EVANGELIKAI LIUTERONAI

Evangelikai liuteronai yra Martino Lutherio mokymo, kilusio XVI a. pr. Vokietijoje, pasekėjai. Formalia liuteroniškosios reformacijos judėjimo pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai augustinų vienuolis M. Lutheris ant Vitenbergo pilies durų prikalė savo garsiąsias 95 tezes, nukreiptas prieš neribotą popiežiaus valdžią bei indulgencijų (atlaidų) pardavinėjimą. Pagrindinis dr. Lutherio siekis buvo atnaujinti Romos katalikų bažnyčią, grąžinti ją prie Biblijos mokymo bei pirmųjų krikščionių išpažinimo ir patirties. Dėl nesutarimų, disputų ir jų išprovokuotų prakeikimų M. Lutherio šalininkai suformavo atskirą bažnyčią.

Pirmuosius žingsnius Lietuvoje liuteronybė žengė jau 1523 m., t.y. pačiame reformacijos judėjimo Europoje įkarštyje. Veikiai susiformavo liuteroniškų parapijų tinklas. Pirmosios liuteronų bendruomenės suvienijo įvairių tautybių išpažinėjus, bet iš pradžių daugumą sudarė vokiečiai miestiečiai (nors buvo ir didikų bei valstiečių).

Nepaisant įvairių nesklandumų, persekiojimų bei konfliktų, liuteronų parapijos, gausesnės ar ne taip gausios, išliko Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje. Liuteronų bažnyčios tikintieji aktyviai dalyvavo kultūriniame bei moksliniame gyvenime. Nemažai liuteronų veikėjų – Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Jonas Bretkūnas, Liudvikas Rėza ir kt. – padarė lemiamą įtaką lietuvių kalbos ir kultūros formavimuisi. Tačiau ir kitų tautybių liuteronai darė didelę įtaką krašto dvasiniam gyvenimui. Vienas tokių – superintendentas Samuelis Dambrowskis, kurio pamokslų klausytis susirinkdavo minios žmonių.

Lietuvos liuteronai, kaip ir kitos liuteroniškosios bažnyčios, išpažįsta doktriną, išdėstytą septyniose išpažinimų knygose. Jų sąvadas vadinamas Liber concordiae (Santarvės knyga).

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 20 000 liuteronų tikėjimą išpažįstančių žmonių, 54 parapijos, kuriose tarnauja 23 kunigai.

Daugelis šioje parodoje eksponuojamų spaudinių – katekizmai, Biblijos vertimai, pamokslų rinkiniai, giesmynai – tebėra neatsiejama Bažnyčios gyvenimo dalis, žinoma, pritaikyta šių dienų kalbai ir poreikiams.
 

 

Martinas Lutheris (1483–1546), protestantizmo (liuteronybės) pradininkas. Gimė Eislėbene (Vokietija). 1505 m. baigęs Erfurto universitetą, įstojo į vienuolių augustinų ordiną. Nuo 1508 m. dėstė Vitenbergo universitete. 1517 m. paskelbė 95 tezes. Jose išdėstė svarbiausius savo religinės doktrinos teiginius.

Luther, Martin. Von der Freyheit eins Christe Menschen [Apie krikščionio laisvę]. – Wittenberg; Basel : durch Adam Petri, 1521. – [30] p. : inic.; 4° (20 cm).
XVI/159

 

Luther, Martin. Biblia das ist Die gantze heilige Schrifft Deudsch. Auffs new zugericht. – Wittemberg : durch Hans Lufft, 1545. – 344 lap. : iliustr., inic., portr.; 2° (35 cm).
V-16/2-218