziewulski, Michał; Gaigalienė, Liuda; Gricius, Vytautas; Hordyński, Piotr; Janczyk, Agnieszka; Janisz, Monika; Janonienė, Rūta; Jedzinskaitė-Kuizinienė, Ieva; Kałamajska-Saeed, Maria; Katilienė, Irena; Kuczman, Kazimierz; Link-Lenczowska, Stanisława; Macuk, Andrej; Markauskaitė, Neringa; Martinaitienė, Gražina Marija; Męclewska, Marta; Miškinytė, Danutė; Musiał, Filip; Nowacki, Dariusz; Ochnio, Monika; Ozga, Magdalena; Palačionytė, Danguolė; Petrus, Anna; Petrus, Jerzy T.; Pister-Gainienė, Aleksandra; Piwocka, Magdalena; Rachuba, Andrzej; Radvilienė, Violeta; Rinkūnaitė, Aušra; Sliesoriūnas, Gintautas; Steponaitienė, Jolita; Szczecina-Berkan, Anna; Tarandaitė, Dalia; Valikonytė, Irena; Valužytė, Jūratė; Winiewicz-Wolska, Joanna; Zawadzki, Jarosław; Zemkajutė, Agnė. Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai : tarptautinės parodos katalogas, 2012 m. vasario 16 – gegužės 20 d., Vilniaus paveikslų galerija = Crosses stand for virtue, the Arrow for victory… The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors = Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo… Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy / [katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė ; redaktoriai: Gintarė Petuchovaitė-Majauskė … [et al.] ; vertimas į lietuvių kalbą: Miroslava Dvilevič, vertimas į lenkų kalbą: Beata Piasecka, vertimas į anglų kalbą: Albina Strunga, David French ; katalogo tekstų autoriai Dalius Avižinis … [et al.]. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012. 541, [3] p. ISBN 9786098061123.
2. [S5] Braziūnienė, Alma (sudarytojas). Sapiegos Lietuvos knygos kultūroje = Sapiehowie a kultura ksiąžki na Litwie = The Sapiehas in Lithuanian book culture // Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai. T. VI. Vilnius : Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai, 2012. ISBN 9786098061123. p. 149-158.
3. [T2] Braziūnienė, Alma. Levo Vladimirovo akcija susigrąžinti istorinius Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinius amžininkų prisiminimuose = Levas Vladimirovas’ effort to recover historical collections of Vilnius university library as remembered by his contemporaries // Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida : tarptautinė konferencija, skirta prof Levo Vladimirovo (1912-1999) 100-osioms gimimo metinėms. Vaclovo Biržiškos skaitymai : programa [ir tezės], 2012 m . lapkričio 15-16 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094591211. p. 28-28, 62-62.
 
2011
1. [S3] Braziūnienė, Alma. Knygos paminklai : teoriniai ir praktiniai aspektai = On the concept of book monuments: some theoretical and practical aspects // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 49-66. DOI: 10.15388/kn.v57i0.1490. [MLA; Book History Online]
2. [K5] Braziūnienė, Alma (autorius (įvado, įžangos, pag. teksto)); Račius, Petras (autorius, komentarų); Baliulienė, Aldona (vertėjas). Dvejetas bibliografinių knygų. T. 1 : Pirmosios bibliografinės knygos / Lelewelis, Joachimas ; iš lenkų kalbos vertė Aldona Baliulienė; parengė Alma Braziūnienė; komentarų autorius Vidas Račius. Vilnius : Versus aureus, 2011. 320 p. ISBN 9789955343394.
 
2010
1. [S3] Braziūnienė, Alma. Lietuvių knygotyros terminijos diskusiniai klausimai: dėl sąvokos “reta knyga” = Discussion issue in the Lithuanian book science terminology: about the concept “rare book” // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2010, t. 54, p. 111-128. DOI: 10.15388/kn.v54i0.3584. [MLA; Book History Online]
2. [S4] Braziūnienė, Alma. Bibliotheca Sapiehana – europinės LDK kultūros veidrodis = Bibliotheca Sapiehana as a mirror of European culture of the Grand Duchy of Lithuania // Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys : katalogas / Vilniaus universitetas ; sudarė Aušra Rinkūnaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. ISBN 9786094250200. p. VII-XLIII.
3. [S7] Braziūnienė, Alma. Aštuonioliktoji SHARP konferencija Helsinkyje // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2010, t. 55, p. 357-360. DOI: 10.15388/kn.v55i0.3474. [MLA; Book History Online]
4. [P2] Braziūnienė, Alma. Bibliotheca Sapiehana: попытка реконструкции тематического репертуара // Берасцейскiя кнiгазборы : матэрыялы мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцы „Берасцейскiя кнiгазборы: проблемы i перспективы даследавання“. Брэст, 30–31 кастрычнка 2008 г. Брэст : Палiграфiка, 2010. ISBN 9789859020162. с. 274-280.
 
