Mokslo taryba

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo taryba (toliau Bibliotekos MT) vertina Bibliotekos mokslinę veiklą ir aprobuoja mokslinių tyrimų programas, veiklos strategines ir kitas kryptis, teikia rekomendacijas dėl Bibliotekos strateginės veiklos; svarsto ir tvirtina Bibliotekos direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir numatomų darbų metines programas; tvirtina spaudai parengtus darbus; rengia Bibliotekos nuostatų pakeitimų projektus ir juos teikia tvirtinti Lietuvos mokslų akademijai.

2022 m. spalio 25 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 31 patvirtinta LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo taryba:

 • Akad. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (pirmininkas), Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;
 • Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė;
 • Akad. prof. habil. dr. Vincas Būda, Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas;
 • Akad. prof. habil. dr. Domas Kaunas, Vilniaus universiteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros profesorius emeritas;
 • Prof. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros profesorius;
 • Akad. prof. habil. dr. Eugenijus Norkus, Fizinių ir technologijos mokslų centro Katalizės skyriaus vadovas;
 • Akad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius;
 • Dr. Jolanta Širkaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja;
 • Doc. dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius.

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 31 patvirtinta LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo taryba:

 • Akad. Zenonas Dabkevičius, (pirmininkas), LMA viceprezidentas;
 • Akad. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininkė;
 • Akad. Vincas Būda, Gamtos tyrimų centro direktorius;
 • Akad. Domas Kaunas, LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas;
 • Prof. dr. Rimvydas Laužikas, VU Komunikacijos fakulteto dekanas;
 • Akad. Eugenijus Norkus, Fizinių ir technologinių mokslų centro Katalizės skyriaus vadovas;
 • Akad. Rimvydas Petrauskas, VU Istorijos fakulteto dekanas;
 • Dr. Jolanta Širkaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui;
 • Doc. dr. Sigitas Narbutas, Bibliotekos direktorius.

2010 m. spalio 26 d. LMA prezidiumo patvirtinta LMA Bibliotekos MT:

 • Prof. hab. dr. Domas Kaunas (pirmininkas), VU Komunikacijos fakultetas;
 • Prof. dr. Zenona Ona Atkočiūnienė, VU Komunikacijos fakultetas;
 • Prof. hab. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas;
 • N. k. prof. hab. dr. Algimantas Grigelis, LMA;
 • Doc. dr. Darius Kuolys, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas;
 • Doc. dr. Sigitas Narbutas, Bibliotekos direktorius;
 • Prof. hab. dr. Eugenijus Norkus, Fizinių ir technologijų mokslų centras;
 • Doc. dr. Edmundas Rimša, Lietuvos istorijos institutas;
 • N. k. hab. dr. Mečislovas Žalakevičius, Gamtos tyrimų centras.

2005 m. patvirtinta LMA Bibliotekos MT:

 • Dr. Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Bibliotekos direktorius;
 • Dr. Žibartas Jackūnas, Kultūros, filosofijos ir meno instituto direktoriaus pavaduotojas;
 • Leokadija Kairelienė, Bibliotekos mokslinė sekretorė;
 • Prof. hab. dr. Bronislavas Kaulakys, Teorinės fizikos ir astronomijos instituto skyriaus vedėjas;
 • Dr. Kastis Krištopaitis, Biochemijos instituto direktoriaus pavaduotojas;
 • N. k. prof. hab. dr. Voldemaras Razumas, LMA mokslinis sekretorius;
 • Dr. Edmundas Rimša, Istorijos instituto skyriaus vedėjas;
 • N. k. prof. hab. dr. Mifodijus Sapagovas, Matematikos ir informatikos instituto skyriaus vedėjas;
 • Dr. Povilas Saudargas, Bibliotekos direktoriaus pavaduotojas.

1994 m. patvirtinta pirma LMA Bibliotekos MT. Ją rinko Bibliotekos kolegija, pirmininku patvirtintas Bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevičius.