Arte et Marte

Senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

Parodos katalogas
2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d.

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema

Parodos katalogas

Literatūros sąrašas

 

Mente manibusque fabricata –
Sukurta protu ir rankomis

11. Freitag, Adam (1588–1650). Architectura militaris, nova et aucta, oder Neue vermehrte Fortification von regular Vestungen, von irregular Vestungen und aussen Werken, von Praxi offensiva und defensiva : auff die neweste Niederländische Praxin gerichtet und beschrieben / durch Adamum Freitag, der Mathematum Liebhaben. – Andere edition verbessert. – In Leyden : bey Bonawentura und Abraham Elzeviers, 1635. – [8], 194 p. : frontisp., inic., lent., vinj. ; 2° (29 cm).

Vokiečių k., dalis teksto lotynų k. – Dedik.: Wladislao Sigismundo, der Kron Pohlen und Schweden Printzen ...

Proveniencija: Ex libris Th. St. Wróblewski [EL]; Biblioteka Wróblewskich [lipdė]. – Marginalijos. – Įrišimas: kartonas, ruda oda, nugarėlė su ornamentiniais auksintais įspaudais.

RSS V-17/2-838/1

LDK karo inžinieriaus, Kėdainių gimnazijoje dėsčiusio matematiką ir karo dalykus, A. Freitago veikalas apie karinius įtvirtinimus, jų statybą, lotynų kalba išleistas Leidene, Elzevyrų spaustuvėje 1635 m. Ankstesnis leidimas vokiečių kalba išėjo 1631 m.

 

12. Freitag, Adam (1588–1650). Architectura militaris, nova et aucta, oder Neue vermehrte Fortification von regular Vestungen, von irregular Vestungen und aussen Werken, von Praxi offensiva und defensiva : auff die neweste Niederländische Praxin gerichtet und beschrieben / durch Adamum Freitag, der Mathematum Liebhaben. – Letzte edition verbessert. – Zu Amsterdam : bey Daniel Elzevier, 1665. – [8], 194 p. : brėž., frontisp., inic., lent., vinj. ; 2° (31 cm).

Vokiečių k., dalis teksto lotynų k. – Dedik.: Wladislao Sigismundo, der Kron Pohlen und Schweden Printzen ...

Marginalijos. – Įrišimas: pergamentas.

RSS V-17/2-877

 

To paties A. Freitago veikalo, išėjusio Elzevyrų spaustuvėje Amsterdame, 1665 m. laida.

 

13. Semenavičius, Kazimieras (apie 1600–po 1651). Artis magnae artilleriae pars prima / auctore Casimiro Siemienowicz equite Lituano olim artil[leriae] Reg[ni] Polon[iae] propraefecto. – Amsterodami : apud Ioannem Ianssonium, 1650. – [16], 284, [4] p. : frontisp., inic., 22 iliustr. lap. ; 2° (30 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ... Leopoldo Guilhelmo archiduci Austriae ...

Proveniencija: Z Biblioteki JJUW. Zabow. Kaszt. Po [...] // w Łuzkach R[ok]u 1703 [įrašas]; Centrinė Kariuomenės biblioteka [spaudas]. – Įrišimas: kartonas, ruda sintet. poligr. medžiaga, nugarėlėje auksinti linijiniai ir ornamentiniai įspaudai bei antraštė.

RSS L-17/2-17

 

LDK artilerijos inžinieriaus, raseiniškio K. Semenavičiaus (Simonavičius) Didžiojo artilerijos meno pirmoji dalis, lotynų kalba išleista Amsterdame 1650 m. Iliustracijų autorius – pats K. Semenavičius. Pusantro šimto metų tai buvo svarbiausias artilerijos mokslo veikalas Europoje. Buvo išverstas į kitas kalbas: prancūzų (1651 m.), vokiečių (1676 m.), anglų (1726 m.).