Projektai

 • Kunigaikščių Oginskių dokumentinis paveldas

Įprasminant politiko ir diplomato, valstybės veikėjo ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių progą, sukurta nauja internetinė svetainė

Projektas iš dalies paremtas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (2015 m. kovo 30 d. Nr. ISA 15/13 sutartis).
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015 m. balandžio 1 – gruodžio 1 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Daugiau »

 • Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas

2015 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas projektas, kuris suteiks vertingų žinių apie XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišus.

Projekto  esmė – pateikti Lietuvos visuomenei ir specialistams XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišų tyrimų duomenis kaip integralią knygos kultūros paveldo dalį ir visavertę priemonę tiriant ir restauruojant Lietuvos dokumentinį paveldą. Šio projekto metu surinktus duomenis numatoma talpinti naujai kuriamoje duomenų bazėje. Projekto vadovė Gražina Smaliukienė, restauratorė, kultūros paveldo ekspertė. 

Pagrindinis projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.
Daugiau »

 
 
 • Užmirštasis Vilnius

2015 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas projektas „Užmirštasis Vilnius“, kurio metu remiantis miesto planais, XIX–XX a. žymiausių fotografų darbais bei atvirukais bus atkurti Vilniaus vaizdai. Šis projektas neturi atitikmens Lietuvoje, jis skirtas moksliniams tyrinėjimams, Vilniaus miesto gyventojams ir miesto svečiams, visiems besidomintiems Vilniaus miesto istorija. Projekto vadovas Egidijus Gotalskis.
Daugiau »

 
 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)

Projektas vykdomas nuo 2010 m. Tikslas - užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.
LMA Vrublevskių biblioteka įsipareigojo suskaitmeninti 9002 objektus.
Daugiau »

 • Katalogas „Vilniaus ženkleliai“ 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas Lietuvos kultūros paveldo tyrimas – parengtas spaudai albumas „Vilnius ženkleliuose“. Jame pateikti ženklelių, išleistų nuo 1940 m. iki šių dienų, aprašai. Svarbiausias ženklelių atrankos kriterijus – jie turi būti skirti Vilniaus miestui. Dauguma ženklelių – iš Birutės Railienės ir Dariaus Railos asmeninės kolekcijos, kiti paskolinti iš asmeninių kolekcijų, Trakų istorijos muziejaus.
Daugiau »

 
 • Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė – pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektą, finansuojamą iš Valstybės biudžeto lėšų (Kultūros ministerijos).

  Nuo 2010 m. vykdomo projekto tikslas – išaiškinti ir aprašyti lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio (*1714–†1780) palikimą, parengti ir publikuoti leidinį. Bibliografijos rodyklę sudarys K. Donelaičio darbų, išleistų įvairiomis kalbomis ir įvairiose šalyse, bibliografija bei literatūra apie Donelaitį (knygos ir straipsniai). Taip pat bus suregistruoti išlikę archyviniai dokumentai. Numatoma rodyklės apimtis – 4 200 įrašų.

  Be to, kuriama loginė bibliografinė Donelaičio bazė, kuri, suformavus ir išleidus rodyklę, bus prieinama vartotojams per institucinę Virtualią biblioteką numatant ją pildyti ir toliau.

  Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 

 
 
   


Įvykdyti projektai