2009
1. [K4d] Dolinskas, Vydas (sudarytojas); Liškevičienė, Jolita (sudarytojas); Avižinis, Dalius; Bagužaitė-Talačkienė, -; Braziūnienė, Alma; Cicėnienė, Rima; Dobrovolskaitė, Irena; Griciūtė-Šverebienė, Liepa; Kavaliauskienė, Aušra; Krakytė, Asta; Kuodienė, Marija; Mažeikienė, Ilona; Narbutienė, Daiva; Pajedaitė, Ingrida; Petrauskas, Rimvydas; Račius, Vidas; Tarandaitė, Dalia; Urbonienė, Regina; Valinčiūtė-Varnė, Rima; Valtaitė, Alantė; Žalėnas, Gintautas; Žilinskienė, Nijolė. Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia = : Sacred art of Lithuania, 11th – early 20th c. : Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos “Krikščionybė Lietuvos mene” katalogas / sudarytojai: Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė ; [tekstų autoriai: Dalius Avižinis … et al.]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2009. 237 p. ISBN 9786094260025.
2. [S5] Braziūnienė, Alma. Lietuvos vardo atspindys žemėlapiuose = A reflection of Lithuania’s name in maps // Delineatio Lituae : [žemėlapių ir raižinių albumas]. Vilnius : Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN, 2009. ISBN 9786099508405. p. 15-19; 21-25.
3. [S7] Braziūnienė, Alma. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei knygotyros ir dokumentotyros institutai 2008 metais // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2009, t. 53, p. 281-286. DOI: 10.15388/kn.v53i0.3592. [MLA; Book History Online]
4. [P1d] Braziūnienė, Alma. Библиофильский аспект в исследованиях книжной культуры Литвы (1990-2008 гг.) // Наука о книге : традиции и иновации : материалы XII международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2009 г.). Ч. 1. Москва : Наука, 2009. ISBN 9785020370586. с. 448-451.
5. [C3] Braziūnienė, Alma. Apie bibliofilinę knygą Lietuvos taikomosios grafikos istorijos kontekste // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2009, t. 52, p. 273-277. DOI: 10.15388/kn.v52i0.7885. [MLA; Book History Online]
 
2008
1. [K1a] Braziūnienė, Alma. Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio Varnelio biblioteka. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008. 272 p. ISBN 9789955415848.
2. [S3] Braziūnienė, Alma. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei Knygotyros ir dokumentotyros institutai 2007 metais // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2008, t. 51, p. 287-295. DOI: 10.15388/kn.v51i0.7907. [MLA; Book History Online]
3. [S3] Braziūnienė, Alma. Spaudos paveldo sampratos ir išeivijos spaudos paveldo sklaidos klausimu = On the concept of printed heritage and dispersion of the Lithuanian printed exile heritage // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2008, t. 50, p. 7-20. DOI: 10.15388/kn.v50i0.7909. [MLA; Book History Online]
4. [P1d] Braziūnienė, Alma. Lietuvos knygos paminklai: sąvado idėja, reikmė, problemos = Lithuanian book monuments: idea, needs and problems of registry // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of memory in archives, libraries and museums : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4-5 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333142. p. 110-119.
 
