Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
(8 5) 212 7343
restauravimas@mab.lt

Birutė Giedraitienė
Skyriaus vedėja

Edita Keršulytė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Tatjana Belokurskaja
Restauratorė

Laimutė Burneikienė
Restauratorė

Dalė Daukšienė
Restauratorė

Rima Maigienė
Restauratorė

Gražina Smaliukienė
Restauratorė

Aušra Čiuladienė
Restauratorė

Ramunė Kleinovaitė-Gubanova
Restauratorė

Liliana Balanienė
Knygrišė-restauratorė

Judita Marcinkevičienė
Knygrišė-restauratorė

Eduardas Navickas
Knygrišys

Dalė Kleinova
Knygrišė

Skyriaus funkcijos:

  • konservuoja ir restauruoja Bibliotekoje saugomus vertingus dokumentus: knygas, žemėlapius, rankraščius, pergamentus, graviūras, periodinius leidinius ir kt.;
  • įriša ar perriša periodinių leidinių komplektus;
  • tvarko pažeistus dokumentus;
  • talkina Bibliotekoje vykstančių parodų rengėjams;
  • ruošia dokumentus skaitmeninimui;
  • kelia kvalifikaciją konferencijose, seminaruose, stažuotėse Lietuvos restauravimo centruose bei užsienyje;
  • priima stažuotojus iš kitų įstaigų;
  • tiria Bibliotekoje saugomus dokumentus, tyrimų pagrindu rengia publikacijas;
  • dalyvauja Bibliotekoje vykdomuose projektuose.