Arte et Marte

Senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

Parodos katalogas
2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d.

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema

Parodos katalogas

Literatūros sąrašas

 

Moscoviae horribile regnum... –
Maskvijos šiurpi viešpatystė...  

 

55. Лукомский, Георгий Крескентьевич (1884–1952). Московiя въ представленiи иностранцевъ XVI – XVII в. : Очерки П. Н. Апостола. – Берлин : Academia, 1922. – 70 p. : iliustr.

Įrišimas: gelsvo popieriaus viršelis su antraštės duomenimis.

RSS A.71497

XVI–XVII a. kazokų iliustracija iš 1922 m. Berlyne išleisto rusų dailininko Georgijaus Lukomskio albumo.

 

56. Maurin, Antoine (1793–1860). Konstanty Ostrogski, woiewoda Trocki, kasztelan Wileński, hetman Wielki Litewski : [spalv. litografija] / lith. A. Maurin. – Warszawa : Daziaro, [XIX a.]. – 1 spalv. lap. – 17 x 22 ; 32 x 45 cm.

Proveniencija: Z bibl. Wróblewskich. Teka I. Nr. 50 [lipdė].

RSS Liet2/4.2.3

Konstantino Ostrogiškio (1460–1530), LDK didžiojo etmono, Trakų vaivados, Vilniaus kašteliono portretas.

Kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis gimė apie 1460 m. Ostrogo pilyje (dab. Ukraina). Jis buvo ne tik Kijevo Rusią valdžiusios Riurikaičių dinastijos tęsėjas, bet ir pagal motinos liniją – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vaikaitis. Labai jaunas pradėjo dalyvauti karo žygiuose. Puikiai pasirodė kovose prieš totorius ir 1492–1494 m. kare su Maskvos Didžiąja Kunigaikštyste. Pirmasis Lietuvos DK istorijoje buvo paskelbtas didžiuoju etmonu iki gyvos galvos. Visą savo gyvenimą (su septynerių metų pertrauka Maskvos nelaisvėje) paskyrė karybai. Buvo drąsus ir labai dažnai lydimas sėkmės. Laimėjo 64 mūšius, pralaimėjo šešis. Pralaimėjimu pasibaigė 1500 m. liepos 14 d. mūšis ties Dnepro intaku Vedroša (Smolensko žemėje) su Ivano III kariuomene. Tada Konstantinas Ostrogiškis pateko Maskvos nelaisvėn. 1507 m. pabėgo iš nelaisvės, 1508 m. sutramdė kunigaikščio Mykolo Glinskio maištininkus, o 1514 m. pasiekė didžiausią savo karinę pergalę mūšyje ties Orša. Atkeršijo už nelaisvę sumušdamas du kartus didesnę maskvėnų kariuomenę. Kai kurie istorikai Oršos mūšį prilygina Žalgirio mūšiui. Ketveriems metams buvo sustabdyti Maskvos DK puolimai, suardyta Europos valdovų kuriama koalicija prieš Jogailaičius. K. Ostrogiškis buvo stačiatikis. Už pergalę karalius Žygimantas Senasis suteikė K. Ostrogiškiui naujų privilegijų, davė teisę antspauduoti raštus raudonu vašku, panaikino draudimą stačiatikiams užimti aukščiausius postus valstybėje. Paskutinę didelę pergalę didžiojo etmono kunigaikščio Konstantino Ostrogiškio vadovaujama kariuomenė laimėjo 1527 m., kai netoli Kijevo Olšanicos mūšyje sutriuškino totorius. Mirė 1530 m. rugpjūčio 10 d., buvo palaidotas Kijevo Pečioros Lauros vienuolyne. Konstantino Ostrogiškio žygiai aprašyti ir M. Bielskio Lenkijos kronikoje, ir Alberto Kojalavičiaus-Vijūko Lietuvos istorijoje.