2007
1. [S3] Braziūnienė, Alma. Kūrybinė bibliofilijos erdvė Lietuvos Respublikoje (1930-1940) = Creative bibliophilism in Lithuania (1930-1940) // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2007, t. 48, p. 149-171. DOI: 10.15388/kn.v48i0.8120. [MLA; Book History Online]
2. [S5] Braziūnienė, Alma. Bibliofilija ir asmenybė: abipusė kūryba // Metai. ISSN 0134-3211. 2007, nr. 11; 12, p. 113-124; 101-114.
3. [P2] Braziūnienė, Alma. Библиофильская библиотека с музейной и эстетической точки зрения // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : материалы XI международной научной конференции. Сaнкт-Петербург, 2007. ISBN 9785819203255. p. 80-84.
4. [C3] Braziūnienė, Alma. Villio Petrickio bibliofilijos pasaulis // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2007, t. 49, p. 272-277. DOI: 10.15388/kn.v49i0.8029. [MLA; Book History Online]
 
2006
1. [S4] Braziūnienė, Alma. Collections of early cartography in Lithuania: maps of Estonia // Books and libraries in the Baltic Sea region from the 16th to the 18th century. Tallin : Tallinna Linnaarhiiv, 2006. ISBN 9789985912881. p. 78-85.
2. [S4] Бразюнене, Альма. Реконструкция исторических книжных коллекций. Методы, опыт, проблемы // Беларуская кнiга y кантэксце сусветнай кнiжнай культуры: зборнiк науковых артыкулау. Ч. 1. Мiнск, 2006. ISBN 9856798140. p. 143-147.
3. [S6] Braziūnienė, Alma. Vilniaus universiteto biblioteka // Kultūra : iliustruota Lietuvos enciklopedija. Kaunas : Šviesa, 2006. ISBN 5430041785. p. 42-47.
4. [ETD_DR_S] Braziūnienė, Alma (autorius, disertacijos). Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis = : Bibliophily as expression of personality: Kazys Varnelis : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija (06H). Vilnius, 2006. 40 p.
 
2005
1. [S3] Braziūnienė, Alma. Kazio Varnelio bibliotekos komplektavimas: specifika, būdai, šaltiniai = Acquisitions of Kazys Varnelis private library: specifics, methods, and sources // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2005, t. 45, p. 38-67. [LISA; MLA; Book History Online]
2. [S6] Braziūnienė, Alma. VU biblioteka // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas : Šviesa, 2005. ISBN 543004007X. p. 282-285.
 
2004
1. [K3a] Braziūnienė, Alma; Butkevičienė, Birutė; Čepytė, Julija; Černiauskaitė, Violeta; Janonis, Osvaldas; Jovaiša, Liudas; Kaunas, Domas; Krakytė, Asta; Krivienė, Irena; Lempertienė, Larisa; Lukševičienė, Vilija Margarita; Matulaitytė, Stanislava; Miežinienė, Ala Sabina; Misiūnas, Remigijus; Navickienė, Aušra; Pacevičius, Arvydas; Petrauskienė, Zofija Milda; Račius, Petras; Raguotienė, Genovaitė; Raguotis, Bronius; Stonienė, Vanda; Šulgienė, Nijolė; Zaveckienė, Žiedūnė Ona; Zinkevičienė, Julija. Lietuvos knygos veikėjai : The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas. Vilnius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 optinis diskas. ISBN 9986680271.
2. [K5] Bohatkiewiczius, Aleksandras Wiktoras; Braziūnienė, Alma (sudarytojas); Navickienė, Aušra (sudarytojas); Rankelienė, Sondra (sudarytojas). Veikalas apie visuotinę bibliografiją. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 268, [1] p. ISBN 9986196582.
3. [S3] Braziūnienė, Alma. Knygos nuosavybės ženklas kaip knygos bibliofilinės vertės rodiklis (Kazio Varnelio bibliotekos pagrindu) = Book ownership marks as an indicator of the bibliophilic value of a book (on the basis of Kazys Varnelis’ library) // Knygotyra. Vilnius. ISSN 0204-2061. 2004, t. 42, p. 9-24. [LISA; MLA; Book History Online]
 
2003
1. [S3] Braziūnienė, Alma. Knyga kaip muziejinis eksponatas Kazio Varnelio bibliotekoje = The book as a museum exhibit in the library of Kazys Varnelis // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2003, t. 40, p. 153-166. [MLA]
2. [S6] Braziūnienė, Alma. Imago Lithuaniae: kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys // Tarp knygų : Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mėnesinis žurnalas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. 2003, Nr. 10, p. 12-15.
3. [P2] Braziūnienė, Alma. Библиотека Казиса Варнялиса в контексте современного литовского библиофильства // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : материалы IX международной научной конференции. Сaнкт-Петербург, 2003. ISBN 5819201779. p. 80-84.
4. [C3] Braziūnienė, Alma. Antroji superekslibrisų šimtinė // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2003, t. 41, p. 162-167. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/41/straipsniai/rec1.pdf> [žiūrėta 2008-05-12]. [MLA]
 
2002
1. [S3] Braziūnienė, Alma. Dėl termino “aukso pjūvis” // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2002, t. 39, p. 122-125. [MLA]
2. [S3] Braziūnienė, Alma. Kazio Varnelio bibliofilinė kolekcija = Bibliophilic collection of Kazys Varnelis // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2002, t. 38, p. 259-274. [MLA; Lituanistika]
3. [S4] Braziūnienė, Alma. Jono Karolio Chodkevičiaus bibliotekos pėdsakais = The Private library of Joannes Carolus Chodkiewicz // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2002, t. 20, p. 100-105. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistika.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367159244688/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [žiūrėta 2023-09-08]. [Lituanistika]
 
 • Bendravimo atmosfera XXVII knygos mėgėjų draugijoje (1930–1940). Tarptautinė konferencija „Knygų žmonės: asmenybės, patirtys ir praktikos“. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 2021 m. gegužės 6 d.
 • Book museum: the coexistence of traditions and innovation. International Conference „Book culture in the context of international contacts“. Pinsk, 29-30 May, 2019.
 • Dokumentinio paveldo publikavimas: kiek ir ko turime? Tarpdalykinis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“. Lietuvos mokslų akademija, VU Komunikacijos fakultetas. Vilnius, 2018 m. lapkr. 22 d.
 • The private Noblemen’s Libraries in the Grand Duchy of Lithuania (the 16th–18th century) and its Research. International Conference „Books and Society in Latvia until 1945”. The National Library of Latvia, 24-25 November, 2016.
 • Lietuvos spausdintinio kartografinio paveldo tyrimo problemos. VU Komunikacijos fakulteto tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. 3“. Vilnius, 2016 m. birželio 9 d.
 • Knyga / rankraštis ieško savo namų. Konferencija „Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos“. Vilniaus universiteto biblioteka, VU KF Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Vilnius, 2016 m. balandžio 6 d.
 • Bibliofiliniai leidiniai – Lietuvos leidybos (1991–2014) paraštėse? Tarptautinė knygotyros konferencija „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje”. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, SHARP, HIBOLIRE, 2015 m. rugsėjo 24 d.
 • Bibliophilia as Religion: the Case of Lithuanian Bibliophilia in the 20th Century. 22th Annual Conference of The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP). Antwerp, 17–21 September, 2014.
 • Asmeninė biblioteka humanitarikos tyrimuose. Mokslinė konferencija „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Anykščiai, 2014 m. birželio 13-14 d.
 • Levo Vladimirovo akcija susigrąžinti istorinius Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinius amžininkų prisiminimuose. Tarptautinė konferencija „Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida“. Vilniaus universitetas, 2012 m. lapkričio 15–16 d.
 • Sapiegų biblioteka Ružanuose: kas nauja išleidus VUB kolekcijos katalogą (2010). Antroji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Bresto knygų rinkiniai: problemos ir tyrimo perspektyvos“. Brestas (Baltarusija), 2012 m. birželio 1–2 d.
 • Penkiasdešimt „Knygotyros“ metų: pastovumas ir tapatybės paieškos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Vilniaus universitetas, 2011 m. birželio 16–17 d.
 • Knygų kolekcijos Lietuvos bibliotekose: teoriniai ir praktiniai aspektai. Tarptautinė knygotyros konferencija „Dokumentinio paveldo tapsmas ir komunikacija“. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, 2011 m. lapkričio 24–25 d.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų bibliotekų atodangos: Sapiegos, Radvilos, Chreptavičiai. Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirta lituanistų konferencija „Litunistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai“. Vilnius, Nacionalinė dailės galerija, 2010 m. gruodžio 14 d.
 • Изучение коллекции книг Сапегов в Библиотеке Вильнюсского университета. VI международные книговедческие чтения “Библиотеки в формировании иновационной среды для развития науки, образования и бизнеса”. Минск, Национальная библиотека Беларуси, 27–29 октября 2010 г.
 • Lietuvos knygos paminklai spaudos paveldo tyrimų kontekste. Tarptautinė knygotyros konferencija „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, 2010 m. rugsėjo 23–24 d.
 • Reflections of everyday culture in proveniential inscriptions in Lithuanian books from the end of the 19th century. The 18th Annual SHARP Conference „Book Culture from Below”. Helsinki, 17–20 August, 2010. Abstract on: http://www.helsinki.fi/sharp2010/abstracts/7G.pdf
