LIT   ENG   RU

 

Home

Biography

Writings and editions

Translations of writings

Research and spread of writings

Kristijonas Donelaitis in art

Illustrations for writings

Kristijonas Donelaitis in art

G. Jokūbonio, V. Grybo, P. Rimšos, K. Bogdano, V. Kalinausko, B. Vyšniausko, V. Valiaus, A. Aleksandravičiaus, S. Ušinsko, E. Varno kurtų Donelaičio portretų albumas, skirtas poeto 250-osioms gimimo metinėms : [Donelaitis‘ Portraits by G. Jokūbonis, V. Grybas, P. Rimša, K. Bogdanas, V. Kalinauskas, B. Vyšniauskas, V. Valius, A. Aleksandravičius, S. Ušinskas and E. Varnas: A 250-th anniversary album] – Vilnius : Vaga, 1964 ([Kaunas] : Valst. K. Poželos sp.). – 1 iliustr. lap. sulankst. į 10 p. – Cover: an engraving by V. Jurkūnas
WLLAS
 
   

 

Kristijonas Donelaitis. Didysis lietuvių tautos dainius, 1714–1764 : [a poster]. – Kaunas : Lithuanian Society for Friendship and Cultural Relation, 1964 (K. Požėlos spaustuvė). – 1 lap. ; 86, 0 x 59.
MMNLL
Chlebinskas, Saulius. Kristijonas Donelaitis, 1714–1780 : [a poster]. – Vilnius : [s. n.], 1988 (M. Šumausko spaustuvė). – 1 lap. ; 57,0 x 87,0.
MMNLL
Kaušinis, Vytautas. Kristijonas Donelaitis, 1714–1780 : [a poster]. – Vilnius : Mintis, 1988 (LKP CK leidyklos spaustuvė). – 1 lap. ; 60,0 x 90,0.
A bust of Kristijonas Donelaitis by E. Varnas has been used in making this poster.
MMNLL
Mikalajūnas, Marius. Kristijonas Donelaitis : [a poster]. – Vilnius : Didakta, [2009]. – 1 lap. ; 10,00 x 69,5.
MMNLL
Skulptoriai skaito Donelaitį = Sculptors read Donelaitis : [bronzos liedinimo simpoziumas 2011 m. : parodos katalogas  = Bronze Founding Symposium 2011 : an exhibition catalogue]/ sudarymas: Regina Šimulynienė ; vertimas į anglų kalbą: Diana Barnard]. – Vilnius : Šv. Jono gatvės galerija, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 35, [1] p. : iliustr. – Contents: aut.: Domas Kaunas, Dalia Matulaitė.
WLLAS

 

Donelaitis, Kristijonas. Metai : [a phonorecord] / kompozitorius Bronius Kutavičius ; režisierius Tomas Vaisieta. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1985 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – 2 vinyl records in a case : 33 1/3 rev./min., stereo ; 30 cm. – Performers: Tomas Vaisieta, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Pranas Treinys, Algimantas Zigmantavičius, Mykolas Smagurauskas, Antanas Pikelis, Audronis Rūkas, Mindaugas Capas, Sigitas Račkys, Regina Paliukaitytė, Ramutis Rimeikis, Juozas Jaruševičius, Vilius Petrauskas, Jonas Braškys, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, actors ; a band of new music led by Šarūnas Nakas. – Recorded in 1984 [Record 1] : Spring Joys. – 1985. ­– 1 record (appr. 52 min).

MMNLL

Donelaitis, Kristijonas. Metai : [a phonorecord] / kompozitorius Bronius Kutavičius ; režisierius Tomas Vaisieta. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1985 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – 2 vinyl records in a case : 33 1/3 rev./min., stereo ; 30 cm. – Performers: Tomas Vaisieta, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Pranas Treinys, Algimantas Zigmantavičius, Mykolas Smagurauskas, Antanas Pikelis, Audronis Rūkas, Mindaugas Capas, Sigitas Račkys, Regina Paliukaitytė, Ramutis Rimeikis, Juozas Jaruševičius, Vilius Petrauskas, Jonas Braškys, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, actors ; a band of new music led by Šarūnas Nakas. – Recorded in 1984 [Record 2] : Summer Toil. – 1985. ­– 1 record (appr. 52 min).