 

57. Kochowski, Wespazjan (1633–1700). Annales Poloniae ab obitu Vladislai Quarti / scriptore Vespasiano Kochowski. – Cracoviae : Schedel : Francisci Cezary, 1683–1689. – 3 t. ; 2° (27 cm).

[T.2] : Climacter secundus : Bella Sueticum, Transylvanicum, Moschoviticum, aliasque res gestas ab anno 1655 ad annum 1661 inclusive continens. – In officina typographica Nicolai Alexandri Schedel, 1688. – [4], 540 p. : inic., vinj.

Lotynų k.

Proveniencija: Biblioteka ordynacyi Birżańskiei [EL]; Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie [spaudas]. – Įrišimas: kartonas, juoda oda su ornamentiniais įspaudais, nugarėlėje aukso spalvos ornamentiniai įspaudai ir antraštė, kn. kraštai taškyti mėlynai.

RSS L-17/2-42/2

Vieno žymiausių lenkų Baroko istorikų ir poetų, kovų su kazokais, Maskva, švedais dalyvio Wespazjano Kochowskio Lenkijos metraštis nuo karaliaus Vladislovo IV mirties. Trys tomai, išleisti Krokuvoje 1683–1689 m.

Antroji dalis: Švedų, Transilvanijos, Maskvos karai ir kiti 1655–1661 metų įvykiai.

 

58. Mlodzianovskis, Andrius (1627–1686). Suppetiae militares ex divis Poloniae Lithuaniaeq[ue] gentis tutelaribus, nec non sanctis militibus scripta, et illustrissimo domino d[omi]no Michaeli Pac, palatino Vilnensi, supremo M.D.L. exercituum duci ... oblatae / ab Andrea Młodzianowski Societatis Iesu ... – [Vilnae : typis Academicis S.I.], 1671. – [70] lap. : frontisp., iliustr., inic., vinj. ; 4° (19 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Ex libris fr[atri]s Basilij Rychlewicz [...] [įrašas]; Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie [spaudas ir lipdė]. – Įrišimas: kartonas, rusvas popierius, juodos sintet. poligr. medžiagos nugarėlė.

RSS L-17/86

Jėzuito, mokyklinių dramų autoriaus, poeto, Kražių jėzuitų kolegijos dėstytojo Andriaus Mlodzianovskio eilės, dedikuotos LDK kariuomenės vadui Mykolui Pacui, Dieviškųjų Lenkijos ir Lietuvos globėjų karinė pagalba. Su šventųjų: šv. Kazimiero, šv. Stanislovo, šv. Alberto (Vaitiekaus), šv. Jadvygos ir daugelio kitų, portretais.

 

59. Rerum in Magno Ducatu Lithuaniae per tempus rebellionis Russicae gestarum commentarius : in quo obiter & succincte attinguntur quae in annexis regno Poloniae provinciis eodem tempore evenerunt. – Regiomonti : excusus per Joh. Reusnerum, 1653. – [2], 164, [2] p. : vinj. ; 12º (12,5 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Conventūs Trinitopolie[nsis] O.D.S.T.R.C. 1739 [įrašas]; Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie [spaudas]; T. Pom. N. Im. Wróblewskich [spaudas]. – Įrišimas: kartonas, marmurinė oda.

RSS L-17/153

Komentaras apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padėtį Rusios kazokų maišto metu. Išleista Karaliaučiuje 1653 m.

 

60. Solikowski, Jan Dymitr (1539–1603). Ioannis Demetrii Sulikovii archiepiscopi Leopoliensis Commentarius brevis rerum Polonicarum a morte Sigismundi Augusti Poloniae regis anno MDLXXII mense Iulio Knisini mortui. – Dantisci : sumptib. Georgii Forsteri, 1647. – [14], 231 p. : frontisp., inic., portr. ; 4° (21 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ... Adamo à Casanow ... / Georgius Försterus.

