Arte et Marte

Senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

Parodos katalogas
2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d.

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema

Parodos katalogas

Literatūros sąrašas

 

Omne bellum sumi facile, ceterum aegerrime desinere –
Kiekvieną karą pradėti lengva, tačiau pabaigti – labai sunku

 

48. Magnus, Olaus (1490–1557). Historia Olai Magni Gothi archiepiscopi Upsalensis De gentium septentrionalium variis conditionibus statibusque et de morum, rituum, superstitionum, exercitiorum, regiminis, disciplinae victusq[ue] mirabili diversitate. Item de bellis, structuris, instrumentisq[ue] mirabilibus. Item de mineris metallicis et variis animalium generibus, in illis regionibus degentium. Opus omnibus cuiuscunq[ue] conditionis hominibus magno usui futurum, rerum cognitione delectationeq[ue] refertum, expressis figuris pictis illustratum ... – Basileae : ex officina Henric. Petrina, 1567. – [94], 854 p. : iliustr., inic., signetas : 2° (30 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Ex libris Alexandri Przystanowskij [įrašas]; Biblioteka Wróblewskich [EL ir lipdė]; kiti įrašai užtušuoti juodu rašalu. – Įrišimas: pergamentas, raištelių likučiai.

RSS XVI/2-4

 

Švedų istoriko, kartografo, Katalikų bažnyčios arkivyskupo O. Magno Šiaurės tautų istorija, lotynų kalba išleista Bazelyje 1567 m. Pirmoji laida išėjo Romoje 1555 m.

49. Boemelln, Heinrich (?–1638). Borussia liberata lenitate inclyti indomitarum gentium victoris Vladislai IV, Sarmatis creati, Suecis nati, regis / auctore Heinricho Boemelln Borusso. – Athenis Frisianis [Franeker] : excudebat Uldericus Balck, 1636. – [20] lap. : inic., sp. embl., vinj. ; 2º (27 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ... Vladislao IV, Polono, Lithuanico, ... regi, magno duci ...

Proveniencija: Clar[issi]mo atq. Ex[cellentissi] mo // D[omi]no Sigismundo W[ejer] // Histor. in almâ Bre[...] P.P., Fautor [...] [įrašas]; Библiотека Литовской духовной семинарiи [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, popierius, rudos odos nugarėlė su ornamentiniais įspaudais ir kampučiai; kartu įrištos 39 kn.

RSS L-17/2-102/1

Prūsų autoriaus Heinricho Boemellno panegirika Išlaisvintoji Prūsija, skirta Vladislovui IV. Išleista Franekeryje 1636 m.

 

50. Sturtz, Christoph (?– m. 1602). Ausa Caroli Sudermaniae etc. ducis adversus ... Sigismundum III regem Sueciae ac Poloniae etc. suscepta : accessit refutatio apologiae d. Caroli certis et evidentib[us] rationib[us] suffulta : scripta et publicata ex mandato s.r. maiestatis proprio. – Dantisci : in officina typographica Iacobi Rhodi, 1598. – [8], 96, [2] p. : inic., vinj. ; 4° (18 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Библiотека Литовской ду- ховной семинарiи [EL]. – Įrišimas: pergamentas; įrišta su: Ordinum Regni Poloniae ... – Cracoviae, 1587.

RSS XVI/99/8

 

Karolio, Sudermanijos ir t.t. kunigaikščio, ryžtinga veikla, nukreipta prieš Zigmantą III, Švedijos ir Lenkijos karalių. Ši įdomi istoriniu ir teisės požiūriu knyga, išėjusi Gdanske 1598 m., aiškina konflikto tarp dviejų karališkos šeimos asmenybių aplinkybes.

 

51. Atlas général, civil, ecclesiastique et militaire méthodique et élémentaire pour l’etude de la géographie et de l’histoire : ouvrage destiné specialement á l’instruction de la jeune noblesse de l’Ecole Royale Militaire / dressé d’aprés les nouvelles observations astronomiques, faites par Thirikcow et De L’Isle ; par M. Brion ; dirigé par le Desnos. – 3-e éd. – Paris, 1772. – 52 [dvig.] spalv. žml. lap. ; [2], 34 p. – 30 x 22 cm.

Prancūzų k.

Įrišimas: kartonas, marmurinis popierius, rudos odos nugarėlė su aukso spalvos įspaudais.

RSS K2-38

Pagal astronominius stebėjimus sudarytas atlasas, skirtas kilmingiems Karališkosios karo mokyklos jaunuoliams studijuoti geografiją ir istoriją. Trečioji laida, išėjusi 1772 m. Paryžiuje.

