Dr. Kotryna Rekašiūtė

Knygos muziejaus mokslo darbuotoja, daktarė

Tel. +370  614 10805

El. paštas kotryna.rekasiute@mab.lt

Moksliniai interesai:

 • Masonų draugija;
 • Prūsijos masonų veikla ir istorija XVIII–XX a. pr.;
 • Prūsijos (Mažosios) Lietuvos literatūros ir kultūros istorija.

  0000-0001-5138-2780

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2023
1. [S4] Braziūnienė, Alma; Rekašiūtė, Kotryna. Oto fon Mauderodės spaudiniai LMA Vrublevskių bibliotekoje = Otto von Mauderode’s Publications in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. ISSN 2783-7300. 2023, t. 12, p. 138-148. DOI: 10.54506/LMAVB.2023.12.7.
2. [R2a] Rekašiūtė, Kotryna. Heinrichas Teodoras fon Šionas – nepažintas lietuvninkų globėjas : [audiopasakojimas] // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2023, gruod. 4, 1 garso įrašas (9 min., 53 sek.). Prieiga per internetą: <https://open.spotify.com/episode/4GP9XaMGvHuvjFXT9QVyVt?si=c134c5de018d432f&nd=1&dlsi=2332250ff3c8414c.> [žiūrėta 2024-02-26].
3. [R2a] Rekašiūtė, Kotryna. Lietuvių liaudies dainų gerbėjas: Kristijonui Barčui – 190 // Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2023, saus. 2, 1 garso įrašas (11 min., 38 sek.). Prieiga per internetą: <https://open.spotify.com/episode/2Ym2QHuWOXhjoWLUDOxDM1?si=RYYaGTJ2SVKlQTx-jwnPSQ&nd=1> [žiūrėta 2023-03-22].
4. [R2a] Rekašiūtė, Kotryna (interviu, duodantis). [Apie įvykusius renginius ir liuteroniškosios kultūros svarbą ] // Kelias. Klaipėdos krašte įvyko pirmosios Liuteroniškos kultūros dienos : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2023, spalio 8, 1 vaizdo įrašas (23 min., 33 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000296904/kelias-klaipedos-kraste-ivyko-pirmosios-liuteroniskos-kulturos-dienos?time_start=6> [žiūrėta 2024-03-14].
5. [R2a] Savukynas, Virginijus (interviu, imantis); Rekašiūtė, Kotryna (interviu, duodantis). [Kas tas Jokūbas Brodovskis ir kas tas žodynas?] // Istorijos detektyvai. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2023, bal. 9, 1 vaizdo įrašas (43:47-51:16). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000266639/istorijos-detektyvai-paslaptinga-prusu-gentis-ir-xiii-a-kernaves-gyventoju-rubai> [žiūrėta 2023-04-13].
 
2022
1. [S2] Rekašiūtė, Kotryna. Martyno Liudviko Rėzos „Dainos” ir kitas lituanistikos paveldas Maskvoje = Dainos by Martin Ludwig Rhesa and other Lithuanian Heritage in Moscow // Knygotyra. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2022, t. 79, p. 7-19. DOI: 10.15388/Knygotyra.2022.79.118. [Scopus] [CiteScore: 0,30; SNIP: 0,309; SJR: 0,121; Q2 (2022, Scopus Sources)]
2. [S4] Braziūnienė, Alma; Rekašiūtė, Kotryna. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės rankraštinis paveldas = The Manuscript legacy of Emilia Wróblewska // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 160-166. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.13.
3. [S4] Rekašiūtė, Kotryna. Hugo Šojaus asmeninės bibliotekos knygos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje = Books from the Personal Library of Hugo Scheu in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 88-99. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.9.
4. [S7] Rekašiūtė, Kotryna. Pranciškui Skorinai skirta tarptautinė mokykla Prahoje = The Prague International School dedicated to Francysk Skaryna // LMA Vrublevskių bibliotekos darbai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 2783-7300. eISSN 2783-7297. 2022, t. 11, p. 176-178. DOI: 10.54506/LMAVB.2022.11.15.
5. [R2a] Rekašiūtė, Kotryna; Petrikaitė, Vika (kita veikla). Masonai ir knyga : paskaita // Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2022, saus. 14, 1 vaizdo įrašas (20 min., 25 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=dPF98krNTVk> [žiūrėta 2022-01-20].
6. [R2a] Rekašiūtė, Kotryna (interviu, duodantis); Beliokaitė, Daiva (interviu, imantis). Masonų ryšiai su lituanistika // J. Lankučio viešosios bibliotekos tinklalaidė. Gargždai : J. Lankučio viešoji biblioteka. 2022, kovo 29, 1 garso įrašas (46 min., 02 sek.). Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=fi239fqMxnQ> [žiūrėta 2023-02-23].
 