Proveniencija: Ex libris Alberti Zasztowt [spaudas]; Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie [lipdė]. – Įrišimas: pergamentas.

RSS L-17/297

Rašytojo, diplomato, karalių Žygimanto Augusto ir Stepono Batoro sekretoriaus Jono Dmitrijaus Solikovskio veikalas Trumpas Lenkijos istorijos komentaras nuo Žygimanto Augusto mirties, išleistas Gdanske 1647 m.

 

61. Radvanas, Jonas. Radivilias, sive De vita, et rebus praeclarissime gestis immortalis memoriae, ... Nicolai Radivili, Georgii filii, ducis in Dubinki ac Bierze, palatini Vilnensis etc. ac exercituum Magni Ducatus Lituaniae imperatoris fortissimi etc. libri quatuor / Ioannis Radvani Lit[uani] ; iussu et auctoritate mag. d. Ioannis Abramovicz in Worniany, praesidis Derpatensis ... Addita est Oratio funebris generosi d. Andreae Volani, secretarij sacrae regiae magestatis et quorumdam auctorum Epigrammata. – Vilnae, Metropoli Litvanorum : ex officina Ioannis Kartzani, 1592. – [168] p. : herbas, inic., vinj. ; 4° (20 cm).

Lotynų k. – Dedik.: Illustrissimo principi, ac domino d. Christophoro Radivilo, duci in Dubinki et Bierze palatino Vilnensi... domino suo clementissimo / Ioannes Abramovicz. Magnifico et generoso domino d. Ioanni Abramowicz, praesidi Derpatensi, capitaneo Lidensi, et Vendensi, etc. domino ac mecaenati suo / Ioannes Radvanus Lit.

Proveniencija: JESV dono Illumi Dñi Casimi: Sapie[hae] // Cancell[arii Magni Ducatus Lithuaniae] [įrašas]; Ex libris Henrici comitis de Broel-Plater [EL]; Ex libris Th. St. Wróblewski [EL]; Biblioteka Wróblewskich [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, rudai dažytas pergamentas, raišteliai; restauruota.

RSS L-16/18

XVI a. antrojoje pusėje gyvenusio Jono Radvano herojinė poema Radviliada, vaizduojanti vieno iš talentingiausių Lietuvos karvedžių Mikalojaus Radvilos Rudojo (1512– 1584) gyvenimą ir svarbesnes pergales, pasiektas Livonijos karo metais, išspausdinta kartu su kitais proginiais įvairių autorių kūriniais lotynų ir lenkų kalbomis. Rinktinė išleista 1592 m. Vilniuje, Karcanų spaustuvėje.

 

62. [1669.V.15. Vilniaus kapitulos, susirinkusios Ružanuose, paliudijimas, kad LDK referendorius Kiprijonas Bžostovskis perdavė kapitulai šv. Kazimiero palaikus, karo metu išvežtus iš Vilniaus ir jo rūpesčiu išsaugotus].

Rankraštis. – Lotynų k.

Pergamentas.

RS F6-321

 

63. Algirdas Ulriktis, Didis Lietuvos Kunigaikštis, pos rusus Viešp. 1345–1377 m. – Kaunas : išleido šv. Kazimiero Draugijos knygynas, [1929]. – 1 atvirukas. – 9 x 14 cm.

RSS Atv.-104/2223

Šv. Kazimiero draugijos knygyno Kaune 1929 m. išleistas atvirukas.

 

64. Herberstein, Siegmund von (1486–1566). Rerum Moscoviticarum commentarii Sigismundi liberi baronis in Herberstain, Neyperg et Guettenhag : Russiae et quae nunc eius metropolis est, Moscoviae, brevissima descriptio, chorographia deniq[ue] totius imperii Moscici et vicinorum quorundam mentio : de religione quoq[ue] varia inserta sunt et quae nostra cum religione non conveniunt, quis deniq[ue] modus excipiendi et tractandi oratores disseritur, itineraria quoq[ue] duo in Moscoviam sunt adiuncta, ad haec, non solum novae aliquot tabulae, sed multa etiam alia nunc demum ab ipso autore sunt, quae, si cui cum prima editione conferre libeat, facile deprehendet ... – Basileae : ex officina Ioannis Oporini, 1556, mense Augusto. – [12], 205, [20] p. : herbas, iliustr., inic., vinj., [1] sulankst. lap. geneal. lent. ; 2° (29 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ... Ferdinando, Romanorum, Hungariae et Bohemiae, etc. regi ...

