2015 m. informacija: 1) apie pradedamus pirkimus; 2) apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis; 3) apie sudarytas sutartis.

2015 m. 

Eil. nr.  Pirkimo pavadinimas Informacija apie pradedamus pirkimus Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis Informacija apie sudarytas sutartis
1. Elektros energija Forma 1 Forma 2  Forma 3
2. Duomenų laikmenos Forma 1 Pirkimas nutrauktas. Įsakymas 
3. 2015 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimai    
4. Degalų (benzino A-95) pirkimas Forma 1  Forma 2  Forma 3
5. 2015 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimai      
6. 2015 m. kovo mėn. mažos vertės pirkimai      
7. Spausdintuvų ir kopijavimo aparatų kasečių pirkimas ir pildymas Forma 1 Forma 2 Forma 3
8. Senųjų fotografijų ir kartografijų atranka Forma 1 Forma 2 Forma 3
9. Senųjų fotografijų ir kartografijų aprašymas Forma 1 Forma 2 Forma 3
10. Dokumentų restauratoriaus paslaugos konservavimo darbams Forma 1 Forma 2 Forma 3
11. Chemiko-technologo paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
12. Lietvamzdžių demontavimo, naujų pagaminimo ir sumontavimo darbų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
13. 2015 m. balandžio mėn. mažos vertės pirkimai
14. Kompiuterinės technikos pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
15.  Teisinių paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
16. Reagentų pirkimas mikrocheminei analizei atlikti Forma 1 Forma 2 Forma 3
17. 

Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos

Forma 1

Pirkimas pasibaigė (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 3 p.; 7 str. 4 d. 2 p.)

18.

Statybinės, elektros, santechnikos ir kitos prekės

Patikslintos pirkimo sąlygos 

Forma 1

Pirkimas pasibaigė (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 4 p.)

 
19. 2015 m. gegužės mėn. mažos vertės pirkimai    
20. Knygos maketo sukūrimas ir meninis apipavidalinimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
21. Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
22. Medžiagos dezinfekavimui Forma 1 Forma 2 Forma 3
23. 2015 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimai
24. Medžiagos konservavimui  Forma 1 Forma 2 Forma 3
25. 2015 m. liepos mėn. mažos vertės pirkimai
26. Skaitmeninimo paslaugos Forma 1 Forma 2-1; 2-2; 2-3; 2-4 Forma 3-1; 3-2; 3-3; 3-4
27. 2015 m. rugpjūčio mėn. mažos vertės pirkimai
28. El. žurnalo „Proceedings of the National Academy of Sciences“prenumerata Forma 1 Forma 2 Forma 3
29. Elektroninių leidinių rinkinio prenumerata  Forma 1 Forma 2 Forma 3
30. Užsienio periodinių leidinių prenumerata iš JDP 2016 metams Forma 1 Forma 2
Forma 3
31. „1C: Darbo užmokesčio apskaita“ programa ir sistemos diegimo paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
32. 2015 m. rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimai
33. Finansų valdymo sistemos „1C: Viešojo sektoriaus finansų apskaita“ (1C:VSFA) techninio palaikymo paslaugų ir finansų valdymo sistemos „IC:VSFA“ bei darbo užmokesčio programos „1C: Darbo užmokesčio apskaita“ (1C:DU) priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
34. Įvadinio straipsnio ir etiudų parengimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
35. Iliustracijų parengimo ir maketavimo paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
36. Meninio fotografavimo paslaugos  Forma 1 Forma 2 Forma 3
37. Knygos užsienio kalba (23 pavadinimai)  Forma 1 Forma 2

Forma 3

38. Katalogo „Atminimų albumai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje: katalogas“ sudarymas Forma 1 Forma 2 Forma 3
39. Pašto paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
40. Užsienio periodinių leidinių prenumerata 2016 metams Forma 1 Forma 2 Forma 3
41. Užsienio leidyklų išleistos knygos Forma 1 Forma 2 Forma 3
42. Rusijos periodinių leidinių prenumerata 2016 metams Forma 1 Forma 2 Forma 3
42-1 Katalogo „Vilniaus ženkleliai“ spausdinimo paslaugos  Forma 1 Forma 2 Forma 3
43 2015 m. spalio mėn. mažos vertės pirkimai
44. Katalogo „Atminimų albumai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje: katalogas“ dailininko paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
45. Medžiagos ATR-FTIR, pH ir OM tyrimams atlikti  Forma 1 Forma 2 Forma 3
46. Leidinio „Imunologijos raida Lietuvoje“ spausdinimo paslaugos  Forma 1 Forma 2 Forma 3
47. Leidinio „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2011/2012“ spausdinimo paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
48. Atnaujinto kompiuterio (be monitoriaus) (4 vnt.); asmeninio kompiuterio (be monitoriaus) (1 vnt.) pirkimas  Forma 1 Forma 2 Forma 3
49. Katalogo „Atminimų albumai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje: katalogas“ spausdinimo paslaugos  Forma 1 Forma 2 Forma 3
50. Lietuvos periodinių leidinių prenumerata 2016 metams Forma 1 Pirkimas pasibaigė (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p.)
51.

2015 m. lapkričio mėn. mažos vertės pirkimai

52. Knygos „Jonas Basanavičius: literatūros rodyklė. I dalis“ spausdinimo paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
53. Knygos „Albertas Kojalavičius- Vijūkas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas“ spausdinimo paslaugos  Forma 1 Forma 2 Forma 3
54. Knygos „Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė“ spausdinimo paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
55. Lietuvos periodinių leidinių prenumerata 2016 metams Forma 1 Pirkimas pasibaigė (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p.)  
56. Lietuvos periodinių leidinių prenumerata 2016 metams  Forma 1 Forma 2 Forma 3
57. 2015 m. gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai