2014 m. informacija: 1) apie pradedamus pirkimus; 2) apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis; 3) apie sudarytas sutartis.

2014 m. 

Eil. nr.  Pirkimo pavadinimas Informacija apie pradedamus pirkimus Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis Informacija apie sudarytas sutartis
1. Kietasis diskas Forma 1 Forma 2  Forma 3
2. Kompiuteris Forma 1 Forma 2  Forma 3
3. Apsaugos paslaugos Forma 1 Forma 2  Forma 3
4. Kanceliarinės prekės Forma 1 Forma 2  Forma 3
5. Ūkinės prekės Forma 1 Forma 2  Forma 3
5A. Įmautės seniems atvirukams Forma 1 Forma 2 Forma 3
6. Baterijos IBM serveriui Forma 1 Forma 2  Forma 3
7.  Apsaugos paslaugos (patikslintos) Forma 1 Forma 2  Forma 3
8. Automobilio techninio aptarnavimo paslaugos Forma 1 Forma 2  Forma 3
9. Lifto techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
10. Kompiuteris Forma 1 Vadovaujantis LMAVB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 65.7 punktu ir VPĮ 7 str. 4 dalies 2 punktu, šis pirkimas laikomas pasibaigusiu  
11. Įvairaus formato, storio ir spalvų popierius parodoms Forma 1 Forma 2 Forma 3
 12. Archyvinių dėžučių pirkimas projektui „DOSINFA“  Forma 1 Forma 2 Forma 3
 13 Teisinių paslaugų pirkimas  Forma 1 Forma 2  Forma 3
 14 Techninės ir technologinės įrangos pirkimas projektui „DOSINFA“ Forma 1 Forma 2 Forma 3
15.

Knygų pirkimas

Forma 1 Forma 2 Forma 3
16. Komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo iš konteinerio paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
17 Archyvinis popierius aplankams Forma 1 Forma 2 Forma 3
18 Kompiuteris Forma 1 Forma 2 Forma 3
19. Statybinių, elektros, santechnikos ir kitų prekių pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
20. Transporto priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ir Kasco draudimo paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
21. Energijos vartojimo audito pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
22. Spausdintuvas Forma 1 Forma 2 Forma 3
23. Knygų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
24. Serverių priežiūra Forma 1 Forma 2 Forma 3
25. Etikečių spausdintuvas su eksploatacinėmis medžiagomis  Forma 1 Forma 2 Forma 3
26. Reagentų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3 
27 Užsienio periodinių leidinių prenumerata
Patikslinimas
Forma 1 Forma 2 Forma 3 
28 Rusijos periodinių leidinių prenumerata Forma 1 Forma 2 Forma 3
29. Pašto paslaugų pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3
30. Kompiuteris (2 vnt.) be monitorių Forma 1 Forma 2 Forma 3
31. Kompiuteris Forma 1 Forma 2 Forma 3
32. Lietuvos periodinių leidinių prenumerata 2015 metams Forma 1    
33. Spausdintuvas Forma 1 Forma 2 Forma 3
34. Fiksuoto telefono ryšio paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
35. Dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugos Forma 1 Forma 2 Forma 3
36. Antivirusinės programos pirkimas Forma 1 Forma 2 Forma 3