Proveniencija: Ostpreuss. General. Landschafts Direction [spaudas]. – Įrišimas: popierius, kartonas, rudos odos nugarėlė.

RSS L-16/2-104

Šventosios Romos imperijos pasiuntinio, imperatoriaus Maksimilijono diplomato, dukart (1517, 1526 m.) pabuvojusio Maskvoje, vienas išsamiausių svetimšalių kūrinių apie Maskviją, gausiai iliustruotas veikalas Maskvėnų istorijos komentarai. Išleista Bazelyje 1556 m.

 

65. Rerum Moscoviticarum auctores varii : unum in corpus nunc primum congesti, quibus et gentis historia continetur, et regionum accurata descriptio, additus est Index rerum et verborum in primis notabilium copiosus. – Francofurti : apud haeredes Andreae Wecheli, Claud. Marnium et Ioan. Aubrium, 1600. – [24], 443, [56] p. : iliustr., inic., signetas, vinj., 3 lap. žml. ; 2° (32 cm).

Lotynų k. – Dedik.: Nob. V. D. Marquardo Frehero serenissimi electoris palatini consiliario / Claudius Marnius et Iohannes Aubrius.

Prov.: Библiотека Литовской духовной семинарiи [nukritusios lipdės žyma]. – Įrišimas: kartonas, marmurinė oda, aukso spalvos linijiniai ir ornamentiniai įspaudai, kn. kraštai taškyti raudonai.

RSS L-17/2-122

Autorių, rašiusių apie Maskviją, rinktinė, išleista Frankfurte 1600 m.

 

66. Oderbornas, Paulius (apie 1555– 1604). Ioannis Basilidis magni Moscoviae ducis vita / a Paulo Oderbornio tribus libris conscripta ad Henricum Iulium episcopum Halberstadensem ... – Witebergae : excudebat haeredes Ioannis Cratonis, 1585. – [348] p. : inic., portr., vinj. ; 8° (15 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ... Henrico Iulio, episcopo Halberstadensi ... / Paullus Oderbornius. Caunae Lithuanorum Calend. Xbris. anno 84.

Proveniencija: Ex libris Henrici comitis de Broel- Plater [EL]; Biblioteka Wróblewskich [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, marmurinis popierius, odos nugarėlė ir kampučiai su raudonojoje juostelėje įspausta antrašte.

RSS L-16/55

Kauno liuteronų kunigo Pauliaus Oderborno kūrinys, lotynų kalba parašytas remiantis Livonijos karo dalyvių, LDK pareigūnų ir kitų asmenų liudijimais Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas. Išleista Vitenberge 1585 m.

 

67. Possevino, Antonio (1533 ar 4–1611). Antonii Possevini Societatis Iesu, Moscovia. – Vilnae in Lituania : apud Ioannem Velicensem, 1586. – [531] lap. : inic., vinj. ; 8° (15 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Dar Komitetu Tow. Pom. Nauk im. Wróbl. z dn. 30.XI.1929 r. (ze zbióru Ludwika Abramowicza) [įrašas]. – Įrišimas: kartonas, dekoruotas popierius, odos nugarėlė ir kampučiai.

RSS L-16/1-3

 

 

Popiežiaus pasiuntinio Antonio Possevino lotynų kalba parašyta knyga apie Maskviją, išleista Vilniuje, Jono Karcano spaustuvėje, 1586 m.