 • Gap between research of high culture and culture from below in Lithuania: Bibliotheca Sapiehana as a typical 17th century nobleman‘s library in Grand Duchy of Lithuania. A walking seminar „The Good Book, the Good Library and the Good Reading”. Simrishamn, Sweden, 17–19 May, 2010.
 • Библиофильский аспект в исследованиях книжной культуры Литвы (1990–2008 гг.). XII международная научная конференция по проблемам книговедения “Наука о книге: традиции и иновации”. Москва, 28-30 апреля 2009 г.
 • Private library in bibliology and librarianship research: Lithuanian case. Workshop „Books as material objects, books in space, books in movement”. Tampere Summer School of the HIBOLIRE Network. Tampere (Finland), June 4-5, 2009.
 • Lietuvių knygotyros terminijos diskusiniai klausimai: dėl sąvokos reta knyga. Tarptautinė knygotyros konferencija „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“. Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, 2009 m. spalio 22–23 d.
 • Spaudos paveldas kaip kultūros paveldo dalis: sampratos, turinio, vertės problemos. Konferencija „Spaudos paveldas Kauno regiono atminties institucijose: išsaugojimo ir sklaidos perspektyvos“. Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2008 m. lapkričio 11 d.
 • Bibliotheca Sapiehana: попытка реконструкции тематического репертуара. Международная научно-практическая конференция „Берестейские книгосборы: проблемы и перспективы исследования“. Брест, 30-31 октября 2008 г.
 • Lietuvos knygos paminklai: sąvado idėja, reikmė, problemos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika“. Vilniaus universitetas, 2007 m. spalio 4–5 d.
 • Išeivijos spaudos paveldo sampratos klausimu. Tarptautinė knygotyros konferencija „Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą“. Vilniaus universitetas, 2007 m. rugsėjo 27–28 d.
 • Kūrybinė bibliofilijos erdvė Lietuvos Respublikoje 1918–1944 m. Tarptautinė knygotyros konferencija „Knygos mokslas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse nuo 1918 metų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos“. Vilniaus universitetas, 2006 m. rugsėjo 29–30 d.
 • Jono Karolio Chodkevičiaus bibliotekos pėdsakais. Tarptautinė mokslinė konferencija prof. Levo Vladimirovo gimimo 90-osioms metinėms „Biblioteka yra visas pasaulis“. Vilniaus universitetas, 2002 sausio 31–vasario 1.
 • Early maps of Estonia in Lithuanian cartografic collections. International conference „Books and Libraries in the Cultural Region of the Baltic Sea during the 16th and 18th Centuries“. Tallinn, 3-6 April, 2002.
 • Knyga kaip muziejinis eksponatas Kazio Varnelio bibliotekoje. Knygotyros konferencija „Knygos muziejus: būklė ir raidos tendencijos“. Vilniaus universitetas, 2002 rugsėjo 26–27 d.
 • The Collection of Old Atlases in the Library of Vilnius University. 15th International Symposium of International Map Collector’s Society. Riga, October 6-9, 1996.
 • Collections of Old Books in the Library of Vilnius University: Present Situation and Problems of Book Depositing. International conference „Preservation and restoration of cultural haritage: problems and perspective”. Tartu University Library, August 23-25, 1993.
 • Projektas „Nepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose“ 2023: tarpinstitucinė paroda Vilniaus paveikslų galerijoje 2023 m. lapkr. – 2024 m. kovo mėn. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Parodos turinio kuratorė.
 • Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos vykdymo grupės narė.
 • Projekto „Tėvo Stanislovo biblioteka: išsaugojimas, įprasminimas, tyrimas“ (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Vilniaus universiteto biblioteka, 2009), finansuoto pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programą, vadovė.
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertė (2009–2015 m.).
 • Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Knygos meno ekspertų komisijos narė (2010–2011 m.).
 • Duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė (nuo 2008 m.).
 • UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto ekspertė (nuo 2007 m.).
 • Tęstinio leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka redaktorių kolegijos narė (nuo 2020 m.).
 • Vilniaus universiteto leidinių serijos Fontes historiae Universitatis Vilnensis redaktorių kolegijos narė (2010–2019 m.).
 • Vilniaus universiteto mokslo žurnalo Knygotyra atsakingoji sekretorė (2008–2018 m.).
 • Įvairių vienkartinių VU KF mokslinių leidinių redaktorių kolegijų narė (2005–2017 m.).
 • Vilniaus universiteto mokslo darbų Knygotyra redaktorių kolegijos narė (1993–1997 m.).
 • Tarptautinio knygų leidybos projekto Bibliotheca Baltica Lietuvos nacionalinės tarybos narė (1993–1995 m.).

Research organization

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Tarybos narė (2015–2019 m.).
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorė (2010–2011 m.).
 • Kasmetinių tarptautinių knygotyros konferencijų, rengtų VU Komunikacijos fakultete, org. komiteto narė, pirmininko pavaduotoja (2009–2017 m.).
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė (2009–2019 m.).
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Doktorantūros komiteto narė (2012–2019 m.).
 • Suteiktas pedagoginis docentės vardas 2014 m.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorė (2005–2008 m.).
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros dėstytoja valandininkė (1991–2000 m.).
 • Vilniaus aukštesniosios technologijos mokyklos dėstytoja valandininkė (1995–2000 m.).
 • Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų katedros dėstytoja valandininkė (1989–1992 m.).
 • Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros dėstytoja valandininkė (1980–1987 m.)
 • Astos Urbanavičiūtės disertacijos Kultūrinės periodikos leidyba medijų pokyčių kontekste vadovė (2013–2019 m.)

Participation in dissertation defence boards:

 • Ina Kažuro. Vilniaus Bazilijonų vienuolyno spaustuvės veikla 1628–1839 m. Vilniaus universitetas, 2019 m. birž. 20 d. Gynimo tarybos narė.
 • Inga Liepaitė. Lietuvos bibliofilijos būties ir idėjų raiška sovietmečiu. Vilniaus universitetas, 2013 m. vasario 15 d. Gynimo tarybos narė.
 • Žygintas Būčys. Senienos ir visuomenė: paveldo komunikacija XIX a. Lietuvoje. Vilniaus universitetas, 2012 m. gruodžio 21 d. Gynimo tarybos narė.
 • Rima Cicėnienė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės). Vilniaus universitetas, 2011 m. birž. 30 d. Oponentė.
 • Danutė Zovienė. Lietuvos šiuolaikinės tiražinės knygos meniniai ypatumai. Vilniaus dailės akademija, 2009 m. kovo 20 d. Gynimo tarybos narė.
 • Žibutė Petrauskienė. Elektroninių informacijos išteklių – licencijuojamų duomenų bazių – valdymas Lietuvos akademinėse bibliotekose. Vilniaus universitetas, 2008 m. liepos 1 d. Oponentė.

Exibitions:

 • „Nepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose“. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje 2023 m. lapkr. 11-22 d. – 2024 m. kovo 3-31 d. (kartu su dr. R. Cicėniene, dr. G. Drungliene, S. Jaskelevičiūte, partneriai LNB, VUB)
 • „Vilna Litvaniae metropolis: panoraminio Vilniaus plano (1581) sekiniai“. Mažoji paroda LMA Vrublevskių bibliotekoje 2023 m. gegužė–birželis.
 • „Spaustuvininkas iš pašaukimo: Otto von Mauderodei –170“. Paroda LMA Vrublevskių bibliotekoje 2022 m. geg. 30–birž. 30 d. (kartu su dr. Kotryna Rekašiūte)
 • „Motiejaus Strijkovskio „Kronika“ (1582) – istorijos ir literatūros lydinys“. Mažoji paroda LMA Vrublevskių bibliotekoje 2022 m. kovo 17–baland. 13 d. (kartu su dr. Daiva Narbutiene)
 • „XXVII knygos mėgėjai (1930–1940): „Dirbti lietuviškai knygai“ LMA Vrublevskių bibliotekoje 2021 m. baland. 14 – gegužės 21 d.
 • Virtuali paroda „XXVII knygos mėgėjai (1930–1940): „Dirbti lietuviškai knygai“. Paskelbta 2021 m. baland. 8 d. Prieiga internetu: http://eparodos.mab.lt/s/xxvii-knygos-megejai-1930-1940-dirbti-lietuviskai-knygai.
 • Virtuali paroda „Mažesniųjų brolių konventualų spauda. Vilniaus pranciškonų spaustuvei – 350“. Paskelbta 2021 m. liepos 5 d. (kartu su Kotryna Rekašiūte). Prieiga internetu: http://eparodos.mab.lt/s/mazesniuju-broliu-spauda-vilniaus-pranciskonu-spaustuvei-350
 • „Stanislovas Čerskis ir Salantų raižykla“ (2019-ieji – Žemaitijos metai) LMA Vrublevskių bibliotekoje 2019 m. rugpj. 19–rugs. 30 d.

