Projektai

 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)
 • Projektas vykdomas nuo 2010 m. Tikslas - užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.
  LMA Vrublevskių biblioteka įsipareigojo suskaitmeninti 9002 objektus.
  Daugiau >>> 

 • Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė – pagal Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektą, finansuojamą iš Valstybės biudžeto lėšų (Kultūros ministerijos). 

  Nuo 2010 m. vykdomo projekto tikslas – išaiškinti ir aprašyti lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio (*1714–†1780) palikimą, parengti ir publikuoti leidinį. Bibliografijos rodyklę sudarys K. Donelaičio darbų, išleistų įvairiomis kalbomis ir įvairiose šalyse, bibliografija bei literatūra apie Donelaitį (knygos ir straipsniai). Taip pat bus suregistruoti išlikę archyviniai dokumentai. Numatoma rodyklės apimtis – 4 200 įrašų.

  Be to, kuriama loginė bibliografinė Donelaičio bazė, kuri, suformavus ir išleidus rodyklę, bus prieinama vartotojams per institucinę Virtualią biblioteką numatant ją pildyti ir toliau. 

  Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 

 •  
 • Lotyniškojo ir graikiškojo paveldo vertimų į lietuvių kalbą ir tyrinėjimų duomenų bazė
  (su Vilniaus universitetu).
 •  
 • DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas
 • Albumo „Vilnius ženkleliuose“ parengiamieji darbai

  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus darbuotojos Birutės Railienės pomėgis kolekcionuoti Vilniaus ženklelius ilgainiui tapo kultūros paveldo tyrimu. Nuo 2013 m. šį sumanymą kaip albumo „Vilnius ženkleliuose“ parengiamuosius darbus remia LMA Vrublevskių biblioteka ir Kultūros ministerija (Nr. KRF-S-542). Albumą spaudai B. Railienė rengia kartu su savo vyru Dariumi Raila.

  Albumo pratarmė parašyta 5 kalbomis. Šiuo metu albume – 409 ženkleliai. Parengti jų aprašai, medžiaga susisteminta skyriuose: Atminimas, Istorija, Architektūra, Atmintinos datos, Vilniaus simbolika kaip įvaizdžio dalis.

 •  

   


  Įvykdyti projektai