2021
1. [S4] Rekašiūtė, Kotryna. Vieno lietuviško rankraštinio XIX a. antros pusės dokumento autorystės klausimu = On the authorship of a Lithuanian manuscript document from the second half of the 19th century // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2021, t. 10, p. 135-142. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.54506/LMAVB.2021.10.10> [žiūrėta 2022-02-02].
2. [S5] Rekašiūtė, Kotryna. Augustas Schleicheris. Indoeuropeistikos įžymybė, plačių interesų mokslininkas ir labai įdomi asmenybė // Bernardinai.lt [elektroninis išteklius]. 2021, kovo 15, 1 html. Prieiga per internetą: <https://www.bernardinai.lt/augustas-schleicheris-indoeuropeistikos-izymybe-placiu-interesu-mokslininkas-ir-labai-idomi-asmenybe/> [žiūrėta 2021-03-15].
3. [S5] Rekašiūtė, Kotryna. Stebinęs ir tebestebinantis mokslo užmojais : minint A. Schleicherio 200-ąsias gimimo metines // Tarp knygų. Vilnius. ISSN 0868-8826. 2021, Nr. 1, p. 28-30. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/tarpknygu/docs/2021_01> [žiūrėta 2022-02-11].
4. [ETD_DR] Rekašiūtė, Kotryna. Masonų draugijų įtaka lituanistiniam sąjūdžiui Prūsijoje XVIII–XX a. pr. = The impact of the Masonic Society on the Lithuanian national movement in Prussia: the 18th through the early 20th century. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 174 p. DOI: 10.15388/vu.thesis.180. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:99870054/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2021-07-08].
5. [ETD_DR_S] Rekašiūtė, Kotryna. The impact of the Masonic Society on the Lithuanian national movement in Prussia: the 18th through the early 20th century = Masonų draugijų įtaka lituanistiniam sąjūdžiui Prūsijoje XVIII–XX a. pr. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 27 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:99873380/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2021-07-08].
6. [R2a] Rekašiūtė, Kotryna (interviu, duodantis); Smolskienė, Lina (interviu, imantis). „Apie masonus ir jų keliamus humanizmo idealus…” : [Ryto alegro rubrika „Kalbos rytas”] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2021, bal. 7, 1 garso įrašas (40:39-51:00). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147393/ryto-allegro-kuo-unikali-angliskus-kotedzus-primenancios-kraziu-kolonijos-architektura> [žiūrėta 2022-02-14].
7. [R2a] Rekašiūtė, Kotryna (interviu, duodantis); Smolskienė, Lina (interviu, imantis). Šiemet minimos Augusto Šleicherio 200-osios gimimo metinės : [Ryto alegro rubrika „Kalbos rytas”] // LRT.lt. Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 2021, kovo 3, 1 garso įrašas (42:50-53:10). Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143010/ryto-allegro-kaip-siandienine-problematika-lemia-architekturos-procesus> [žiūrėta 2022-02-14].
 
