Konferencijos, seminarai

2014 

Seminaras „Užsienyje publikuotų periodinių spaudinių komplektavimas LMAVB“2016-06-10

2016 m. birželio 2 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko seminaras „Užsienyje publikuotų periodinių spaudinių komplektavimas LMAVB“. Pranešimą skaitė A. Venclovienė (LMAVB Komplektavimo skyrius). Seminaro tikslas – supažindinti su periodinių leidinių komplektavimo ypatumais.
Daugiau »


Konferencijos, seminarai 2013 m.
Konferencijos, seminarai 1995-2012 m.