Arte et Marte

Senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

Parodos katalogas
2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d.

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema

Parodos katalogas

Literatūros sąrašas

 

Literatūros sąrašas

 1. Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / [sudarytojas, pratarmės aut. Sigitas Narbutas]. – Vilnius, 2009. – (Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 27).

 2. Boyer, Laurentius. Karolomachija : [poema] / Laurencijus Bojeris / iš lotynų kalbos vertė Benediktas Kazlauskas. – Vilnius, 1992.

 3. Estreicher, Karol. Bibliografia polska. – Kraków, 1870–1951. – T. 1–34. Lietuvos TSR Mokslų akademijos centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas / sudarė K. Čepienė. – Vilnius, 1969.

 4. XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas = Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / sudarė: Daiva Narbutienė ir Sigitas Narbutas. – Vilnius, 2002.

 5. Radvanas, Jonas. Raštai = Opera / Jonas Radvanas ; iš lotynų kalbos vertė, [sudarė, pratarmę ir straipsnį parašė] Sigitas Narbutas ; [komentarus parašė Sigitas Narbutas ir Aušra Tamošiūnienė]. – Vilnius, 2009.

 6. Rakutis, Valdas. Karo meno istorija : I dalis : nuo seniausių laikų iki 1850 metų. – Vilnius, 2010.

 7. XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos : kontrolinis sąrašas / parengė Marija Ivanovič. – Vilnius, 1998.

 8. XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas = Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi / sudarė: Daiva Narbutienė; ir Sigitas Narbutas. – Vilnius, 1998.

 9. Šapoka, Adolfas. 1655 metų Kėdainių sutartis, arba švedai Lietuvoje 1655–1656 metais / Adolfas Šapoka ; [spaudai parengė Antanas Tyla]. – Vilnius, 1990.

 10. XVI–XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje : katalogas / sudarė: Daiva Narbutienė, Violeta Radvilienė, Dalia Rauckytė-Bikauskienė. – Vilnius, 2007.

 11. Tyla, Antanas. Chodkevičius Jonas Karolis, Katkevičius, Katkus // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – T. 4, p.80.

 12. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001–[2009 ...].