Guest lectures:

 • Virtuali paskaita „Vilna Litvaniae metropolis: panoraminio Vilniaus plano (1581) sekiniai“ (iš ciklo „Bibliopolio žvaigždynas“) 2023 m. geg. 30 d. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=Ohm_hV6mJU4
 • Tarptautinėje mokykloje „Gydytojas, leidėjas ir sodininkas: 500 metų nuo Pranciškaus Skorinos veiklos perkėlimo iš Prahos į Vilnių“ Prahos Karolio universitete 2022 m. rugsėjo 12–18 d. skaitytos paskaitos (8 akad. val.), dalyvauta akademinėse diskusijose Prahos Senojo miesto rotušėje ir Čekijos nacionalinėje bibliotekoje Klementinum (http://www.mab.lt/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAMA.pdf)
 • „Leidyba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVIII a.“. Paskaita Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Leidybos bakalauro studijų studentams 2021 m. baland. 29 d.
 • „Dokumentinio paveldo teorinės ir praktinės problemos“. Paskaita LMA Vrublevskių bibliotekoje 2021 m. gruodžio 9 d.
 • Virtuali paskaita „Kaip trejos devynerios susijusios su knyga ir bibliofilija“. Pirma dalis 2020-08-14, prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=9RaVeVX-liA; Antra dalis 2020-08-18, prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=GDHoUxUdE6w.
 • „Spausdintinis paveldas viešojoje bibliotekoje“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2020 m. sausio 14 d.; Utenos savivaldybės A. ir M. Miškinių biblioteka, 2020 m. vasario 12 d.
 • „Knygos muziejus – tradicinis ar modernusis?“ Paskaita LMA Vrublevskių bibliotekoje 2019 m. spalio 10 d.

Book presentations, interviews and more:

 • Videopasakojimas „Bibliofilija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ parodoje „Nepažintas senųjų knygų pasaulis: LDK didikų paveldas Vilniaus bibliotekose“ Vilniaus paveikslų galerijoje 2023 m. lapkr. 11-22 d. – 2024 m. kovo 3-31 d.
 • Interviu LRT laidoje „Panorama“ apie parodą „Nepažintas senųjų knygų pasaulis“ 2023 m. lapkr. 22 d. Prieiga internetu: https://fb.watch/ouGoiTG4ll/; lapkr. 23 d. TVP Wilno. Prieiga internetu: https://wilno.tvp.pl/74305012/info-wilno-23112023; Lrytas TV 2023 m. gruodžio 29 d. Prieiga internetu: https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2023/12/29/news/vilniaus-paveikslu-galerijoje-ldk-didiku-biblioteku-paveldas-paroda-kviecia-tyrineti-istorija-29798074.
 • Knygos „Žemaičių daktaras Faustas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas“ sutiktuvės Vilniaus universiteto bibliotekoje 2023 m. lapkr. 29 d. Prieiga internetu: http://ofm.lt/2023/12/05/sv-pranciskaus-onkologijos-centras-namai-tampantys-uzuoveja-nuo-ligos-2-2-2-2-2-2-2/
 • Pleskačevskajos knygos „Istoriniai pasivaikščiojimai su Pranciškumi Skorina“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 2023 m. vas. 24 d.
 • 2008 m. Vilniaus universiteto Rektoriaus premija už svarius mokslo darbus.
 • 2003 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.