Direkcija

Direktorius dr. Sigitas Narbutas sigitas.narbutas@mab.lt (8 5) 262 9537 2 aukštas, 29 kab.
Direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė rima.ciceniene@mab.lt (8 5) 262 7929 2 aukštas, 26 kab.
Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams Vanda Tuguši vanda.tugusi@mab.lt (8 5) 212 3732 2 aukštas, 23 kab.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Tadas Valentukevičius tadas.valentukevicius@mab.lt +370 666 86721 1 aukštas, 10A kab.
Mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė
leokadija.kaireliene@mab.lt (8 5) 212 0858 2 aukštas, 27 kab.
Sekretorė-referentė Violeta Kuzmaitė violeta.kuzmaite@mab.lt (8 5) 262 9537 2 aukštas, 29 kab.
Viešųjų pirkimų specialistė Marina Sedleckienė marina.sedleckiene@mab.lt +370 666 94196 1 aukštas, 17 kab.