Projektai

 • Projektas „Senosios knygos  pamokos“

Vykdymo laikas: 2016 m. balandžio 18 d. – lapkričio 29 d. 
Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba 
Projekto vykdytojas: LMA Vrublevskių biblioteka 
Projekto vadovas: Inga Berulienė
Projekto partneriai: VU Komunikacijos fakultetas, VŠĮ Aktualioji istorija, Mokyklų tobulinimo centras

Daugiau >>>

 • Projektas „Autografų kolekcija“ 

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba (Sutarties numeris S/ATI-8(6.33)/2016).
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016-02-01 - 2016-12-15
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Daugiau >>>

 • Projektas „Imunologijos raida Lietuvoje“

Iš dalies finansavo Lietuvos mokslo taryba (Nr. LEI-15158), UAB „Interlux“ ir Lietuvos imunologų draugija.

Daugiau>>>

 • Kunigaikščių Oginskių dokumentinis paveldas

Įprasminant politiko ir diplomato, valstybės veikėjo ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių progą, sukurta nauja internetinė svetainė

Projektas iš dalies paremtas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (2015 m. kovo 30 d. Nr. ISA 15/13 sutartis).
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015 m. balandžio 1 – gruodžio 1 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Daugiau »

 • Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas

2015 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas projektas, kuris suteiks vertingų žinių apie XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišus.

Projekto  esmė – pateikti Lietuvos visuomenei ir specialistams XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišų tyrimų duomenis kaip integralią knygos kultūros paveldo dalį ir visavertę priemonę tiriant ir restauruojant Lietuvos dokumentinį paveldą. Šio projekto metu surinktus duomenis numatoma talpinti naujai kuriamoje duomenų bazėje. Projekto vadovė Gražina Smaliukienė, restauratorė, kultūros paveldo ekspertė. 

Pagrindinis projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.
Daugiau »

 
 
 • Užmirštasis Vilnius

2015 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas projektas „Užmirštasis Vilnius“, kurio metu remiantis miesto planais, XIX–XX a. žymiausių fotografų darbais bei atvirukais bus atkurti Vilniaus vaizdai. Šis projektas neturi atitikmens Lietuvoje, jis skirtas moksliniams tyrinėjimams, Vilniaus miesto gyventojams ir miesto svečiams, visiems besidomintiems Vilniaus miesto istorija. Projekto vadovas Egidijus Gotalskis.
Daugiau »

 
 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)

Projektas vykdomas nuo 2010 m. Tikslas - užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.
LMA Vrublevskių biblioteka įsipareigojo suskaitmeninti 9002 objektus.
Daugiau »

 • Katalogas „Vilniaus ženkleliai“ 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas Lietuvos kultūros paveldo tyrimas – parengtas spaudai albumas „Vilnius ženkleliuose“. Jame pateikti ženklelių, išleistų nuo 1940 m. iki šių dienų, aprašai. Svarbiausias ženklelių atrankos kriterijus – jie turi būti skirti Vilniaus miestui. Dauguma ženklelių – iš Birutės Railienės ir Dariaus Railos asmeninės kolekcijos, kiti paskolinti iš asmeninių kolekcijų, Trakų istorijos muziejaus.
Daugiau »

 
 • Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė – 2010–2014 m. sudarymas ir rengimas pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektą, iš dalies finansuojamą iš Valstybės biudžeto lėšų (Kultūros ministerijos), 2015 m. liepos 1 – gruodžio 31 rengimas spaudai ir leidyba, iš dalies parėmus Lietuvos mokslo tarybai pagal 2015-02-26 sutartį Nr. LIT-9-33.

  2010–2015 m. vykdyto projekto tikslas – išaiškinti ir aprašyti lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio (*1714–†1780) palikimą, parengti ir publikuoti leidinį. Bibliografijos rodyklę (3930 įrašų) sudaro K. Donelaičio darbų, išleistų įvairiomis kalbomis ir įvairiose šalyse, bibliografija bei literatūra apie Donelaitį. Bibliografiniai aprašai sukurti remiantis spaudiniais, neknygine medžiaga, elektroniniais ištekliais fizinėse laikmenose.

  Bibliografijos leidinys parengtas specialia kompiuterine programa (programuotojas Antanas Gilaitis) naudojant to paties pavadinimo duomenų bazės įrašus. Duomenų bazės adresas: https://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=mab05don. Ji atvira visuomenei ir bus nuolat papildoma naujais įrašais.

  Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 

 
 
   


Įvykdyti projektai