Vilniaus Evangelikų Reformatų Sinodo bibliotekai - 450

2007 m. gruodžio 27 d. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje Vilniuje, Žygimantų g. 1/8

8.30-9.00 Dalyvių registracija

9.00 Konferencijos atidarymas. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktoriaus dr. Juozo Marcinkevičiaus ir Lietuvos evangelikų reformatų Generalinio Superintendento kunigo Rimo Mikalausko pradžios žodžiai

9.20 Pranešimai (trukmė 20 min.)

Dr. Mykolas Mikalajūnas (Lietuvos biblijos draugija) Lietuvos reformatų bažnyčios sinodas: istorinė apžvalga

Mindaugas Simanavičius (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) Privilegijos, suteiktos Lietuvos evangelikų reformatų sinodui

Dr. Arūnas Baublys (Klaipėdos universitetas) Lietuvos evangelikų reformatų sinodo politika dėl jam pavaldžių bibliotekų 1794-1914 metais

Saulius Žilys (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) Lietuvos evangelikų reformatų dokumentai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje svarbus šaltinis genealogijos tyrinėjimams

Rasa Sperskienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) Kunigų Jono Šepečio ir Povilo Jakubėno veiklos pėdsakais

Kavos pertrauka

11.20 Parodos „Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekai - 450" atidarymas.

Dalyvauja choras „Giesmė"

12.00-13.00 Pietų pertrauka

13.00 Pranešimai

Violeta Radvilienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos XVI a. knygos Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje

Dr. Daiva Narbutienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos lituanika

Rima Dirsytė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) Lietuvos evangelikų reformatų XV-XVII a. knygos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Elena Stasiukaitienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos istorijos fragmentai 1941-2007 metų spaudos publikacijose: bibliografo žvilgsnis

Dr. Birutė Railienė (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteka tarp dviejų pasaulinių karų

Pasisakymai, diskusijos

Konferencijos uždarymas