KNYGAI NOBAŽNYSTĖS KRIKŠČIONIŠKOS – 350

Evangelikų reformatų giesmių ir maldų rinkinys, susidedąs iš 4 knygų, pirmą kartą išleistas Kėdainių gimnazijos spaustuvėje 1653 m. Spausdino Joachimas Jurgis Rhetas. Kėdainių miesto burmistro Stepono Jaugelio Telegos knyga dedikuota Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lauko etmonui ir Vilniaus vaivadai Jonušui Radvilai. Rinkinį sudaro šios dalys:

Psolmay Dovida Šventa / [iš lenkų k. vertė S. Jaugelis Telega];

Gžegožas iš Žarnovco. Summa, arba Trumpas išguldimas evanieliu šventu / [iš lenkų k. vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresnysis];

Maldos krikščioniškos ... / [parengė ir vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresnysis].

Katekizmas ... / [vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis].

Vienintelis žinomas 1-ojo leidimo egzempliorius saugomas Upsalos universiteto bibliotekoje. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute šiuo metu rengiamas spaudai mokslinis Knigos nobaznistes krikščioniszkos leidimas. Projekto autorė ir rengėja – doc. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Pirmasis tomas pasirodys 2003 m. pabaigoje.
 

Kniga nobaznistes krikščioniszkos. – 2-asis, papildytas leidimas. – [Karaliaučius : L. K. Radvilaitės lėšos, Roisnerio sp., 1684]. – [8], 272, 288, 76, [20] p. : inic., vinj.; 4° (19,5 cm).
Nors bendrajame antraštiniame lape nurodyti išleidimo duomenys: Kėdaynise, Drukawoia Joachimas Jurgis Rhetas, Meatu Pona, 1653, knyga, bibliografų žiniomis, išleista Karaliaučiuje 1684 m. Jos leidimą finansavo Liudvika Karolina Radvilaitė.
LK-17/2-3-4-5

 

Liudvika Karolina Radvilaitė (1667–1695) – LDK reformatų veikėja, materialiai rėmusi Lietuvos evangelikų reformatų spaudą.
Iliustracija iš Radvilų šeimos albumo Icones familiae ducalis Radivilianae (Nesvyžius; Petrapilis, 1875).