2019
1. [K3e] Šinkūnas, Mindaugas; Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas. Kristijonas Endrikis Mertikaitis, Visokios naujos giesmės arba evangeliški Psalmai, Tilžė, 1825 : [elektroninės tiesioginės ir atvirkštinės žodžių formų konkordancijos] / parengė tekstą ir elektronines tiesiogines ir atvirkštines žodžių formų konkordancijas: Šinkūnas Mindaugas, Strungytė-Liugienė Inga, Rekašiūtė Kotryna; programuotojas Zinkevičius Vytautas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 611 p. ISBN 9786094112478. Prieiga per internetą: <http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=84>.
2. [K3e] Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas. – -, Eikš prie Jėzaus, ~1845 : [elektroninės tiesioginės ir atvirkštinės žodžių formų konkordancijos] / elektroninių dokumentų rengėjai: tekstą rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė; konkordancijas rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė, Vytautas Zinkevičius. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 16 p. ISBN 9786094112430. Prieiga per internetą: <http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=82> [žiūrėta 2020-04-03].
3. [K3e] Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas. – -, Keturios gražios giesmės, ~1841 : [elektroninės tiesioginės ir atvirkštinės žodžių formų konkordancijos] / elektroninių dokumentų rengėjai: tekstą rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė; konkordancijas rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė, Vytautas Zinkevičius. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 8 p. ISBN 9786094112447. Prieiga per internetą: <http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=78> [žiūrėta 2020-04-03].
4. [K3e] Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas. – -, Ketury naujo giesmė, ~1841 : [elektroninės tiesioginės ir atvirkštinės žodžių formų konkordancijos] / elektroninių dokumentų rengėjai: tekstą rengė Kotryna Rekašiūtė, Inga Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė Kotryna Rekašiūtė, Inga Strungytė-Liugienė, Vytautas Zinkevičius. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 8 p. ISBN 9786094112454. Prieiga per internetą: <http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=79> [žiūrėta 2020-04-04].
5. [K3e] Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas. – -, Komidanto dukteraitė, 1897 : [elektroninės tiesioginės ir atvirkštinės žodžių formų konkordancijos] / elektroninių dokumentų rengėjai: tekstą rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė; konkordancijas rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė, Vytautas Zinkevičius. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 8 p. ISBN 9786094112461. Prieiga per internetą: <http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=80&page=1> [žiūrėta 2020-04-03].
6. [K3e] Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas. – -, Penkis naujo giesmė, ~1841 : [elektroninės tiesioginės ir atvirkštinės žodžių formų konkordancijos] / elektroninių dokumentų rengėjai: tekstą rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė; konkordancijas rengė Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė, Vytautas Zinkevičius. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 16 p. ISBN 9786094112430. Prieiga per internetą: <http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=81> [žiūrėta 2020-04-03].
7. [S3] Rekašiūtė, Kotryna. Heinrichas Theodoras von Schönas: ryšiai su masonais = Heinrich Theodor von Schön: relations with masons // Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 1392-737X. 2019, 21, p. 127-146. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2019~1602947394408/J.04~2019~1602947394408.pdf> [žiūrėta 2023-04-05]. [Lituanistika; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA]
8. [S4] Kaunas, Domas; Rekašiūtė, Kotryna; Strungytė-Liugienė, Inga. Zur geistigen Bildung, Schrift- und Buchkultur der Angehörigen der Gemeinschaftsbewegung Preußisch-Litauens // Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Bonn : Annaberger Annalen. ISSN 1614-2608. 2019, Nr. 27, p. 26-61. Prieiga per internetą: <http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2019/5_Surinkimininkai_AA27.pdf> [žiūrėta 2019-12-18].
9. [S7] Rekašiūtė, Kotryna. 2019 m. balandžio 25–26 d. Klaipėdos universitete vyko Dešimtasis nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras // Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2019, 47, p. 329-331. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Kronika(1).pdf> [žiūrėta 2023-04-03]. [MLA: International Bibliography]
10. [S7] Rekašiūtė, Kotryna. 2019 m. rugpjūčio 30–31 d. Tamperės universitetas (Suomijos Respublika) kartu su Suomijos Didžiąja masonų lože Minerva No. 27 organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Edges of Freemasonry II: Lived Esotericism and the Western Modernity“. // Senoji Lietuvos literatūra: Daukantiana ir kiti tyrimai. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2019, 48, p. 264. [MLA: International Bibliography]
11. [S7] Rekašiūtė, Kotryna. 2019 m. spalio 24–26 d. Frankfurte prie Maino (Vokietijos Federacinė Respublika) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „International Conference on Research in Social Sciences and Humanities“ tyrėjai pristatė naujausius mokslinius tyrimus, susijusius su humanitariniais ir socialiniais mokslais // Senoji Lietuvos literatūra: Daukantiana ir kiti tyrimai. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2019, 48, p. 270. [MLA: International Bibliography]
 
2018
1. [S3] Rekašiūtė, Kotryna. Kai kurie Martyno Liudviko Rėzos masoniškų ryšių aspektai ir lituanistinė veikla // Res Humanitariae. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-7708. eISSN 2538-922X. 2018, 24, p. 121-140. DOI: 10.15181/rh.v24i0.1910. [Index Copernicus; Academic Search Research and Developement (EBSCO)]
2. [S3] Sidabraitė, Žavinta; Rekašiūtė, Kotryna. Kai kurios surinkimininkų literatūros formavimosi Prūsijos Lietuvoje tendencijos: sąsajos su vakarietiška tradicija ir lokalinės inovacijos // Senoji Lietuvos literatūra: Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2018, kn. 46, p. 170-198. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL46-170-198.pdf> [žiūrėta 2019-04-14]. [MLA: International Bibliography; Lituanistika]
3. [S5] Kaunas, Domas (interviu, duodantis); Strungytė-Liugienė, Inga (interviu, duodantis); Rekašiūtė, Kotryna (interviu, duodantis); Leparskienė, Lina. Mažosios Lietuvos surinkimininkų dvasinio ugdymo, rašto ir knygos kultūra // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2018, nr. 3, p. 28-44.
 
2017
1. [S7] Rekašiūtė, Kotryna. 2017 m. gruodžio 1-2 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Modernybės ir tradicijų sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje” // Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3656. 2017, kn. 44, p. 245-247. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/SLL44.pdf> [žiūrėta 2022-12-09].
 