 

52. Bojerus, Laurentius (1563–1619). Carolomachia, qua felix victoria ope Divina, auspiciis serenissimi et poten. Sigismundi III, Poloniae et Sveciae regis, magni Lithvaniae ducis ... per ill[ustrissim]um d. Ioan[nem] Carolum Chodkiewicium comitem in Szkłow et Bychow, Samogitiae et Dorpati capitaneum, ... et M.D.L. generalem militiae ducem ... de Carolo duce Sudermanniae s.r.m. perduelli V. Kalend. Octob. a. D. 1605. in Livonia sub Kyrkholmum reportata, narratur, ... Wladislao / a Christophoro Zawisza [i.e. Laurentio Boiero], in Alma Vilnensi Academia Societ. Iesu, studioso d.d. – Vilnae : typis Academicis S. I. Thomas Levicki, 1606. – [76] p. : herbas, inic., vinj. ; 4º (17 cm).

Lotynų k. – Dedik.: Vladislao ... Sigismundi III, Poloniae et Sveciae regis, filio / Christophorus Zawisza.

Proveniencija: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie [EL]; Książnica Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie [spaudas]; Soc[ietas] sc[ientiae] cult[orum] Vilnensis [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, marmurinis popierius, rudos odos nugarėlė.

RSS L-17/44

Švedo, Vilniaus universiteto profesoriaus Laurencijaus Bojerio poema Karolomachija, skirta Jonui Karoliui Chodkevičiui, nugalėjusiam švedų kariuomenę prie Salaspilio (Kirkholmo) 1605 m. 1606 m. išleista Vilniaus Akademijos spaustuvėje spaudėju ten dirbusio Tomo Levickio.

 

53. Sigismundus Augustus [...] rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae [...] Significamus [...] quod cum [...] familia Chodkieviciorum jam ...

Rankraštis. – Lotynų k.

Pergamentas.

RS F1-175

1568 m. gruodžio 9 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas. Juo Jonui Chodkevičiui, atlyginant už išlaidas, susijusias su įvairių valstybinių pareigų ėjimu, dovanojamas didelis Grustės valsčius Žemaitijoje, jau anksčiau jam buvęs duotas padengti lėšoms, išleistoms Lietuvos kariuomenės reikalams Livonijos karo metu.

 

54. Maurin, Antoine (1793–1860). Jan Karol Chodkiewicz, woiewoda Wileński, hetman Wielki Litewski (1560-1621) : [spalv. litografija] / lith. A. Maurin. – Warszawa : Daziaro, [XIX a.]. – 1 spalv. lap. – 17 x 22 ; 32 x 45 cm.

Proveniencija: Z bibl. Wróblewskich. Teka I. Nr. 52 [lipdė].

RSS Liet2/4.2.1

LDK didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus (1560–1621) portretas. Spalvota litografija, išleista Varšuvoje XIX a.

J.K. Chodkevičius buvo vienas talentingiausių LDK karo vadų. 1599–1616 m. buvo Žemaičių seniūnas, 1600–1604 m. LDK lauko, o nuo 1605 m. – didysis etmonas, nuo 1616 m. tapo Vilniaus vaivada. 1605 m. rugsėjo 27 d. Salaspilio (Kirkholmo) mūšyje jo vadovaujama LDK kariuomenė sutriuškino tris kartus didesnę Švedijos kariuomenę, kuriai vadovavo karaliaus Zigmanto Vazos dėdė, būsimasis švedų karalius Karolis IX. Lenkijos ir Lietuvos valstybės 1600–1629 m. kare su Švedija tai buvo pati didžiausia pergalė prieš švedus. 1607 m. Jonui Karoliui Chodkevičiui teko malšinti bajorijos sukilimą (rokošą) prieš karalių Zigmantą Vazą. 1611–1612, 1617–1618 m. vadovavo Lenkijos ir Lietuvos valstybės kariuomenės žygiams į Maskvą. 1621 m. vadovavo didžiulei (apie 70 tūkst. žmonių) Lenkijos ir Lietuvos valstybės kariuomenei, kuri prie Dnestro upės, ties Chotinu (dab. Ukraina) atrėmė turkų kariuomenės (apie 200 tūkst. žmonių) puolimą. Šios kampanijos metu didysis etmonas mirė.

J.K. Chodkevičius labai rūpinosi ir jaunimo švietimu. 1614 m. Kražiuose įkūrė jėzuitų kolegiją, tapusią žymiausia XVII–XVIII a. švietimo įstaiga Žemaitijoje.