MMNLL
Donelaitis, Kristijonas. Metai : [a phonorecord] / režisierius T. Vaisieta ; kompozitorius B. Kutavičius ; [pritaria] Š. Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1987 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – Notes in Russian and Lithuanian on the back of the case.
[Record 1] : Autumn Boons. – 1987. – 1 record (49 min, 06 sec.) ; 30 cm. – Performers: Tomas Vaisieta, Jonas Jaruševičius, Pranas Treinys, Antanas Pikelis, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Karolis Dapkus, Algimantas Bružas, Mindaugas Capas, Vilius Petrauskas, Sigitas Račkys, Ramutis Rimeikis, Audronis Rūkas, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, Joana Valančiūtė.

MMNLL
Donelaitis, Kristijonas. Metai : [garso įrašas] / režisierius T. Vaisieta ; kompozitorius B. Kutavičius ; [pritaria] Š. Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1987 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – Notes in Russian and Lithuanian on the back of the case.
[Record 2] : Winter Cares. – 1987. – 1 record (50 min, 11 sec) ; 30 cm. – Performers: Tomas Vaisieta, Jonas Jaruševičius, Pranas Treinys, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Karolis Dapkus, Vytautas Dumšaitis, Vilius Petrauskas, Sigitas Račkys, Ramutis Rimeikis, Audronis Rūkas, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, Joana Valančienė.
MMNLL
Balakauskas, Osvaldas. Jau saulelė vėl … = Schon stieg die Sonne / eilės Kristijono Donelaičio ; [atlieka] Vilniaus savivaldybės choras „Jauna Muzika“, dirig. Vaclovas Augustinas Iš: Lietuvių choro muzikos rinktinė : [a phonorecord]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija : Jauna Muzika, 1999.
MMNLL
Jau saulelė … : [a phonorecord] : teatralizuota 4 dalių programa : albumas / Alka, Vorusnėlė ; [muzika] Mažosios Lietuvos folkloras ; K. Donelaičio tekstai ; scenarijaus autorė ir režisierė D. Kiseliūnaitė ; režisieriaus padėjėja V. Morkūnienė ; dailininkė E. Matulionienė ; [atlieka]: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ ir Klaipėdos etnokultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“, vadovė Dalia Kiseliūnaitė ; Klaipėdos m. etnokultūros centro folkloro ansamblis „Alka“, vadovai Vida Morkūnienė ir Jonas Petrauskas. – Klaipėda : Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras : KU, [2002]. – 2 audio CDs (40 min, 34 sec; 46 min, 25 sec) : [stereo], digit. + 1 leaf (folded into [4] p. : illustr.).
MMNLL
 

 
  Donelaitis, Kristijonas. Metai : [a scenic production of The Seasons : a  program, Chicago, October 17–18 1964 / Union of Stage Workers]. – Chicago : [Scenos darbuotojų sąjunga], 1964. – [4] p.
MMNLL
Dubonis, Romas. Kristijonas : A. Bražinsko opera : [a playbill]. – [Vilnius : Akademinis operos ir baleto teatras, 1985 (M. Šumausko spaustuvė). – 1 lap. ; 62,5 x 84,0.  
An engraving by V. Jurkunas has been used in making this playbill.
MMNLL
Jau saulelė vėl atkopdama … : bookplates relating to Kristijonas Donelaitis : [a catalogue / compiled by A. Čepauskas]. – Vilnius : Lietuvos TSR savanoriškosios knygos bičiulių draugijos Vilniaus miesto organizacijos valdyba, 1989. – [16] p. : iliustr. – Intr. in Lithuanian, summary in Russian, English.  The publication contains bookplates created by Lithuanian graphic artists to commemorate the memory of Donelaitis. It marks the 275th birth anniversary of the classic author of Lithuanian literature.
WLLAS