 • ,,Lietuviški spaudiniai Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios parapijos archyve”, tarptautinė konferencija Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2017 m. gruodžio 2 d.
 • ,,Martynas Liudvikas Rėza: masoniškieji ryšiai ir lituanistinė veikla”, Dešimtasis nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras, Klaipėdos universitetas, Klaipėda, 2019 m. balandžio 25–26 d.
 • ,,Important Prussian Lithuanian cultural figures in Prussian Masonic lodges and their masonic activities”, tarptautinė konferencija Edges of Freemasonry II: Lived Esotericism and the Western Modernity, Tamperės universitetas, Suomijos Respublika, 2019 m. rugpjūčio mėn. 30–31 d.
 • ,,New Attitudes to Masonic relations and Prussian Lithuanian literature”, tarptautinė konferencija International Conference on Research in Social Sciences and Humanities, Frankfurtas prie Maino, Vokietijos Federacinė Respublika, 2019 m. spalio 24–26 d.
 • „Johanas Gotfrydas Herderis: ryšiai su masonais“, konferencija G. Herderio skaitymai 3, Šilutė, 2021 m. balandžio 21 d.
 • ,,Johanas Ferdinandas Kelkis ir lietuviška Prūsijos Lietuvos periodika”, konferencija Klaipėdos krašto pasakojimai: išsaugota lietuviška tapatybė. Johanas Ferdinandas Kelkis, Dovilų etninės kultūros centras, Dovilai, 2021 m. rugsėjo 30 d.

Stažuotės 

 • 2018 m. balandžio 1 d. – 2018 m. birželio 30 d. Ernsto Moritzo Arndto universitetas, Baltistikos institutas (Greifswaldas, Vokietijos Federacinė Respublika).
 • 2019 m. sausio 31 d. – 2019 m. kovo 31 d. Prūsijos kultūros paveldo slaptasis valstybės archyvas (Berlynas, Vokietijos Federacinė Respublika).
 • 2019 m. gegužės 12 d. – 2019 m. gegužės 27 d. Rusijos valstybinis karinis archyvas (Maskva, Rusijos Federacinė Respublika).
 • 2022 m. rugsėjo 12–19 d. stažuotė Prahoje (Čekija) vykusioje tarptautinėje mokykloje ,,Gydytojas, leidėjas ir sodininkas. 500 metų nuo P. Skorinos veiklos perkėlimo iš Prahos į Vilnių.“
 • 2017–2019 m. Lietuvos mokslų tarybos finansuotas projektas ,,Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: susirinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje” (vykdytoja). (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-MOD-17-10).
 • 2022–2025 m. Lietuvos mokslų tarybos finansuotas projektas ,,Prūsijos Lietuvos literatūra (XIX a. – XX a. pradžia): sava netapusi lietuvių literatūros dalis“ (vykdytoja). (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-MIP-22-14).

Mokslo populiarinimas kultūros laidose, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose:

Senųjų raštų perrašai:

 • Kristijonas Endrikis Mertikaitis, Visokios naujos giesmės arba evangeliški Psalmai, Tilžė, 1825. Tekstą rengė K. Rekašiūtė, M. Šinkūnas, Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, M. Šinkūnas, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=84; 611 p.
 • Ketury naujo giesmė, [Tilžė, apie 1841]. Tekstą rengė I. Strungytė-Liugienė, K. Rekašiūtė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=79; 8 p.
 • Penkis naujo giesmė, [Tilžė?, apie 1841]. Tekstą rengė I. Strungytė-Liugienė, K. Rekašiūtė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=81; 8 p.
 • Komidanto dukteratė, [Tilžė, prieš 1897].Tekstą rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. ISBN 978-609-411-246-1. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=80; 8 p.
 • Eikš prie Jėzaus, [Tilžė, apie 1845]. Tekstą rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=82; 16 p.
 • Keturos gražios giesmės, [Tilžė?, apie 1841]. Tekstą rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=78; 8 p.

Parengtos parodos: 

Virtualios:

Mažosios parodos:

 • ,,Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai: Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)“. Prieiga internetu: http://eparodos.mab.lt/s/gyvenima-paskyres-lietuviu-rastijai-kristijonas-gotlybas-milkus-1733-1807
 • ,,Rankraštiniai lietuvių kalbos paminklai: Jokūbui Brodovskiui – 330”.
 • ,,Klaipėdos spaustuvės ir spaustuvininkai, XIX–XX a. pr.”
 • „Senosios žoliaknygės“ (Kartu su dr. Alma Braziūniene, dr. Rima Cicėniene).
 • „Mažesniųjų brolių konventualų spauda. Vilniaus pranciškonų spaustuvei – 350“ (Kartu su dr. Alma Braziūniene).
 • „Pašaukta kūrybai: Emilija Beniovskytė-Vrublevskienė“ (Kartu su dr. Alma Braziūniene).

Didžioji paroda:

,,Spaustuvininkas iš pašaukimo: Otto von Mauderodei – 170” (Kartu su dr. Alma Braziūniene).