Viešųjų pirkimų archyvas

Taisyklės

  Planai

   


   Informacija: 1) apie pradedamus pirkimus; 2) apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis; 3) apie sudarytas sutartis:

  2017 m. 

  2016 m. 

  2015 m.

  2014 m. 

    


   2013-03-21

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, įgyvendindama projektą „DOSINFA: Dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“ numato įsigyti naują restauravimo įrangą.
   Supaprastinto atviro konkurso pirkimo sąlygos prisegtame dokumente.

   2013-03-13

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia supaprastintą atvirą konkursą „DOSINFA: Dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas. Įvairaus dydžio metalinės spintos paveldui saugoti“
   Pirkimo sąlygos prisegtame dokumente

   2013-02-20

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia supaprastintą atvirą konkursą „Kompiuterinės technikos pirkimas, įgyvendinant projektą DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“ (projekto Nr. VP2-1.1.-ŠMM-06-V-01-002).
   Pirkimo sąlygos prisegtame dokumente

   2013-02-12

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka kviečia tiekėjus pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Kompiuterinės technikos pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai pasiūlymus ir pastabas gali teikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis iki 2013 m. vasario 18 d. 9.00 val.

   Kontaktinis asmuo: viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Tadas Valentukevičius,
   tel. (8-5) 261 00 52; el. paštas: valentukevicius@mab.lt

    

   2012-11-06

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, įgyvendindama projektą „DOSINFA: Dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“ numato įsigyti vaizdo stebėjimo, gaisro aptikimo ir signalizacijos bei apsauginės signalizacijos sistemas. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos pateiktos dokumente. 

   2012-10-10

   Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl vaizdo stebėjimo, gaisro aptikimo ir signalizacijos bei apsauginės signalizacijos sistemų pirkimo techninės specifikacijos.
   Daugiau >>>

   2012-03-21

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia viešojo pirkimo „Investicijų projekto „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastatų rekonstravimas“ užsakovo funkcijų ir statinio statybos techninės priežiūros vykdymo paslaugų" atvirą konkursą. Pirkimo sąlygos nurodytos dokumente.

   2012-02-21  

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia mažos vertės pirkimą „Ūkinės (buitinės) prekės“, atliekamą apklausos būdu. Pirkimo sąlygos nurodytos prisegtame dokumente.
   Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą.  

   2012-01-12

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia mažos vertės pirkimą „Ūkinės (buitinės) prekės“, atliekamą apklausos būdu. Pirkimo sąlygos nurodytos prisegtame dokumente.
   Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą.

   2012-01-10

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia mažos vertės pirkimą „Kanceliarinės prekės ir biuro popierius“, atliekamą apklausos būdu. Pirkimo sąlygos nurodytos prisegtame dokumente.
   Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą.  

   2011-12-12 

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia mažos vertės pirkimą „2012 m. Lietuvos periodinių leidinių prenumerata“, atliekamą apklausos būdu. Pirkimo sąlygos nurodytos prisegtame dokumente.
   Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą.  

   2011-12-02

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia mažos vertės pirkimą „2012 m. užsienio periodinių leidinių prenumerata“, atliekamą apklausos būdu. Pirkimo sąlygos nurodytos prisegtame dokumente.
   Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą. 

   2011-11-24  

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka skelbia mažos vertės pirkimą „2012 m. Rusijos periodinių leidinių prenumerata“, atliekamą apklausos būdu. Pirkimo sąlygos nurodytos prisegtame dokumente.
   Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą.  

   2011-10-06  

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pradeda mažos vertės viešojo pirkimo apklausą dėl pašto paslaugų pirkimo.
   Reikalavimai pirkimo objektui, pirkimo sąlygos

   2011-07-27

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pradeda mažos vertės viešojo pirkimo apklausą kompiuterinės įrangos priežiūros ir remonto paslaugoms pirkti. Reikalavimai pirkimo objektui, pirkimo sąlygos. Pirkimo sąlygų patikslinimas 

   2011-05-31

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka kviečia dalyvauti kainų apklausoje ir pateikti pasiūlymą dėl kartono pirkimo.
   Daugiau

   2011-04-08

   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pradeda mažos vertės viešojo pirkimo apklausą dėl automobilinių degalų (benzino A-95E) pirkimo. Reikalavimai pirkimo objektui, pirkimo sąlygos pateikiami 1–2 prieduose.

   2011-04-05
   Kvietimas dalyvauti viešojo pirkimo apklausoje dėl lifto techninės priežiūros paslaugų pirkimo.  Reikalavimai pirkimo objektui, pirkimo sąlygos pateikiami 1–2 prieduose.

   2011-03-16
   Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje ir pateikti pasiūlymą dėl spausdintuvų ir kopijuoklių kasečių, tonerių pirkimo ir pildymo 

   2011-02-07
   Kvietimas dalyvauti viešojo pirkimo apklausoje RFID lipdėms pirkti. Reikalavimai lipdėms