Pagrindiniai statistiniai duomenys

  • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondą 2014 m. sausio 1 d. sudarė 3.733.514  egz., iš jų 271.249  vnt. rankraštinių dokumentų.
  • 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo 12.334  registruotų skaitytojų, iš jų 247 – iš 16 užsienio šalių.
  • Skaitytojai bibliotekoje apsilankė 80.512  kartus, jiems išduota 294.859  egz. dokumentų iš bibliotekos fondų.

 

Daugiau žr. 2013 metų bibliotekos veiklos ataskaitą