Mokslo įstaigų rankraštynai ir archyvai moksliniams tyrimams

Tarptautinė mokslinė konferencija Mokslo įstaigų rankraštynai ir archyvai moksliniams tyrimams

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Archiwum Polskiej Akademii Nauk
2004 m. rugsėjo 6–9 d., Molėtų rajonas.

Programa

Rugsėjo 6 d. (pirmadienis)

Svečių atvykimas.
Konferencijos programos aptarimas.

Rugsėjo 7 d. (antradienis)

9.00 Konferencijos atidarymas.

9.15–12.00 Pranešimai (trukmė 15 min.).

Hana Krajevska (Lenkijos mokslų akademijos archyvas). Lenkijos mokslo institucijų archyvų vaidmuo ir reikšmė.

Juozas Marcinkevičius (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka). Vilniaus didžiųjų bibliotekų rankraštynų informaciniai resursai ir jų vartotojai.

Dorota Zamojska (Lenkijos mokslų akademijos archyvas). Išsklaidyto „vilniečių“ palikimo problemos Lenkijos mokslų akademijos archyve.

Rima Cicėnienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka). Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių elektroninis katalogas.

Anita Chodkovska (Lenkijos mokslų akademijos archyvas). „Vilniaus peizažas“ –Marijano Morelovskio ir kitų meno istorikų archyvai Lenkijos mokslų akademijos archyvo fonduose.

15 minučių pertrauka.

Irena Katilienė (Vilniaus universiteto biblioteka). Vilniaus jėzuitų kasdienybė XVIII a. pradžioje.

Romanas Dombrovskis (Lenkijos mokslų akademijos archyvas). Vilnietis ir poznanietis profesorius Henrikas Lovmianskis (1898–1984) ir jo palikimas Lenkijos mokslų akademijos archyve.

Rima Dirsytė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Religinių bendruomenių fondai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraščių fonde.

12.00–13.00 Pietų pertrauka.

13.00 Pranešimai.

Malgožata Sobiesčak-Marciniak (M. Sklodovskos-Kiuri muziejus). Europos ir pasaulio organizacijos, renkančios M. Sklodovskos-Kiuri dokumentus ir kūrybinį palikimą.

Vanda Mruz (Varšuvos centrinė prekybos mokykla). Stefano Stažynskio, Varšuvos prezidento palikimas Varšuvos centrinės prekybos mokyklos archyvo rinkiniuose.

Henrika Moračevska (Torūnės M. Koperniko universitetas). Palikimai Torūnės M. Koperniko universiteto rinkiniuose.

Dariušas Klemantovičius (Lodzės universiteto archyvas). Palikimai Lodzės universiteto rinkiniuose.

Rugsėjo 8 d. (trečiadienis)

9.00–12.00 Pranešimai.

Teresė Mickūnytė, Vytautas Puronas (Lietuvos mokslų akademija). Lietuvos mokslų akademijos archyve kaupiama ir saugoma medžiaga.

Jolanta Stasiak (Lenkijos mokslų akademijos archyvas). Profesoriaus Henriko Elzenbergo palikimas.

Gita Drungilienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka). Lietuvos vienuolynų fondai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

Joana Arvaniti (Lenkijos mokslų akademijos archyvas). Vilniaus valstybinio Jono ir Andriaus Sniadeckių licėjaus mokytojai ir mokiniai. (Lenkijos mokslų akademijos archyvo duomenimis).

Saulius Žilys (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka). Bažnytinės metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Vilniaus arkivyskupijos dokumentų kolekcijoje.

Hana Šimčik (Lenkijos mokslų akademijos archyvas). Nuotraukos Lenkijos mokslų akademijos archyve.

15 minučių pertrauka.

Ingrida Pajedaitė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka). Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija: tvarkymo ir saugojimo problemos.

Maciejus Jasinskis (Varšuvos archyvas). Archyvas „be palikimo.

Dalia Daukšienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka). Higienos ir restauravimo skyriaus veikla restauruojant ir konservuojant rankraštinius dokumentus.

Birutė Giedraitienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka). Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondo būklė ir jo saugojimo problemos.

Diskusija. Konferencijos aptarimas ir uždarymas.

Rugsėjo 9 d. (ketvirtadienis)

Išvykimas