Skaityklos

Humanitarinių ir socialinių mokslų atvirų fondų skaitykla
2 aukštas, 20 kamb.

El. paštas: afs@mab.lt
 

Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais 8.00–19.00 val.

Atvirųjų fondų skaitykloje sukaupta 13 500 reikšmingiausių XIX–XXI a. leidinių – knygų ir žurnalų – iš įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų: filosofijos, psichologijos, teologijos, sociologijos, politologijos, ekonomikos, teisės, edukologijos, menotyros, filologijos, istorijos, knygotyros ir kitų šakų. Visi jie atsispindi elektroniniame bibliotekos kataloge.

Į skaityklą galima užsakyti ir leidinius iš bendrųjų bibliotekos saugyklų.

Skaitykloje yra 8 darbo vietos, iš jų 4 – kompiuterizuotos.

Skaitytojai turi galimybę:

  • naudotis bibliotekos prenumeruojamomis ir laisvosios prieigos duomenų bazėmis;
  • surastą informaciją įsirašyti į informacinę laikmeną;
  • skenuoti tekstus;
  • išspausdinti informaciją nespalvotu spausdintuvu (mokama paslauga);
  • naudotis internetu;
  • siųsti ir gauti elektroninį paštą;
  • dirbti su Microsoft Office programomis. 

Skaitytojai konsultuojami informacijos ieškos elektroniniame kataloge ir leidinių ieškos atviruose fonduose klausimais. 

Bendroji skaitykla
2 aukštas, 18 kamb.

el. paštas skaitykla@mab.lt

Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val.

Bendrojoje skaitykloje yra 35 darbo vietos. Čia skolinami pagrindinio fondo dokumentai skaitomi tik vietoje. Skaityklos pagalbiniame fonde komplektuojami žodynai, enciklopedijos, mokslinių institutų bei vartotojų dažniausiai pageidaujami dokumentai. Bendrojoje skaitykloje skaitomus dokumentus galima pasilikti tolesniam skaitymui.
Skaitykloje saugomas Grupuojamųjų dokumentų fondas. Dokumentai tvarkomi dalykiniu principu (pagal UDK). Juos galima užsakyti elektroniniame kataloge arba Bendrojoje skaitykloje, skaityti vietoje.

Bendrojoje skaitykloje yra 14 vietų darbui internete. 

Interneto paslaugos nemokamos. Surastą informaciją ir kompiuteriu parengtus darbus galima atsispausdinti. Dėl spausdinimo vartotojai turi kreiptis į aptarnaujantį bibliotekininką. Spausdinimo paslauga yra mokama.

Skaitykloje vartotojai gali naudotis savitarnos kopijavimo aparatu (paslauga mokama).

Periodikos skaitykla
2 aukštas, 18 kamb. (Bendrosios skaityklos patalpose)

el. paštas periodikos.sk@mab.lt

Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais 8.00–19.00 val.

Čia vartotojai gali naudotis visais bibliotekoje esančiais einamaisiais žurnalais ir laikraščiais (apie 600 pavadinimų). Senesnius periodinius dokumentus galima užsisakyti iš pagrindinio fondo saugyklų. Vartotojų patogumui ankstesnių metų įrišti lakraščiai (Lietuvos rytas, Lietuvos aidasRespublika ir Valstybės žinios) laikomi atvirame skaityklos fonde.  Dokumentus iš atviro skaityklos fondo galima užsisakyti  kompiuteriu arba skaityti paėmus tiesiai  iš lentynų. Visais skaitykloje saugomais dokumentais galima naudotis tik vietoje.

Senosios periodikos skaitykla
3 aukštas, 32 kamb.
Telefonas (85) 240 48 34

Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val.

Vartotojai gali naudotis Senosios periodikos sektoriuje saugoma lietuviška ir lituanistine (rusų, baltarusių, lenkų ir kt. kalbomis) XIX-XX a. (iki 1945 m.) periodika, sena, reta nelituanistine periodika (iki 1800 m.), lietuvių išeivijos periodiniais leidiniais (nuo XIX a. iki mūsų dienų).

Tado Vrublevskio skaitykla
2 aukštas, 30 kamb.

Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val.

Yra 18 darbo vietų, galima skaityti Rankraščių ir Retų spaudinių skyrių fonduose esančius dokumentus.

Dokumentus iš Rankraščių skyriaus fondo galima užsakyti iki 16.00 val., iš Retų spaudinių skyriaus fondo - iki 16.45 val. Skaitytojus maloniai prašome reikalingus dokumentus užsakyti iš anksto.

Bibliografijos leidinių skaitykla
2 aukštas, 19 kab.
Telefonas (85) 262 79 35

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

Yra 15 darbo vietų. Vartotojai gali naudotis Lietuvos ir užsienio šalių informaciniais bei bibliografiniais leidiniais, bendrojo pobūdžio ir šakinėmis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, statistiniais leidiniais apie Lietuvą, Lietuvos spaudos einamąja bibliografija, įvairiomis bibliografinėmis rodyklėmis, leidiniais bibliografijos, bibliotekininkystės, informatikos ir knygotyros klausimais.  Yra galimybė skaityti kompaktinius diskus, esančius skaitykloje.
Skaitykloje veikia Naujų knygų ekspozicija.

Fizinių mokslų skaitykla 
1 aukštas, 3 kab. 
Telefonas (85) 212 04 47
el. paštas teofizikos.bibl@mab.lt

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

Yra 2 darbo vietos, veikia Wi-Fi, ateityje planuojama viena kompiuterizuota darbo vieta. Vartotojai gali naudotis fizikos, astronomijos, matematikos, kompiuterijos ir tarpdisciplininės tematikos leidiniais (knygomis, žurnalais, žinynais ir žodynais, disertacijų santraukomis bei konferencijų medžiagomis).