Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų

8 stendas
Leidiniai apie Vilniaus evangelikus reformatus, jų veiklą

Gizbert-Studnicki, Wacław (1874–1962). Kościół Ewangelicko-reformowany w Wilnie : historja, organizacja, świątynia . – Wilno : Wydawnictwo Wileńskiego Synodu Ewangelicko-Reformowanego, 1935. – 68 p. : iliustr.– 58148

 

 
Album zabytków ewangelickich w Wilnie. – Wilno, 1929 . – 8 p., XXXII iliustr. lap. – A. 3101

 

Evangelikų reformatų bažnyčios Pylimo gatvėje nuotraukos. Fot. J. Bulhakas

 

Rygiel, Stefan. Estreicher a Wilno. – Wilno : Wileńskie koło związku bibljotekarzy polskich, 1928. – 29 p. –L-20/1026

 

Saks, Wincenty. Zbiory rękopiśmienne Synodu Ewangelicko-reformowanego w Wilnie / przedstawil Wincenty Saks // Reformacija w Polsce. – Warszawa, 1928. – Rocz. 5, Nr. 17/18. – P. 151 – 155. – 056687/5/17-18

 

Reformacja w Polsce : organ Towarzystwa badan dziejów reformacji w Polsce. – Warszawa, 1921–1956. – 16264

 

Studnicki-Gizbert, Władysław (1867–1953). Zarys historyczny Wilenskiego Kosc. Ew.- ref. i jego biblioteki. – Wilno, 1932. – 31 p. – 19450

 

Katalog systematyczny Bibljoteki Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie. – Wilno, [s.a.]. – 48 p. – 20637

 

Katalog pokazu zabytków ze zbiorów Synodu Ewang.-reformowanego w Wilnie. – Wilno, 1926. – L-20/2-128

 

Vilniaus evangelikų-reformatų sinodo archyvo ir bibliotekos nuotrauka iš albumo „ Album zabytków ewangelickich w Vilnie“ ... – A. 3101

 

Gizbert-Studnicki, Wacław (1874–1962). Bibljoteka Wileńskiego Synodu Ewangelicko-reformowanego / Wacław Gizbert Studnicki. – Wilno, 1932. – 10 p. – 58174