2016 m. informacija: 1) apie pradedamus pirkimus; 2) apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis; 3) apie sudarytas sutartis.

2016 m. 

Eil. nr.  Pirkimo pavadinimas Informacija apie pradedamus pirkimus Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis Informacija apie sudarytas sutartis
1. Metalo konstrukcijų demontavimas, jų surinkimas ir montavimas knygų saugojimui Forma 1 Forma 2 Forma 3
2. Elektros energija Forma 1 Forma 2 Forma 3
3. 2016 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimai    
4.  2016 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimai
5. 2016 m. kovo mėn. mažos vertės pirkimai
6. Negyvenamųjų administracinės – sandėliavimo paskirties patalpų nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygos Forma 1 Forma 2 Forma 3
7.  2016 m. balandžio mėn. mažos vertės pirkimai
8. 2016 m. gegužės mėn. mažos vertės pirkimai
9. Žemėlapių ir nuotraukų parengimo, aplikacijų sukūrimo ir programinės įrangos diegimo bei konfigūravimo paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
10. 2016 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimai
11. 2016 m. liepos mėn. mažos vertės pirkimai
12. 2016 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimai
13. 2016 m. spalio mėn. mažos vertės pirkimai
14. Užsienio periodinių leidinių prenumerata iš JDP Forma 1 Forma 2 Forma 3
15. Užsienio periodinių leidinių prenumerata 2017 metams Forma 1 Forma 2 Forma 3
16. Rusijos periodinių leidinių prenumerata 2017 metams Forma 1 Forma 2 Forma 3
17. Pašto paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
18. Lietuvos periodinių leidinių prenumerata 2017 metams Forma 1 Forma 2 Forma 3
19. Mikroautobuso nuoma Forma 1 Forma 2 Forma 3
20.  2016 m. lapkričio mėn. mažos vertės pirkimai
21. Dokumentų apskaitos sistemos Bibliotekoje sukūrimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
22. 2016 m. gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai